Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
10.04.2017
4/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifi.
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün talebine istinaden Daire Başkanlığımızca hazırlanan Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, 1456 ada, 12 nolu parselin ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli ilave Nazım İmar Planı teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2. Maddesinde yer alan Plan Hükümleri değişikliği.
Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2.2 maddesi ile, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümleri 8.2. Maddesinde yer alan Plan Hükümleri değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.02.2017 tarih ve 2/23 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1666 ada, 1 nolu parselin yapılaşma koşulları E:0,30 H.max:4.50 m. olan ?Kreş Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığından; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/241
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2346 ada, 1 ve 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.02.2017 tarih ve 2/24 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2346 ada, 1 ve 3 nolu parsellerin ?Ağaçlandırılacak Alan?dan ?Tarımsal Niteliği Korunacak Alan?a dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığından; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.02.2017 tarih ve 2/25 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1540 ada, 1 nolu parselin yapılaşma koşulları E:0.75 Yencok:9.50 olacak şekilde ?Resmi Kurum Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığından; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 71-72-73-74-75-279 ve 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.03.2017 tarih ve 3/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 71-72-73-74-75-279 ve 364 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasının ?T2 Ticaret Alanı?ndan 40.00 m.lik yola bakan cephesinin ?T3 Ticaret Alanı?na, geriye kalan kısmının ise yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 3 katlı, yan cephe mesafesi =3.00 m. ön bahçe mesafeleri=5.00 m. TAKS/KAKS=0.35/1.05 olacak şekilde ?Konut Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlandığından; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/244
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 9591 nolu parselin Dini Tesis Alanı?ndan, Belediye Hizmet Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin; 9591 nolu parselin Park Alanı?na dönüştürülerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/245
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 2. Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına son madde olacak şekilde plan notu ilavesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/246
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2017 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına son madde olacak şekilde plan notu ilavesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/247
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2017 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına son madde olacak şekilde plan notu ilavesinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2017 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/249
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.02.2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği plan bütünlüğü, Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esasları açısından REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/250
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, İstasyon 2637-1713-1712 nolu parselleri kapsayacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Köprübaşı Mahallesi, İstasyon 2637-1713-1712 nolu parsellerin Bitişik Nizam 3 kat (B-3), T2 Ticaret Alanı şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/251
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 8-9 nolu, 657 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.01.2017 tarih ve 04 sayılı kararı ile uygun görülen, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 8-9 nolu, 657 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/252
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 12938 ve 7894 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 12938 ve 7894 nolu parsellerin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin KABULÜNÜN uygun olacağı , yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/253
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 42 pafta, 605 ada, 206 nolu parsele (yaklaşık 4.5 hektar) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devri.
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 42 pafta, 605 ada, 206 nolu parsele (yaklaşık 4.5 hektar) ilişkin olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğini ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Erenler Belediye Meclisi?nin 06.03.2017 tarih ve 19 sayılı kararı ile birlikte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 873925 sayılı yazısında belirtilen koşullara uyulmasından sonra ilgilinin muvafakati de göz önünde bulundurularak özel mülkiyete konu 43.996 m².lik taşınmazın 30.000 m².lik kısmının kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak Erenler Belediyesi adına devredilmesi şartıyla KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 03/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 5 pafta, 1140 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 08.02.2017 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince resen hazırlatılan Yeşiltepe Mahallesi, 5 pafta, 1140 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/255
