Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği Eylem
10.02.2014 14:00 2/39 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 48 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 48 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 06/01/2014 tarih ve 1/9 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/01/2014 tarih ve 135 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 15:00 2/40 1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/01/2014 tarih ve 140 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/41 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1596 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 1596 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2014 tarih ve 2 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2014 tarih ve 2 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/42 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada 7 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 398 ada 7 nolu parseli kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02/01/2014 tarih ve 3 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/01/2014 tarih ve 122 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/43 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1741 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1741 ada 1 parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 03/02/2014 tarih ve 12 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2014 tarih ve 181 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/44 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Erenler ilçesi 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı. Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 09/09/2013 tarih ve 10/272 sayılı kararı ile onaylanan Erenler ilçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım imar planında yer alan Akaryakıt Alanı, LPG Alanı, Akaryakıt ve LPG Alanlarından bir kısmı; bir önceki Nazım İmar Planlarındaki plan kararlarına göre hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile farklı işlenmiş olan Erenler İlçesi Tabakhane Mahallesi 11768 nolu parsel, Erenler Mahallesi 4501 nolu parsel - 618 ada 1 nolu parsel 11332 nolu parsel, 688 ada 1 nolu parsel, Yenimahalle 9211 ve 9212 nolu parseller, Bağlar Mahallesi 559 ada, 1 nolu parsel, Yeşiltepe Mahallesi 10344 nolu parsel, Kozluk Mahallesi 2420 ada 54 nolu parsel ve Pirahmetler Mahallesi 541 nolu parsel; Akaryakıt ve LPG Alanından, Akaryakıt Alanına dönüştürülmüş olup, söz konusu alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ve 5216 sayılı yasanın 7. maddesi ile ?Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/02/2014 tarih ve 175 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/45 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin hazırlanan Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılı kararıyla onaylanan ve 21/10/2013 tarih ve 11/313 sayılı kararı ile kesinleşen Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na göre hazırlanan Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 11 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/02/2014 tarih ve 185 sayılı yazısının okunarak yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/56 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/15 sayılı meclis kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2014 tarih ve 202 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/57 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Kurtköy (Fatih, Yavuzselim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı. Kurtköy (Fatih, Yavuzselim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/10 sayılı meclis kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2014 tarih ve 204 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/58 1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar. Sapanca İlçesi (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlara ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 2014/16 sayılı meclis kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2014 tarih ve 199 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/34 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi,Tepebaşı Mah.462 ve 463 nolu parseller ve Hasanpaşa Mah. 454-455- 457-816 ve 819 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 462 ve 463 nolu parseller ve Hasanpaşa Mahallesi 454-455-457-816 ve 819 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; parsel sahiplerinin muvaffakatlarının bulunmaması, söz konusu plan değişikliğinin Nazım İmar Plan değişikliği gerektirmesi, üzerinde değişiklik öngörülen Kırkpınar(Tepebaşı, Hasanpaşa ve Soğuksu Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 08.10.2013 tarih ve 2013/1027 karar nosu ile iptal edilmiş olması nedeniyle de, iptal edilen bir plana ilişkin işlem tesis edilmesi hukuken mümkün olmadığından Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 03.12.2013 tarih ve 2013/58 sayılı kararının reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 30/01/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/35 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Sapanca İlçe Belediyesi arasında imzalanan protokol doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebine ait plan paftası, raporu vb. bilgi-belge eksikliği nedeniyle inceleme yapılamadığı, ayrıca söz konusu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı?nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin olarak Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınmış herhangi bir karar da bulunmadığı gerekçeleri nedeniyle Sapanca Belediye Başkanlığının 10.05.2013 tarih ve 1761 sayılı yazısının, konu hakkında detaylı bir meclis kararı alınması, plan değişikliği ve eklerinin hazırlanması için Belediyesine iade edilmesi yönünde hazırlanan 30/01/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/36 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu?nun 02.01.2014 tarih ve 7989 sayılı talep yazısına istinaden; Adalet Bakanlığı?nın 2014 yılı yatırım programına aldığı Ceza İnfaz Kurumu için seçilen Ferizli İlçesi, Damlık Mahallesi, 106 ada, 1-2 ve 3 nolu parsellerin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/01/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/37 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ferizli İlçesi Devlet Mh.sınırları dahilinde bulunan 120 ada 1 nolu taşınmazın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü?nün 07.01.2014 tarih ve 219 sayılı yazısı ile Ferizli İlçe Müftülüğünün 22.10.2013 tarihli ve 372 sayılı yazısına istinaden tahsis amacına uygun olarak Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, 120 ada, 1 nolu parselin ?Resmi Kurum Alanı?ndan ?Dini Tesis Alanı?na dönüştürülmesi yönünde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/01/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/38 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Söğütlü İlçesi, Muratyeri Mevkiinde 5102 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Söğütlü İlçesi, 5102 nolu parselin E=0.30, Hmax=serbest yapılaşma şartlarının geçerli olduğu, ön ve arka bahçe mesafesinin 10.00 metre, yan bahçe mesafesinin 5.00 metre olarak planlandığı Tarımsal Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına (tarımsal depo) ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisi?nin 03.10.2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek Meclis Üyeleri Metin ÖKDEN, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Mehmet Emin KABA, Muhittin DERMAN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 03/02/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
10.02.2014 14:00 2/49 YETKİ DEVRİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İşbirliği Protokolü. Sakarya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 28/01/2014 tarih ve 469 sayılı yazısı ile gönderilen Sakarya İl Özel İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Sakarya Valiliği (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü), arasındaki Uluslar arası Standartlarda Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti, Arifiye Uluslararası Olimpik Kürek Kano Parkuru Yapımlarına ait işbirliği Protokolü ile ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/50 TAHSİS İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Tahsis. Mülkiyeti Serdivan İlçe Belediyesine ait olup imar planlarında spor alanında kalan Serdivan İlçesi (1903) 1900 ada, 3 nolu (19.268,48 m2) parselin planlardaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere(spor alanı) 20 yıl süre ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediyemize tahsisinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/51 ÖDENEK AKTARILMASI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ödenek Aktarma Başkanlık Makamının 20/01/2014 tarih ve 52 sayılı oluru ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Hal Şube Müdürlüğünün Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermesi kararlaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesi uyarınca Hal Şube Müdürlüğünün ihtiyaçları için tahsis edilen ödeneklerin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Zabıta Dairesi Başkanlığına aktarılmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/54 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ Sapanca İlçesi Yanık Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir
10.02.2014 14:00 2/55 1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Sapanca İlçesi Kırkpınar (Tepebaşı, Soğuksu ve Hasanpaşa Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir