Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.10.2016
558
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parselin ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
559
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkemenin iptal kararına göre Camili Mah. 1666 ada, 1 nolu parselin ?Eğitim Tesis Alanı? olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E:2015/1444 - K:2016/612 sayılı, 14.07.2016 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere Camili Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parselin ?Eğitim Tesis Alanı? olacak şekilde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
560
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Yağcılar Mah. sınırları içerisindeki 30.00 m. imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan itirazlar.
1 - 29.08.2016 tarih ve 14868 sayı ile kayıtlı, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 83 ve 84 nolu parsellerin Bitişik Nizam, 3 kat yapılaşma koşullarıyla Ticaret + Konut Alanı (T3) olarak planlanması yönünde yapılan itirazın ekte gösterilen şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 2 - 29.08.2016 tarih ve 14872 sayı ile kayıtlı, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 83 - 84 ve 85 nolu parsellerin Bitişik Nizam, 3 kat yapılaşma koşullarıyla Ticaret + Konut Alanı (T3) olarak planlanması yönünde yapılan itirazın ekte gösterilen şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 3 - 01.09.2016 tarih ve 15052 sayı ile kayıtlı, Yağcılar Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parselin Bitişik Nizam, 3 kat yapılaşma koşullarıyla Ticaret + Konut Alanı (T3) olarak planlanması yönünde yapılan itirazın ekte gösterilen şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, 4 - 01.09.2016 tarih ve 15054 sayı ile kayıtlı, Yağcılar Mahallesi, 154 ada, 5 nolu parselin Bitişik Nizam, 3 kat yapılaşma koşullarıyla Ticaret + Konut Alanı (T3) olarak planlanması yönünde yapılan itirazın ekte gösterilen şekli ile KABULÜNÜN uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun; KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
561
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.08.2016 tarih ve 7/89 sayılı kararı ile uygun görülen, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada, 136 nolu parselin E=0.50, Yençok=3 Kat yapılaşma koşullarıyla ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
562
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı Tepekum Mah. 4359 ada, 1 nolu, 4360 ada, 1 nolu ve 4361 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4359 ada, 1 nolu, 4360 ada, 1 nolu ve 4361 ada, 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 01.08.2016 tarih ve 7/98 sayılı kararı ile Tepekum Mahallesi, 4360 ada, 1 nolu (planda İlköğretim Tesis Alanı) ve 4361 ada, 1 nolu (planda Ortaöğretim Tesis Alanı) parsellerin cephe aldığı 25.00 m.lik imar yolundan 30.00 m.lik yapı yaklaşma mesafesinin 15.00 m.?ye düşürülmesi ve 4359 ada, 1 nolu parselin (planda Ortaöğretim Tesis Alanı) 10.00 m.lik imar yolundan 30.00 m.lik yapı yaklaşma mesafesinin 10.00 m.?ye düşürülmesinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
563
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Orta Mah. 3933 nolu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.08.2016 tarih ve 7/88 sayılı kararı ile uygun görülen, Orta Mahalle, 3933 nolu yapı adasında 7.00 m.lik imar yolu konulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
564
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Söz konusu plana esas onaylı jeolojik- jeoteknik etüd raporunun olmadığı, bu durum, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21. Madde 6. Bendine aykırılık arzetmekte olduğu, bu nedenle; Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 01.08.2016 tarih ve 7/90 sayılı kararı ile uygun görülen, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parselin E=0.60, Yençok=3 kat yapılaşma şartları ile ?Askeri Alan? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ?1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas onaylı jeolojik- jeoteknik etüd raporu hazırlanarak onaylanmasından sonra değerlendirilmesinin mevzuata uygun düşeceği kanaati ile, dosyanın belediyesine iadesinin uygun olacağı yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
565
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Mehmet Efendi Mandıra Mevkiinde 35 pafta, 2058 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Mehmet Efendi Mandıra Mevkiinde 35 pafta, 2058 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin yukarıda anılan gerekçe ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ana kararlarına aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
566
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik Belediye Hizmet Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
567
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Otuzikievler Mah. ile Adapazarı Mithatpaşa Mah. sınırları içinde kavşak düzenlemesi kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Belediyemize devri.
Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi ile Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi sınırları içinde kavşak düzenlemesi kapsamında, Otuzikievler Mahallesi sınırları içindeki 1466 ada, 21-27-31 nolu parseller ile Mithatpaşa Mahallesi, 470 ada, 3 nolu, 472 ada, 3 ve 4 nolu parsellerdeki Rekreasyon Alanı, Park Alanı ve yol güzergahı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Serdivan Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
568
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 17389-17390-17391-17392-17393 nolu parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 17389-17390-17391-17392-17393 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında Gelişme Konut Alanı olması ve Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise sehven park alanı olarak plana işlenmesi nedeniyle Konut Alanı olarak KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
569
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parselin Emsal=1.00, Yençok=10.50 yapılaşma koşullarıyla T2 Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
570
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu ve 1281 ada, 1-2-3-4 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu ve 1281 ada, 1-2-3-4 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
571
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 5. maddesinin değişikliğine?, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 30. maddesinin değişikliğine ve 35. madde ilavesi?.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 5. Maddesinin ?eksik katlı yapılarla ile ilgili hükmündeki Yençok= 8.50 m. değeri Yençok=10.00 m. olarak değiştirilmesi ile ilgili plan hükmü değişikliğinin? REDDİNİN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerine 35. Madde ilavesi?nin REDDİNİN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 30. Maddesinin ?? SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/EMSAL/KAKS ?? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
572
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. maddesinin değişikliğine ve 32. madde ilavesi?.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülen, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Yapı/ Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerine 32. Madde ilavesi? nin REDDİNİN uygun olacağı, ?Yapı/ Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin ?? SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/EMSAL/KAKS ?? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
573
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine?, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesi?.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 68 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez 1.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 4. Maddesi ile ilgili teklifin REDDİNİN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin ??? SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/EMSAL/KAKS ??? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerine 32. Madde ilavesi?nin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
574
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine?, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesi?.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile uygun görülen, Merkez 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; ?Genel Hükümlerine ait 4. Maddesi ile ilgili teklifin REDDİNİN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin ??? SÖZ KONUSU PARSEL İÇİN ÇEKME MESAFELERİNİ AŞMAMAK KAYDI İLE TAKS/EMSAL/KAKS ??? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, ?Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerine 32. Madde ilavesi?nin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
575
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2428 ada, 33 nolu parsel, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 60-61-62-63-72-99-102 nolu parseller, Kozluk Mahallesi, 2418 ada, 1 nolu parsel ile, Bekirpaşa Mahallesi, 2410 ada, 1-2-211 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile uygun görülen, Nakışlar Mahallesi, 2428 ada, 33 nolu parsel, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada, 60-61-62-63-72-99-102 nolu parseller, Kozluk Mahallesi, 2418 ada, 1 nolu parsel ile, Bekirpaşa Mahallesi, 2410 ada, 1-2-211 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin KABULÜNÜN uygun olacağı,yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
576
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 449 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.08.2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 449 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
577
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Yuvalak Mahallesi, 835 ve 839 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.08.2016 tarih ve 79 sayılı kararı ile uygun görülen, Yuvalak Mahallesi, 835 ve 839 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
578
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 176 ada, 11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.08.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile uygun görülen, Altındere Mahallesi, 176 ada, 11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
579
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 357 ada, 2 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.08.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 357 ada, 2 ve 4 nolu parsellerdeki İlköğretim ve Ortaöğretim Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
580
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909-915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909-915 ve 918 nolu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
581
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 262-263-265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan itirazlar.
1- 29.06.2016 tarih ve 11883 sayı ile kayıtlı, Dibektaş Mahallesi, 3 pafta, 265 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı, 2- 30.06.2016 tarih ve 11997 sayı ile kayıtlı, Dibektaş Mahallesi, 267 nolu parselin Konut Alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
582
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Sapanca İlçesi, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itirazlar.
¬1 - 21.04.2016 tarih ve 7554 sayı ile kayıtlı, Göl Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 19-20 pafta, 55 ada, 271 nolu parselin Konut Alanından çıkarılarak Ticaret alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 2- 27.04.2016 tarih ve 7932 sayı ile kayıtlı, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğinin yeniden yer seçimi yapılması yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 3 - 02.05.2016 tarih ve 8236 sayı ile kayıtlı, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğinin iptal edilmesi yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 4 - 03.05.2016 tarih ve 8374 sayı ile kayıtlı, Göl Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 19-20 pafta, 55 ada, 40 nolu parselin Rekreasyon Alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 5- 03.05.2016 tarih ve 8398 sayı ile kayıtlı, Göl Mahallesi, Sarpdere Mevkii, 19-20 pafta, 55 ada, 40 nolu parselin Rekreasyon Alanından çıkarılarak konut alanı olarak planlanması yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, 6- 04.05.2016 tarih ve 8457 sayı ile kayıtlı, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğinin yeniden yer seçimi yapılması yönünde yapılan itirazın REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 04/10/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun , MHP grubuna mensup Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Şemsettin DUMAN, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10.10.2016
583
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, G24B05C3C- G24B05C3D Pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Konunun tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
584
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 127 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırı değişikliği.
