Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.11.2015
517
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Kentsel Yerleşme Alanı olarak planlanan Hocaköy, Teketaban, Mesudiye, Yüksel, Yazılıgürgen, Meşepınarı ve Harmanlı Mahallelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Kırsal Yerleşme Alan sınırlarına ilişkin yukarıda ifade edildiği şekilde hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
518
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada, 53 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan şahıs mülkiyetindeki 629 ada, 53 nolu parseldeki yeşil alanın aynı parsel sınırları içinde yer değiştirmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
519
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 53 nolu parseldeki yeşil alanın aynı miktarda yer değiştirmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensup Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.11.2015
520
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.05.2015 tarih ve 6/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Yağcılar Mahallesi, 629 ada, 53 ve 54 nolu parsellere ilişkin yeşil alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak yer değiştirmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensup Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.11.2015
521
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 08.07.2015 tarih ve 9/80 sayılı kararı ile uygun görülen, Tepekum Mahallesi, 154 ada 53 nolu parsele ilişkin yeşil alanların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak yer değiştirmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensup Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Zeynel ASAL, Fatih ŞENTÜRK, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.11.2015
522
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediyesi tarafından; şahıs mülkiyetindeki, Orta Mahalle, 1845 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçe Belediyesi tarafından; şahıs mülkiyetindeki, Orta Mahalle, 1845 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan Dini Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
523
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan değişiklik teklifleri.
1) Mer-i Planda Rekreasyon Alanında kalan 745 ada 232 ve 37 nolu parselin ?Katlı Otopark Alanı? olarak değiştirilmesi yönündeki teklifin; ?Bölgesel Otopark(Büyükşehir Belediyesi Otoparkı) olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağına; 2) İstiklal Mahallesi ASEM girişinde bulunan ve mer-i planda tamamen park alanı olan 594 nolu parselin bir kısmının ticaret alanı olarak ayrılması yönündeki teklifin; yeşil alan miktarını azaltarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle reddinin uygun olacağına; 3) Mer-i Planda Sağlık Tesis Alanında kalan 1461 ada 1 nolu parselin ?Otopark Alanı? olarak değiştirilmesi yönündeki teklifin;1461 ada, 2 nolu parselle birlikte ?Bölgesel Otopark (Büyükşehir Belediyesi Otoparkı)? olarak ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına; 4) Kemalpaşa Mahallesi 1509 nolu parselde yer alan park alanının kuzeye doğru kaydırılması yönündeki teklifin; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına; 5) Kemalpaşa Mahallesi 16959 nolu, mer-i planda tamamı park ve yolda kalan parselin bir bölümünün ticaret alanı olarak değiştirilmesi yönündeki teklifin; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağına; Dair tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
524
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Merkez Kuzey 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri.
1) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 29.11.2012 tarih ve 374 sayılı encümen kararı ile uygun görülen 38. Bölge Arsa-Arazi Düzenlemesi sınırları içinde kalan ekli haritadaki bölgenin, yeni kadastroya göre düzenlenmesi şeklinde yapılan teklifin kabulünün uygun olacağına; 2) Ekli haritada gösterilen bölgede yol ve park alanlarının ifrazlı parsellere göre yeniden düzenlenmesi şeklindeki teklifin kabulünün uygun olacağına; 3) Ekli haritada gösterilen 10 metrelik yolun alanın doğusundaki ifrazlı parsellere göre yeniden düzenlenmesi şeklindeki teklifin kabulünün uygun olacağına; 4) Ekli haritada gösterilen mülkiyeti aynı kişiye ait olan 824 ve 468 nolu parsellerden geçen 7 metrelik yolun 824 nolu parseli yapı yapmaya daha müsait hale getirmek amacıyla 468 nolu parsele doğru kaydırılması şeklindeki teklifin kabulünün uygun olacağına; 5) Ekli haritada gösterilen 4743 ve 3475 nolu parselin üzerinden geçen 7 metrelik yolun park alanındaki 3475 parsel üzerine kaydırılması şeklindeki teklifin park alanının azalması ve bu durumun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerine aykırılığı nedeniyle reddinin uygun olacağına; 6) Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 29.11.2012 tarih ve 374 sayılı encümen kararı ile uygun görülen 38. Bölge Arsa-Arazi Düzenlemesi sınırları içinde kalan ekli haritadaki bölgenin, yeni kadastroya göre düzenlenmesi şeklinde yapılan teklifin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerine aykırılığı nedeniyle reddinin uygun olacağına; 7) Mer-i planda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (A) olarak işli olan 17469 nolu parselin üst ölçekteki planda olduğu gibi Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG) olarak işlenmesi yönündeki teklifin, kamu yararı niteliği taşımaması, özel mülkiyete konu olup detaylı bir plan değişiklik dosyası halinde sunulması gerektiğinden reddinin uygun olacağına; 8) Mer-i planda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (A) olarak işli olan 419 ada 4 nolu parselin üst ölçekteki planda olduğu gibi Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG) olarak işlenmesi yönündeki teklifin, kamu yararı niteliği taşımaması, özel mülkiyete konu olup detaylı bir plan değişiklik dosyası halinde sunulması gerektiğinden reddinin uygun olacağına; Dair tanzim olunan bu raporun, KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
525
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişiklikleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca tespit edilen hususlara ilişkin plan değişikliği.
1) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2014 tarih ve 10/236 sayılı kararıyla onaylanan ancak yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmeyen Türkiye Diyanet Vakfının mülkiyetinde bulunan 522 ada 1, 531 ada 1, 529 ada 1, 481 ada 1, 528 ada 1, 526 ada 1 nolu parseller ile 2914,2915,2916,2976 nolu parsellerle ilgili plan değişikliğinin işlenmesi yönünde yapılan teklifin; sözkonusu meclis kararının eki olan plan paftasındaki ve meclis kararındaki şekilde özel plan notu ile birlikte ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağına; 2) Terelipınar Mevkii, 1842 ve 15364 nolu parsellerin ortasından geçen 7.00 metrelik yolun kaldırılması yönündeki teklifin; ada erişim mesafelerini arttırması sebebiyle reddinin uygun olacağına; 3) Ekli haritada gösterilen bölgede 18. Madde uygulaması yapıldığı ancak yine de bazı parsellerde yola terk çıkmış olduğu gerekçesiyle yapılan düzenlemenin kabulünün uygun olacağına; 4) Terelipınar Mevkii, 17201 nolu parselin ortasından geçen 10.00 metrelik yolun kaldırılması yönündeki talebin ada erişim mesafelerini arttırması sebebiyle reddinin uygun olacağına; 5) Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2015 tarih ve 10/472 sayılı kararıyla onaylanan plan değişikliğinde Kemalpaşa Mahallesi, 17858 nolu parselin Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi nedeniyle, aynı parselin bu plan esas alınarak Dini Tesis Alanı olarak plana işlenmesinin kabulünün uygun olacağına; Dair tanzim olunan raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 27/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabülüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
526
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B Nazım, G25A-25B-4D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 259 ada, 1-4-5 parseller, 260 ada, 1-4-5-6 parseller ile, 261 ada, 2-3-4-5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Hendek İlçesi Yeni Mahalle, G25A-25B Nazım, G25A-25B-4D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 259 ada, 1-4-5 parseller, 260 ada, 1-4-5-6 parseller ile 261 ada, 2-3-4-5 nolu parseller arasından 20.00 metrelik yol geçirilmesi şeklinde hazırlanan plan değişikliğinin; söz konusu yolun devamındaki aynı enkesitteki yolun güzergahını tam karşılayacak biçimde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
527
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, G25A-25B Nazım, G25A-25B-2D Uygulama İmar Plan Paftasında bulunan, 166 ada, 110-111-572 parseller ile, 231 ada, 12- 13-14-15-16-17 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi, G25A-25B Nazım İmar Plan Paftasında bulunan 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellerdeki yeşil alanın kaldırılarak 166 ada, 110-111-572 nolu parsellere kaydırılması ile 110-111-572 nolu parsellerin ticaret alanından park alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
528
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (09.04.2015-09.05.2015) içerisinde yapılan itirazlar.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2015 tarih ve 57 sayılı kararında maddeler halinde yazılan itiraz konularının mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda itirazlara ilişkin alınan kararlar; A. Akyazı İlçe Belediyesine yapılan itirazlardan; 1. Ömercikler Mahallesi, 20i4b pafta, 449 ada, 1 no?lu parselin batısından geçen 10.m lik yolun kaldırılarak yine parselin batısında bulunan Park Alanı ile birleştirilmesi şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, REDDİNİN uygun olacağı, 2. Yeni Mahalle, 35 pafta, 57 ada, 35 no?lu parselin bir kısmı Ticaret Alanı bir kısmı ise Konut Alanı içerisinde bulunan parselin tamamının Ticaret Alanına çevrilmesi şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; parselin batısından geçen 7.00 m.lik yolun güneyden gelen yolu karşılayacak şekilde kaydırılması ve bölgedeki yapılaşma koşulları koşullarına uygun olarak; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Cumhuriyet Mahallesi, 22 pafta, 126 ada, 171 no?lu parselin güneyinden geçen doğu-batı istikametindeki 7.00 m. lik yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; yapı adasının boyutlarını arttırdığı ve imar yolu aksının bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 4. Yeni Mahalle, 19i2d pafta, 59 ada, 239 no?lu parselin güneyinden geçen