Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.12.2018
11/794
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine üye seçimi.
Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin görev süresi 20.01.2019 tarihinde sona ereceğinden, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden, 2019-2022 döneminde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek üzere meclis üyelerinden 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üyenin belirlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/12/2018 tarihli, 1824032 referans sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde belediyemizi temsil etmek üzere; Asil Üyeliğe Meclis Üyesi Şenay SAKAL, Yedek Üyeliğe Meclis Üyesi Recep BOĞAZ oybirliğiyle seçilmiştir.
10.12.2018
11/793
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu A.Aziziye Mahallesi 1228 adanın doğusunda bulunan onaylı imar planlarında ?İlköğretim Alanı ? ve Kreş Alanı? olarak belirlenen okul alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine ?Lise Alanı? olarak ve iki ada arasında bulunan yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliği.
Karasu Belediye Meclisinin 06/12/2018 tarihli, 95 sayılı kararı ile kabul edilen, A.Aziziye Mahallesi 1228 adanın doğusunda bulunan onaylı imar planlarında ?İlköğretim Alanı ? ve Kreş Alanı? olarak belirlenen okul alanlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine ?Lise Alanı? olarak ve iki ada arasında bulunan yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ait Karasu Belediye Başkanlığının 06/12/2018 tarihli, E.95968 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/792
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE ONAMA YETKİSİ VERİLMESİ
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile, söz konusu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik teklifi ile, söz konusu parsel ve yakın çevresinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2018 tarihli, 93 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/791
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan 54 YU 604 plakalı 1 adet otobüsün Ferizli Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesi.
Ferizli Belediyesinin 06/11/2018 tarihli, 2732 sayılı yazısı ile, Ferizli Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarihli, 44 sayılı kararında Belediye hizmetlerinde kullanılmak amacıyla 1 adet otobüsün Belediye adına devredilmesi talep edilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen engellilere uygunluk yasası çerçevesinde toplu taşıma araçlarının engellilere uyumlu hale getirilmesi için verilen süre 07.07.2015 tarihinde son bulmuştur. Bu kapsamda toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan olan 54 YU 604 plakalı, BMC marka 2007 model, C2202050724095 motor no ve NMC220CCBLBH00566 şasi nolu 1 adet otobüsün 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31.maddesi 1. fıkrasında yer alan ?Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.? hükmüne göre Ferizli Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09/11/2018 tarih ve 35866 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Belediyemiz toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan 54 YU 604 plakalı, BMC marka 2007 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31. maddesi 1. fıkrasına göre Ferizli Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/790
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHALE
Hendek İkbaliye, Pınarlı, Yenisıtmapınar yolu, Remzi Efendi Caddesi- Hendek şehir merkezi hattında 10 yıllığına 8 araçla taşımacılık yapacak işleticilerin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Encümene yetki verilmesi.
13.09.2018 tarih ve 2018-254 sayılı UKOME kararı ile Hendek ilçesi İkbaliye, Pınarlı, Yenisıtmapınar yolu ve Remzi Efendi Caddesinden Hendek şehir merkezine gelecek şekilde güzergâh belirlenerek 8 araçla taşımacılık yapılmak üzere, güzergâhta çalışacak işleticilerin ihale ile belirlenmesine karar verilmiştir. Hendek İkbaliye, Pınarlı, Yenisıtmapınar yolu, Remzi Efendi Caddesi- Hendek şehir merkezi hattında 10 yıllığına 8 araçla taşımacılık yapacak işleticilerin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09/11/2018 tarih ve 35367 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 13.09.2018 tarih ve 2018-254 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen, Hendek İkbaliye, Pınarlı, Yenisıtmapınar yolu, Remzi Efendi Caddesi- Hendek şehir merkezi hattında 10 yıllığına 8 araçla taşımacılık yapacak işleticilerin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/789
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi Park Sokağın sonuna 5 adet Tahditli (T) plakanın 10 (on) yıl süreliğine satışı ihalesi için Encümene yetki verilmesi.
