Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.07.2017
457
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
458
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Kulaksız Mahallesi, 4222 ada, 12 nolu parselin Akaryakıt Satış İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
459
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Korucuk Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükmünün kaldırılması.
Adapazarıİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 5/63 sayılı kararı ile uygun görülen, Korucuk Yeni Yerleşim Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümleri 4.4.3. Maddesinde yer alan ?Çatının oturtma çatı olarak tasarlanması esastır. Kalkan duvarı yapılması durumunda ve bacalarda, söz konusu elemanlar betonarme olarak yapılacaktır.? hükmünün kaldırılmasına yönelik talebin ?Çatı arasında hiçbir suret ile piyes, güvercinlik, fener, ortak alan ve eklenti v.b. yapılamaz.? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 28/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
460
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Salmanlı Mahallesi, 3746 nolu ?Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 5/62 sayılı kararı ile uygun görülen, Salmanlı Mahallesi, 3746 nolu parselin E: 0.30, Yençok:6.50 m. olacak şekilde ?Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı? olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının; planlama alanının doğusunda bulunan dereden itibaren 10.00 metrelik koruma bandı bırakılması suretiyle ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
461
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.
Serdivan Belediye Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 693-3606 sayılı yazısı ile;Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parselin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 10.04.2017 tarih ve 4/244 sayılı kararıyla Park Alanı olarak onaylanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine, parselin mer?i planda olduğu gibi ?Dini Tesis Alanı? olarak aynen korunması yönünde yapılan itirazın kabulünün uygun olacağı, yönündeki 20/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
462
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414-1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine, ilan askı süresince yapılan 1 adet itiraz.
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414-1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 1405 nolu parsel hissedarının yapmış olduğu itirazın kabul edilerek, plan değişikliğinin iptaline ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 03.04.2017 tarih ve 32 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı, yönündeki 20/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
463
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319 ve 3302 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivanİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesi, 3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319 ve 3302 nolu parsellerin arasındaki kadastral yolun üzerine 7.00 metrelik imar yolu olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 20/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
464
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 ve 6554 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivanİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile uygun görülen, İstiklal Mahallesi, 6552 ve 6554 nolu parsellerin Şehir Kütüphanesi Yapılması amacı ile Emsal=1.50 - Yençok:17.50 metre yapılaşma koşullarıyla ?Kültürel Tesis Alanı? olarak planlanması ve ?6552 ve 6554 nolu parsellerde inşa edilecek Şehir Kütüphanesi, özellik arz den yapı niteliğinde olacağından, binada tasarlanan ve yapısal açıdan gerekli olan kapalı çıkmaların yapılabilmesi için, Serdivan Merkez 1.Kısım (Güney) Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirtilen kapalı çıkma hükümlerine tabi olmayacağı? şeklinde plan hükmü ilave edilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 20/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1960 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivanİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, planda Sosyal Tesis Alanında kalan 1960 ada, 1 nolu parselin Emsalinin 0.60?dan, 1.00?e çıkartılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 30/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parseller ile 321 ada, 1 nolu parselin güneyindeki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçesi, Dereboğazı Mahallesi, 320 ada, 1 - 2 ve 3 nolu parsellerin B.H.A. (İçme Suyu, Depo ve Terfi Merkezi Amaçlı) planlanması ve bu parsellerde bulunan park ve otopark alanının güneyinde bulunan kadastral boşlukta düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 20/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
467
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisinin02.05.2017 tarih ve 50 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 32 ada, 1 nolu, 33 ada, 1 nolu ve 133 ada, 87 nolu parsellerin çekme mesafesi 10.00 metreden 5.00 metreye indirilerek, yapılaşma koşulları E:0.60`dan E:1.00?e çıkarılarak, Kat sayısı:3 ?Pazaryeri Alanı? olarak Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; E:1.00, Max kat sayısı:1 kat, planlama alanının güney cephesinde çekme mesafesi 10.00 metre diğer cepheler 5.00 metre olarak ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
468
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 261 - 262 - 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazıİlçe Belediye Meclisinin07.02.2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, İnönü Mahallesi, 63 ada, 261 - 262 - 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı, yönündeki 30/06/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
469
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parsel malikince Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesine 2014/290 esas sayılı dosya ile açılan dava ve 2015/810 sayılı kararı gereği 2622 ada, 20 nolu parselin de içinde bulunduğu mevzi imar planın Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi şeklinde plan değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 20 nolu parsel malikince Sakarya 2.İdare Mahkemesinin 2014/290 E ve 2015/810 nolu kararı gereği 2622 ada, 20 nolu parselin de içinde bulunduğu mevzi imar planın Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
470
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, 108 ada, 16 nolu parselin batısında bulunan 7.00 m?lik imar yolu ve kadastral boşluk için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarih ve 2017/30 sayılı kararı ile uygun görülen, Hanlıköy Mahallesi, 108 ada, 16 nolu parselin batısında bulunan 7.00 m?lik imar yolu ve kadastral boşluğa yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2017 tarih ve 2017/34 sayılı kararı ile uygun görülen, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parselin tamamının Üniversite Alanı Emsal=1.50, Yençok=12.50 m. olarak planlanmasına yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
472
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahallelerini kapsayan yaklaşık 108 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı teklifi.
Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahallelerini kapsayan yaklaşık 108 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Plan teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
473
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Ferizli İlçesi, İstiklal Mahallesi, 112 ada, 2 nolu parselin TICK ( Ticaret-Konut) alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 22/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
474
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 40 ada, 11 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 40 ada, 11 nolu parselin kuzey batısında bulunan Park Alanı?nın (3217 m²) aynı miktarda parselin güney doğusuna kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
475
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 2. ilan-askı süresi (23/02/2017- 23/03/2017) içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Pamukova Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 26 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda itirazlara ilişkin alınan kararın; Pamukova İlçe Belediyesine 20.03.2017 tarih ve 772 kayıt nolu dilekçe ile; Elperek Mahallesi, Eğitim Sokak, 50L-IC pafta, 8351 nolu parselin batı kısmından ve 4394 nolu parselin üzerinden geçen imar yoluna ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 27.08.2010 tarih ve 2010/1113 nolu kararına istinaden 4394 nolu parselden geçen 7.00 m.lik yolun yeniden planlanması yönünde yapılan itirazın, Belediyesinden geldiği şekilde Kabulünün uygun olacağı yönündeki 28/06/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
476
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesinde bulunan 1355 ada,5,6,7,8,14, 1356 ada 1,3, 1363 ada 1,2,3 1361 ada 1,2 1362 ada 3,4 1357 ada 1, 1358 ada 1, 1360 ada, 3, 4, 1359 ada 1,2 nolu parselleri kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
477
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 224 ada 2 nolu parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
478
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 4430 ada 1-2-3-4-5, 4431 ada 1-2 ve 4432 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
479
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 18068 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
480
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
481
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1892 ada 1 parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
482
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
483
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17453 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
484
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 11310, 16582 ve 16583 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
485
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Köyiçi Mevkii, 2397-2398 sayılı parsellere yönelik, söz konusu 2. İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
486
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 167, 341, 342, 247 ve 177 nolu adalar ile kadastral boşluğa ilişkin, konut, dere, park alanı, donatı alanları ve yolların yeniden düzenlenmesine yönelik Hendek Belediyesince hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
487
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/05/2017 tarih ve 5/341 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 2. askı-ilan sürecinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
488
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.UYGL.İLAVE İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C02C3B, G24C02C3A, G24C02C4B paftalarında kalan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
489
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi, G24C03B3B ve G24C04A4A paftalarında yer alan 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 159, 189, 190, 5520, 5521, 5522, 5523 ve 5524 nolu parsellerin bulunduğu alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
490
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, G24C08A1C pafta, 5160 nolu parsel ile 5315 nolu parselin kuzeyinde yer alan park alanına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
491
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 80 ve 115 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
492
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1C paftada bulunan kadastral boşluğa yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
493
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, mülkiyeti Hazineye ait G24C06A2C ve G24C06A2D pafta, 23 ada, 7 ve 8 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
494
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 399,401,402 ve 403 nolu parseller ile bu parsellerin doğusunda yer alan 3.00 metrelik imar yolu ve park alanına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
495
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 300-651-850 ve 852 nolu parseller ile sehven yazılmayan 780-851 ve 853 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
496
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi, 493 ve 505 nolu parseller ve çevresi ile Mezarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
497
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KIRSAL YERLEŞME ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİ
Sapanca İlçesi Muradiye Mahallesi Kırsal Yerleşme Alan Sınırının belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
498
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. ilan süresinde yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
499
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi Küçük Söğütlü Mahallesi, 1173 ve 1174 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
500
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Pamukova İlçesi İsebalı Mah. 241 nolu 7.000,00 m2, Fevziye Mah. 2259 nolu 3.440,00 m2 ve Karapınar Mah. 228 nolu 960,00 m2 yüzölçümlü parsellerin Belediyemize devri için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Pamukova Belediye Meclisinin 02/05/2017 tarih ve 27 nolu kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Pamukova Belediyesine ait mezarlık olarak kullanılan Pamukova İlçesi İsebalı Mahallesi 241 nolu 7.000,00 m2 yüzölçümlü, Fevziye Mahallesi 2259 nolu 3.440,00 m2 yüzölçümlü ve Karapınar Mahallesi 228 nolu 960,00 m2 yüzölçümlü parsellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/s maddesi hükmü gereği Belediyemize devrine, devir işlemleri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
501
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Kaynarca İlçesi, Taşoluk Mah. 1224 nolu parselin (2.920,00 m2) Belediyemize devri ve devir ile ilgili işlemler için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Kaynarca Belediye Meclisinin 06/06/2017 tarihli ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, mülkiyeti Kaynarca Belediyesine ait Taşoluk Mahallesi, 1224 nolu parselin (2.920,00 m2) 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/s bendi gereği, mezarlık olarak kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrine ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
502
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde sayılı işlerin 01/01/2018 tarihinden itibaren 21 ay süreyle ihale edilebilmesi için Başkana yetki verilmesi.
