Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.07.2017 Tarihli Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

Davet Yazısı

 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/07/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
-Yoklama ve açılış.
-12/06/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
 
1-7/457-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/269 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2-7/458-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/415sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada, 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3-7/459- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri 4.4.3. Maddesinde yer alan “Çatının oturtma çatı olarak tasarlanması esastır. Kalkan duvarı yapılması durumunda ve bacalarda, söz konusu elemanlar betonarme olarak yapılacaktır.” hükmünün kaldırılmasına aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 5/63 sayılı kararının değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2017tarihli Komisyon raporu.
 
4-7/460- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarıİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 5/62 sayılı kararı ile uygun görülen, Salmanlı Mahallesi, 3746 nolu parselin E: 0.30, Yençok:6.50 m. olacak şekilde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5-7/461- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.04.2017 tarih ve 4/244 sayılı kararıyla onaylanan, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6-7/462- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/05/2017 tarih ve 5/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414-1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, ilan askı süresince yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7-7/463- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319 ve 3302 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 43 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8-7/464- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 ve 6554 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSerdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 44 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9-7/465- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1960 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininSerdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 45 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10-7/466- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parseller ile 321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11-7/467- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAkyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2017 tarih ve 50 sayılı kararının ekli plandaki şekilde değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12-7/468- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 261 - 262 - 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAkyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.02.2017 tarih ve 15 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13-7/469- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/429 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parsel malikince açılan dava ve kararı gereği 2622 ada, 20 nolu parselin de içinde bulunduğu mevzi imar planın Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi şeklinde hazırlanan plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14-7/470- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/433 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 108 ada, 16 nolu parselin batısında bulunan 7.00 m’lik imar yolu ve kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitArifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15-7/471- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/436 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine aitSapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16-7/472- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/435 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahallelerini kapsayan yaklaşık 108 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17-7/473- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parselin TICK ( Ticaret-Konut) alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18-7/474- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/437 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 40 ada, 11 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
19-7/475- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/06/2017 tarih ve 6/439 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 2/103 sayılı kararı ile onaylanan, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan Pamukova Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen 1 adet itirazınBelediyesinden geldiği şekilde kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
20-7/476- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, proje alanının revize otoyol güzergâhının kuzey kesiminde yer alan 33.4 ha.lık kısmında İlimizde inşaat malzemeleri satışı yapan işletmelerin mevcut durumlarının iyileştirilmesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan durumların ortadan kaldırılması için Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada,5,6,7,8,14, 1356 ada 1,3, 1363 ada 1,2,3 1361 ada 1,2 1362 ada 3,4 1357 ada 1, 1358 ada 1, 1360 ada, 3, 4, 1359 ada 1, 2 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2017 tarihli, 1547sayılı yazısı.
 
21-7/477- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 6/84 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 224 ada 2 nolu parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/06/2017 tarihli, 1592930 sayılı yazısı.
 
22-7/478- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05/06/2017 tarih ve 6/83 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 4430 ada 1-2-3-4-5, 4431 ada 1-2 ve 4432 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1514 sayılı yazısı.
 
23-7/479- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 18068 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1498sayılı yazısı.
 
24-7/480- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2017 tarih ve 5/331 sayılı kararı ile onaylanan, Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1502sayılı yazısı.
 
25-7/481- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada 1 parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1491sayılı yazısı.
 
26-7/482- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1500sayılı yazısı.
 
27-7/483- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17453 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1494sayılı yazısı.
 
28-7/484- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 11310, 16582 ve 16583 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1506 sayılı yazısı.
 
29-7/485- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Köyiçi Mevkii, 2397-2398 sayılı parsellere yönelik, söz konusu 2. İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1520 sayılı yazısı.
 
30-7/486- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 167, 341, 342, 247 ve 177 nolu adalar ile kadastral boşluğa ilişkin, konut, dere, park alanı, donatı alanları ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik Hendek Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1515 sayılı yazısı.
 
31-7/487- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/05/2017 tarih ve 5/341 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 2. askı-ilan sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/06/2017 tarihli, 1592828 sayılı yazısı.
 
32-7/488-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye Belediye Meclisi’nin 24/04/2017 tarih ve 2017/44 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C02C3B, G24C02C3A, G24C02C4B paftalarında kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1519 sayılı yazısı.
 
33-7/489-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye Belediye Meclisinin 24/04/2017 tarih ve 48 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B3B ve G24C04A4A paftalarında yer alan 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 159, 189, 190, 5520, 5521, 5522, 5523 ve 5524 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1516 sayılı yazısı.
 
34-7/490- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Meclisi’nin 24/04/2017 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, G24C08A1C pafta, 5160 nolu parsel ile 5315 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1488sayılı yazısı.
 
35-7/491- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 80 ve 115 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1492 sayılı yazısı.
 
36-7/492- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/05/2017 tarih ve 2017/66 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1497sayılı yazısı.
 
37-7/493- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/05/2017 tarih ve 2017/67 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait G24C06A2C ve G24C06A2D pafta, 23 ada, 7 ve 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1499sayılı yazısı.
 
