Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.07.2018
7/468
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada 44 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 5/70 sayılı kararı ile uygun görülen, Tığcılar Mahallesi, 3391 ada, 44 sayılı parselin Emsal:0.50, max. Kat Sayısı:2 yapılaşma şartlarında ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; yapılaşma şartlarından Emsal:0.50, korunarak, max. Kat Sayısı:3 olarak ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/469
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74-311-364 ve 403 nolu parseller ve çevresine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 585 ada, 74-311-364 ve 403 nolu parseller ve çevresine ilişkin olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri; üst ölçekli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planını da etkilediğinden, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin de ilave edilerek KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/470
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada, 1 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 5/73 sayılı kararı ile uygun görülen, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1662 ada, 1 sayılı parselin Emsal:0.50, H max:6.50 yapılaşma şartlarında ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlanmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih 1/2 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 4501 ada, 1 nolu parsel, 4502 ada, 1 nolu parsel ve 629 ada, 852 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 5/74 sayılı kararı ile uygun görülen, Yağcılar Mahallesi, 4501 ada, 1 nolu parsel, 4502 ada, 1 nolu parsel ve 629 ada, 852 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/472
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 4432 ada, 2 ve 3 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 5/75 sayılı kararı ile uygun görülen, Tekeler Mahallesi, 4432 ada, 2 ve 3 sayılı parsellerin arasındaki imar hattı sınırının mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/473
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Süleymanbey Mahallesi, 488 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Adapazarı Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 5/72 sayılı kararı ile uygun görülen, Süleymanbey Mahallesi, 488 sayılı parselin yapılaşma şartları (Emsal:1.20, Yençok:15 m., Max. Kat Sayısı:4 kat ) ile ?Özel Eğitim Alanı? fonksiyonun korunarak parselin doğru parsel koordinatlarına göre yeniden düzenlenmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2018 tarih 1/5 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/474
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18093 nolu parselin, bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi,
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18093 nolu parselin bir kısmının ?Sosyal Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik İl Müftülüğünce hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/476
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774-3216 nolu parseller, 17259 nolu parselin güneyindeki ve 2742 nolu parselin kuzeyindeki kadastral boşluklara yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 17772-17773-17774 nolu parsellerdeki yeşil alanın 17259 nolu parselin güneyindeki kadastral boşluğa kaydırılarak, 2742 ve 3216 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 metrelik yaya yolu 5.00 metreye düşürülerek artan kısım yeşil alana dahil edilmesine, ayrıca 17772-17773-17774 nolu parsellerin güneyindeki 7.00 metrelik yolun bir kısmının kuzey istikametinde kaydırılmasına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/475
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1985 ada, 1 nolu, 1976 ada, 3 nolu ve 1982 ada, 4 nolu parsellere yönelik Serdivan Belediye Başkanlığınca hazırlanan; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/7477
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308-13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alan ve 2076 ada, 4 nolu parsele yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Serdivan Belediye Meclisinin 02.05.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 17109-17527-11308- 13121 nolu parsellerin arasında kalan terkli alandaki park alanı ve doğusundaki 5.00 metrelik yaya yolunun ibadet alanı olarak planlanarak, batısındaki 5.00 metrelik imar yolu 7.00 metreye çıkartılmasına, 2076 ada, 4 nolu parselin kuzey kısmındaki 2000 m² alanın Park Alanı?na dönüştürülmesine yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/478
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen, ilave 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükmü değişikliği,
Erenler Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 19.04.2018 tarihli ve E.13320 sayılı yazısına istinaden; yürürlükte bulunan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereği binaların zemin katlarında normal merdivenlerin TAKS hesabına dâhil edilip, KAKS hesabına dâhil edilmemesinden dolayı oluşacak kapalı çıkmaların önüne geçmek ve KAKS oranının her katta eşit kullanılmasını sağlamak amacıyla Plan Notları B-Özel Hükümler 10. Madde ?Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değeri ile çekme mesafelerinin aşılmaması ve TAKS?ın %40?ı geçmemesi şartıyla taban alanı değerini 0,05 arttırmaya Belediyesi yetkilidir.? şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hüküm ilavesi şeklindeki değişikliğin; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarih ve 3/163 sayılı kararı ile onaylanan Erenler (Merkez) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hükümlerinde değiştirilen ve ilave edilen maddelere göre B-Özel Hükümler 12. Madde ?Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değeri ile çekme mesafelerinin aşılmaması ve TAKS?ın %40?ı geçmemesi şartıyla taban alanı değerini 0,05 arttırmaya Belediyesi yetkilidir.? olarak ilave edilmesi şeklinde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/479
