Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10/04/2017 Tarihli Nisan ayı Meclis toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:     

                                                                                                                                                           T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/04/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


      Yoklama ve açılış.
      13/03/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
    Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2016 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.

1- 4/238-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

2- 4/239-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2. Maddesinde yer alan Plan Hükümleri değişiklik tekliflerininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

3- 4/240- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 2/23 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

4- 4/241- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 2/24 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2346 ada, 1 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

5- 4/242- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2017 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

6- 4/243- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/29 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 71-72-73-74-75-279 ve 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

7-  4/244- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

8- 4/245-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

9- 4/246- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/207 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen,Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

10- 4/247- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen,Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.


11- 4/248- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/208 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

12- 4/249- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/209 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

13- 4/250- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/210 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilenSerdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, İstasyon 2637-1713-1712 nolu parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

14- 4/251- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/237 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 8-9 nolu, 657 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

15- 4/252-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

16- 4/253- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/236 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 42 pafta, 605 ada, 206 nolu parsele (yaklaşık 4.5 hektar) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Erenler Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 19 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/04/2017 tarihli Komisyon raporu.

17- 4/254-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/213 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 08.02.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 5 pafta, 1140 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

18- 4/255- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 2/157 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen,Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

19- 4/256- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna tekrar görüşülmek üzere iade edilen,Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 4 sayılı kararı ile kabul edilen, Akyazı İlçesi, Yahyalı Mahallesi, 112 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliğininekli plandaki şekliyle değiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

20- 4/257- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/216 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile kabul edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C ve G24C03D2D pafta, 8096-6009-6010- 5922-5923-6698-7049-7050 ve 7051 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

21- 4/258- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/218 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesinde yer alan NATO Boru Hattı ve devamında Hasanpaşa Mahallesi NATO Boru Hattının kuzey-güneyinde bulunan yeşil bantların düzenlenmesi ile Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan Pazar alanı ve 1640 nolu parselde bulunan Ticaret alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

22- 4/259- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/219 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.12.2016 tarih ve 2016/94 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 69 ada, 103-108-109 ve 110 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininreddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

23- 4/260- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/220 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile kabul edilen, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 70-71-108 ve 109 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

24- 4/261- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Söğütlü ilçe Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarihli 2017/04 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

25- 4/262- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/223 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen, Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 3447 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğininkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

26- 4/263- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/224 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Geyve İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 ada, 223 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

27- 4/264- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/225 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Geyve İlçesi, Eşme Mahallesi, 1205-1206-1207 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

28- 4/265- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 11/705 sayılı kararı ile onaylanan, Taraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi (25.01.2017-24.02.2017) içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

29- 4/266- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/227 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna müşterek havale edilen,3194 sayılı İmar Kanunun 1, 21 ve 40 ncı maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 1, 7/g ve 21 nci maddeleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b,73 üncü maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan “Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nindeğiştirilerekkabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2017 tarihli Komisyon raporu.

30- 4/267- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/228 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediyesi 2017 Mali Yılında bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında yapılmış ve yapılacak olan ihalelerle ilgili ihtiyaçlar için bütçeye ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 24/03/2017 tarihli Komisyon raporu.


31- 4/268- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 649sayılı yazısı.

32- 4/269- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/04/2017 tarihli 310 sayılı yazısına istinaden Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 700sayılı yazısı.

33- 4/270- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/690 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırları yeniden düzenlenmiştir. Ancak; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2016 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile; Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşüne istinaden alanda sit sınırı kaldırılmış olduğundan, söz konusu alandaki sit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 684sayılı yazısı.

34- 4/271- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada 99 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 659sayılı yazısı.

35- 4/272- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Müftülüğünün talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 647sayılı yazısı.

36- 4/273- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 105 ada 3 nolu parsele yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince re’sen hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 648 Referanssayılı yazısı.

37- 4/274- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/680 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 5 adet itirazın kabul edilen kısımlarına ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/36 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 636sayılı yazısı.

38- 4/275- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/35 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 580 ada 239, 262, 263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan “Otopark Alanı”na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 650sayılı yazısı.

