Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.02.2013
2/50
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 6631-6632-6633 ve 16993 nolu parseller ile 831 ada 2 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolları ile refüjden oluşan ve su isale hattı üzerinde kalan 20.00 m. enkesitli yolun kaldırılarak, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Komisyondan Geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/51
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Sağlık Caddesi ile 132. Sokak arasında ve 1548 nolu parselin (Seyirtepe Sitesi) kuzeyindeki kadastral boşluğun Park Alanı'ndan Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/53
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 J II pafta, 3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508 ve 3509 nolu parseller ile, 3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516 ve 3517 nolu parsellerin arasından geçen ve kamuya terki yapılmış 7.00 m.'lik yaya yolunun plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 8595 nolu parselin Ticaret Alanı'ndan Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı'na dönüştürülme ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
kOMİSYONDAN GELDİĞİ ŞEKLİYLE KABULÜ.
11.02.2013
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2-3-4-5-6-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Orman Alanı'na, 1755 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Park Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 530 ada, 1 nolu parselin güneyinden 12.00 m'lik imar yolu geçirilerek bağımsız bir Konut Adası oluşturulup, parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının, parselin kuzeyinde ve güneyinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/46
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mehmet Altınışık Caddesine cepheli Emsal=0.05, Hmax=6.50 m. yapılaşma şartlarıyla Rekreasyon Alanı olarak planlanan kadastral boşluğun, Emsal=0.20 - Hmax=9.00 m. çekme mesafeleri her yönden 5 m. olacak şekilde Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 2307-2308-2309 ve 2310 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası ile 2314-2319-2320 ve 2321 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parselin Emniyet Müdürlüğü şeklindeki gösteriminin Emniyet Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile 1337 ada (yeni 231 ada), 1-8-9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Adalarının batısındaki Park Alanlarının 15.00 m'lik yolun aksı doğuya doğru kaydırılarak, yolun doğusundaki Serdivan AVM'nin bulunduğu 132 ada 2 nolu parselin doğusunda kaydırılıp, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin de Konut Alanı'ndan M Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
reddine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2013) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyona havalesine
11.02.2013
2/76
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı'ndan Eğitim Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşiltepe Mahallesi, 11686 nolu parsel ve 712 ada, 1 nolu parsel ile Erenler Mahallesi, 11128 ve 11639 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/67
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Şeker Fabrikası A.Ş.'ne ait olan 3154 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı'nın 2.307.00 m²'lik kısmı Sanayi Alanı'na dahil edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale .
11.02.2013
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 548 nolu parsel ve 1153 ada 14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kirişhane Caddesi bölünmüş yol aksında kalan Eski Adliye Binası bahçesindeki trafo yerinin, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1536 ada 17 nolu parsele taşınması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/70
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1802 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Hvale.
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
kabul,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkındaki Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkında Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Söğütlü İlçesinde 5 araçlık ticari plaka satışı için yetki
kabul,
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Hendek 1/5000 ölçekli NİP
Kabul,
11.02.2013
2/58
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyoluna yan yola cephesi olan 8119 ve 8120 nolu parsellerin emsal değerinin 0.50'den, 0.80'e, Hmax değerinin de 6.50'den 12.00 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2-3-4-5-6-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Orman Alanı'na, 1755 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Park Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 530 ada, 1 nolu parselin güneyinden 12.00 m'lik imar yolu geçirilerek bağımsız bir Konut Adası oluşturulup, parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının, parselin kuzeyinde ve güneyinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/46
