Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

11.01.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

11.01.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11.01.2010 Pazartesi günü saat: 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir: 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 5 kadastral pafta 631 nolu parselin güneyinde bulunan 7.00 m.lik yaya yolu ile park alanının kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 02/11/2009 tarih ve 52 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 28/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 719 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/300 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde G24b23d ve G24c03a imar paftalarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve İlavesine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 7 adet itirazdan 2 adet itirazın uygun görüldüğü; 5 adet itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 21/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/11/2009 tarih ve 810 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onanan Arifiye-Karasu Demiryolunun yeni terminal binası ile Sakarya Nehri arasında kalan kısmının yol güzergahı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 28/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/433 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 921 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Çaykışla Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itirazdan 7 adet itirazın uygun olduğu, 20 adet itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 30/12/2009 tarihli Komisyon raporu,

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/420 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Hendek İlçe Belediye Meclisinin 31L 4C pafta 190 ada 290 nolu Hastane Alanında kalan parselden plandaki yolların istikametinde 10.00 m. genişliğinde yol geçirilip parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı diğer kısmının konut alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/10/2009 tarih ve 39 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Tekeler Mahallesi 783 ada 445 ve 38 nolu parsellerin ihdas işlemlerinin iki parsel tarafından da yapılması yerine sadece 445 nolu parsel tarafından yapılması amacı ile 7.00 m.lik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 8/99 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Seyfeler Mahallesi G25-d-08-d-2-b pafta 106 ada 73 nolu parselden geçen 10.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 06/10/2009tarih ve 51 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Batakköy Mahallesi G25-d-07-c-3-b ve G25-d-07-c-3-c imar paftaları 109 ada 27 nolu parselin 13.000 m².lik kısmının Kız Teknik ve Kız Meslek Lisesi, 5.698,59 m².lik kısmının Meslek Eğitim Tesisi (Çıraklık ve Yaygın Eğitim) ve 8.500 m².lik kısmının Ticaret Lisesi olmak üzere Okul Alanları şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına  ait 06/10/2009 tarih ve 54 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 28/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Bediltahirbey Köyü G25-a-22-d-4-a, G25-a-22-d-4-b pafta 102 ada 63 nolu parselin Sanayi Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 13/10/2009 tarih ve 62 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Yeni Mahalle 41 pafta 59 ada 61 nolu parsel sınırı içinden güney istikametine doğru 10.00 m.lik imar yolu konulması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 13/10/2009 tarih 63 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 09/11/2009 tarih ve 10/367 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 5747 sayılı kanun gereği Akyazı İlçe Belediyesine bağlanan Küçücek İlk Kademe Belediyesi sınırları dahilinde İstiklal Mahallesi 51 L 3A pafta 1176 ve 1488 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılarak 1488 nolu parselin Konut Alanından çıkartılarak Yurt Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/02/2009 tarih ve 2009/04 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/12/2009 tarihli Komisyon raporu,  

