Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.09.2012
9/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41 ve 42 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya Büyükşehir Belediysi sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği hakkındaki yönetmelik.
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Blediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Belediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)

10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)
MEC ULAŞIM VE PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE EDİLMSİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)
...................KOM HAVALE EDİLMSİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/282
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Terminal çıkış ücretleri.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/283
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi.
MEC PLAN VE BÜT KOM HAVALESİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/279
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
T ve M seri plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/ Minibüs yönetmeliği.
HUKUK VE ULAŞIM KOM HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediysi sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği hakkındaki yönetmelik.
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Blediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Belediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/291
SBB
BÜTÇE TASARISI
Ek ödenek alınması. (Arifiye İlçe Belediyesi)
PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE
10.09.2012
9/291
SBB
BÜTÇE TASARISI
Ek ödenek . (Arifiye İlçe Belediyesi)
PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE
10.09.2012
9/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41 ve 42 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/04/2012 tarih ve 4/123 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar(Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (27/04/2012 - 28/05/2012) içerisinde yapılan 23 adet itiraz
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/288
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 3099 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/289
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 89 sayılı kararı
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 27 L 1 pafta, 961 ada, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10.09.2012
9/273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada 6 nolu parsel ve 470 ada 2 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27/06/2012 - 27/07/2012) içerisinde yapılan 12 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale,
10.09.2012
9/275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi Yanık Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (26/06/2012-26/07/2012)içerisinde yapılan 18 adet itiraz
İmar komisyonuna havale,
10.09.2012
9/276
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, 23 pafta, 64 ada, 4,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale,
10.09.2012
9/292
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Yetki devri. (Ücretli Park Uygulaması - Hendek, Akyazı)
OYBİRLİĞİ İLE KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/292
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Yetki devri. (Ücretli Park Uygulaması - Hendek Akyazı)
OYBİRLİĞİ İLE KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/293
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel.
KABUL
10.09.2012
9/284
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Toplu taşıma hizmeti dışına çıkan araçlar.

10.09.2012
9/284
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Toplu taşıma hizmeti dışına çıkan araçlar.
KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi134 ada 4 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2012 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan itiraz
REDDİNE
10.09.2012
9/270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 134 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Değiştirilerek kabulüne
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele

10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulmasına
Kabul
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Plan Bütçe Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Kabul
10.09.2012
9/286
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 28 M-IV pafta, 11252 nolu İl Özel İdare Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ortaöğretim alanı olarak gözüken alanın, Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla temel eğitim alanına dönüştürülmesi, Emsal, Hmax ve çekme mesafesi ile ilgili plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele

10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulmasına
Kabul
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Plan Bütçe Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Kabul
10.09.2012
9/286
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 28 M-IV pafta, 11252 nolu İl Özel İdare Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ortaöğretim alanı olarak gözüken alanın, Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla temel eğitim alanına dönüştürülmesi, Emsal, Hmax ve çekme mesafesi ile ilgili plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/04/2012 tarih ve 4/123 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar(Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (27/04/2012 - 28/05/2012) içerisinde yapılan 23 adet itiraz
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi134 ada 4 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2012 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan itiraz
REDDİNE
10.09.2012
9/270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 134 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Değiştirilerek kabulüne
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/284
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Toplu taşıma hizmeti dışına çıkan araçlar.

10.09.2012
9/284
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Toplu taşıma hizmeti dışına çıkan araçlar.
KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi134 ada 4 nolu parsele ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2012 tarih ve 7/229 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içinde yapılan itiraz
REDDİNE
10.09.2012
9/270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 134 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
Değiştirilerek kabulüne
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLANSIZ ALANLAR YÖNETMELİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin iptali
Kabul
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/272
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813.sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca ilçesi Balkaya Köyü 111 ada 6 nolu parsele

10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulmasına
Kabul
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Plan Bütçe Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/285
SBB
EK BÜTÇE
Erenler İlçe Belediyesinin bütçesine 3.250.000.00 TL ek ödenek konulması
Kabul
10.09.2012
9/286
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 28 M-IV pafta, 11252 nolu İl Özel İdare Müdürlüğüne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ortaöğretim alanı olarak gözüken alanın, Bölgedeki eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla temel eğitim alanına dönüştürülmesi, Emsal, Hmax ve çekme mesafesi ile ilgili plan tadilatı
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/291
SBB
BÜTÇE TASARISI
Ek ödenek alınması. (Arifiye İlçe Belediyesi)
PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE
10.09.2012
9/291
SBB
BÜTÇE TASARISI
Ek ödenek . (Arifiye İlçe Belediyesi)
PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE
10.09.2012
9/287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 192 ada 2-41 ve 42 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)

10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)
MEC ULAŞIM VE PLAN VE BÜTÇE KOM HAVALE EDİLMSİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/281
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ
Özel Halk Otobüsleri. (Akyazı Ova Köyleri)
...................KOM HAVALE EDİLMSİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/282
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRETLERİ
Terminal çıkış ücretleri.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/283
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Belediyemiz 2013 Mali Yılı Gelir Tarifesi.
MEC PLAN VE BÜT KOM HAVALESİNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/279
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
T ve M seri plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/ Minibüs yönetmeliği.
HUKUK VE ULAŞIM KOM HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Sakarya Büyükşehir Belediysi sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği hakkındaki yönetmelik.
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Blediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/280
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Belediye Başkanına ve Encümene yetki vrilmesi. (SBB sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Bulvar, Cadde ve Sokaklar üzerinde Ücretli Otopark İşletmeciliği)
MECLİS HUKUK KOMİSYONUNA HAVALE EDİLMESİNE
10.09.2012
9/278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09/04/2012 tarih ve 4/123 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kırkpınar(Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (27/04/2012 - 28/05/2012) içerisinde yapılan 23 adet itiraz
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/288
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi 3099 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/289
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 89 sayılı kararı
İmar komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 27 L 1 pafta, 961 ada, 8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10.09.2012
9/273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada 6 nolu parsel ve 470 ada 2 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale edilmesine,
10.09.2012
9/274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi, İlmiye Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27/06/2012 - 27/07/2012) içerisinde yapılan 12 adet itiraz
İmar Komisyonuna havale,
10.09.2012
9/275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sapanca İlçesi Yanık Köyüne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (26/06/2012-26/07/2012)içerisinde yapılan 18 adet itiraz
İmar komisyonuna havale,
10.09.2012
9/276
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, 23 pafta, 64 ada, 4,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
İmar komisyonuna havale,
10.09.2012
9/292
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Yetki devri. (Ücretli Park Uygulaması - Hendek, Akyazı)
OYBİRLİĞİ İLE KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/292
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Yetki devri. (Ücretli Park Uygulaması - Hendek Akyazı)
OYBİRLİĞİ İLE KABULÜNE KARAR VERİLDİ.
10.09.2012
9/293
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Sözleşmeli personel.
KABUL