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mehmet Altınışık Caddesine cepheli Emsal=0.05, Hmax=6.50 m. yapılaşma şartlarıyla Rekreasyon Alanı olarak planlanan kadastral boşluğun, Emsal=0.20 - Hmax=9.00 m. çekme mesafeleri her yönden 5 m. olacak şekilde Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 2307-2308-2309 ve 2310 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası ile 2314-2319-2320 ve 2321 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parselin Emniyet Müdürlüğü şeklindeki gösteriminin Emniyet Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile 1337 ada (yeni 231 ada), 1-8-9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Adalarının batısındaki Park Alanlarının 15.00 m'lik yolun aksı doğuya doğru kaydırılarak, yolun doğusundaki Serdivan AVM'nin bulunduğu 132 ada 2 nolu parselin doğusunda kaydırılıp, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin de Konut Alanı'ndan M Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
reddine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2013) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/23
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 J II pafta, 3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508 ve 3509 nolu parseller ile, 3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516 ve 3517 nolu parsellerin arasından geçen ve kamuya terki yapılmış 7.00 m.'lik yaya yolunun plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2-3-4-5-6-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Orman Alanı'na, 1755 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Park Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komosyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/65
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1/5 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyona havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyona havalesine
11.02.2013
2/74
SBB
YETKİ DEVRİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
YETKİ DEVRİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/74
SBB
YETKİ DEVRİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
YETKİ DEVRİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komosyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/65
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1/5 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 548 nolu parsel ve 1153 ada 14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile 1337 ada (yeni 231 ada), 1-8-9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Adalarının batısındaki Park Alanlarının 15.00 m'lik yolun aksı doğuya doğru kaydırılarak, yolun doğusundaki Serdivan AVM'nin bulunduğu 132 ada 2 nolu parselin doğusunda kaydırılıp, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin de Konut Alanı'ndan M Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
reddine
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL,
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
kabul,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkındaki Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkında Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Söğütlü İlçesinde 5 araçlık ticari plaka satışı için yetki
kabul,
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/63
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Yeni Mahalle, 109 ada, 4 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komosyonuna havalesine
11.02.2013
2/64
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle (eski 69) 3422 ada, 87 nolu parsel (Meclis kararında ve plan değişikliği hariç tüm evraklarda parsel numarası 89 olarak yazılmıştır.) ve İstiklal Mahallesi, 589 ada, 188-189 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklikleri
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/65
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2457ada, 33-37-38-39-40-41-42-43-44-45 ve 99 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ilişkin Adapazarı İlçe Belediyesi'nce alınan 07/01/2013 tarih ve 1/5 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/50
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 6631-6632-6633 ve 16993 nolu parseller ile 831 ada 2 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolları ile refüjden oluşan ve su isale hattı üzerinde kalan 20.00 m. enkesitli yolun kaldırılarak, Konut Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Komisyondan Geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/51
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, Sağlık Caddesi ile 132. Sokak arasında ve 1548 nolu parselin (Seyirtepe Sitesi) kuzeyindeki kadastral boşluğun Park Alanı'ndan Dini Tesis Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/53
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 448 ada, 1 nolu parselin yapı yoğunluğu Emsal=0,90, Yapı Yüksekliği Hmax=12.00 metre şeklinde Konut Alanından Özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/52
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 30 J II pafta, 3502-3503-3504-3505-3506-3507-3508 ve 3509 nolu parseller ile, 3510-3511-3512-3513-3514-3515-3516 ve 3517 nolu parsellerin arasından geçen ve kamuya terki yapılmış 7.00 m.'lik yaya yolunun plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/54
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 8595 nolu parselin Ticaret Alanı'ndan Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanı'na dönüştürülme ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
kOMİSYONDAN GELDİĞİ ŞEKLİYLE KABULÜ.