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Hendek İlçe Belediye Meclisinin Belediye sınırları dahilinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına Teknik Altyapı Alanı olarak işlenmesine ait 01/10/2009 tarih ve 40 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Hendek İlçe Belediye Meclisinin 3 kadastral pafta 31 M 1 imar pafta 179 nolu parselden geçen 7.00 m.lik yolun aynı parsel sınırları içinde bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/10/2009 tarih ve 41 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Beşköprü Mahallesi 7 pafta 1274 nolu parselin 1060 m².lik kısmının Sanayi Alanı,2980 m².lik kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı,3900 m².lik kısmının Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/429 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Serdivan İlçe Belediye Meclisinin Arabacıalanı Mahallesi 27 J 2 pafta 131 ada 1 nolu 15.513,24 m².lik parselin Kamu Hizmet Alanına (Kaymakamlık Kompleksi) dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/12/2008 tarih ve 69 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/430 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Erenler İlçe Belediye Meclisinin Belediye sınırları dahilinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına Teknik Altyapı Alanı olarak işlenmesine ait 05/10/2009 tarih ve 60 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 12/10/2009 tarih ve 9/348 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2007 tarih ve 12/460 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 20/07/2009 tarih ve 2008/251 E. ve 2009/556 K. kararı ile iptal edilen Sapanca İlçesi Kırkpınar'ın Mahkemenin iptal kararında belirtilen hususlar çerçevesinde düzenlenmiş şekli ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/323 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Sapanca Sit alanları dışında kalan 850 ha.lık alana ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 1011 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2006 tarih ve 8/474 sayılı kararı ile Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Korucuk Mahallesi 1742,1743,1744,1745 nolu adaları kapsayan alanda Plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2007/1127 E. ve 2008/898 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup bu karar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 31/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/432 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 756 sayılı yazısı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/342 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Sarıcalar Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itirazın uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 21/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 863 sayılı yazısı, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan M1(yolboyu) Ticaret Alanında kalan 292, 289, 10504, 12038 nolu parseller ile Konut Alanında kalan 10505, 10506, 10507, 10510, 10511, 10512 nolu parsellerin M Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

22. Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının, Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 2008/673 E.2009/626 K.sayılı iptal kararı üzerine Sakarya İl Genel Meclisi ile Büyükşehir Belediye Meclisi müşterek Komisyonlarınca yapılan inceleme neticesinde; Çevre Düzeni Planında hiçbir değişiklik yapılmadan onaylanmasının uygun görüldüğü şekliyle tanzim olunan 16/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Sapanca İlçe Belediye Meclisinin, Sapanca İlçe Belediyesi sınırları dahilinde Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Göl Caddesine bağlı yeni açılan sokağa "KARTOPU' isminin verilmesi talebine ait 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 30/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/12/2009 tarih ve 11/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 37 nolu sokağın vasfının caddeye dönüştürülmesi ve adının "Mehmet Sadık ERATİK Caddesi' olarak değiştirilmesi talebine ait 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 23/12/2009 tarihli Komisyon raporu, 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Büyükhataplı, Küçükhataplı, Örentepe Ormanköyleri ile Hacıramazanlar Mahallesi ait Köy Yerleşik Alan Haritalarının Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 4. maddesinin 1. bendine göre onaylanmasına ait 07/09/2009 tarih ve 8/98 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 22 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Karakamış Mahallesi, 2991 ada, 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 07/09/2009 tarih ve 8/105 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 10 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Adapazarı Merkez Gar Meydanına ait düzenlemenin Hukuki ve Teknik bir zemine oturtulabilmesine yönelik olarak yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Sakarya Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesini kapsayan 07/12/2009 tarih ve 11/126 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 8 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinde emsal verilmediğinden, parsellerde yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafelerinin belirlenmesine ait 07/12/2009 tarih ve 11/128 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 6 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Karakamış ve Tekeler Mahalle sınır değişikliğini içeren ait 07/12/2009 tarih ve 11/129 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 20 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin uygulanmakta olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 17. maddesinin iptal edilmesine ait 07/12/2009 tarih ve 11/130 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 01 sayılı yazısı.         

