Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.09.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/09/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
GÜNDEM
 
1-   9/269.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/08/2012 tarih ve 8/267 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi134 ada 4 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2012 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan itirazın reddinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/08/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   9/270.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/239 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 134 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/08/2012 tarihli Komisyon raporu.

3-   9/271.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/246 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, 10.05.2010 tarih ve 6/191 sayı ile onaylı halen yürürlükteki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptalinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 31/08/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   9/272.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 7/97 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/09/2012 tarih ve 1135 sayılı yazısı.

5-   9/273.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/07/2012 tarih ve 7/227 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada 6 nolu parsel ve 470 ada 2 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/08/2012 tarih ve 1101 sayılı yazısı.
 
6-   9/274.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/06/2012 tarih ve 6/195 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, İlmiye Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27/06/2012 – 27/07/2012) içerisinde yapılan 12 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/09/2012 tarih ve 1129 sayılı yazısı.

7-   9/275.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/06/2012 tarih ve 6/221 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Yanık Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 18 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/09/2012 tarih ve 1121 sayılı yazısı.
 
8-   9/276.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, 23 pafta 64 ada 4,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 03/07/2012 tarih ve 2012/32 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2012 tarih ve 1120 sayılı yazısı.

9-   9/277.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planına ait 03/07/2012 tarih ve 2012/33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/09/2012 tarih ve 1130 sayılı yazısı.
 
10-9/278.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/04/2012 tarih ve 4/123 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar(Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (27/04/2012 – 28/05/2012) içerisinde yapılan 23 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/09/2012 tarih ve 1128 sayılı yazısı.

11-9/279.-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 13/06/2012 tarih ve 2012/75 sayılı kararıyla kabul edilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/f ve 9. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/f maddeleri hükmüne göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 30/07/2012 tarih ve 292 sayılı yazısı.

12-9/280.-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 13/06/2012 tarih ve 2012/88 sayılı kararıyla kabul edilen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. maddesi ile bu Kanuna göre çıkartılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 122. ve 151. maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/L ve 9. maddeleri hükmüne göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 13/08/2012 tarih ve 333 sayılı yazısı.

13-9/281.-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 13/06/2012 tarih ve 2012/67 sayılı kararıyla Akyazı Ova köyleri Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi kapsamında çalışan araçların Özel Halk Otobüsü statüsüne alınması uygun görülmüş, otobüslerin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının belirlenmesine ilişkin 23/08/2012 tarih ve 625 sayılı yazısı.
 
14-9/282.-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 24/02/2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 64 nolu Tebliğine göre hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karayolu Yolcu Terminalleri tavan ücret tarifesinin(Terminal çıkış ücretleri) görüşülmesine ilişkin 04/09/2012 tarih ve 114 sayılı yazısı.

15-9/283.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin 05/09/2012 tarih ve 425 sayılı yazısı.
 
16-9/284.-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Hizmet dışına çıkarılacak toplu taşımada kullanılan eski model otobüslerin bakım ve onarımları yapıldıktan sonra talep edilen Köy Tüzel Kişiliklerine, İlçe Belediyelerine veya Amatör Spor Kulüplerine ücreti mukabilinde verilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 29/08/2012 tarih ve 639 sayılı yazısı.
 
 
 
-İLAVE GÜNDEM (10/09/2012)-
 
 
17. 9/285.-.Erenler İlçe Belediye Meclisinin, Fen İşleri Müdürlüğünün 2012 Mali yılında bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında makine ve taşıtlara öngörülmeyen harcamalar, sosyal tesislerin Belediye devredilmesinden kaynaklanan bakım, onarım giderleri, parke, yol, tretuar ve asfalt çalışmaları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kentsel dönüşüm projesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün ise personel yedek ödeneği için bütçeye 3.250.000.00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 05/09/2012 tarih ve 45 sayılı kararı.
 
     18.9/286.-.Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 28 M–IV pafta, 11252 nolu İl Özel İdare Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ortaöğretim alanı olarak gözüken alanın, Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla temel eğitim alanına dönüştürülmesi, Emsal, Hmax ve çekme mesafesi ile ilgili plan tadilatına ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih ve 46 sayılı kararı.
  
19.9/287.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41 ve 42 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 8/108 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/09/2012 tarih ve 1159 sayılı yazısı.
 
20. 9/288.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 3099 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 8/110 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/09/2012 tarih ve 1158 sayılı yazısı.
 
21. 9/289.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 7/97 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/09/2012 tarih ve 1160 sayılı yazısı.
 
22. 9/290.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 27 L 1 pafta, 961 ada, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/09/2012 tarih ve 1157 sayılı yazısı.
 
23.9/291.-. Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 2012 Mali Yılı bütçesinde gelir gider kalemlerine 2.000.000 TL ek ödenek konulmasına ait 07/09/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararı.
 
24.9/292.-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME'nin 13/06/2012 tarih ve 72 ile 29/08/2012 tarih ve 103 sayılı kararları gereğince, Akyazı ve Hendek İlçe Belediye Başkanlıklarınca ilçe merkezinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli park uygulamasının(parkomat) yapılması ve işletilmesi amacıyla Akyazı ve Hendek İlçe Belediye Başkanlıklarına yetki devri yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 05/09/2012 tarih ve 1391 sayılı yazısı.
 
25.9/293.-. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi (3.4.5. fıkraları) sözleşmeli personel istihdamı ile cetvelde statüleri yazılı bulunan kadrolarda sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan personelin unvan bazında ücret tavanı aşılmamak kaydıyla sözleşme ücretlerinin tespitine ilişkin 07/09/2012 tarih ve 1208 sayılı yazısı.
 

×