Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

10.02.2014 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 

Davet Yazısı

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10/02/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
 
          GÜNDEM
 

1. 2/29.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 656 ada 43 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine aitAdapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 11.12.2013 tarih ve 12/155 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

2. 2/30.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı Tampon Bölgesinin plan sınırı dışına çıkarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

3. 2/31.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/13 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 1858-1859 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 07.05.2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

4. 2/32.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Arifiye İlçesi, Adliye Orman Köyü, 2657 ada, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.08.2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

5. 2/33.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/15 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü, 434 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2013 tarih ve 2013/57 sayılı kararınınekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

6. 2/34.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/16 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 462 ve 463 nolu parseller ve Hasanpaşa Mahallesi 454-455-457-816 ve 819 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2013 tarih ve 2013/58 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

7. 2/35.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17/05/2013 tarih ve 5/209 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2010 tarih ve 8/305 sayılı meclis kararı ile Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilen alana ait Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi ve Sapanca İlçe Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebine ait Sapanca İlçe Belediye Başkanlığı’nın 10.05.2013 tarih ve 1761 sayılı yazısının konu hakkında detaylı bir meclis kararı alınması, plan değişikliği ve eklerinin hazırlanması için Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

8. 2/36.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/17 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

9. 2/37.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2014 tarih ve 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 120 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

10.2/38.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25/11/2013 tarih ve 12/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, 5102 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planına(Tarımsal depo) aitSöğütlü İlçe Belediye Meclisince alınan 03.10.2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/01/2014 tarihli Komisyon raporu.

11.2/39.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 48 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06/01/2014 tarih ve 1/9 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/01/2014 tarih ve 135 sayılı yazısı.

12.2/40.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2014 tarih ve 140 sayılı yazısı.

13.2/41.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1596 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkinSerdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2014 tarih ve 2 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/01/2014 tarih ve 125 sayılı yazısı.


14.2/42.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada 7 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2014 tarih ve 3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/01/2014 tarih ve 122 sayılı yazısı.

15.2/43.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1741 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 03/02/2014 tarih ve 12 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 04/02/2014 tarih ve 181 sayılı yazısı.

16.2/44.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/272 sayılı kararı ile onaylanan Erenlerilçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım imar planındaki yer alan Akaryakıt Alanı, LPG Alanı, Akaryakıt ve LPG Alanlarından bir kısmı; bir önceki Nazım İmar Planlarındaki plan kararlarına göre hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazımİmar Plan değişikliği ile farklı işlenmiş olan Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 11768 nolu parsel, Erenler Mahallesi 4501 nolu parsel - 618 ada 1 nolu parsel 11332 nolu parsel, 688 ada 1 nolu parsel, Yenimahalle 9211 ve 9212 nolu parseller, Bağlar Mahallesi 559 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mahallesi 10344 nolu parsel, Kozluk Mahallesi 2420 ada 54 nolu parsel vePirahmetler Mahallesi 541 nolu parsel; Akaryakıt ve LPG Alanından, Akaryakıt Alanına dönüştürülmüş olup, söz konusu alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/02/2014 tarih ve 175 sayılı yazısı.

17.2/45.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı kararıyla onaylanan ve 21/10/2013 tarih ve 11/313 sayılı kararı ile kesinleşen Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 11 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/02/2014 tarih ve 185 sayılı yazısı.

18.2/46.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 16 sayılı kararı ile imar planlarında terminal alanında kalan Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 2 pafta, 2 ada, 15 nolu parselde terminal alanı yapılması-yaptırılması ve işletilmesi-işlettirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyemizden yetki talebinde bulunulmuş olup, bu sebeple 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (l) bendine göre yetki devrine ilişkin 05/02/2014 tarih ve 344 sayılı yazısı.

19.2/47.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Türkçaybaşı Mahallesinde bulunan 1 pafta, 9-10-11-12 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli UygulamaİmarPlanının görüşülmesine ilişkin 31/01/2014 tarih ve 149 sayılı yazısı.

20.2/48.-Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 13/09/2013 tarih ve 10/290 sayılı meclis kararı ile kurulmuş olup, hazırlanan görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 15/01/2014 tarih ve 11 sayılı yazısı.

21.2/49.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 28/01/204 tarih ve 469 sayılı yazısı ile, Sakarya İl Özel İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sakarya Valiliği(Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) arasındaki Uluslar arası Standartlarda Sentetik Yüzeyli Atletizm pisti, Arifiye Uluslar arası Olimpik Kürek Kano Parkuru yapımlarına ait işbirliği protokolü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 03/02/2014 tarih ve 326 sayılı yazısı.

22.2/50.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Serdivan İlçe Belediyesine ait olup imar planlarında spor alanında kalan Serdivan İlçesi (1903) 1900 ada, 3 nolu (19.268,48 m2) parselin planlardaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere(spor alanı) 20 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediyemize tahsisine ilişkin 30/01/2014 tarih ve 307 sayılı yazısı.

23.2/51.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Başkanlık Makamının 20/01/2014 tarih ve 52 sayılı Oluru ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Hal Şube Müdürlüğünün Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermesi uygun görüldüğünden, 5393 sayılı Kanunun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesi uyarınca Hal Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için tahsis edilen ödeneklerin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Zabıta Dairesi Başkanlığına aktarılmasına ilişkin 27/01/2014 tarih ve 32 sayılı yazısı.

-10/02/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

24.2/52.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, TEM otoyolundan başlayıp Kozluk Caddesi boyunca devam eden ve D100 karayolundaki kavşaktan kuzey istikametinde, Sakarya Nehrini aşarak Karasu yoluna bağlanacak olan 40 m. en kesitli yol ve çevresini kapsayan bölgeye ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/02/2014 tarih ve 11 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 203 sayılı yazısı.

25.2/53.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akçay, Balkaya, Erdemli, Fevziye, Hacımercan, İkramiye, Memnuniye, Nailiye, Şükriye, Uzunkum ve Muradiye Orman köylerine ait Kırsal Yerleşme Alan sınırlarının 1/25000 ölçekli Nazım imar planı hükümlerince görüşülmesine aitSapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 2013/47 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 200 sayılı yazısı.

26.2/54.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Yanık Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 2013/56 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 205 sayılı yazısı.

27.2/55.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kırkpınar(Soğuksu, Hasanpaşa, Tepebaşı Mahalleleri) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/14 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 201 sayılı yazısı.

28.2/56.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/15 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 202 sayılı yazısı.

29.2/57.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kurtköy (Fatih, Yavuz, Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/10 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 204 sayılı yazısı.

30.2/58.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/16 sayılı meclis kararının görüşülmesine ait 07/02/2014 tarih ve 199 sayılı yazısı.

×