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 805 ada, 13 nolu parselde Beton Santrali kurulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği,
Erenler Belediye Meclisinin 07.05.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Kozluk Mahallesi, 805 ada, 13 nolu parselin Emsal 0.60, Yençok:10.50 m. yapılaşma şartları korunarak ?Beton Santrali? olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyasının; talep sahibinin söz konusu plan değişikliğinden vazgeçtiğine dair 22.06.2018 tarih ve 23361 kayıt nolu dilekçesine istinaden; BELEDİYESİNE İADESİNİN uygun olacağı yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/480
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının bu mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sınırının belirleyici olması bakımından genişletilmesi,
Topağaç (Ramaslı) Mahallesi, Kırsal Yerleşme Alan sınırının bu mahallede yapılması planlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan sınırının belirleyici olması bakımından genişletilmesinin, kabulünün uygun olacağı, Ayrıca; belirlenmiş kırsal yerleşim alan sınırlarının önceki onaylı Köy Yerleşik Alan sınırlarıyla örtüşmeyen kısımlarında, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi kullanımı Kanunu uyarınca İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşünün alınmasının uygun olacağı, yönündeki 21/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/481
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 nolu parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
09.07.2018
7/482
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 227 ada, 8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği,
Akyazı Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Ömercikler Mahallesi, 227 ada, 8-9 ve 10 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/483
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 565 ada, 51 nolu parselin 104.108 m²?lik kısmının ?Belediye Hizmet Alanı?ndan ?Teknik Altyapı Alanı?na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi.
Arifiye İlçesi, Aşağı Kirazca Mahallesi, 565 ada, 51 nolu parselin 104.108 m²?lik kısmının ?Belediye Hizmet Alanı?ndan ?Teknik Altyapı Alanı?na dönüştürülmesine yönelik İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/484
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ İLAVE NAZIM İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Planına ilan askı süresi (27.04.2018-28.05.2018) içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
18.05.2018 tarih ve 19295 kayıt nolu dilekçe ile, Hanlı Mahallesi, 1091 ada, 8 nolu parsele isabet eden Park Alanı?nın tekrar değerlendirilmesi yönünde yapılan itirazın; alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylandıktan sonra yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması ile düzenlenebileceğinden reddinin uygun olacağı, yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/485
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 13-15-16-17-18-19-25-26 ve 28 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye Belediye Meclisinin 01.03.2018 tarih ve 2018/22 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 860 ada, 13-15-16-17-18-19-25-26 ve 28 nolu parsellerden geçen 7.00 ve 10.00 m.lik imar yolları ile parsellerin kuzeyinde bulunan ?Park Alanı?nın bir kısmının yeniden düzenlenmesine ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, maliklerinin muvaffakatnamelerinin bulunmaması ve park alanlarının parçalanmasıyla alanın kullanımının fonksiyonel olmaması nedeniyle REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/486
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 704 ada, 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada, 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluk (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada, 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Neviye Mahallesi, 704 ada, 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada, 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulunan kadastral boşluk (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada, 44 ve 45 nolu parseller arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 704 ada, 4 (eski 5160) nolu parsel, 708 ada, 36 nolu (eski 5315) parselin kuzeyinde bulanan kadastral boşluğa ilişkin kısmının uygun görülmeyip, (eski 5314 nolu parsel) ve 708 ada, 44 ve 45 nolu parsellerin arasında bulunan 7.00 m.lik imar yoluna ilişkin kısmının uygun görülerek ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/487
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 54 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca Belediye Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 2018/29 sayılı kararı ile uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, 31 ada, 54 nolu parselden geçen 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılarak iki yapı adası birleştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz ettiğinden, bunun yanında ilgili parselin imar hattının imar ada çizgisi olarak düzenlenebileceği anlaşıldığından REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/488
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS/KAKS anahtarının kaldırılarak Emsal ve yükseklik(Yençok) gösterilmesine ilişkin Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve Gündoğan-Soğucak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri.