08.02.2018 tarih ve 2018-09 sayılı UKOME kararı ile Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi Park Sokağın sonuna 5 adet Tahditli (T) plaka tahsis edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu 5 adet Tahditli (T) plakanın 10 (on) yıl süreliğine satışı ihalesinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09/11/2018 tarih ve 35864 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; 08.02.2018 tarih ve 2018-09 sayılı UKOME kararı ile kabul edilen, Geyve İlçesi Alifuatpaşa Mahallesi Park Sokağın sonuna 5 adet Tahditli (T) plakanın 10 (on) yıl süreliğine satışı ihalesinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/788
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1555 ada 1 nolu parsel 259 nolu İş Merkezi 1. Kat 23 (Kapı No:101), ? bağımsız bölüm numaralı 11 adet iş yerinin kurumsal hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına bedelsiz tahsisi, işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi 1555 ada 1 nolu parsel 259 nolu İş Merkezi 1. Kat 23 (Kapı No:101), 24 (Kapı No:102), 25 (Kapı No:103), 26 (Kapı No:104), 27 (Kapı No:105), 28(Kapı No:106), 29 (Kapı No:107), 30 (Kapı No:108), 31 (Kapı No:109), 32 (Kapı No:110) ve 33 (Kapı No:111) bağımsız bölüm numaralı 11 adet iş yerinin YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurumsal hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti adına bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsisine ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/787
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 22 pafta, 1447 nolu parsel üzerinde mescit olarak kullanılacak yapı bulunan taşınmazın Sakarya Valiliği İl Müftülüğü adına tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 22 pafta, 1447 nolu parsel üzerinde mescit olarak kullanılacak yapı bulunan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Sakarya Valiliği İl Müftülüğü adına 25 yıllığına tahsisine ve tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/786
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
) 1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Adliye Mah.de yaşayan yaklaşık 130 hanenin bulunduğu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebi.
Sakarya Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 26/07/2018 tarihli ve 12438 sayılı yazısı ile Arifiye İlçesi Adliye Mahallesinde yaşayan yaklaşık 130 hanenin nüfus kayıtlarının Geyve?de olduğu, belediye hizmetlerini Geyve Belediyesinden, imar ve ruhsat hizmetlerini Arifiye Belediyesinden aldıkları, ancak bu 130 hanenin yerleştikleri alanın Adliye Mahallesi sınırları içinde kaldığı ve bu durumun sorunlar yaşanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek; söz konusu alanın Geyve İlçesi hudutlarına dahil edilmesi talebiyle ilgili olarak İl İdare Kurulunca alınan 18.07.2018 tarih ve 5 sayılı karar ve eklerinin Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanmak üzere ilişikte gönderildiği bildirilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanunu?nun Sınır uyuşmazlıklarının çözümü başlıklı 7. maddesinde ? Bir il dahilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması halinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır. ? ve Birleşme ve katılma başlıklı 8. maddesinde ?Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskun sahalarının katılınacak beldenin meskun sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz. Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskun sahasının, komşu bir beldenin meskun sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması halinde, katınılacak istenen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması halinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katınılacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi halinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katınılacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6?ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir?? denildiğinden; Arifiye ve Geyve İlçe Belediye Başkanlıklarından ilgili mevzuata göre incelemelerin yapılarak, konu ile ilgili Belediye Meclis kararının gönderilmesi istenilmiştir. Bahse konu sınır değişikliği ile ilgili Arifiye Belediye Başkanlığı 01.10.2018 tarih ve 2018/66 sayılı Meclis Kararı ile değişiklik talebinin kabul edilmediğini bildirmiştir. Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 7 ve 8?inci maddelerine göre konunun görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih ve 38668 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/785
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK.
Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik değişiklik.
Pamukova İlçe Belediye Meclisi?nin 01/11/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Plan Notlarına ilave yapılmasına yönelik değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 23/11/2018 tarih ve 37453 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/784
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPMA VE ONAMA YETKİ DEVRİ
Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devri.