doğu-batı istikametindeki 7.00 m. lik yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; 59 ada 101-102-103 ve 121 no?lu parsellerin 16.07.2013 tarih ve 180 sayılı Akyazı Belediyesi Encümen Kararı ile bu tarihte yürürlülükte olan 1/1000 Ölçekli İmar Planına uygun olarak ifrazı yapıldığından, KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Batakköy Mahallesi, 2782 pafta, 112 ada, 75 no?lu parselin kuzeyinde istikametindeki 10.00 m. lik yolun mevcutta bulunan evin üzerinden geçmesi nedeniyle yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; ekli plandaki şekliyle değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. Ömercikler Mahallesi, 13 pafta, 36 ada, 30-31-241 no?lu parsellerin üzerinden geçen 10.00 m.lik yolların kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, 7. İnönü Mahallesi, 63 ada, 844 no?lu parselden geçen kuzey-güney istikametindeki 10.00 m.lik yolun mevcutta bulunan evin üzerinden geçmesi nedeniyle yolun kaydırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Cumhuriyet Mahallesi, 41 ada, 92 ve 62 no?lu parsellerin arasından geçen yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, REDDİNİN uygun olacağı, 9. Cumhuriyet Mahallesi, 15 pafta, 38 ada, 33 no?lu parselin üzerinde bulunan otoparkın kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, REDDİNİN uygun olacağı 10. Yeni Mahalle, 36 pafta, 57 ada, 523 no?lu parselin üzerinden bulunan mevcut evin üzerinden geçen yolun kaydırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; değiştirilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, 11. Yeni Mahalle, 57 ada, 139 no?lu parselin üzerinde bulunan yolun ve park alanının kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırı olduğundan, REDDİNİN uygun olacağı, 12. Cumhuriyet Mahallesi, 14 pafta, 37 ada, 108 no?lu parselin güneyinden geçen 10.00 m. lik yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın bahse konu 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesi şekliyle İmar Plan tadilatı teklifinin; KABULÜNÜN uygun olacağı, 13. Ömercikler Mahallesi, -- pafta, 36 ada, 23 no?lu parselin güney kısmında bulunan Kreş alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 14. Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, 41 ada, 117 no?lu parselin doğu kısmında bulunan Park alanının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 15. Yeni Mahalle, 57 ada, 551 no?lu parselin güney kısmında bulunan 7.00 m lik yolun kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazın; daha önceki plana göre parsellerin ifrazının yapılmış olması gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 16. Yeni Mahalle, 457 ada, 3 no?lu parselin güney kısmında bulunan 10.00 m lik yolun kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; daha önceki plana göre parsellerin ifrazının yapılmış olması gerekçesiyle; REDDİNİN uygun olacağı, 17. İnönü Mahallesi, 94 ada, 1-2 no?lu parsellerin üzerinden geçen 10.00 m.lik yolların kaldırılması şeklinde yapılan itiraza yönelik alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, B. Akyazı İlçe Belediyesince Talep Edilen Değişiklik Teklifleri; 1. Alaağaç Mahallesi, 104 ada, 5 ve 6 no?lu parsellerin ortasından geçen doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki 10.00 m. lik yolların kaldırılmasına yönelik alınan kararın; bu tarihte yürürlülükte olan 1/1000 Ölçekli İmar Planına uygun olarak, 104 ada 5 no?lu parselin 28.10.2014 tarih ve 237 sayılı Akyazı Belediyesi Encümen Kararı ile 11 kısma ifrazı, 104 ada 6 no?lu parselin 02.07.2013 tarih ve 165 sayılı Akyazı Belediyesi Encümen Kararı ile 3 kısma ifrazı yapıldığından, KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. Cumhuriyet Mahallesi; 39 ada, 64 no?lu parselin üzerinden geçen doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki 10.00 m. lik yolların kaldırılmasına yönelik alınan kararın; bu tarihte yürürlülükte olan 1/1000 Ölçekli İmar Planına uygun olarak, 39 ada 64 no?lu parselin 30.12.2014 tarih ve 300 sayılı Akyazı Belediyesi Encümen Kararı ile ifrazı yapıldığından, KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Cumhuriyet Mahallesi 41 ada, 156 ve 157 no?lu parsellerin arasından geçen yolun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; yapı adasının bütünlüğü ve imar yolu aksının devamlılığının olmaması