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmünde değişiklik yapılması.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Kuzuluk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu değişikliğinin ?Sanayi Alanlarında ada bazında parselasyon planı onaylanmadan yapılaşmaya izin verilemez. Parselasyon planında minimum parsel büyüklüğü 2000 m2?den az olamaz. Bu alanlarda bina yüksekliği gelecek sanayinin teknolojisine göre (idari binalar 2 katı geçemez) belirlenecektir.? şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Yahyalı Mahallesi, 112 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.01.2017 tarih ve 4 sayılı kararı ile uygun görülen, Yahyalı Mahallesi, 112 ada, 1 nolu parseldeki ?Eğitim Tesis Alanı? ile ?Ortaöğretim Tesis Alanı? arasında 10.00 metrelik imar yolu planlanmış, parselin doğusundaki 10.00 metrelik imar yolu kaldırılarak ?Eğitim Tesis Alanı (Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar İçin Eğitim Tesisi Alanı)?, E:1.00, Yençok=3 kat, yapı yaklaşma mesafesi imar yollarından 10.00 metre parsellerden 5.00 metre olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 30/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C ve G24C03D2D pafta, 8096-6009-6010- 5922-5923-6698-7049-7050 ve 7051 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 01.12.2016 tarih ve 2016/68 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, G24C03D1C ve G24C03D2D pafta, 8096-6009-6010-5922-5923-6698-7049-7050 ve 7051 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 24/03/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesinde yer alan NATO Boru Hattı ve devamında Hasanpaşa Mahallesi NATO Boru Hattının kuzey-güneyinde bulunan yeşil bantların düzenlenmesi ile Hasanpaşa Mahallesi?nde bulunan Pazar alanı ve 1640 nolu parselde bulunan Ticaret alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı?nın 02.03.2017 tarih ve 1025 sayılı yazısı ile talep edilen ve İlçe Belediyesince resen hazırlanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesinde yer alan NATO Boru Hattı ve devamında Hasanpaşa Mahallesi NATO Boru Hattının kuzey-güneyinde bulunan yeşil bantların düzenlenmesi ile Hasanpaşa Mahallesi?nde bulunan Pazar alanı ve 1640 nolu parselde bulunan Ticaret alanının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifininKABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki24/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 69 ada, 103-108-109 ve 110 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapancaİlçe Belediye Meclisince alınan 02.12.2016 tarih ve 2016/94 sayılı kararı ile uygun görülen, Gazipaşa Mahallesi, 69 ada, 103-108-109 ve 110 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğininMekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİNuygun olacağı yönündeki28/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/260
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 70-71-108 ve 109 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapancaİlçe Belediye Meclisince alınan03.01.2017 tarih ve 2017/5 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince talep edilen ve resen hazırlatılan Çayiçi Mahallesi, 124 ada, 70-71-108 ve 109 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki30/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/261
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Söğütlü ilçe Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarihli 2017/04 sayılı kararı, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 13.03.2017 tarih ve 3/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı?nın 03.03.2017 tarih ve 461 sayılı yazısı ile Meclis Başkanlığına sunulan Kırsal Yerleşme Alan Sınırları; 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelendiğine dair tanzim olunan İmar ve Bayındırlık Komisyonunun28/03/2017 tarihli raporunun okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile dosyasının tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/262
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 3447 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Söğütlüİlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Belediyesince resen hazırlatılan Orta Mahalle, 3447 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki30/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Gaziosmanpaşa Mah. 16 ada, 223 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Geyve İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 16 ada, 223 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerininKABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki24/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Geyve İlçesi, Eşme Mahallesi, 1205-1206-1207 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi.
Geyve İlçesi, Eşme Mahallesi, 1205-1206-1207 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifininKABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki30/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/265
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Taraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
22/01/2017 tarih ve 3368 kayıt nolu dilekçesi ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12/12/2016 tarih ve 11/705 sayılı kararı ile onaylanan Taraklı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 132 ada, 6 nolu parsele ait Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına; planlama alanının 2000 m²?ye düşürülmesi yönünde yapılan itirazın KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki28/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/266
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.
3194 sayılı İmar Kanunun 1, 21 ve 40?ncı maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 1, 7/g ve 21?nci maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b,73?üncü maddesi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. maddesine dayanılarak hazırlanan ?Mimari Estetik Komisyonunun Oluşumu ve Çalışma Esasları Yönetmeliği?nin ekte düzenlendiği şekliyle DEĞİŞTİRİLEREKKABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki30/03/2017tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/267
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK ÖDENEK KOYULMASI.
Erenler İlçe Belediyesinin 2017 mali yılı Bütçesine Ek Ödenek konulması.
Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılında bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen 6306 sayılı ?Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun? kapsamında yapılmış ve yapılacak olan ihalelerle ilgili ihtiyaçlar için bütçeye ek ödenek konulmasına ihtiyaç duyulduğundan bahisle; 2017 Yılı Ek Ödenek Gider Bütçesi 06.04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 10.000.000,00 TL. 06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 26.000.000,00 TL. TOPLAM 36.000.000,00 TL. 2017 Yılı Ek Ödenek Gelir Bütçesi 01.08 Mali Kuruluşlardan Sağlanan Finansman 36.000.000,00 TL. TOPLAM 36.000.000,00 TL. Ek ödenek öngörüldüğü tespit edilmiştir. Bu itibarla; hazırlanan ek bütçenin 6306 sayılı ?Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun? kapsamında zaruriyetten doğduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine aykırı bir husus bulunmadığı tespitle, KABULÜNÜNuygun olacağı yönündeki24/03/2017tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği.
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 13/03/2017 tarihli, 2933 sayılı yazısı ile talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellere ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 649 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/04/2017 tarihli 310 sayılı yazısına istinaden Yeni Stadyum - Pekşenler arasında bulunan 40.00 m?lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 700sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırları alanındaki sit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/690 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan ve Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Sınırları yeniden düzenlenmiştir. Ancak; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2016 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile; Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşüne istinaden alanda sit sınırı kaldırılmış olduğundan, söz konusu alandaki sit sınırının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 684sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada 99 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 234 ada 99 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 659sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/272
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²?lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Müftülüğünün 03/03/2017 tarihli, 441 sayılı yazı ile talebine istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²?lik alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 647sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 105 ada 3 nolu parsele yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince re?sen hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 105 ada 3 nolu parsele yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince re?sen hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının05/04/2017 tarihli, 648sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına itiraz edilen kısımlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/680 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 5 adet itirazın kabul edilen kısımlarına ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/36 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 636sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/275
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Ozanlar Mah. 580 ada 239, 262, 263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan ?Otopark Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/35 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 580 ada 239, 262, 263 ve 399 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan ?Otopark Alanı?na ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerincegörüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 650sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/276
ADAPAZARI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Adapazarı İlçesi, Şirinevler Mahallesi, 197 ada 20 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz dilekçesinin kabulüne ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/34 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 646sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/277
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 608,953,990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarih ve 3/30 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re?sen hazırlatılan Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada 608, 953,990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 630sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/278
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 32 ada 31, 48, 51, 80, 126, 127, 170, 178, 179, 197 ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/32 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 32 ada 31, 48, 51, 80, 126, 127, 170, 178, 179, 197 ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 634 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/279
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,812, 1033, 1034, 1478, 1495 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06/03/2017 tarih ve 3/31 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re?sen hazırlanan Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,812, 1033, 1034, 1478, 1495 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/03/2017 tarihli, 623 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/280
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada 104 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli 3/28 sayılı kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada 104 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 641 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/281
ADAPAZARI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4282 ada 8 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 06/03/2017 tarihli 3/33 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince re?sen hazırlanan Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4282 ada 8 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 635 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/282
SERDİVAN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2481 ada 152 parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2481 ada 152 parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 658 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/283
SERDİVAN
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1912 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 1912 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 660 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/284
SERDİVAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 12168 ila 12183; 12185 ila 12187; 12189 ila 12210; 17481-7748-1883-17744 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01/03/2017 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen; Belediyesince talep edilen ve resen hazırlatılan Beşköprü Mahallesi, 12168 ila 12183; 12185 ila 12187; 12189 ila 12210; 17481-7748-1883-17744 nolu parsellere ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 680 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/285
SERDİVAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114- 16116 ila 16140- 16143 ila 16146- 16148 ila 16162- 16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991- 16252-16253-16398-16988 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/03/2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen ve Belediyesince resen hazırlanan 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114- 16116 ila 16140- 16143 ila 16146- 16148 ila 16162- 16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991-16252-16253-16398-16988 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 653 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 683 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/287
ERENLER
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370- 533,793.603 koordinatları arasında kalan yaklaşık 667 hektarlık alana yönelik belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, Sakarya Nehrinin X:4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan yaklaşık 667 hektarlık alana yönelik belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 682 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik Belediyesince resen hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifleri.
