Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.07.2018 Tarihli Temmuz Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
•11/06/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
 
1.7/468-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/439 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 5/70 sayılı kararı ile uygun görülen,  Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.7/469-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/464 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74-311-364 ve 403 nolu parseller ve çevresine ilişkin olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.7/470- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/440 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 5/73 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada, 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.7/471- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/441 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 5/74 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 4501 ada, 1 nolu parsel, 4502 ada, 1 nolu parsel ve 629 ada, 852 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
5.7/472- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/442 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 5/75 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4432 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.7/473- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/443 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli 5/72 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.7/474- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/444 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18093 nolu parselin, bir kısmına yönelik İl Müftülüğünce  hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin  kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.7/475- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/409 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere yönelik Serdivan Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.7/476- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/445 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774-3216 nolu parseller, 17259 nolu parselin güneyindeki ve 2742 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşluklara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.7/477- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/446 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli, 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada, 4 nolu parsele yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.7/478- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/450 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 09.05.2018 tarihli, 33 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yazısına istinaden; yürürlükte bulunan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereği binaların zemin katlarında normal merdivenlerin TAKS hesabına dâhil edilip, KAKS hesabına dâhil edilmemesinden dolayı oluşacak kapalı çıkmaların önüne geçmek ve KAKS oranının her katta eşit kullanılmasını sağlamak amacıyla Plan Notları B-Özel Hükümler 10. Madde “Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değeri ile çekme mesafelerinin aşılmaması ve TAKS’ın %40’ı geçmemesi şartıyla taban alanı değerini 0,05 arttırmaya Belediyesi yetkilidir.” şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hüküm İlavesine ilişkin değişikliğin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.7/479- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/448 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarihli, 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 805 ada, 13 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinden vazgeçildiğinden dosyasının Belediyesine İadesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.7/480- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/467 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçe Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarihli, 62 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının bu mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sınırının belirleyici olması bakımından genişletilmesinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.7/481- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/04/2018 tarihli, 4/314 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Belediye Meclisi’nin 05.04.2018 tarihli, 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.7/482- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 10.05.2018 tarihli, 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 227 ada, 8 - 9 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.7/483- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/453 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 565 ada, 51 nolu parsele yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.7/484- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/454 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.04.2018 tarihli, 4/256 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.7/485- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/05/2018 tarihli, 5/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2018 tarihli,  2018/22 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 13-15-16-17-18-19-25-26 ve 28 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.7/486- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarihli, 3/210 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarihli, 2018/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 704 ada, 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada, 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulanan kadastral boşluk (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada, 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.7/487- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/455 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarihli, 2018/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 54 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.7/488- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/466 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarihli, 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS anahtarının kaldırılarak Emsal ve yükseklik(Yençok) gösterilmesine ilişkin Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve Gündoğan-Soğucak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.7/489- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/456 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 11.05.2018 tarihli, 22 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 11. (meclis kararında sehven 9. yazılan) madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.7/490- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/457 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2018 tarihli, 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.7/491- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/458 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçe Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli, 33 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi 6 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklerinin ve 1 adet plan notu ilavesinin, rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/06/2018 tarihli Komisyon raporu.

25.7/492- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/459 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 155 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/06/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.7/493- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2236 ada 28 ve 29 parsellerin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21343 sayılı yazısı.
 
27.7/494- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21345 sayılı yazısı.
 
28.7/495- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21342 sayılı yazısı.
 
29.7/496- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001-17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan ve teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21337 sayılı yazısı.
 
30.7/497- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsele yönelik, Belediyesince hazırlanan ve talep edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 1752174 sayılı yazısı.
 
31.7/498- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21348 sayılı yazısı.
 
32.7/499-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 2. askı süresinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21349 sayılı yazısı.
 
33.7/500-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 04/06/2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21339 sayılı yazısı.
 
34.7/501- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 3463-17358-18176-7422-2071/2-601-7658-9773-9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21346 sayılı yazısı.
 