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Dağdibi Mahallesi, G24B19D4A pafta, 2452 ada, 505 - 506 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 18 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Ozanlar Mahallesi, 119 kadastral pafta, 805 ada, 1094 nolu parsel ve 118 ada 10 - 13 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 13 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Karakamış Mahallesi, G24B18D1B pafta, 3000 ada, 2 nolu parselde plan değişikliğine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 05 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin askıya çıkartılan 09/11/2009 tarih ve 10/368 sayılı kararındaki Beşköprü Mahallesi 3072 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 02 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Cumhuriyet Mahallesi, G25d-08-b-4a pafta, 39 ada, 249 - 250 - 768 ve 769 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 13/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 15 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Bedilkadirbey Mahallesi, G25d-02d-1c/1d/2d pafta, 116 ada, 3 nolu parsel ve 118 ada 19 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğine ait 01/12/2009 tarihli ve 68 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 09 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca ilçe Belediye Meclisinin Mahmudiye Orman Köyü 7 pafta, 234 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 02/11/2009 tarih ve 2009/43 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 11 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Mahmudiye Köyü, 4 pafta, 183 - 184 - 190 - 642 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 14 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye  İlçe Belediye Meclisinin 1 - 5 - 379 - 391 - 414 - 416 - 423 - 504 - 505 - 506 - 1983 - 1987 - 2021 - 2022 - 5892 ve 6296 nolu parsellerde 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 01/09/2009 tarih ve 2009/45 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 03 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Belediye sınırları içerisinde bulunan Arifbey, Fatih Neviye ve Cumhuriyet Mahallerinde AGDAŞ'a ait tüm vana odaları, bölge regülatörlerinin yerlerine ilişkin plan değişikliğini içeren 01/10/2009 tarih ve 2009/51 nolu meclis kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 07 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Adalı Serdivan Köyü, 745 ada, 2 nolu parsel ve 741 ada 2 - 3 ve 4 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 16 sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesi 29 J 2 - 29 K 1 imar paftası, 191 ada, 1 nolu parselde Akaryakıt İstasyonu kurulması talebine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 04 sayılı yazısı. 

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan 2301 ve 2299 nolu parseller ile 2302 ve 2300 sayılı parseller arasından geçen 7.00 m.lik yolun her iki yanında bulunan parsellerin aynı şahıslara ait olması, köy zamanından kalma evin bu yola tecavüzlü olmasından dolayı yolun kaldırılarak, Erenler Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesini birbirine bağlayan yolun 12.00 m.'ye çıkartılmasına ait 07/12/2009 tarih ve 77 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 12 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bulunan Hasanbey Mahallesinin yaklaşık 40 ha.lık alanını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 17 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında 5747 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 13/12/2004 tarih ve 11/313 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının hükmü kalmadığından, Nuruosmaniye, İlimbey, Karaçam, Şerefiye, Boğazköy, Doğançay, Maksudiye, Örencik Fındıksuyu, Kızılkaya, Kışlaçay köylerinin Arifiye İlçe Belediyesine bağlanması yönünde karar alınmasına ilişkin 04/01/2010 tarih ve 19 sayılı yazısı. 

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Belediyemize ait olan Korucuk Mahallesi 2252 ada 2 nolu parseldeki eski okul olan ve planlarımızda İlköğretim Sahasında kalan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre bedelsiz İl Özel İdaresine devri için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 21 sayılı yazısı. 

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Tuzla Mahallesi 42 ada, 274 nolu parselin (süpürgeci esnafına işyeri yapılması için) 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyemize devir işlemleri için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/01/2010 tarih ve 23 sayılı yazısı. 

48. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün, yeni gelir kalemleri için uygulanacak fiyatlar hakkında karar alınması hususunda 31/12/2009 tarih ve 1505 sayılı yazısı. 

49. Belediyemiz Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünün, 5216 sayılı Kanunun 8/ğ fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b fıkrası gereğince Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünde toplu taşıma araçlarını kullanamayan özürlü vatandaşlarımızın taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet minibüs alımı yapılabilmesi hususunda 18/12/2009 tarih ve 239 sayılı yazısı.  

50. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Meclis Üyemiz Recep UNCUOĞLU'nun 31/12/2009 tarihli dilekçesine istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğinden istifasıyla boşalan Komisyon Üyeliği görevine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği meclis üyeleri arasından bir üyenin kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmesi hususunda 04/01/2010 tarih ve 01 sayılı yazısı. 

51. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde "İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulur' denildiğinden, Büyükşehir Belediyesinde denetim komisyonu teşekkülü için anılan kanun hükmü gereği Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla beş üyenin seçilmesine ilişkin 31/12/2009 tarih ve 635 sayılı yazısı

×