Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.12.2018 Tarihli Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/12/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
Davet Yazısı
 
-Yoklama ve açılış.
-12/11/2018 ve 16/11/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
-6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi sonucu düzenlenen “2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin  bilgisine  sunulması.
 
1.11/735-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/687 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 312 ada, 13 ve 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.11/736-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/688 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada, 30 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarihli, 5/318 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesine yönelik talebin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.11/737-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/10/2018 tarihli, 9/637 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 9/125 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada, 452 nolu parsel ile 414 ada, 17 nolu parselin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.11/738-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/07/2018 tarihli, 7/494 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.11/739-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/689 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 10/139 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada, 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.11/740-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/690 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 9/124 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 691 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.11/741-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/727 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 945-1257-1834-1819 ve 2419 nolu parseller ile Tuzla Mahallesi, 4168 ada, 1 nolu parsele ilişkin Adapazarı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli ve 12/156 sayılı kararı ile birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.11/742-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/691 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 10/138 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1749 ada, 3 nolu parsel ve batısındaki Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.11/743-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/693 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2018 tarih ve 5/325 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan, Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.11/744-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/695 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442 ve 16443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.11/745-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/700 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacı alanı 1285 ada, 1 nolu parsel ile 9310-9311-9321-9322 ve 4985 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.11/746-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/699 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.11/747-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/696 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen,  Serdivan İlçesi,  İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsel ile 17182-17616-17617 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.11/748-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/698 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 ve 5606 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.11/749-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/697 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.10.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1976 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller, 14845-14844-14843-14913 ve 14914 nolu parseller ile 2242 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 185.00 m².lik kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.11/750-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/726 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi, Toptancılar Çarşısı, 3757, 10345-10346-10347-10348-10349-10350-10351-10352-10353-10354-10355-10356-10357-10358-10359-10360-10361-10362-10363-10364-10365 sayılı parselleri kapsayan alanda mevcut teşekkül ile plan durumu arasında uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.11/751-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/701 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanının 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.11/752-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/702 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11788 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.11/753-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/536 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada, 30 nolu parselin batısında ve 242 ada, 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın “Park Alanı”dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesini 591 ada, 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.11/754-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/703 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 2018/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 735 ada, 1 nolu parsel ve 734 ada, 19 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.11/755-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/09/2018 tarihli, 8/570 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2017/822 - 31.05.2018 tarihli K=2018/516 sayılı iptal kararına istinaden Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi, 548 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.11/756-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/706 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 306 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.11/757-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/707 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 2018/66 sayılı kararı ile uygun görülen,  Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 256-257-258 ve 259 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.11/758-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/708 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.07.2018 tarih ve 2018/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Dereiçi mevkii, 76 nolu parselden geçecek şekilde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.11/759-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/709 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, İzmit Caddesinde bulunan Konut Altı Ticaret Alanlarında (M1) yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.11/760-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/710 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.09.2018 tarih ve 2018/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 240-241 ve 242 nolu parsellerin batı ve güneyinden geçen 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.11/761-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/711 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocaali İlçesi, 2 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin ve 1 adet Plan Notu İlavesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.11/762-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/713 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi’nde KM:13+542-24+769 güzergâhları kamulaştırma koridorunun işlenilmesine yönelik Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.11/763-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/714 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Taraklı İlçe Belediye Meclisi’nin 09.10.2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3261 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 16/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.11/764-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/11/2018 tarihli, 10/719 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Hukuk müşterek Komisyonuna havale edilen, 11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 12.1 Maddesi gereği Yükseköğrenim öğrencileri kapsamında Ön Lisans ve Lisans programı öğrencilerine tanımlanan %30 öğrenci indiriminin, yalnızca belediye otobüslerinde geçerli olmak kaydıyla Yüksek lisans ve Doktora programında eğitim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacak şekilde Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/11/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
31.11/765-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolunun nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine planın ikinci  askı-ilan  süresi içerisinde  Karayolları Genel Müdürlüğünün ve bir vatandaş tarafından yapılan itirazların, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile birlikte görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38594 sayılı yazısı.
 
32.11/766-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 15. Maddesine yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/152 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38580 sayılı yazısı.
 
33.11/767-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı  İlçesi,  Sakarya  Mahallesi  502  ada  430  nolu  parselin  batısında  bulunan  park  alanı  ile Karaosman Mahallesi 32 ada 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi 812 ada 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/154 sayılı meclis karan ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38581 sayılı yazısı.
 
34.11/768-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 4456 ada 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/151 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38577 sayılı yazısı.
 
35.11/769-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tekeler-Tuzla Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik Belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/153 sayılı İlçe Meclis Kararı ile kabul  edilen  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38579 sayılı yazısı.
 
36.11/770-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38584 sayılı yazısı.
 
37.11/771-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 132 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²’lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38488 sayılı yazısı.
 
38.11/772-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2018 tarihli, 87 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada 1,  1976 ada 3 ve 1982 ada 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38591 sayılı yazısı.
 
39.11/773-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin;  06/11/2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2’lik alandaki “Trafo Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/11/2018 tarihli, 37895 sayılı yazısı.
 
40.11/774-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/10/2018 tarih ve 9/621 sayılı meclis kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde; Belediyemize yapılan 4 adet itiraz ile Akyazı Belediyesinin 20.11.2018 tarih ve 21982 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu 8 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 27/11/2018 tarihli, 37896 sayılı yazısı.
 
