Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09/11/2015 Tarihli Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI    
 
                                                                                                                                                             T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/11/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
Yoklama ve açılış.
12/10/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca belediyemizin denetimi sonucu düzenlenen “2014 yılı Sayıştay Denetim Raporu”nun 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması
 
                                                                                                                                                          GÜNDEM
 
1-11/517-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2015 tarih ve 5/236 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Yerleşme Alanı olarak planlanan Hocaköy, Teketaban, Mesudiye, Yüksel, Yazılıgürgen, Meşepınarı ve Harmanlı Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2-11/518-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/498 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada, 53 nolu parsele ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3-11/519-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/499 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4-11/520-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 7/318 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.05.2015 tarih ve 6/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5-11/521-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/397 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 08.07.2015 tarih ve 9/80 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6-11/522-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/501 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediyesi tarafından; şahıs mülkiyetindeki, Orta Mahalle, 1845 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7-11/523-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 7/325 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediyesinin 08.05.2015 tarih ve 3414 sayılı, 11.06.2015 tarih ve 4162 sayılı yazıları ile Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan değişiklik tekliflerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
 
8-11/524-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/406 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 89 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişikliklerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9-11/525-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/407 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2015 tarih ve 90 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği önerilerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10-11/526-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/411 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B Nazım, G25A-25B-4D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 259 ada, 1-4-5 parseller, 260 ada, 1-4-5-6 parseller ile, 261 ada, 2-3-4-5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11-11/527-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/412 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, G25A-25B Nazım, G25A-25B-2D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 166 ada, 110-111-572 parseller ile, 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12-11/528-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 3/96 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (09.04.2015-09.05.2015) içerisinde yapılan 45 adet itirazdan; Akyazı Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen 17 adet itiraz ve Akyazı İlçe Belediyesinin taleplerinin raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/11/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13-11/529-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 9/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 2015/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kestanelik Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14-11/530-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/504 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15-11/531-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/505 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 2015/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kızılyerler Mevkii, 64 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
16-11/532-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2015 tarih ve 10/506 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Melen Barajı yapımı sonucunda evlerinden zorunlu tahliye edilen kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesinde Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait 117 ada, 1 nolu parselde (toplam 652.978,00 m2 alanda) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile birlikte onama yetki devrine dair alınan Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 06.10.2015 tarih ve 51 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/10/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17-11/533-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 14.09.2015 tarih, 2117 sayılı ve 30.09.2015 tarih 2229 sayılı yazılarında, Bakanlar Kurulu kararı ile “Afete Maruz Bölge Kararı” alınan alanların imar planlarında değerlendirilmesi istemi üzerine, bu alanlara dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hükümlerine ilave hüküm getirilerek hazırlanan plan değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2015 tarihli, 1615 sayılı yazısı.
 
18-11/534-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05/10/2015 tarih ve 11/114 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 408 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2015 tarihli, 1638 sayılı yazısı.
 
19-11/535-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05/10/2015 tarih ve 11/113 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 1148 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2015 tarihli, 1635 sayılı yazısı.
 
20-11/536-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/81 Esas sayılı iptal kararına göre yeniden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/11/2015 tarihli, 1634 sayılı yazısı.
 
21-11/537-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/07/2015 tarih 39 sayılı kararıyla uygun görülen, Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 23/10/2015 tarihli, 1354 sayılı yazısı.
 
22-11/538-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2015 tarih ve 2015/38 sayılı kararıyla uygun görülen, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi Meşelik Mevkiinde 2639 ada 5 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 19/10/2015 tarihli, 1343 sayılı yazısı.
 
23-11/539-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, özel mülkiyete konu 72, 472 ve 473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/11/2015 tarihli, 1636 sayılı yazısı.
 
24-11/540-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Kentsel Dönüşüm alanının iptaline dair alınan mahkeme kararlarının yerine getirilmesi için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2015 tarihli, 1616 sayılı yazısı.
 
25-11/541-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 387,388 ve 389 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2015 tarihli, 1620 sayılı yazısı.
 
26-11/542-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01/09/2015 tarih ve 2015/87 sayılı kararı ile uygun görülen Çayiçi Mahallesi, 99 ada, 131,181,182,183,184,185,186,187 ve 188 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2015 tarihli, 1614 sayılı yazısı.
 
27-11/543-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin 03.03.2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 822 nolu parsele ilişkin Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28/10/2015 tarihli, 1611 sayılı yazısı.
 
28-11/544-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçe Belediyelerinin (Adapazarı- Serdivan- Erenler- Hendek- Akyazı- Karasu- Arifiye- Sapanca- Ferizli- Söğütlü- Karapürçek- Geyve- Pamukova- Kocaali- Kaynarca- Taraklı ) 2016 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 21/10/2015 tarih ve 2489 sayılı yazısı.
 
29-11/545-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2017-2018 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre görüşülmesine ilişkin 21/10/2015 tarih ve 388 sayılı yazısı.
 
30-11/546- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2017-2018 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi hükmü ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 33. maddesi uyarınca görüşülmesine ilişkin 21/10/2015 tarih ve 389 sayılı yazısı.
 
31-11/547-.Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih 63 sayılı kararı ile talep edilen, 4916 sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden 54 AD 948 ve 54 TN 780 plakalı kamyonların Hendek İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine ilişkin 03/11/2015 tarih ve 716 sayılı yazısı.
                                                                                                                                                                            
32-11/548-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dahil edilmesi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanunun 7. maddesine göre Sakarya Valililiği İl İdare Kurulunun 07/10/2015 tarihli, Esas 27654/27 nolu kararına göre sınırın değiştirilmesine ilişkin 27/10/2015 tarihli, 1737 sayılı yazısı.
 
33-11/549-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinde ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri işçi kadro kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye Meclis yetkilidir” denilmekte olduğundan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 19/10/2015 tarih ve 1654 sayılı yazısı,
 
 
                                                                                                       -09/11/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 
34.11/550.- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/11/2015 tarih ve 2015/50 sayılı 2015 Mali yılı Ek Ödenek kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 2.fıkrasına göre görüşülmesine ilişkin 06/11/2015 tarih ve 407 sayılı yazısı.
 
35.11/551.-Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesi Çark deresine paralel uzanan Şehit Cengiz KARACA Caddesi  ve Kazımpaşa Caddesinin üst ölçekli planlara göre düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/11/2015 tarih ve 112 sayılı meclis kararı.

×