Pamukova İlçesi sınırları içinde Sakarya Nehri üzerinde yapılması planlanan Ova Hidroelektrik Santrali Tesisine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetki devrine ait, Pamukova İlçe Belediye Meclisi?nin 01/12/2016 tarih ve 46 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38327 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/783
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Söğütlü Belediye Meclisi?nin 02/11/2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Akgöl Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38331 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/782
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Söğütlü İlçe Belediye Meclisi?nin 02/11/2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Rüstemler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38330 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/781
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi Memnuniye ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11/06/2018 tarih ve 6/429 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Memnuniye ve Şükriye Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarihli, 2018/85 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen 6 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38304 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/780
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi 340-399-401-402 ve 403 nolu parselleri kapsayan alanda park alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/10/2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi 340-399-401-402 ve 403 nolu parselleri kapsayan alanda park alanının düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38487 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/779
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-02-C-3-B, G24-C-02-C-3-A, G24-C-02-C-4-B paftalarında kalan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12/03/2018 tarihli, 3/170 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı?na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-02-C-3-B, G24-C-02-C-3-A, G24-C-02-C-4-B paftalarında kalan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12/03/2018 tarihli, 3/170 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı?na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan, Arifiye Belediye Meclisi?nin 01/10/2018 tarih ve 2018/62 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih ve 38666 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/778
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Arifiye Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 01/11/2018 tarih ve 2018/72 sayılı kararı ile uygun görülen Hanlıköy Mahallesi, G24-C-04-A-4-A, G24-C-04-A-4-B, G24-C-04-A-3-A imar paftalarının arasında kalan alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı?nın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih ve 38596 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/777
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye Sakarya Mahallesi, 405 ada 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin 01/11/2018 tarih ve 2018/70 sayılı kararı ile uygun görülen Sakarya Mahallesi, 405 ada 2,4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih ve 38597 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/776
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye Sakarya Mah. 441 ada 2 nolu parsele imar yolu planlaması için park alanı içerisinden 8.00 m?lik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/11/2018 tarihli, 2018/69 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Mahallesi, 441 ada 2 nolu parsele imar yolu planlaması için park alanı içerisinden 8.00 m?lik imar yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih ve 38669 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. 1
10.12.2018
11/775
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 2. ilan- askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan planın değişen kısımlarına yapılan itiraz.
Arifiye İlçesi, Adliye Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına 2. ilan- askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan planın değişen kısımlarına ilişkin 4 adet, diğer kısımlara ilişkin 1 adet itiraz dilekçesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih ve 38493 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/774
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/10/2018 tarih ve 9/621 sayılı meclis kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon + İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde; Belediyemize yapılan 4 adet itiraz ile Akyazı Belediyesinin 20.11.2018 tarih ve 21982 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu 8 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/11/2018 tarih 37896 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/773
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2?lik alandaki ?Trafo Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisi?nin; 06/11/2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile uygun görülen Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, G25-D-14-D-1-A Pafta, 4499103-4499106 yatay koordinatları ile, 555197-555195 dikey koordinatları arasında 21.67 m2?lik alandaki ?Trafo Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/11/2018 tarih 37895 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/772
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada 1, 1976 ada 3 ve 1982 ada 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01.11.2018 tarihli, 87 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada 1, 1976 ada 3 ve 1982 ada 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. Maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38591 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/771
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 132 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²?lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi 132 ada 1 ve 2 nolu parsellerin 3600 m²?lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/11/2018 tarih 38488 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/770
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi 5102 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38584 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/769