39- 4/276- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12/12/2016 tarih ve 11/685 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin kabulüne ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/34 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 646 sayılı yazısı.


40- 4/277- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/30 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re’sen hazırlatılan Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 608, 953,990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 630 sayılı yazısı.

41- 4/278- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/32 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 32 ada 31, 48, 51, 80, 126, 127, 170, 178, 179, 197, ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 634sayılı yazısı.

42- 4/279- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/31 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re’sen hazırlanan Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,812, 1033, 1034, 1478, 1495 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 31/03/2017 tarihli, 623 sayılı yazısı.

43-  4/280- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli 3/28 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada 104 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 641 sayılı yazısı.


44- 4/281- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli 3/33 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re’sen hazırlanan Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4282 ada 8 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 635sayılı yazısı.

45- 4/282- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2481 ada 152 parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 658 sayılı yazısı.

46- 4/283- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, BeşköprüMahallesi, 1912 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 660 sayılı yazısı.

47- 4/284- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen; Belediyesince talep edilen ve resen hazırlatılan Beşköprü Mahallesi, 12168 ila 12183; 12185 ila 12187; 12189 ila 12210; 17481-7748-1883-17744 nolu parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 680  sayılı yazısı.

48- 4/285-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen ve Belediyesince resen hazırlanan 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114- 16116 ila 16140- 16143 ila 16146- 16148 ila 16162- 16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991-16252-16253-16398-16988 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 653 sayılı yazısı.

49- 4/286- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 683 sayılı yazısı.

50- 4/287- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan yaklaşık 667 hektarlık alana yönelik belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 682 sayılı yazısı.

51- 4/288- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 681 sayılı yazısı.

52- 4/289- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/02/2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 metrelik imar yolunun kuzeybatı yönünde kaydırılmasına yönelik Hendek Belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 656 sayılı yazısı.

53- 4/290- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 Ada, 15 nolu parselin bir kısmının “Resmi Hizmet Alanı” (Emniyet Hizmetleri Alanı), bir kısmının “Sağlık Tesis Alanı”, bir kısmının ise “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 643 sayılı yazısı.

54- 4/291- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih ve 3/175 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde hazırlanan Hendek İlçesi, Yeni Mahallede bulunan ve ekli krokide belirtilen alanda Hendek Grup Amirliğine(İtfaiye) yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğiningörüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 654 sayılı yazısı.

55- 4/292- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçeMerkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 685 sayılı yazısı.

56- 4/293- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye Belediyesince talep edilen ve resen hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile 320 ada, 1 nolu parsel, 452 ve 4211 nolu parsellere isabet eden 10.00 metrelik imar yolu güney istikametinde fay hattının altına kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 639 sayılı yazısı.

57- 4/294-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile uygun görülen İlmiye Mahallesi, 244,245,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,267,268,272,277 nolu parsellere yönelik Belediyesince re’sen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 655 sayılı yazısı.

58- 4/295-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/02/2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile kabul edilen Rüstempaşa Mahallesi, G24C06A2A ve G24C06A1B imar paftalarında Mehter Caddesinin her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanlarını kapsayan yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 633 sayılı yazısı.

59- 4/296- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06/02/2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen Bakırlı Mahallesi, 140 ada 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 644 sayılı yazısı.

60- 4/297- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 02/01/2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı ile uygun görülen Düzakçaşehir Mahallesi 139 ada 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 638 sayılı yazısı.

61- 4/298- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/104 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 2. askı-ilan sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 652 sayılı yazısı.

62- 4/299- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, ilan -askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 2/105 sayılı kararı ile değişen kısımlarına; 2. ilan -askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 657 sayılı yazısı.

63- 4/300- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parselde bulunan araziye Şehir Kütüphanesinin yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serdivan Belediyesi ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 14/03/2017 tarihli, 205 sayılı yazısı.

