Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
11.01.2010
1/9
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Bediltahirbey Köyü G25-a-22-d-4-a, G25-a-22-d-4-b pafta 102 ada 63 nolu parselin Sanayi Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.01.2010
1/10
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Yeni Mahalle 41 pafta 59 ada 61 nolu parsel sınırı içinden güney istikametine doğru 10.00 m.lik imar yolu konulması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
11.01.2010
1/11
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Küçücek İstiklal Mahallesi 51 L 3A pafta 1176 ve 1488 nolu parsellerde Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.01.2010
1/12
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına Teknik Altyapı Alanı olarak işlenmesi
Kabul
11.01.2010
1/13
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek 31 M 1 imar pafta 179 nolu parselden geçen 7.00 m.lik yolun aynı parsel sınırları içinde bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
11.01.2010
1/14
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı kararı.
Kabul
11.01.2010
1/15
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 69 sayılı kararı.
Kabul
11.01.2010
1/16
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 60 sayılı kararı
Kabul
11.01.2010
1/34
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Beşköprü Mahallesi 3072 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Komisyona Havale
11.01.2010
1/35
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 13/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/36
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2009 tarih ve 68 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/37
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 2009/43 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/5
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
sınarları dahilinde bulunan parselin Hastanı Alanında kalan parselden plandaki yolların istikametinde 10.00m. genişliğinde yol geçirilip parselin bir kısmının Sosyal tesis, değir kısmının konut alanı şeklinde 1/1000 uygulama imar plan değişikliğine ait Hendek Belediyesinin 39 sayılı kararı
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne,
11.01.2010
1/6
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Tekeler Mahallesinde parsellerin ihdas işlemlerinin iki parsel tarafından da yapılması yerine sadece 445 nolu parsel tarafından yapılması amacı ile 7.00m.lik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına kaydırılması 1/1000 plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
11.01.2010
1/7
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Seyfeler Mahallesinde mevcut parselden geçen 10.00m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişine ait komisyon raporu
Kabul,
11.01.2010
1/8
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Batakköy Mahallesinde 1/1000 mevzii imar planı (10.030 m2.lik kısmının Kız Teknik ve Meslek Lisesi-3.950m2.lik kısmının Meslek Eğitim Tesisi ve 10.000m1.lik kısmının Ticaret Lisesi şeklinde )
Kabul,
11.01.2010
1/25
SBB
YERLEŞİK ALAN HARİTALARININ PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİNİN ONAYLANMASI
Kaçak ve Büyükhataplı-Örentepe Ormanköyleri ile Hacıramazanlar Mahallesine ait Yerleşik alan haritalarının plansız alanlar yönetmeliğinin 3.mad.1.bendine göre onaylanması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/26
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmarve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/17
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 698 sayılı yazısı.
KABUL (KIRKPINAR 1/5000 NİP)
11.01.2010
1/18
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/09/2009 tarih ve 636 sayılı yazısı.
KABUL.
11.01.2010
1/19
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.12.2009 tarih ve 1011 sayılı yazısı.
OYÇOKLUĞU İLEKABUL
11.01.2010
1/20
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 756 sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/21
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 863 sayılı yazısı.
OYÇOKLUĞU İLE KABUL
11.01.2010
1/22
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2009 tarih ve 623 sayılı yazısı1 (/100.000 Ölçekli Sakarya İli Çevre Düzeni Planı ile İlgili Komisyon Raporu.)
OYÇOKLUĞU İLE KABUL
11.01.2010
1/23
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararı.
KABUL
11.01.2010
1/24
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararı
KABUL
11.01.2010
1/43
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/12/2009 tarih ve 77 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
11.01.2010
1/44
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 17 (14) sayılı yazısı
İMAR KOM HAV
11.01.2010
1/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORMAN KÖYLERİNİN BAĞLANMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2010 tarih ve 19/10 sayılı yazısı. (11 adet Orman Köyünün bağlanması)
İMAR KOM HAV
11.01.2010
1/46
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2010 tarih ve 21 (413) sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/47
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 01 (116) sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/48
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ GELİR KALEMLERİNDE UYGULANACAK FİYET TARİFELERİ.