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik Belediyesince resen hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 681 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 metrelik imar yolunun kuzeybatı yönünde kaydırılmasına yönelik1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/02/2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen Kemaliye Mahallesi, 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 metrelik imar yolunun kuzeybatı yönünde kaydırılmasına yönelik Hendek Belediyesince resen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 656 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AFET İÇİN YETKİ
Hendek İlçesi Başpınar Mah. 283 Ada, 15 nolu parselin bir kısmının ?Resmi Hizmet Alanı, bir kısmının ?Sağlık Tesis Alanı?, bir kısmının ise ?Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 Ada, 15 nolu parselin bir kısmının ?Resmi Hizmet Alanı? (Emniyet Hizmetleri Alanı), bir kısmının ?Sağlık Tesis Alanı?, bir kısmının ise ?Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 643 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahallede bulunan ve ekli krokide belirtilen alanda Hendek Grup Amirliğine yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/03/2017 tarih ve 3/175 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olacak şekilde hazırlanan Hendek İlçesi, Yeni Mahallede bulunan ve ekli krokide belirtilen alanda Hendek Grup Amirliğine(İtfaiye) yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 654 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresinde yapılan itirazlar.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/95 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresinde yapılan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 685 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi 320 ada, 1 nolu parsel, 452-4211 nolu parsellere isabet eden 10.00 mt.?lik imar yolu güney istikametinde fay hattının altına kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediyesince talep edilen ve resen hazırlatılan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile Fatih Mahallesi, G24C03D3A ve G24C03D4B paftalar 320 ada, 1 nolu parsel, 452 ve 4211 nolu parsellere isabet eden 10.00 metrelik imar yolu güney istikametinde fay hattının altına kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 639 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/294
SERDİVAN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi İlmiye Mahallesi, 244,245,250,251,252,253,254,255,256,257,258, 259,260,261,262,263,264,267,268,272,277 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 01/03/2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile uygun görülen İlmiye Mahallesi, 244,245,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,267,268, 272,277 nolu parsellere yönelik Belediyesince re?sen hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 655 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/295
SAPANCA
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mah. G24C06A2A ve G24C06A1B imar planlarında Mehter Caddesinin her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanlarını kapsayan yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/02/2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile kabul edilen Rüstempaşa Mahallesi, G24C06A2A ve G24C06A1B imar paftalarında Mehter Caddesinin her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanlarını kapsayan yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 633 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/296
FERİZLİ
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Ferizli İlçesi, Bakırlı Mahallesi, 140 ada 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisi?nin 06/02/2017 tarih ve 09 sayılı kararı ile uygun görülen Bakırlı Mahallesi, 140 ada 16 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli, 644 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/297
GEYVE
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi Düzakçaşehir Mahallesi 139 ada 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisi?nin 02/01/2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı ile uygun görülen Düzakçaşehir Mahallesi 139 ada 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli; 638 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/298
KAYNARCA
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. askı-ilan süreci içinde yapılan itirazlar.
Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı-ilan süreci içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/104 sayılı kararı ile değişen kısımlarıyla ilgili 2. askı-ilan sürecinde yapılan itirazların; 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. Maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli; 652 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/299
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 2. askı-ilan süreci içinde yapılan itirazlar.
Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına, ilan -askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildiği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2017 tarih ve 2/105 sayılı kararı ile değişen kısımlarına; 2. ilan -askı süresince yapılan itirazların, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddesi ile "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/04/2017 tarihli; 657 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/300
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ VERİLMESİ
İlimiz Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parselde bulunan araziye Şehir Kütüphanesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serdivan Belediyesi ile protokol imzalanması için Başkana yetki verilmesi.
