Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11/01/2016 Tarihli Ocak Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI: 
 
 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11/01/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 Yoklama ve açılış.
 14/12/201516/12/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

                                                                                                                        GÜNDEM
 
1- 1/1-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/580 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili genelini kapsayan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı olmak üzere 3 ayrı plan bulunmakta olup, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının yürütümü sırasında özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa yönelik “tarımsal kalkınmayı destekleyici plan hükmü değişiklikleri” yapılması zorunluluğu ortaya çıkmış olup, İmar ve Şehircilik Dairesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Plan hükmü değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 1/2.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/500 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca talep olunan, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 1/3-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/583 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2014/725 Esas sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 1/4-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/581 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2014/726 Esas sayılı iptal kararına istinaden “Resmi Kurum Alanı” şeklinde hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 1/5-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/582 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/19 Esas sayılı iptal kararına istinaden hazırlanan, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 1/6-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/584 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2015 tarih ve 13/127 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 1/7-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/401 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarih ve 9/90 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi, 1629 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 1/8-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/535 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarih ve 11/113 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 1148 ada, 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 1/9-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/587 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2015 tarih ve 13/128 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 15 ada, 381 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 1/10-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/585 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.09.2015 tarih ve 9/376 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Bağlar Mahallesi ile Köprübaşı-Süleymanbey Mahallerinin kuzey kısmını (yaklaşık 45 hektarlık alan) kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (26.10.2015 - 27.11.2015) yapılan 70 adet itirazın raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 1/11-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/588 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi sınırları içerisinde Fatih Koleji'nin doğusunda yer alan Sosyal Tesis ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 1/12-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/589 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi-Beşköprü Mahallesi bağlantı yolu ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin  ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 1/13-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/591 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen Uygulama İmar Plan değişikliklerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 1/14-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/592 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1-2 ve 3 nolu parseller ve Kemaliye Mahallesi, Dokuma Mevkii, 789 ada, 2-3 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 1/15-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/594 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/01/2016 tarihli Komisyon raporu.

16- 1/16-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/595 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 2015/56 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, G24C08D1D-G24C08D1A-G24C07C2B pafta, 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarıyla birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 1/17-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2015 tarih ve 12/593 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13.07.2015 tarih ve 7/303 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Hanlımerkez, Hanlıköy ve Sakarya Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince (01.09.2014-08.10-2014) yapılan itirazlardan; Arifiye Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 2015/57 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 1/18-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/596 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, G24C06B, G24C06A ve G24D10B paftalarında yer alan TEM Otoyolunun kuzey ve güney kısımlarında şehir içi trafiği rahatlatmak ve yeni bir gelişim aksı oluşturmaya yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/12/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 1/19-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/10/2015 tarih ve 10/503 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının muhtelif bölgelerinde ve plan notlarında yapılan değişiklikler, Ferizli Belediye Meclisinin; 06.07.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yapılan Uygulama İmar Planı ve Plan notu değişikliklerinin rapordaki belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 1/20-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/543 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 822 parsele ilişkin Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 05/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 1/21-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 22/12/2015 tarih ve 7487 sayılı talep yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3065 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2016 tarihli, 1995 sayılı yazısı.
 
22- 1/22-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/12/2015 tarihli, 1907 sayılı yazısı.
 
23- 1/23-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2015 tarih ve 11/519 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2015 tarih ve 11/521 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 06/01/2016 tarihli, 1915 sayılı yazısı.
 
24- 1/24-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Aşırlar – Çaltıcak – Çökekler – Karaköy – Taşlık – Rüstemler – Göktepe – Harmantepe – Kayrancık – Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ait Adapazarı Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 14/137 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/12/2015 tarihli, 1906 sayılı yazısı.
 
25- 1/25-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih ve 14/136 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi Abalı-Budaklar-Çelebiler-Çerçiler-Hacılar-Hacıramazanlar-Karadere-Kasımlar-Salmanlı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının görüşülmesine ilişkin 28/12/2015 tarihli, 1905 sayılı yazısı.
 
