Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10/10/2016 tarihli Ekim ayı Meclis toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/10/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

Davet Yazısı

 -Yoklama ve açılış.
-19/09/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

 

                                                                               GÜNDEM

1- 9/558-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/500 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

2- 9/559-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/499 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin iptal kararını yerine getirmek üzere Camili Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parselin “Eğitim Tesis Alanı” olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

3- 9/560-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/501 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.07.2016 tarih ve 7/418 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (01.08.2016-01.09.2016) içerisinde yapılan itirazların ekte gösterilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 9/561-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/502 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 7/89 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

5- 9/562-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/503 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4359 ada, 1 nolu, 4360 ada, 1 nolu ve 4361 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 7/98 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

6- 9/563-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 3933 nolu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 7/88 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

7- 9/564-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/506 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 7/90 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosyasının Belediyesine iadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

8- 9/565-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/507 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Mehmet Efendi Mandıra Mevkiinde 35 pafta, 2058 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

9- 9/566-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/508 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

10- 9/567-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/509 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi ile Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi sınırları içinde kavşak düzenlemesi kapsamında, Otuzikievler Mahallesi sınırları içindeki 1466 ada, 21-27-31 nolu parseller ile Mithatpaşa Mahallesi, 470 ada, 3 nolu, 472 ada, 3 ve 4 nolu parsellerdeki Rekreasyon Alanı, Park Alanı ve yol güzergahı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine ait Serdivan Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 84 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

11- 9/568-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/510 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 17389-17390-17391-17392-17393 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 64 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

12- 9/569-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/515 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 66 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

13- 9/570-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/517 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu ve 1281 ada, 1-2-3-4 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

14- 9/571-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/511 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 5. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 30. Maddesinin değişikliğine ve 35. madde ilavesi”nin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

15- 9/572-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/512 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesi”nin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

16- 9/573-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/513 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesi”nin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

17- 9/574-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/514 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesi”nin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

18- 9/575-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/518 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2428 ada, 33 nolu parsel, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 60-61-62-63-72-99-102 nolu parseller, Kozluk Mahallesi, 2418 ada, 1 nolu parsel ile, Bekirpaşa Mahallesi, 2410 ada, 1-2-211 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 42 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

19- 9/576-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/524 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 449 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 77 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

20- 9/577-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/522 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Yuvalak Mahallesi, 835 ve 839 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 79 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

21- 9/578-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/523 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 176 ada, 11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 81 sayılı kararının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

22- 9/579-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/526 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 357 ada, 2 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.08.2016 tarih ve 80 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

23- 9/580-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/527 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait 909-915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

24- 9/581-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/525 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2016 tarih 5/274 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 262-263-265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (01.06.2016 – 01.07.2016) içerisinde yapılan 2 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu.

25- 9/582-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/324 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.03.2016 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi (04.04.2016-04.05.2016) içerisinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/10/2016 tarihli Komisyon raporu

26- 9/583-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/536 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 11.07.2016 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, G24B05C3C- G24B05C3D Pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

27- 9/584-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/535 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 127 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

28- 9/585-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/539 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, G24D-24C pafta ve 1085-8292 ve 8416 nolu parseller ile G24-24D paftada yer alan tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu

29- 9/586-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/544 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, mevcut T1 cetvelinde değişiklik yapılmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

30- 9/587-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19/09/2016 tarih ve 8/551 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonuna müşterek havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin teşvikiyle toplu taşıma hatlarında araç sayısının azaltılmasına yönelik alınan 12/07/2016 tarihli ve 2016-156 sayılı Ukome kararı gereği Yeşilyurt Özel Halk Otobüsü devir işlemleri için ücret alınmamasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07/09/2016 tarihli, 1746 sayılı yazısının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/09/2016 tarihli müşterek Komisyon raporu.

31- 9/588-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarih ve 9/136 sayılı kararı ile uygun görülen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebine istinaden Daire Başkanlığımızca hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 115 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/10/2016 tarihli, 1789 sayılı yazısı.

32- 9/589-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 23/09/2016 tarihli ve 300 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 130-132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/10/2016 tarihli, 1793 sayılı yazısı.

33- 9/590-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada 1 nolu, 33 ada 1 nolu ve 133 ada 87 nolu parseller ile İnönü Mahallesi, 63 ada 261, 262, 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/10/2016 tarihli, 1791 sayılı yazısı.

34- 9/591-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2016 tarih 7/422 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 parsele yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğine parsel sahibince yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 05/10/2016 tarihli, 1794 sayılı yazısı.

35- 9/592-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediyesi Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 9/126 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) binası yapılarak Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz devri ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/10/2016 tarihli, 2871 sayılı yazısı.

36- 9/593-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 782 ada, 3 parsel nolu taşınmazın halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılması sebebi ile Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması, devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 20/09/2016 tarihli, 2744 sayılı yazısı.

37- 9/594-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemize bedelsiz devri Kocaali Belediyesi Meclisinin 04.10.2016 tarih ve 74 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Kocaali Belediyesine ait Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi F25F19C1B pafta 119 ada 4 parsel nolu 8.699,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Sahil ve Çevre Düzenlemesi Projesi” yapılması amacıyla Belediyemize devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması, devirle ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/10/2016 tarihli, 2870 sayılı yazısı.

38- 9/595-. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, İlimiz Sapanca İlçesi, Hacımercan Mahallesi hudutları dahilinde Sapanca serisi 23 nolu bölmede bulunan araziye spor tesisin yapılabilmesi için Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/09/2016 tarihli, 1120 sayılı yazısı.

39- 9/596-. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, İlimiz Taraklı İlçesi, Taraklı Mahallesi, 3253 parselde bulunan araziye spor tesisi yapılabilmesi için Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 07/09/2016 tarihli, 1121 sayılı yazısı.

40- 9/597-. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin görüşülmesine ilişkin 29/09/2016 tarihli, 2039 sayılı yazısı.

41- 9/598-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 08.09.2016 tarih ve 444 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. ve 11. maddesince görüşülmesine ilişkin 30/09/2016 tarih ve 24 sayılı yazısı.

 

                                                            -10/10/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-


42.9/599. Arifiye Hanlıköy Mahallesinde bulunan Mısır Araştırma Enstitüsüne ait 6728 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 22/08/2016 tarih ve 2016/48 sayılı kararı.

43.9/600-.Arifiye Belediyesi imar sınırları içinde Aşağıkirazca, Kirazca, Karaaptiler ve Mollaköy Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin  22/08/2016 tarih ve 2016/49 sayılı kararı.

44.9/601-.Arifiye İlçe Belediyesinin, Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ait 03/10/2016 tarihli yazısı.

45.9/602-.Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığının 05/10/2016 tarihli, 2016/163 sayılı talepleri ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 1 adet binek hizmet aracının 5175 sayılı kanununun 31. Maddesi ilgi fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince talep edilen binek aracın alınarak Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığına hibe edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/10/2016 tarihli, 319 sayılı yazısı.

46.Büyükşehir Belediyemizden 1 Adet kamyon talebine ait Taraklı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve 2016/41 sayılı kararı

 


 


×