sebebiyle; KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Yeni Mahalle, 57 ada, 36 ve 32 no?lu parsellerin arasından geçen yolun kaldırılmasına yönelik alınan kararın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, REDDİNİN uygun olacağı, 5. İnönü Mahallesi Mezarlık Alanının batı kısmnda bulunan 5553,18 m2 alanın 2001 yılında yapılan 75 ada 6 ve 7 no?lu parsellerin yola terk ve ifrazı işlemi ile Belediye Hizmet Alanı olarak bırakıldığı ancak Tapu kaydının sehven çıkarılamadığı, bahse konu alanın Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesi ile ihdas yolu ile Belediye adına tescil yapılarak İlçeye Hizmet verecek Gasilhane yapılması planlandığından bahse konu tadilat teklifinin; 1/5000 ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden plan hükümlerine; ?Mezarlık Alanlarında E:0.30 Yençok:2 kat olacak şekilde gasilhane, mescit v.b yapılabilir? ibaresinin eklenmesi şeklinde KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. Akyazı İlçesi Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin değişiklik talepleri; 6.1 Plan notlarına; ?Ayrık nizamlı yapı adalarında 0.40 taban alanını aşmamak, çekme mesafelerini ihlal etmemek, diğer mevzuat hükümlerine uymak şartı ile eksik katlı yapı yapılabilir.? notunun eklenmesine ilişkin alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, 6.2 Plan notlarında ?Binalara kot parselin kot aldığı yol cephesindeki bina genişliğinin ortasında bulunan yol orta noktası hizasındaki tretuvar üst seviyesi kabul edilir.? şeklinde değiştirilmesine yönelik alınan kararın; KABULÜNÜN uygun olacağı, 6.3 Plan notlarına; ?Ayrık nizama tabi konut alanlarında yeni oluşturulacak parseller; - Köşe başı parsellerde parsel cephesi 18. m den - Ara parsellerde parsel cephesi 16 m. Den - Parsel derinliği 20 m.den - Parsel alanı köşe başı parsellerde 500 m2 ara parsellerde 400 m2 den az olamaz.? notunun eklenmesine yönelik alınan kararın; KABULÜNÜN uygun olacağı, ?Bitişik nizama tabi konut alanlarında yeni oluşturulacak parseller; - Köşe başı parsellerde parsel cephesi 15 m.den - Ara parsellerde parsel cephesi 10 m.den - Parsel derinliği 18 m.den - Parsel Alanı 300 m.den az olamaz? - Ancak kadastrodan gelen veya mevcut parseller tevhid ve ifraz yolu ile bu hükme tabi olmadan cephe ve alan düzenlemeleri yapılabilir.? notunun eklenmesine ilişkin alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, 6.4. Plan notlarına; Çekme mesafeleri; a) 200-300 m2 arası yüzölçümüne sahip parsellerde max: 80 m2 yi tamamlamak için arka ve yan bahçe mesafeleri 2.m ye düşürülebilir. - Cephesi 13. m olan parsellerde yan bahçe mesafeleri 2.50 m. - Cephesi 12. M olan parsellerde yan bahçe mesafeleri 2.00 m. düşürülebilir.? notunun eklenmesine yönelik alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, b) ?10 m ve altı yollarda eskiden konut yeni ticari alana çevrilmiş alanlarda mevcut yapılaşmaya uygun olarak çekme mesafelerini belirmeye belediyesi yetkilidir.? notunun eklenmesine yönelik alınan kararın; REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 03/11/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
529
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kestanelik Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 2015/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Gazipaşa Mahallesinde yapılacak olan Kestanelik Kentsel Dönüşüm Projesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
530
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2015 tarih ve 2015/50 sayılı kararı ile uygun görülen, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik Belediye Hizmet Alanının TAKS:0.40, KAKS:1.20 Ayrık Nizam 3 kat yapılaşma şartları ile Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
531
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, Kızılyerler Mevkii, 64 ada, 5 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 01.09.2015 tarih ve 2015/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Orhaniye Mahallesi, Kızılyerler Mevkii, 64 ada, 5 nolu parseldeki 8.00 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 19/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
532
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait Sakarya İli, Kocaali İlçesi sınırları içerisinde 117 ada 1 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile birlikte onama yetki devri.
Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile birlikte onama yetki devrine dair alınan Kocaali İlçe Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 51 sayılı kararının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 27/10/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
533
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
?Afete Maruz Bölge Kararı? alınan alanlara dair 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarının hükümlerine ilave hüküm getirilerek hazırlanan plan hükmü değişiklikleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
534
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 408 ada 1ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
535
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 1148 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
536
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkemenin iptal kararına göre yeniden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
537
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Hasanbey Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
538
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi Meşelik Mevkiinde 2639 ada 5 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
539
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, özel mülkiyete konu 72, 472 ve 473 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
540
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm alanının iptaline ait mahkeme kararına göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
541
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 387,388 ve 389 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
542
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi, 99 ada, 131,181,182,183,184,185,186,187 ve 188 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
543
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Akarca Mahallesi, 822 nolu parsele ilişkin Tarım ve Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
544
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Hendek İlçe Belediyesine araç devri.
Hendek İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2015 tarih 63 sayılı kararı ile talep edilen, 4916 sayılı Kanunun 37. maddesine istinaden 54 AD 948 ve 54 TN 780 plakalı kamyonların Hendek İlçe Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
545
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dahil edilmesi.
Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dâhil edilmesi ile ilgili Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 11/129 sayılı kararı alınmıştır. Sakarya Valiliği İl İdare Müdürlüğünün 13/10/2015 tarih ve11779 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçe sınırlarında yer alan ve Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta,563, 564, 565 ve 566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m² alan ile ilgili sınır anlaşmazlığının giderilerek, Söğütlü İlçe sınırlarına dâhil edilmesinin ilgili Kaymakamlık ve Belediyelerince de uygun olduğu yönünde görüş belirtilmiş olup, yukarıda belirtilen ve her iki ilçe temsilcileri tarafından da kabul edilen iki ilçe arasındaki yeni sınır hattının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2. maddesi ve Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında Yönetmeliğin10.maddesi gereğince İl İdare Kurulunun 07.10.2015 tarih, 27654 Esas ve 27 nolu Kararı ile uygun olduğuna oybirliği ile karar verildiği bildirilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması istenilmiştir. Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme İle Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmeliğin 8.maddesi gereğince 07.08.2015 tarih ve 153.02-8984 sayılı onayla sınır anlaşmazlığını mahallinde incelemek üzere oluşturulan, her iki Belediye temsilcisi ile Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de bulunduğu İl Komisyonunca 19.08.2015 tarihinde mahallinde inceleme yapılmış olup, komisyonda görevli teknik personel tarafından hazırlanan teknik raporda belirtildiği üzere söz konusu sınırın;3 nolu nokta Y:536830.01, X:4528558.19, 4 nolu nokta Y:536827.23, X:4528568.99, 5 nolunokta Y:536818.41, X:4528603.57, 6 nolu nokta Y:536812.27, X:4528629.22, 7 nolu noktaY:536809.34, X:4528638.72, 8 nolu nokta Y:536802.76, X:4528651.19, 9 nolu nokta Y:536797.08,X:4528670.30, 11 nolu nokta Y:536791.87, X:4528681.39, 12 nolu nokta Y:536787.06, X:4528691.56,13 nolu nokta Y:536778.04, X:4528710.75,14 nolu nokta Y:536768.80, X:4528729.55, 15 nolu noktaY:536757.69, X:4528751.12, 17 nolu nokta Y:536745.66, X:4528778.70, 19 nolu nokta Y:536738.83,X:4528791.41, 20 nolu nokta Y:536730.13, X:4528807.93, 21 nolu nokta Y:536728.46, X:4528819.81,22 nolu nokta Y:536728.01, X:4528823.01, 23 nolu nokta Y:536721.70, X:4528749.18, 24 nolu noktaY:536716.75, X:4528713.39, 29 nolu nokta Y:536691.74, X:4528589.05 köşe koordinatlarından oluşan19,600 m² yüzölçümündeki 563 nolu,1 nolu nokta Y:536842.40, X:4528509.21, 2 nolu nokta Y:536837.06, X:4528530.79, 3 nolunokta Y:536830.01, X:4528558.19, 10 nolu nokta Y:536794.70, X:4528451.18, 29 nolu noktaY:536691.74, X:4528589.05, 31 nolu nokta Y:536683.24, X:4528533.33, 33 nolu nokta Y:536668.98,X:4528495.41 köşe koordinatlarından oluşan 16.900 m² yüzölçümündeki 564 nolu,10 nolu nokta Y:536794.70, X:4528451.18, 16 nolu nokta Y:536753.02, X:4528400.48, 18 nolunokta Y:536745.29, X:4528386.09, 25 nolu nokta Y:536713.48, X:4528321.55, 26 nolu nokta Y:536712.41, X:4528312.73, 27 nolu nokta Y:536705.13, X:4528276.48, 28 nolu nokta Y:536703.96,X:4528270.50, 30 nolu nokta Y:536683.75, X:4528243.72, 32 nolu nokta Y:536679.43, X:4528240.19,33 nolu nokta Y:536668.98, X:4528495.41, 34 nolu nokta Y:536640.19, X:4528206.82, 35 nolu noktaY:536629.46, X:4528198.81, 36 nolu nokta Y:536599.08, X:4528179.05, 37 nolu nokta Y:536597.13,X:4528347.93, 38 nolu nokta Y:536543.16, X:4528152.51, 39 nolu nokta Y:536533.96, X:4528133.34,40 nolu nokta Y:536528.80, X:4528260.45, 41 nolu nokta Y:536447.36, X:4528096.35, 43 nolu noktaY:536399.91, X:4528121.17, 44 nolu nokta Y:536369.86, X:4528089.08 köşe koordinatlarından oluşan58,450 m² yüzölçümündeki 565 nolu,42 nolu nokta Y:536403.26, X:4527673.69, 45 nolu nokta Y:536341.85, X:4527742.10, 46 nolunokta Y:536315.08, X:4527822.97, 47 nolu nokta Y:536305.66, X:4527869.72, 48 nolu noktaY:536272.24, X:4527952.50, 49 nolu nokta Y:536265.53, X:4527965.57, 50 nolu nokta Y:536262.66,X:4527906.12, 51 nolu nokta Y:536252.77, X:4527778.01, 52 nolu nokta Y:536242.01, X:4527653.50,53 nolu nokta Y:536234.76, X:4527670.01, 54 nolu nokta Y:536231.93, X:4527654.74 köşe koordinatlarından oluşan 21,850 m² yüzölçümündeki 566 nolu parsellerden oluşması hususunda Sakarya Valiliği İl idare Kurulunun 07/10/2015 tarihli esas 27654/27 nolu kararına göre Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dahil edilerek Adapazarı ve Söğütlü İlçe sınırlarına ait sınırın 5393 sayılı Belediye Kanunun 7. maddesine göre değiştirilmesinin kabulüne Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
546
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
Kadro iptal-ihdas.
Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
547
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
EK BÜTÇE
Ferizli İlçe Belediyesi ek bütçe.
Ferizli İlçe Belediyesinin, 2016 Mali Yılı Bütçesine 4.400.000,00 TL (Dörtmilyon dörtyüzbin türklirası) Ek ödenek konulmasına ait 05/11/2015 tarih 2015/50 sayılı Meclis kararının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
548
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Arabacıalanı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
549
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki 16 İlçe Belediyesinin 2016 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifeleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
550
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2016 Mali Yılı Bütçesi, 2017-2018 Yılları Bütçe tahminleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.11.2015
551
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2016 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2017-2018- Yılı Bütçe tahminleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.