11.02.2013
2/44
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1755 ada, 2-3-4-5-6-10-11-12 ve 13 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Orman Alanı'na, 1755 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellerin Konut Alanı'ndan Park Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 530 ada, 1 nolu parselin güneyinden 12.00 m'lik imar yolu geçirilerek bağımsız bir Konut Adası oluşturulup, parselin kuzeyinde bulunan Park Alanının, parselin kuzeyinde ve güneyinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/46
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Mehmet Altınışık Caddesine cepheli Emsal=0.05, Hmax=6.50 m. yapılaşma şartlarıyla Rekreasyon Alanı olarak planlanan kadastral boşluğun, Emsal=0.20 - Hmax=9.00 m. çekme mesafeleri her yönden 5 m. olacak şekilde Spor Tesisleri Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/47
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 2307-2308-2309 ve 2310 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası ile 2314-2319-2320 ve 2321 nolu parsellerin yer aldığı Konut Adası arasından geçen 7.00 m'lik yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
değiştirilerek Kabul
11.02.2013
2/48
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6554 nolu parselin Emniyet Müdürlüğü şeklindeki gösteriminin Emniyet Hizmet Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/49
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parseller ile 1337 ada (yeni 231 ada), 1-8-9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu Konut Adalarının batısındaki Park Alanlarının 15.00 m'lik yolun aksı doğuya doğru kaydırılarak, yolun doğusundaki Serdivan AVM'nin bulunduğu 132 ada 2 nolu parselin doğusunda kaydırılıp, 1309 ada (yeni 203 ada) 3-7-8-9 ve 10 nolu parsellerin de Konut Alanı'ndan M Ticaret Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
reddine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2013) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/62
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (04/01/2013 - 04/02/2012) içerisinde yapılan itirazlar
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
11.02.2013
2/66
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 (Meclis kararında sehven 643 yazılan) ada, 143 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2013 tarih ve 1/6 sayılı kararı
İmar ve Bayındırlık Komisyona havalesine
11.02.2013
2/76
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı'ndan Eğitim Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/55
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Yeşiltepe Mahallesi, 11686 nolu parsel ve 712 ada, 1 nolu parsel ile Erenler Mahallesi, 11128 ve 11639 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Komisyondan geldiği şekliyle kabulü.
11.02.2013
2/67
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Şeker Fabrikası A.Ş.'ne ait olan 3154 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan Park Alanı'nın 2.307.00 m²'lik kısmı Sanayi Alanı'na dahil edilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale .
11.02.2013
2/68
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 548 nolu parsel ve 1153 ada 14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/69
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kirişhane Caddesi bölünmüş yol aksında kalan Eski Adliye Binası bahçesindeki trafo yerinin, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1536 ada 17 nolu parsele taşınması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/70
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, 1802 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Hvale.
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/59
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 13 pafta, 1664 nolu parselin Kızılay Hizmet Alanı, 12 pafta, 1697 nolu parsel ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı, Park ve Rekreasyon Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.02.2013
2/57
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Cumhuriyet Mahallesi, 48 ada 12 nolu parsel ile 110 ada 7 nolu parsel ve İnönü Mahallesi, 73 ada 116 ve 122 nolu parsellerin Emniyet Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
kabul,
11.02.2013
2/60
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4A-4D pafta, 6367 nolu parselin "A+LPG Alanı"ndan çıkartılarak "Terminal Alanı"na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkındaki Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/61
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Otomatik Para Ödeme Makinelerinin Uygulaması (ATM) Hakkında Yönetmelik
kabul,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/72
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 38 ada, 196 - 197 ve 198 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/73
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE İMAR PLANI TALEBİ
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
İmar komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 4979 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.02.2013
2/74
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Söğütlü İlçesinde 5 araçlık ticari plaka satışı için yetki
kabul,
11.02.2013
2/75
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome'nin 29/08/2012 tarih ve 2012-104 sayılı kararı ile Söğütlü İlçesinde beş araçlık taksi durağı açılması uygun görülmüş olup, Söğütlü İlçesinde beş araçlık ticari plaka satılması ve söz konusu taksi durağında çalışacakların belirlenmesi ile ilgili ihale işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi
kabul,
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/71
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Küçücek Mahallesi, Arpalık Mevkii 7 pafta, 906 ve 1386 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale.
11.02.2013
2/56
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Hendek 1/5000 ölçekli NİP
Kabul,
11.02.2013
2/58
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, Tem Otoyoluna yan yola cephesi olan 8119 ve 8120 nolu parsellerin emsal değerinin 0.50'den, 0.80'e, Hmax değerinin de 6.50'den 12.00 metreye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
kabul,