41.11/775-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi,  Adliye Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar Planına 2. ilan- askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan planın değişen kısımlarına ilişkin 4 adet, diğer kısımlara ilişkin 1 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38493 sayılı yazısı.
 
42.11/776-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/11/2018 tarihli, 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya Mahallesi, 441 ada 2 nolu parsele imar yolu planlaması için park alanı içerisinden 8.00 m’lik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38669 sayılı yazısı.
 
43.11/777-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/11/2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya Mahallesi, 405 ada 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38597 sayılı yazısı.
 
44.11/778-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/11/2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38596 sayılı yazısı.
 
45.11/779-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-02-C-3-B, G24-C-02-C-3-A, G24-C-02-C-4-B paftalarında kalan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarihli, 3/170 sayılı kararı  ile  onaylanan  1/1000  ölçekli  İlave  Uygulama  İmar  Planı’na  ilan  askı  süresi  içerisinde yapılan itirazlardan, Arifiye Belediye Meclisi’nin 01/10/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38666 sayılı yazısı.
 
46.11/780-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/10/2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi 340,399,401,402 ve 403 nolu parselleri kapsayan alanda park alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38487 sayılı yazısı.
 
47.11/781-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/429 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Memnuniye ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı içerisinde yapılan itirazlar Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli, 2018/85 sayılı  kararı  ile  değerlendirilmiş  olup,  kabul  edilen  6 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38304 sayılı yazısı.
 
48.11/782-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38330 sayılı yazısı.
 
49.11/783-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 02/11/2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38331 sayılı yazısı.
 
50.11/784-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devrine ait, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 01/12/2016 tarih ve 46 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38327 sayılı yazısı.
 
51.11/785-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Belediye Meclisi’nin 01/11/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik değişikliğin görüşülmesine ilişkin 23/11/2018 tarihli, 37453 sayılı yazısı.
 
52.11/786-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 26/07/2018 tarihli,12438 sayılı yazısı ile, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hanenin nüfus kayıtlarının Geyve’de olduğu,  belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden,  imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili olarak İl İdare Kurulunca alınan 18.07.2018 tarih ve 5 sayılı karar ve eklerinin Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülmesi istenmiş olup, Belediyemizce Arifiye ve Geyve İlçe Belediye Başkanlıklarından ilgili mevzuata göre incelemelerin yapılarak, konu ile ilgili Belediye Meclis kararının gönderilmesi istenilmiştir.Bahse konu sınır değişikliği ile ilgili Arifiye Belediyesinin 01.10.2018 tarihli 2018/66 sayılı meclis kararı ile değişiklik talebinin kabul edilmediği bildirilmiş olup, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 7 ve 8. maddelerine göre görüşülmesine ilişkin 04/12/2018 tarihli, 38668 sayılı yazısı.
 
53.11/787-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti belediyemize ait Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 22 pafta, 1447 nolu parsel üzerinde mescit olarak kullanılacak yapı  bulunan  taşınmazın  5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Sakarya Valiliği İl Müftülüğü adına tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 23/11/2018 tarihli, 37582 sayılı yazısı.
 
54.11/788-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1555 ada 1 nolu parsel 259 nolu İş Merkezi 1. Kat 23 (Kapı No:101), 24 (Kapı No:102), 25 (Kapı No:103), 26 (Kapı No:104), 27 (Kapı No:105), 28 (Kapı No:106), 29 (Kapı No:107), 30 (Kapı No:108), 31 (Kapı No:109), 32 (Kapı No:110) ve 33 (Kapı No:111) bağımsız bölüm numaralı 11 adet iş yerinin YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurumsal hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına bedelsiz tahsisinin uygun görülmesi halinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/11/2018 tarihli, 38306 sayılı yazısı.
 
55.11/789-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 08.02.2018 tarih ve 2018-09 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen, Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi Park Sokağın sonuna 5 adet Tahditli (T) plakanın 10 (on) yıl süreliğine satışı ihalesinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/11/2018 tarih ve 35864 sayılı yazısı.
 
56.11/790-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 13.09.2018 tarih ve 2018-254 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen, Hendek İkbaliye, Pınarlı, Yenisıtmapınar yolu, Remzi Efendi Caddesi- Hendek şehir merkezi hattında 10 yıllığına 8 araçla taşımacılık yapacak işleticilerin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 09/11/2018 tarih ve 35367 sayılı yazısı.
 
57.11/791-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan olan 54 YU 604 plakalı, BMC marka 2007 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31.maddesine göre Ferizli Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 09/11/2018 tarih ve 35866 sayılı yazısı.
 
10/12/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
58. 11/792.Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile, söz konusu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin  03/12/2018 tarihli, 93 sayılı kararı.
 
59. 11/793. Karasu Belediye Başkanlığının 06/12/2018 tarihli, E.95968 sayılı yazısı ile Karasu Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 95 sayılı kararı ile kabul edilen, A.Aziziye  Mahallesi 1228 adanın doğusunda bulunan  onaylı imar planlarında “İlköğretim Alanı “ ve Kreş Alanı” olarak belirlenen okul alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine “Lise Alanı” olarak ve iki ada arasında bulunan yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği.
 
60. 11/794. Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin görev süresi 20.01.2019 tarihinde sona ereceğinden, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden, 2019-2020 döneminde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üyenin belirlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2018 tarihli, 1824032 sayılı yazısı.
 

×