Yeni Gelir Kalemlerinde Uygulanacak Fiyatlar.
PLAN BÜTÇE KOM HAVALE.
11.01.2010
1/49
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18/12/2009 tarih ve 239 sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/50
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçimi
KABUL
11.01.2010
1/51
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Denetim Komisyonuna Üye Seçimi
KABUL,
11.01.2010
1/56
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 1 sayılı kararı.
İmar Kom Havale.
11.01.2010
1/57
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Serdivan-Beşköprü-Esentepe-Selahiye 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
İMAR KOM HAVALE
11.01.2010
1/1
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli 5 kadastral pafta 631 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği,
talebin uygun olmadığına,
11.01.2010
1/2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
14/09/2009 tarih ve 8/300 sayılı Büyükşehir Meclis kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilindebulunan paftaları kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan 7 adeü itiraza ait komisyon raporu,
Söz konusu itirazlardan 5 adedinin uygun olmadığı, 2 adedinin(Hacısadık deresi mevkii) uygun olduğu,
11.01.2010
1/3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Bel.Mec.nin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onanan Arifiye-Karasu Demiryolunun yeni terminal binası ile Sakarya Nehri arasında kalan kısmının yol güzergahı 1/5000 nazım imar rplan değişikliğine ilan-askı süresi içinde yapılan 35 adet itirazlara ait komisyon raporu
uygun olmadığına,
11.01.2010
1/4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile onaylanan Erenler Belediyesi sınırları dahilinde Çaykışla Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itaraza ait kom.Rap.
7 adedinin uygun, 20 adedinin uygun olmadğı,
11.01.2010
1/28
SBB
YÖNETMELİK
09/11/2009 tarih ve 10/393 sayyılı kararı ile revize edilen imar yönetmeliğinin yapılanma şartları ile ilgili yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafelerinin belirlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/29
SBB
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış mahallesinin köy yerleşim alanlarının yakınlarında olan bası evlerin Tekeler Mahallesi sınırlarında kaldığından sınır değişikliği istemi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/30
SBB
YÖNETMELİK
İmar yönetmeliğinde 13.03 md.2.bendinde değişikliğik yapılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/31
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Alaattin KOCAMAN,Süheyla GÜLEN,Ayla ÇAKIR'ın vekili Fehime KOCAMAN'ın Dağdibi Mahallesindeparsellerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
İmar e Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/32
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Zeki Semercioğlu ile Semih Semercioğlu'nun Ozanlar Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı karar doğrultusunda plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, G24B18D1B
11.01.2010
1/52
SBB
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 1-6 parsellerin otobüs durak alanı olarak aynı amaç doğrultusunda kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ve yetki verilmesi
5393 Bel.Kan.18.mad.e fıkrası uyarınca Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ve aynı kanunun 18.mad.e fıkrası uyarınca Büyükşehir Bel.Bşk. ve Bel.Enc.yetki verilmesine,
11.01.2010
1/53
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel çalıştırılması
Kabul
11.01.2010
1/53-liste
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel çalıştırılması

11.01.2010
1/28
SBB
YÖNETMELİK
09/11/2009 tarih ve 10/393 sayyılı kararı ile revize edilen imar yönetmeliğinin yapılanma şartları ile ilgili yapılacak inşaatların bahçe çekme mesafelerinin belirlenmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/9
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Bediltahirbey Köyü G25-a-22-d-4-a, G25-a-22-d-4-b pafta 102 ada 63 nolu parselin Sanayi Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.01.2010
1/10
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Yeni Mahalle 41 pafta 59 ada 61 nolu parsel sınırı içinden güney istikametine doğru 10.00 m.lik imar yolu konulması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
11.01.2010
1/11
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı Küçücek İstiklal Mahallesi 51 L 3A pafta 1176 ve 1488 nolu parsellerde Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
11.01.2010
1/12
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Hendek İlçe Belediyesi sınırları dahilinde bugüne kadar yapılmış olan AGDAŞ'a ait vana odaları, bölge regülatörleri ve doğalgaz çelik boru hatlarının imar planlarına Teknik Altyapı Alanı olarak işlenmesi
Kabul
11.01.2010
1/13
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek 31 M 1 imar pafta 179 nolu parselden geçen 7.00 m.lik yolun aynı parsel sınırları içinde bir miktar doğuya kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Kabul
11.01.2010
1/14
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2009 tarih ve 54 sayılı kararı.