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler-Tuzla Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik Belediyesince hazırlanan ve kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Tekeler-Tuzla Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık 525 dönüm alana yönelik Belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/153 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38579 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/768
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mah. 4456 ada 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 4456 ada 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller ile 4470-4471-4472-4492 ve 4494 sayılı yapı adaları ve yakın parsellere yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/151 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38577 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/767
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi 502 ada 430 nolu parselin batısında bulunan park alanı ile Karaosman Mahallesi 32 ada 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi 812 ada 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan ve kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi 502 ada 430 nolu parselin batısında bulunan park alanı ile Karaosman Mahallesi 32 ada 117 ve 27 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan park alanı ve Sakarya Mahallesi 812 ada 35-89 ve 90 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 gün ve 12/154 sayılı İlçe Meclis Karan ile uygun görülerek kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu' nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38581 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/766
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri, Uygulamaya İlişkin Hükümlerin 15. Maddesine yönelik belediyesince hazırlanan ve 05.11.2018 tarihli, 12/152 sayılı meclis kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38580 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/765
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kuzey Marmara Otoyolunun nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2018 tarihli ve 6/403 sayılı kararı ile onaylanan Kuzey Marmara Otoyolunun nihai haline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine planın ikinci askı-ilan süresi içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğünün ve bir vatandaş tarafından yapılan itirazların, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen alt ölçekli planlar ile uyumsuzluğun giderilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi ile birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/12/2018 tarih 38594 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/764
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SEYAHAT KARTLARIN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Seyahat kartların yönetmeliğinde değişiklik. (Yüksek lisans doktora ve yabancı uyruklu öğrenciler)
Seyahat Kartları Yönetmeliğinin 12.1 Maddesi ilk cümlenin ?Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yurtdışı veya yurtiçi bir yükseköğretim kurumunda fiilen tam zamanlı ve yüz yüze eğitime kayıtlı olarak eğitim gören örgün öğrenim öğrencileri (Polis Meslek Yüksekokulu dâhil) ile Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir işte çalışmadığını belgelemek kaydıyla yüz yüze eğitim görmek zorunda olmayan yaygın ve uzaktan öğrenim (Açık Öğretim Fakültesi dâhil) öğrencilerine; önlisans ve lisans öğrencileri için Belediye ve Özel Halk Otobüslerinde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için sadece Belediye Otobüslerinde geçerli olmak üzere %30 indirim uygulanır.? Şeklinde revize edilmesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 29/11/2018 tarihli Ulaşım ve Hukuk müşterek Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/763
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Taraklı İlçesi, Hacımurat Mahallesi, 3261 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.
Taraklı Belediye Meclisinin 09.10.2018 tarih ve 2018/60 sayılı kararı ile uygun görülen, Hacımurat Mahallesi, 3261 nolu parseldeki dönüş kurbunun parsel sınırına çekilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/762
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi?nde KM:13+542-24+769 güzergâhları kamulaştırma koridorunun işlenilmesine yönelik Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü?nce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Taraklı İlçesi, Yusufbey Mahallesi?nde KM:13+542-24+769 güzergâhları kamulaştırma koridorunun işlenilmesine yönelik Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü?nce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/761
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASI
Kocaali İlçesi, 2 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve 1 adet Plan Notu İlavesi,
Kocaali Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri ve Plan Notu İlavesinden; 1. Kocaali İlçesi Ağalar Mahallesi 3205 nolu parselin kuzeyinden geçen 7 m. genişliğindeki imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan değişikliğin; plan değişiklik dosyasında 3202 nolu parselin muvafakatının olmadığından reddinin uygun olacağı, 2. Kocaali İlçesi Merkez Mahallesi 12591-12592 nolu parsellerin doğusunda 10832-10836 ve 3691 nolu parsellerin batısında bulunan 7 m genişliğindeki imar yolunun mevcut terklere uygun olarak kaydırılmasına ilişkin hazırlanan değişikliğin; kabulünün uygun olacağı, 3. Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 19.04.2018 tarih ve E.13320 sayılı yazısına istinaden ?Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen İmar adalarında Emsal değerinin ve çekme mesafelerinin aşılmaması! TAKS?nın %40?ı geçmemesi şartıyla Taban Alan değerini 0.05 kadar arttırmaya Belediyesi yetkilidir.?şeklinde plan hükmü ilavesinin; reddinin uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/760
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 240-241 ve 242 nolu parsellerin batı ve güneyinden geçen 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Sapanca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 2018/65 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuruçeşme Mahallesi, 240-241 ve 242 nolu parsellerin batı ve güneyinden geçen 7.00 metrelik imar yollarının kaldırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/759