26- 1/26-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/11/2015 tarih 11/523 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi (25/11/2015 – 25/12/2015) içerisinde yapılan 3 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/12/2015 tarihli, 1964 sayılı yazısı.
 
27- 1/27-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Serdivan Belediyesi'ne ait Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada 1 nolu parsel ile mülkiyeti Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait 1895 ada 2 nolu parsel üzerinde yapılan emsal ve kat yüksekliği artışı ile ilgili plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisi'nin 05/10/2015 tarih ve 102 sayılı Meclis kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2016 tarihli, 6 sayılı yazısı.
 
28- 1/28-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 54 pafta, 2923 nolu parsel üzerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisi'nin 01/12/2015 tarih ve 119 sayılı Meclis kararının görüşülmesine ilişkin 05/01/2016 tarihli, 17 sayılı yazısı.
 
29- 1/29-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi 7. Cadde isminin “Medeniyet Caddesi“ olarak değiştirilmesine ilişkin 30/12/2015 tarihli, 2096 sayılı yazısı.
 
30- 1/30-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih 67 sayılı kararıyla uygun görülen Emirler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/12/2015 tarihli, 1992 sayılı yazısı.
 
31- 1/31-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih 68 sayılı kararıyla uygun görülen Kamışlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/12/2015 tarihli, 1988 sayılı yazısı.
 
32- 1/32-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 07/12/2015 tarih 69 sayılı kararıyla uygun görülen Sarıcalar Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/12/2015 tarihli, 1989 sayılı yazısı.
 
33- 1/33-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/01/2016 tarihli, 11 sayılı yazısı.
 
34- 1/34-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 262, 263, 265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2016 tarihli, 16 sayılı yazısı.
 
35- 1/35-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2015 tarih ve 2015/133 sayılı kararı ile uygun görülen Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2016 tarihli, 8 sayılı yazısı.
 
36- 1/36-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2015 tarih ve 2015/134 sayılı kararı ile uygun görülen Güldibi Mahallesi, 125 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/01/2016 tarihli, 19 sayılı yazısı.
 
37- 1/37-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Organize Sanayi Bölgesi ve İlave Alanının yer seçimi sınırının ve batısındaki yol düzenlemesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2016 tarihli, 1 sayılı yazısı.

38- 1/38-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2015 tarih 10/494 sayılı kararı ile onaylanan, Söğütlü İlçesi, Soğucak Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi (24/11/2015 –24/12/2015) içerisinde yapılan 86 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/12/2015 tarihli, 1981 sayılı yazısı.
 
39- 1/39-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parsele ilişkin yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 05/01/2016 tarihli, 14 sayılı yazısı.
 
40- 1/40-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 29/12/2015 tarih ve 15777 sayılı yazısı ile, Geyve İlçesi Boğazköy mahallesinde Geyve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 06.12.2015 tarihinde plebisit yapılarak, Boğazköy Mahallesi sakinleri Arifiye İlçesine bağlanılması yönünde oy kullanmıştır. Arifiye Belediyesinin 22.12.2015 tarih ve 2015/63 sayılı Meclis kararı ile Boğazköy Mahallesinin Arifiye İlçesine bağlanmasına ilişkin alınan kararın görüşülmesine ilişkin 31/12/2015 tarihli, 2101 sayılı yazısı.
 
41- 1/41-.Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 14/12/2015 tarih ve 1070 sayılı yazısı.
 
42- 1/42-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının,  Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 24.11.2015 tarih ve 2015-258 sayılı kararı ile Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan 19 araca, Ağustos 2005 yapılan ihaleyle 10 araç ilave edilmiş ve çalışmakta olan bu araçların süresi Ağustos 2015’de bitmiştir. Çalışma süreleri biten araçların yerine 10 yıllığına 5 adet araç ilave edilmesine karar verilmiştir. UKOME kararıyla ilave edilen 5 aracın 10 yıllık imtiyaz ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 31/12/2015 tarih ve 2721 sayılı yazısı.
 