Kabul
11.01.2010
1/15
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2008 tarih ve 69 sayılı kararı.
Kabul
11.01.2010
1/16
SBB
AGDAŞ VANA ODALARI
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 60 sayılı kararı
Kabul
11.01.2010
1/34
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Beşköprü Mahallesi 3072 ada, 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Komisyona Havale
11.01.2010
1/35
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 13/10/2009 tarih ve 64 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/36
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 01/12/2009 tarih ve 68 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/37
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2009 tarih ve 2009/43 sayılı kararı.
Komisyona Havale
11.01.2010
1/29
SBB
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış mahallesinin köy yerleşim alanlarının yakınlarında olan bası evlerin Tekeler Mahallesi sınırlarında kaldığından sınır değişikliği istemi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/30
SBB
YÖNETMELİK
İmar yönetmeliğinde 13.03 md.2.bendinde değişikliğik yapılması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/31
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Alaattin KOCAMAN,Süheyla GÜLEN,Ayla ÇAKIR'ın vekili Fehime KOCAMAN'ın Dağdibi Mahallesindeparsellerinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği
İmar e Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/32
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Zeki Semercioğlu ile Semih Semercioğlu'nun Ozanlar Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/33
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2009 tarih ve 8/310 sayılı karar doğrultusunda plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, G24B18D1B
11.01.2010
1/52
SBB
DEVİR YAPILMASI
Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait 1-6 parsellerin otobüs durak alanı olarak aynı amaç doğrultusunda kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ve yetki verilmesi
5393 Bel.Kan.18.mad.e fıkrası uyarınca Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ve aynı kanunun 18.mad.e fıkrası uyarınca Büyükşehir Bel.Bşk. ve Bel.Enc.yetki verilmesine,
11.01.2010
1/53
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel çalıştırılması
Kabul
11.01.2010
1/53-liste
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel çalıştırılması

11.01.2010
1/17
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/10/2009 tarih ve 698 sayılı yazısı.
KABUL (KIRKPINAR 1/5000 NİP)
11.01.2010
1/18
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/09/2009 tarih ve 636 sayılı yazısı.
KABUL.
11.01.2010
1/19
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.12.2009 tarih ve 1011 sayılı yazısı.
OYÇOKLUĞU İLEKABUL
11.01.2010
1/20
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 756 sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/21
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/12/2009 tarih ve 863 sayılı yazısı.
OYÇOKLUĞU İLE KABUL
11.01.2010
1/22
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.09.2009 tarih ve 623 sayılı yazısı1 (/100.000 Ölçekli Sakarya İli Çevre Düzeni Planı ile İlgili Komisyon Raporu.)
OYÇOKLUĞU İLE KABUL
11.01.2010
1/23
SBB
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 2009/34 sayılı kararı.
KABUL
11.01.2010
1/24
SBB
CADDE İSMİ VERİLMESİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/10/2009 tarih ve 43 sayılı kararı
KABUL
11.01.2010
1/43
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/12/2009 tarih ve 77 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
11.01.2010
1/44
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 17 (14) sayılı yazısı
İMAR KOM HAV
11.01.2010
1/45
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORMAN KÖYLERİNİN BAĞLANMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2010 tarih ve 19/10 sayılı yazısı. (11 adet Orman Köyünün bağlanması)
İMAR KOM HAV
11.01.2010
1/46
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.01.2010 tarih ve 21 (413) sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/47
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 01 (116) sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/48
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YENİ GELİR KALEMLERİNDE UYGULANACAK FİYET TARİFELERİ.