İlimiz Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 6552 nolu parselde bulunan araziye Şehir Kütüphanesi yapılması planlanmaktadır. Söz konusu kütüphanenin yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serdivan Belediyesi ile protokol imzalamaya 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/301
İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 13349 nolu parselin rekreasyon alanı olarak kullanılmak şartı ile Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi, devirle ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle, 13349 nolu parselin rekreasyon alanı olarak kullanılmak şartı ile Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Büyükşehir Belediye kanunun 18-e ve 75-d maddesine göre devrine, devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Adapazarı Belediyesine ait Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu taşınmazın ?Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) binası yapılmak üzere 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisi ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Adapazarı Belediyesine ait Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ?Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) binası yapılmak üzere 10 yıl süre ile Belediyemize tahsisinin kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, G24B18D2D pafta, 2535 ada, 46 nolu (9.538,10 m2) ve Nasuhlar Mahallesi, G24B11C2B pafta, 2156 ada, 8 nolu (4.579,22 m2 )parsellerin mezarlık olarak kullanılan taşınmazların amacı doğrultusunda kullanılmak üzere devri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Karakamış Mahallesi, G24B18D2D pafta, 2535 ada, 46 nolu (9.538,10 m2) ve Nasuhlar Mahallesi, G24B11C2B pafta, 2156 ada, 8 nolu (4.579,22 m2) parsellerin tapu kaydında niteliklerinin mezarlık olarak kullanılan taşınmazların amacı doğrultusunda kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrine, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/304
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1528 ada 232 nolu C blok İş Merkezinin tamamının hizmet ve eğitim amaçlı 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1528 ada 232 nolu C blok İş Merkezinin tamamının hizmet ve eğitim amaçlı 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi için 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18 e maddesi gereğince, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/305
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
3 Adet Otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre Hendek Belediyesine bedelsiz olarak devri.
54 TK 075 plakalı, OTOYOL marka otobüs, 54 YU 602 plakalı BMC marka otobüsün ve 54 TK 525 plakalı Mitsubishi marka otobüsün 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31.maddesi 1. fıkrasında yer alan ?Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.? hükmüne göre Hendek Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/306
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK ÖDENEK KOYULMASI.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2017 tarih ve 2017/28 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 2017 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulması.
Serdivan İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ait 07/03/2017 tarih ve 2017/28 sayılı kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 09/03/2017 tarih ve 74 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/307
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Sapanca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı Ek Kredi 1.200.000,00-TL kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, Sapanca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı işi için Ek Kredi 1.200.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/308
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ
SASKİ?nin Altyapı Çalışmaları Esnasında Bozulan Asfalt Yol Kaplamalarının Tamiri İşi 50.000.000,00-TL kredi alımında Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi ve işlemler için Başkana yetki verilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, Altyapı Çalışmaları Esnasında Bozulan Asfalt Yol Kaplamalarının Tamiri İşi için 50.000.000,00-TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/309
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulması.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün kurulmasına ve 3.1.4.00 (Kurumsal Güvenlik Hizmetleri) fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/310
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜDÜRLÜK KURULMASI
Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün kurulması.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün kurulmasına ve 01.3.9.00(Diğer Genel Hizmetler)fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/311
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KADRO İHDAS
Dolu Kadro Değişiklik Cetveli.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar dâhilinde Büyükşehir Belediyesinde mevcut bulunan kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapılacak olan memur boş kadro değişikliği cetveli (II sayılı cetvel) ile memur dolu kadro değişikliği cetveli (III sayılı cetvel) ekteki şekliyle kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/312
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ENCÜMENE ÜYE SEÇİMİ
Encümene Üye Seçimi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16?ncı maddesi; ?Büyükşehir Belediye Encümeni belediye başkanının başkanlığında belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur? denmektedir. Bu maddeye istinaden Meclis üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31/03/2017 tarih ve 192 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakeresinde; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri arasından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 16?ncı maddesine göre, Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeliklerine gizli oyla yapılan seçimler neticesinde; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine; Yakup AYAR, Cevdet KOÇ, Resul NAMAZ, Recep BOĞAZ, Necdet TÖMEKÇE 59?ar oy?la seçilmişlerdir.
10.04.2017
4/313
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ.