43- 1/43-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/314 sayılı kararı ile plaka tahdidi uygulamasına geçilerek şehrimizde çalışan servis araçlarının kayıt altına alınması, (S) plaka tahsis kriterleri ve plaka bedelleri belirlenmiş olup, (B) bendinin 11. maddesinde (T ve M Plakalı hatlardan feragat edenlere ücretsiz (S) plaka verilmesi) değişiklik yapılmasına ilişkin 28/12/2015 tarih ve 2621 sayılı yazısı.
 
44- 1/44-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği 16.7. maddesinde “Kooperatif veya şirket içi ve 1. Derece yakınlara yapılacak devirlerde ise ilgili hattın yıllık kira bedelinin iki katı devir bedeli alınır” denilmektedir. Toplu taşıma alanında şirketleşmeyi teşvik etmek amacıyla şirketlere yapılacak araç devirlerinde devir ücreti alınmamasına ilişkin 31/12/2015 tarih ve 2622 sayılı yazısı.
 
45- 1/45-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Fırtına Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Ali İhsan TARIM’ın talep dilekçesi ile, Karapürçek Teketaban Mahallesindeki Spor Kulübünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 54 TK 082 Otoyol marka 1998 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre bedelsiz olarak devir edilmesine ilişkin 28/12/2015 tarih ve 2613 sayılı yazısı.
 
46- 1/46-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Yerleşme Alanında kalan mülkiyeti Belediyemize ait olan Söğütlü İlçesi Hasanfakı Mahallesi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 parsel nolu taşınmazların toplu konut yapılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre Söğütlü Belediyesine devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 28/12/2015 tarihli, 2074 sayılı yazısı.
 
47- 1/47-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 30K3A pafta 97 ada 92 parsel nolu 231,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte “Kültür Merkezi” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre Sapanca Belediyesine devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/12/2015 tarihli, 1980 sayılı yazısı.
 
48- 1/48-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, Emirsultan Yeni Aile Mezarlığında mülkiyeti Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 574 ada 1,2,3,15 parseller, 581 ada 1 parsel, 573 ada 5,6,11,20,21,23,27,28 parseller, 567 ada 1,3,14,21,36,37 parseller, 566 ada 1,5,14 parseller, 570 ada 1,2,6,14,15,20 parseller ve 564 ada 2,18 nolu parsellerdeki Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ait hisselerin Belediyemize devri, devirle ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 29/12/2015 tarihli, 2084 sayılı yazısı.
 
49- 1/49-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre (3.4.5. fıkraları) çalıştırılacak olan personelin sözleşme ücretlerinin, Maliye Bakanlığının yine aynı kanun çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında 01/01/2016 tarihinden geçerli olmak üzere hazırlanacak olan ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespiti ile 375 sayılı KHK’nin ek 9. maddenin 9. fıkrasına göre belirlenen oran ve tutarda ek ödeme verilmesine ilişkin 05/01/2016 tarih ve 12 sayılı yazısı.
 
50- 1/50-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının,5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur”denilmektedir. Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 05/01/2016 tarih ve 19 sayılı yazısı.
  
                                                                   -11/01/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

51.1/51.-.Belediyemiz Zabıta Daire Başkanlığının, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. Maddesinin 3. Fıkrasına göre Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halinde faaliyet gösteren Hal içi esnaflardan alınacak teminat miktarının 2016 yılı için 15.000.00 TL olarak belirlenmesine ilişkin 07/01/2016 tarih ve 4 sayılı yazısı.
 
52.1/52.-.Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi İstikam Tepe Kilisebayırı Mevkiinde yaklaşık 123 hektarlık alanın 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun yine 17/06/2010 tarih ve 5998 sayılı Kanun ile değiştirilen 73. Maddesi uyarınca “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak ilan edilmesine ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 7 sayılı kararı.
 
53.1/53.-. Sapanca İlçesi Rüstempaşa Mahallesi 30 ada 13 ve 14 nolu parsellerde Öğretmenevi yapılması planlandığından, bu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapılması için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 2016/03 sayılı meclis kararı.
 
54.1/54.-.Mülkiyeti İlçe Müftülüğüne ait Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Sokak 2929,2932,2933,2934 nolu parsellerde yer alan konut alanı ile 2936,2937,2077 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesine ilişkin Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 9 sayılı kararı.
 

×