38-7/494- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 399,401,402 ve 403 nolu parseller ile bu parsellerin doğusunda yer alan 3.00 metrelik imar yolu ve park alanına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1493sayılı yazısı.
 
39-7/495- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 300-651-850 ve 852 nolu parseller ile sehven yazılmayan 780-851 ve 853 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1508 sayılı yazısı.
 
40-7/496- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi, 493 ve 505 nolu parseller ve çevresi ile Mezarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1507 sayılı yazısı.
 
41-7/497- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 2017/31 sayılı Muradiye Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesine ilişkin alınan meclis kararının görüşülmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1489 sayılı yazısı.
 
42-7/498- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.01.2017 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan, Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.05.2017 tarih ve 5/344 sayılı kararı ile değerlendirilmiş ve sonrasında uygun görülen itirazlar 2.kez ilan edilmiş olup; bu süre içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/07/2017 tarihli, 1546sayılı yazısı.
 
43-7/499- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/05/2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 ve 1174 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin  görüşülmesineilişkin 04/07/2017 tarihli, 1545sayılı yazısı.
 
44-7/500- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediyesi Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 27 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Pamukova Belediyesine ait mezarlık olarak kullanılan Pamukova İlçesi İsebalı Mahallesi 241 nolu 7.000,00 m2 yüzölçümlü, Fevziye Mahallesi 2259 nolu 3.440,00 m2 yüzölçümlü ve Karapınar Mahallesi 228 nolu 960,00 m2 yüzölçümlü parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/s maddesi hükmü gereği Belediyemize devredilmesi işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesineilişkin 20/06/2017 tarihli, 1473 sayılı yazısı.
 
45-7/501- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarihli ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, mülkiyeti Kaynarca Belediyesine ait Kaynarca İlçesi, Taşoluk Mahallesi, 1224 nolu parselin (2.920,00 m2) 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/s bendi gereği, mezarlık olarak kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılabilmesi ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesineilişkin 29/06/2017 tarihli, 1592690sayılı yazısı.
 
46-7/502- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemizinsüreklilik ve devamlılık arz edenhizmetleri gözönünde bulundurularak 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesinde sayılı işlerin 01/01/2018 tarihinden itibaren 21 ay süreyle ihale edilebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 08/06/2017 tarihli, 332 sayılı yazısı.
 
47-7/503- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8.maddesi kapsamında Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığına ait olan bu kurumlardan biri ya da bir kaçı nezdindeki borçlarımıza karşılık mülkiyeti belediyemize ait olan Adapazarı ilçesi 4282 ada ve 8 parsel nolu taşınmazın, Maliye Bakanlığınca satın alınmak üzere taşınmazın tespit edilecek tutarında bu kurumlardan biri veya birkaçına ait olan borçlarımızın terkini için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (e) bendine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 481 sayılı yazısı.
 
48-7/504- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Muhtelif Mahallerde Kısmi Yağmursuyu İnşaatı İşi” için 10.000.000,00-TLİller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 30/06/2017 tarihli, 1593439 sayılı yazısı.
 
49-7/505- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz veAlmanya’nın Karlsruhe Kenti ile 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği ilişkimiz çerçevesinde Sakarya İli’nden iki öğrencinin Karlsruhe’de staj yapması için bir davet mektubu gönderilmiş olup, 31 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Elif YANAR ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Kübra DEMİRCİ’ninKarlsruhe’ye stajyer olarak gönderilmesi ve gönderilecek 2 adet öğrencinin gidiş-dönüş ulaşım bedeli ile aynı proje kapsamında Belediyemizde staj yapacak stajyerlerin her birine 200 Euro cep harçlığı verilmesi ve konaklamanın Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18.maddesi (p) bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 23/06/2017 tarihli, 1580934 sayılı yazısı.
 
 
                                             10/07/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                                                 -İLAVE GÜNDEMİ-
 
50.7/506. Akyazı İlçe Belediyesinin Dokurcun Mahallesi 50 L pafta, 120 ada, 99 nolu  “Resmi Kurum Alanı” olarak belirlenen alanın “Eğitim Alanı” olarak 1/5000 ölçekli tadilat planına ait 06/07/2017 tarihli,13493 sayılı yazısı.
 
51.7/507. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 459 ada, 13 nolu parsel üzerinde bulunan yolcu terminalinin işletme/işlettirme yetkisinin Hendek İlçe  Belediyesine verilmesine ait Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.04.2016 tarih ve 4/242 sayılı Meclis Kararının iptal edilerek, binanın terminal olarak işletme/işlettirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesine ilişkin .05/07/2017 tarihli, 1595376 sayılı yazısı
 
52.7/508. Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin, 2017 Mali yılı bütçesine 5.000.000,00 TL ek bütçe konulmasına ilişkin 04/07/2017 tarihli, 27 sayılı kararı.
 
53.7/509. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin de üye olduğu “Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği” Genel Kurulunda görev yapmak üzere 2 Asil ve 1 Yedek Meclis Üyesinin belirlenmesine ilişkin 04/07/2017 tarihli 82 sayılı yazısı.
 
54.7/510-. Meclis Tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi.
 

×