İhtisas Komisyonlarına Üye seçimi.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15?inci maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz üye olmak üzere oluşturulacak İhtisas Komisyonlarının İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk ve Tarım Komisyonları olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere açık oylamayla üye seçimine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 31/03/2017 tarih ve 193 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakeresinde; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15?inci maddesine göre, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri arasından her komisyona yedi kişi olmak üzere yapılan açık oylama neticesinde; İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 1. Hasan ALTUNTAŞ 1. Adem KÜMBET 2. Ali Kasım AKSOY 2. Mecit KÖK 3. Meryem SAĞLAM 3. Ahmet SAFİTÜRK 4. Serkan KAYINOĞLU 4. M. Turan İMAMOĞLU 5. Samet ZURNACI 5. Rıdvan ELTURAN 6. Musa BİLDİK 6. İsmail DURMAZ 7. Fatih ŞENTÜRK 7. İlhan FİLİZ HUKUK KOMİSYONU ULAŞIM KOMİSYONU 1. Ali Kasım AKSOY 1. Abdurrahim ATMACA 2. Serdar YENER 2. Cemal ANGIN 3. Fevzi GÜRSOY 3. Murat ÖZDEMİR 4. Enver ÇELİK 4.Şenay SAKAL 5. Abdullah ÖZDEMİR 5.Aydın SERT 6. Raşit ERYILMAZ 6.Osman HİRA 7. Ahmet Ziya AKAR 7.Hüdaverdi BAHADIR ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU EĞİTİM KÜLTÜR GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU 1. Zeynep ÖZ 1. M.Turan İMAMOĞLU 2. Haluk Uğur DAĞISTANLI 2. Serkan ÇARKTAN 3. Fevzi GÜRSOY 3. Recep YERLİKAYA 4. Yusuf MUT 4. Osman GÜR 5. Çetin SARI 5. Musa BİLDİK 6. Mustafa SARI 6. Özcan ÖZEN 7. H. RüsteM PİRİMOĞLU 7. Şemsettin DUMAN TARIM KOMİSYONU 1. Ferda ÖZTEN 2. Ahmet SAFİTÜRK 3. Resul NAMAZ 4. Çetin SARI 5. Haluk Uğur DAĞİSTANLI 6. Mecit KÖK 7. Sebati KOÇSAR Oybirliği ile yukarıda belirtilen komisyon üyeliklerine seçilmişlerdir.
10.04.2017
4/314
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET RAPORU
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun işaretle yapılan oylaması neticesinde MHP Grubu; Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Cengiz ŞİŞMAN, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Sebati KOÇSAR?ın çekimser oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğuyla karar verildi.
10.04.2017
4/315
KOCAALİ
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Kocaali İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/04/2017 tarih ve 289 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/316
KOCAALİ
AFET İÇİN YETKİ
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar.
Kocaali İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlara ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığının 07/04/2017 tarih ve 290 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine; Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/317
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74 - 75 - 311 nolu parsellere ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan ve onama yetkisinin Büyükşehir Belediyesine devri
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?nün 02/12/2016 tarih ve 96491 sayılı yazısındaki gençlik merkezi binası ile diğer spor tesislerinin yapılması talebine istinaden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74 - 75 - 311 nolu parsellerin yapılaşma koşulları Emsal:1.00, Y.ençok: 3 kat olacak şekilde ?Spor ve Sosyal Tesis Alanı? ve kuzeyindeki tescil harici alanda üst ölçekli planda hafif raylı sistem bulunması sebebiyle ?Park Alanı? olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve 1/1000 ölçekli plan Onama Yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı Belediye Meclisi?nin 07.11.2016 tarih ve 11/148 sayılı kararı ile birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 07/04/2017 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
10.04.2017
4/318
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BEDELSİZ DEVİR
Bolu İli Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti Belediyesine 1 Adet Otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi 1. Fıkrası hükmüne göre bedelsiz olarak devri.
54 YE 573 plakalı, BMC marka, 2004 model B2202054000024 motor ve NMC220CCBLB900101 şase nolu, 1 adet otobüsün 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği?nin 31.maddesi 1. fıkrasında yer alan ?Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.? hükmüne göre Taşkesti Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.