35.7/502- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Yeşiltepe Mahallesi,  G24C03B1C pafta,  11108,  11097 sayılı parsellerin Küçük Sanayi Alanından çıkarılarak,  Genel Otopark Alanına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 21083 sayılı yazısı.
 
36.7/503- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin; 06/06/2018 tarihli, 41 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 228,229,230,231,232,233,234,235,236 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21338 sayılı yazısı.
 
37.7/504- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 02/05/2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21336 sayılı yazısı.
 
38.7/505-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada 3 nolu parsel ve 115 ada 4 nolu parseli kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21446 sayılı yazısı.
 
39.7/506- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 63 ada 954 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 21089 sayılı yazısı.
 
40.7/507- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada 30 nolu parselin batısında ve 242 ada 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın “Park Alanı”dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesini 591 ada,14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21350 sayılı yazısı.
 
41.7/508.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatılan Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 21024 sayılı yazısı.
 
42.7/509.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, SASKİ’nin 29/05/2018 tarihli ve 4270 sayılı yazısı ile;  Sapanca İlçesi,  İkramiye Mahallesi sınırlarında yer alan “İkramiye  HES(3,97 MWm)” projesinin yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 21094 sayılı yazısı.
 
43.7/510.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/06/2018 tarih ve 2018/41 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Plan Notu değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 20659 sayılı yazısı.
 
44.7/511.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü’nün talebine istinaden hazırlanan, Hazineye ait Pamukova İlçesi, 9229 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 20760 sayılı yazısı.
 
45.7/512.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan yaklaşık 48 hektarlık alanda Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile, aynı alanda Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına söz konusu 48 hektarlık alanı ilave Nazım İmar Planı yaparak ve meri Nazım İmar Planın 9,5 hektarlık kısmını değiştirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21341 sayılı yazısı.
 
46.7/513- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 tarih ve 5/355 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, uygun görülen itirazlara ilişkin ilan-askı süresince yapılan 1(bir) adet itirazın görüşülmesine ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21335 sayılı yazısı.
 
47.7/514-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği Belediye otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerde geçerli olan %50 aktarma indiriminin iptal edilerek, Belediye Otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerin ücretsiz olmasına ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21464 sayılı yazısı.
 
48.7/515-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği Özel Halk Otobüsleri ve Belediye Otobüslerinde geçerli belediye personellerine uygulanmakta olan %50 indirimin Özel Halk Otobüslerinde iptal edilerek, sadece Belediye Otobüslerinde uygulanmasına ilişkin 04/07/2018 tarihli, 21461 sayılı yazısı.
 
49.7/516-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Belediyesi Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi,  G24B25C3C pafta, 1838 nolu  parselin mezarlık  olarak  kullanılmak  üzere  5393  sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemize devri ve devir ile ilgili  işlemler  için  Büyükşehir Belediye  Başkanı ve Büyükşehir Belediye  Encümenine  yetki verilmesine görüşülmesine ilişkin 28/06/2018 tarihli, 20923 sayılı yazısı.
 
 
09/07/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
-İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
50. 7/517. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/06/2018 tarihli, 6/465 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186 ve 189 nolu parseller ve Kamışlı Mahallesi, 666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli ve 38 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/07/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
51. 7/518. Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 06.07.2018 tarih ve 22038 sayılı yazısına istinaden Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
 
52. 7/519. Pamukova Belediyesinin 02/07/2018 tarihli, 1106 sayılı yazısı ile sunulan, Pamukova 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarihli, 31 sayılı kararı.
 
53. 7/520. Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu SASKİ Genel Müdürlüğünün “Bağlar – Köprübaşı ve Süleymanbey(Adapazarı) Mahalleleri Atıksu İnşaatı işi” için 8.500.000,00-TL İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 04/07/2018 tarih ve 1756599 sayılı yazısı.
 
54. 7/521.Meclis Tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesi.
 

×