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, İzmit Caddesinde bulunan Konut Altı Ticaret Alanlarında (M1) yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Sapanca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararı ile uygun görülen, İzmit Caddesinde bulunan Konut Altı Ticaret Alanlarında (M1) yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 5. Bendine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/758
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, Dereiçi mevkii, 76 nolu parselden geçecek şekilde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 2018/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Mahmudiye Mahallesi, Dereiçi mevkii, 76 nolu parselden geçecek şekilde 7.00 metrelik imar yolu planlanmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/757
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kuruçeşme Mahallesi, 256-257-258 ve 259 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 2018/66 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuruçeşme Mahallesi, 256-257-258 ve 259 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık teşkil ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/756
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 306 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 306 nolu parsele ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi; Meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarına ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/755
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin kararına istinaden Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi, 548 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E=2017/822 - 31.05.2018 tarihli K=2018/516 sayılı iptal kararına istinaden Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi, 548 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi tarafından E=2018/2463-18.10.2018 tarihli 2018/2061 sayılı karar ile istinaf talebinin kabulü ile iptal kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verildiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/754
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 735 ada, 1 nolu parsel ve 734 ada, 19 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Arifiye Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarih ve 2018/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, 735 ada, 1 nolu parsel ve 734 ada, 19 nolu parsellerin E:1.20, Yençok:3 kat yapılaşma koşullarına sahip (M)?Ticaret Alanı? olarak Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; E:1.00 olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/753
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada, 30 nolu parselin batısında ve 242 ada, 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın ?Park Alanı?dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesini 591 ada, 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada, 30 nolu parselin batısında ve 242 ada, 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın ?Park Alanı?dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesini 591 ada, 14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/752
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11788 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 11788 nolu parselin ?Teknik Altyapı Alanı? gösteriminden ?Küçük Sanayi Alanı (KSA)? gösterimine alınmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/751
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi sınırlarında kalan tarım alanı olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına uygun olarak konut alanı olacak şekilde düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/750
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi, Toptancılar Çarşısı, 3757, 10345- 10346- 10347- 10348- 10349- 10350-10351- 10352- 10353- 10354- 10355- 10356- 10357- 10358- 10359- 10360- 10361- 10362- 10363- 10364- 10365 sayılı parselleri kapsayan alanda mevcut teşekkül ile plan durumu arasında uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri.
Erenler İlçesi, Yeni Mahallesi, Toptancılar Çarşısı, 3757, 10345- 10346- 10347- 10348- 10349- 10350-10351- 10352- 10353- 10354- 10355- 10356- 10357- 10358- 10359- 10360- 10361- 10362- 10363- 10364-10365 sayılı parselleri kapsayan alanda mevcut teşekkül ile plan durumu arasında uyumsuzluğu gidermek üzere hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/749
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1976 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller, 14845-14844-14843-14913 ve 14914 nolu parseller ile 2242 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 185.00 m².lik kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 76 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1976 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 1983 ada, 1-2-3-4 ve 5 nolu parseller, 14845-14844-14843-14913 ve 14914 nolu parseller ile 2242 ada, 1 nolu parselin batısında bulunan 185.00 m².lik kadastral boşluğa yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/748
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 ve 5606 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi, 18060 ve 5606 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarih ve 4/244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/747
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsel ile 17182-17616-17617 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 74 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsel ile 17182-17616-17617 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/326 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/746
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 5/328 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/745
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacı alanı 1285 ada, 1 nolu parsel ile 9310-9311-9321-9322 ve 4985 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacı alanı 1285 ada, 1 nolu parsel ile 9310-9311-9321-9322 ve 4985 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan kadastral boşluğa ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olması sebebiyle ve eşdeğer alanın sağlanması amacıyla 9034 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşlukta ve 6837 parselin bir kısmında bulunan ?Park Alanı? ve yaya yolunun düzenlenerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/744
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442 ve 16443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1658-15466-15475-15476-15708-15709-15710-15711-15713-16442 ve 16443 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/743