Belediyemizin süreklilik ve devamlılık arz eden hizmetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesinde sayılı işlerin 01/01/2018 tarihinden itibaren 21 ay süreyle ihale edilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
503
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti belediyemize ait Adapazarı ilçesi 4282 ada ve 8 parsel nolu taşınmazın, kurumlardan biri veya birkaçına ait borçlarımıza karşılık terkini için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8.maddesi kapsamında Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine Müsteşarlığına ait olan bu kurumlardan biri ya da bir kaçı nezdindeki borçlarımıza karşılık mülkiyeti belediyemize ait Adapazarı ilçesi 4282 ada ve 8 parsel nolu taşınmazın, Maliye Bakanlığınca satın alınmak üzere taşınmazın tespit edilecek tutarında bu kurumlardan biri veya birkaçına ait olan borçlarımızın terkini için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 maddesi (e) bendine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
504
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
?SASKİ?nin ?Muhtelif Mahallerde Kısmi Yağmursuyu İnşaatı İşi? için 10.000.000,00-TL kredinin alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, Muhtelif Mahallerde Kısmi Yağmursuyu İnşaatı İşi 10.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
505
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YURT DIŞI GÖREVLENDİRME
Belediyemiz ve Almanya?nın Karlsruhe Kenti ile imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği çerçevesinde karşılıklı iki öğrencinin staj yapması.
Büyükşehir Belediyemiz ve Almanya?nın Karlsruhe Kenti ile imzalanan Proje Ortaklığı ve işbirliği çerçevesinde;Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Elif YANAR ve Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Kübra DEMİRCİ?ninKarlsruhe?ye stajyer olarak gönderilmesine ve gönderilecek 2 öğrencinin gidiş-dönüş ulaşım bedelinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına,Aynı proje ortaklığı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Karlsruhe Kenti?nden gelecek orta derece Türkçe ya da İngilizce bilen 2 öğrenciye 3 hafta (25 gün) süreyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi?nde staj kapsamında her birine 200 Euro cep harçlığı ve konaklama sağlanmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
506
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ TADİLAT PLANI
Akyazı İlçesi Dokurcun Mahallesi 50 L pafta, 120 ada, 99 nolu ?Resmi Kurum Alanı? olarak belirlenen alanın ?Eğitim Alanı? olarak 1/5000 ölçekli tadilat planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
507
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Hendek Kemaliye Mah. 459 ada, 13 nolu parsel üzerinde bulunan yolcu terminalinin Hendek İlçe Belediyesine verilmesine ait Meclis Kararının iptal edilmesi, binanın terminal olarak işletme/işlettirilmesi için Başkana veEncümene yetki verilmesi.
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 459 ada, 13 nolu parsel üzerinde bulunan yolcu terminalinin işletme/işlettirme yetkisinin Hendek İlçe Belediyesine verilmesine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2016 tarih ve 4/242 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, binanın terminal olarak işletme/işlettirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne , Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
508
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK BÜTÇE
Söğütlü İlçe Belediyesinin 2017 Mali yılı bütçesine 5.000.000,00 TL ek bütçe konulması.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.07.2017
509
TARIMSAL HİZMETLER VE MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
`AGRICITIES? Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği?ne üye seçimi.
`AGRICITIES? Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği?ne, Meclis Üyelerimizden Ferda ÖZTEN ile Recep BOĞAZ Asil Üye, Musa BİLDİK Yedek Üye seçilmişlerdir.
10.07.2017
510
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesi.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince 2017 yılı Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.