64- 4/301- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 03/02/2014 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 13349 nolu parselin, rekreasyon alanı olarak kullanılmak şartı ile 5393 sayılı Belediye kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre Belediyemiz adına devri ve devri ile ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/03/2017 tarihli, 664 sayılı yazısı.

65- 4/302- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesinin 06/03/2017 tarihli, 3/40 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı Belediyesine ait Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) binası yapılmak üzere 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisi ve tahsis ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/03/2017 tarihli, 749 sayılı yazısı.

66- 4/303- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 06/02/2017 tarihli ve 2/27 nolu kararı ile kabul edilen Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Karakamış Mahallesi, G24B18D2D pafta, 2535 ada, 46 nolu (9.538,10 m2) ve Nasuhlar Mahallesi, G24B11C2B pafta, 2156 ada, 8 nolu (4.579,22 m2) parsellerin tapu kaydında niteliklerinin mezarlık olması nedeniyle Belediyemize devri ve devir ile ilgili işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 04/04/2017 tarihli, 1537002 sayılı yazısı.

67- 4/304- Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 04.04.2017 tarih ve 291 sayılı yazısı ile, Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1528 Ada 232 Nolu C Blok İş Merkezinin tamamının Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (SESOB) hizmet ve eğitim amaçlı 10 yıllığına kiraya verilmesi için5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 46 sayılı yazısı.

68- 4/305- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan olan 54 TK 075 ve 54 YU 602 plakalı, 2 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31.maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre Hendek Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 29/03/2017 tarihli 763 sayılı yazısı.

69- 4/306- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediyesinin 07/03/2017 tarih ve 2017/28 sayı ile alınan 2017 Mali Yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 09/03/2017 tarihli, 74 sayılı yazısı.

70- 4/307- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününSapanca Muhtelif Yerlerİçmesuyu İnşaatı işi için 1.200.000,00.-TL ek kredinin İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29/03/2017 tarihli, 268 sayılı yazısı.

71- 4/308-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel MüdürlüğününAltyapı Çalışmaları Esnasında Bozulan Asfalt Yol Kaplamalarının Tamiri işi için 50.000.000,00.-TL’nin İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 29/03/2017 tarihli, 266sayılı yazısı.

72- 4/309-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması ve 3.14.00(Kurumsal Güvenlik Hizmetleri) fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasına ilişkin 05/04/2017 tarihli, 611sayılı yazısı.

73- 4/310-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Elektronik ve HaberleşmeSistemleri Şube Müdürlüğünün kurulması ve 01.3.9.00(Diğer Genel Hizmetler) fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasına ilişkin 05/04/2017 tarihli, 609sayılı yazısı.

74- 4/311-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin Esaslar dahilinde Büyükşehir Belediyesinde mevcut bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişikliği cetveli (II sayılı) ile memur dolu kadro değişikliği cetvelinin (III sayılı) görüşülmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli, 608 sayılı yazısı.


75- 4/312-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 31/03/2017 tarih ve 192 sayılı yazısı.

76- 4/313-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 31/03/2017 tarih ve 193 sayılı yazısı.

77- 4/314-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 27/03/2017 tarih ve 8 sayılı yazısı.

 

                                                         -10/04/2017 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

78-4/315. Kocaali Belediye Başkanlığının 07/04/2017 tarih ve 289 sayılı yazısına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik talepleri.

79-4/316. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2017 tarih ve 2/100 sayılı Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde itirazlara ait Kocaali Belediye Başkanlığının 07/04/2017 tarih ve 290 sayılı yazısı.

80-4/317. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/01/2017 tarih ve 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74 - 75 - 311 nolu parsellere ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi’nin 07.11.2016 tarih ve 11/148 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 07/04/2017 tarihli Komisyon raporu.

81-4/318.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Taşkesti Belediye Başkanlığının 10/03/2017 tarihli, 149 sayılı yazısı ile talep edilen, Belediyemizde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmayan araçlardan olan 54 YE 573 plakalı, 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31.maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre Bolu İli Mudurnu İlçesi Taşkesti Belediyesine bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 05/04/2017 tarihli 814 sayılı yazısı.

×