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARINA İLAN ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILAN İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 14.05.2018 tarih ve 5/325 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin (6.2) maddesine istinaden hazırlanan Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen kısımlarına ilişkin Serdivan Belediye Meclisi?nin 01.02.2018 tarih ve 12 sayılı kararı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11.12.2018 tarih ve 10/693 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 02.11.2018 tarih ve 34821 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan itirazların değerlendirilmesine ilişkin Serdivan Belediye Meclisi?nin 01.10.2018 tarih ve 77 sayılı kararı; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28/11/2018 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; A. Serdivan İlçesi, Orta Mahallesini kapsayan, Kırsal Yerleşme Alan Sınırları değiştirilerek onaylandığı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/325 sayı kararına ilan askı süresince yapılan itirazlardan; -Orta Mahalle 101 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 102 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 2837 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 70 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının, reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 2838 nolu parselin Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 4778-4779 nolu parsellerin tamamının Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının kabulünün uygun olacağı, -Orta Mahalle 4220 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, -Orta Mahalle 2839 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasının reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 3468 nolu parselin Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasına ilişkin yapılan itirazın, itiraza konu bir durum olmadığından reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 3262 nolu parselin bir kısmının daha Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, -Orta Mahalle 107 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasına ilişkin yapılan itirazın reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 104 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasına ilişkin yapılan itirazın reddinin uygun olacağı, -Orta Mahalle 158 nolu parselin tamamının Kırsal Yerleşme Alanı içine alınmasına ilişkin yapılan itirazın ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, B. Serdivan İlçe Belediyesince tespit edilen Serdivan Merkez 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında planlanmış olan bölgenin Kırsal Yerleşme Alanı dışına çıkartılmasının ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı, C. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca tespit edilen değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/742
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1749 ada, 3 nolu parsel ve batısındaki Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 01.10.2018 tarih ve 10/138 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Mahallesi, 1749 ada, 3 nolu parsel ve batısındaki Park Alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2018 tarih ve 4/232 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/741
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA VE ONAMA YETKİSİ VERİLMESİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 945-1257-1834-1819 ve 2419 nolu parseller ile Tuzla Mahallesi, 4168 ada, 1 nolu parsele ilişkin Adapazarı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 945-1257-1834-1819 ve 2419 nolu parseller ile Tuzla Mahallesi, 4168 ada, 1 nolu parsele ilişkin Adapazarı Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarihli ve 12/156 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/740
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 691 sayılı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 9/124 sayılı kararı ile uygun görülen, Güneşler Mahallesi, 691 sayılı parselin kendi sınırları içerisinde kalacak şekilde 7.00 m.lik yaya yolu planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/739
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada, 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 01.11.2018 tarih ve 10/139 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 16/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/738
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada, 5 ve 6 nolu parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin; Söz konusu parsellere ilişkin plan değişikliğinin onama yetkisinin tarafımızda olmaması ve 16.11.2018 tarih ve 277 sayılı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporuna istinaden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/737
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada, 452 nolu parsel ile 414 ada, 17 nolu parselin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 9/125 sayılı kararı ile uygun görülen, Pabuçcular Mahallesi, 413 ada, 452 nolu parsel ile 414 ada, 17 nolu parselin içinde bulunduğu yapı adalarında E:1.05 Yençok:10.00 m. yapılaşma değerinin kaldırılarak B-3 Bitişik Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında T1 Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Söz konusu ticaret adalarındaki parsellerde yapılaşmanın büyük çoğunluğu bitişik nizam olarak teşekkül etmiş olduğundan KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/736
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada, 30 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesi.
Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada, 30 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarihli, 5/318 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesine yönelik talebin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 20/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.12.2018
11/735
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 312 ada, 13 ve 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik teklifleri.
Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 312 ada, 13 ve 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişiklik tekliflerinin; İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü?nün 27.11.2018 tarih ve 38008 sayılı yazısına istinaden Yençok:16.00 m. olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/11/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.