Ferizli İlçe Belediye Meclisince alınan 05.09.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, 127 hektarlık alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
585
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, G24D-24C pafta ve 1085-8292 ve 8416 nolu parseller ile G24-24D paftada yer alan tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri.
Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, G24D-24C pafta ve 1085-8292 ve 8416 nolu parsellerin ?Sosyal Tesis Alanı? ile G24-24D paftada yer alan tescil harici alanın ?Sağlık Tesis Alanı? olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/09/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
586
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
T1 CETVELLERİNDE REVİZE YAPILMASI
Mevcut T1 cetvelinde değişiklik yapılması.
Mevcut T1 cetvelinde değişiklik yapılmasının uygun olduğuna dair tanzim olunan 27/09/2016 tarihli Plan Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
587
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Yeşilyurt hattındaki Özel Halk Otobüsü devirleri için ücret alınmaması.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin teşvikiyle toplu taşıma hatlarında araç sayısının azaltılmasına yönelik alınan 12/07/2016 tarihli ve 2016-156 sayılı UKOME kararı gereği Yeşilyurt Özel Halk Otobüsü devir işlemleri için ücret alınmamasına yönelik Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07/09/2016 tarihli ve 1746 sayılı yazısının uygun olduğuna dair tanzim olunan 30/09/2016 tarihli Ulaşım Komisyonu ve Plan bütçe Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
588
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 115 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
589
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 130-132 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
590
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mh. 32 ada 1 nolu, 33 ada 1 nolu ve 133 ada 87 nolu parseller ile İnönü Mh.63 ada 261, 262, 263 ve 264 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
591
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Kavraz Mevkii, 8062 parsele yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğine parsel sahibince yapılan itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
592
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Korucuk Mh.G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelsiz devrinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi.
Adapazarı Belediyesi Meclisinin 03.10.2016 tarih ve 9/126 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Adapazarı İlçe Belediyesine ait Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) binası yapılarak Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
593
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 782 ada, 3 parsel nolu taşınmazın mezarlık alanı olduğundan Belediyemize devri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi.
Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının 01/09/2016 tarih ve 83 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemize devredilmesine karar verilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 782 ada, 3 parsel nolu taşınmazın halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılması sebebi ile Büyükşehir Belediyemize devrine, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
594
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi F25F19C1B pafta 119 ada 4 parseldeki taşınmazın Büyükşehir Belediyemize devrinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi.
Mülkiyeti Kocaali Belediyesine ait Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi F25F19C1B pafta 119 ada 4 parsel nolu 8.699,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın ?Sahil ve Çevre Düzenlemesi Projesi? yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyemize devrine, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
595
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Sapanca İlçesi, Hacımercan Mahallesi hudutları dahilinde spor tesisi yapılabilmesi için Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki talebi.
Sapanca İlçesi, Hacımercan Mahallesi hudutları dahilinde Sapanca serisi 23 nolu bölmede bulunan araziye spor tesisinin yapılabilmesi için Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalaması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. Maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
596
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
Taraklı İlçesi, Taraklı Mahallesi, 3253 parselde bulunan araziye spor tesisi yapılabilmesi amacıyla Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki talebi.
Taraklı İlçesi, Taraklı Mahallesi, 3253 parselde bulunan araziye spor tesisinin yapılabilmesi için Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol imzalaması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 75. Maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
597
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Kadro ihdas..
Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrosunun ihdası için hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetvelinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
598
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı.
5393 Sayılı Belediye Kanunu?nun 18\a, 38\b ve 41. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7\a ve 18\b maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu?nun 9. ve 11. maddesi gereğince hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı?nın MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, H.Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN,Zeynel ASAL, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
10.10.2016
599
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye Hanlıköy Mahallesinde bulunan Mısır Araştırma Enstitüsüne ait 6728 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
600
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye Aşağıkirazca, Kirazca, Karaaptiler ve Mollaköy Mahallelerine ait 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama imar plan değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
601
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
602
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE
Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığına binek aracın alınarak hibe edilmesi.
5175 sayılı Kanununun 31. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi gereğince 1 adet binek araç satın alınarak Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanlığına hibe edilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.10.2016
603
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Taraklı İlçe Belediyesinin 1 Adet kamyon talebi.
Büyükşehir Belediyemize ait, 1 Adet 1997 model 54 TC 321 plakalı Fatih Kamyonun Taraklı İlçe Belediyesine Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesine göre bedelsiz olarak devir edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.