Yeni Gelir Kalemlerinde Uygulanacak Fiyatlar.
PLAN BÜTÇE KOM HAVALE.
11.01.2010
1/49
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 18/12/2009 tarih ve 239 sayılı yazısı.
KABUL
11.01.2010
1/50
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Üye Seçimi
KABUL
11.01.2010
1/51
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Denetim Komisyonuna Üye Seçimi
KABUL,
11.01.2010
1/56
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2010 tarih ve 1 sayılı kararı.
İmar Kom Havale.
11.01.2010
1/57
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Serdivan-Beşköprü-Esentepe-Selahiye 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
İMAR KOM HAVALE
11.01.2010
1/1
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli 5 kadastral pafta 631 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği,
talebin uygun olmadığına,
11.01.2010
1/2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
14/09/2009 tarih ve 8/300 sayılı Büyükşehir Meclis kararı ile onaylanan Serdivan İlçe Belediyesi sınırları dahilindebulunan paftaları kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve ilavesine ilan askı süresi içerisinde yapılan 7 adeü itiraza ait komisyon raporu,
Söz konusu itirazlardan 5 adedinin uygun olmadığı, 2 adedinin(Hacısadık deresi mevkii) uygun olduğu,
11.01.2010
1/3
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Bel.Mec.nin 14/09/2009 tarih ve 8/306 sayılı kararı ile onanan Arifiye-Karasu Demiryolunun yeni terminal binası ile Sakarya Nehri arasında kalan kısmının yol güzergahı 1/5000 nazım imar rplan değişikliğine ilan-askı süresi içinde yapılan 35 adet itirazlara ait komisyon raporu
uygun olmadığına,
11.01.2010
1/4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Büyükşehir Meclisinin 12/10/2009 tarih ve 9/343 sayılı kararı ile onaylanan Erenler Belediyesi sınırları dahilinde Çaykışla Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 27 adet itaraza ait kom.Rap.
7 adedinin uygun, 20 adedinin uygun olmadğı,
11.01.2010
1/5
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
sınarları dahilinde bulunan parselin Hastanı Alanında kalan parselden plandaki yolların istikametinde 10.00m. genişliğinde yol geçirilip parselin bir kısmının Sosyal tesis, değir kısmının konut alanı şeklinde 1/1000 uygulama imar plan değişikliğine ait Hendek Belediyesinin 39 sayılı kararı
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kabulüne,
11.01.2010
1/6
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Tekeler Mahallesinde parsellerin ihdas işlemlerinin iki parsel tarafından da yapılması yerine sadece 445 nolu parsel tarafından yapılması amacı ile 7.00m.lik yolun 38 nolu parselin kuzey sınırına kaydırılması 1/1000 plan değişikliğine ait komisyon raporu
Kabul,
11.01.2010
1/7
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Seyfeler Mahallesinde mevcut parselden geçen 10.00m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişine ait komisyon raporu
Kabul,
11.01.2010
1/8
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ MEVZİ İMAR PLAN TALEBİ
Batakköy Mahallesinde 1/1000 mevzii imar planı (10.030 m2.lik kısmının Kız Teknik ve Meslek Lisesi-3.950m2.lik kısmının Meslek Eğitim Tesisi ve 10.000m1.lik kısmının Ticaret Lisesi şeklinde )
Kabul,
11.01.2010
1/25
SBB
YERLEŞİK ALAN HARİTALARININ PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİNİN ONAYLANMASI
Kaçak ve Büyükhataplı-Örentepe Ormanköyleri ile Hacıramazanlar Mahallesine ait Yerleşik alan haritalarının plansız alanlar yönetmeliğinin 3.mad.1.bendine göre onaylanması
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
11.01.2010
1/26
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karakamış mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
İmarve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,