Söğütlü İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının uygulama hükümlerine 36.madde olarak ?Bu planda E:0,90 olan imar adalarında taban alanı hiçbir şekilde 0,35?den, E:1,20 olan imar adalarında ise taban alanı hiçbir şekilde 0,40? dan fazla olamaz.? Gündoğan-Soğucak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan plan hükümlerinin uygulama hükümlerine 28.madde olarak ?Bu planda E:1,05 olan imar adalarında taban alanı hiçbir şekilde 0,40?dan fazla olamaz.? Plan notlarının eklenmesi şeklinde; DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/489
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HÜKMÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 11. (meclis kararında sehven 9. yazılan) madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişiklik.
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 11. (meclis kararında sehven 9. yazılan) madde olarak ?Uygulama imar planında TAKS/KAKS belirtilen imar adalarında Emsal değerinin ve çekme mesafelerinin aşılmaması, TAKS?IN %40`ı geçmemesi şartıyla taban alan değerini 0.05 kadar arttırmaya Belediyesi yetkilidir.? şeklinde ilave yapılmasının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/490
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kocaali İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri.
Kocaali Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinden; 1) Meclis kararının 1. Maddesi ile; Kocaali İlçesi, Karşı Mahalle, 12090 nolu parselin üzerinde bulunan yolun 2556 nolu parselinin üzerine gelecek şekilde kaydırıldığı anlaşılmış olup; Plan değişiklik dosyasında 2556 nolu parselin muvafakatının olmadığı anlaşıldığından; reddinin uygun olacağı, 2) Meclis kararının 2. Maddesi ile; Kocaali İlçesi, 11460 ve 11461 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının E:1,20, yençok:13,50 m.`den E:1,60 yençok:13,50 m?ye çıkarıldığı anlaşılmış olup; Plan değişikliği yapı yoğunluğu artmakta olup, planın nüfus projeksiyonlarına aykırılık arz edeceği anlaşıldığından; reddinin uygun olacağı, 3) Meclis kararının 3. Maddesi ile; Kocaali ilçesi, 3722 nolu parselin üzerinde bulunan yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanan değişikliğin; Kabulünün uygun olacağı; 4) Meclis kararının 4. Maddesi ile; Kocaali ilçesi, 9751 nolu parselin üzerinde bulunan yolun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan değişikliğin; Kabulünün uygun olacağı; 5) Meclis kararının 5. Maddesi ile; Kocaali İlçesi, 3711 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının E:1,20, yençok:13,50 m.?den E:1,60 yençok:13,50 m?ye çıkarıldığı anlaşılmış olup; Plan değişikliği yapı yoğunluğu artmakta olup, planın nüfus projeksiyonlarına aykırılık arz edeceği anlaşıldığından; reddinin uygun olacağı, 6) Meclis Kararının 6. Maddesi ile; Kocaali İlçesi, 12662 nolu parselin üzerinde bulunan yolun parselin güneyinde yer alan kadastral boşluk alanına kaydırılmasının; kabulünün uygun olacağı, 7) Meclis kararının 8. Maddesi ile; Kocaali İlçesi, 12060,3911,12061 ve 12062 nolu parsellerin arasına 7 m. genişliğinde imar yolu konulmasının; kabulünün uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/491
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇ.REVZ.UYGL.İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞŞK.
Kocaali İlçesi 6 münferit noktada uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklerinin ve 1 adet plan notu ilavesi.
Kocaali Belediye Meclisinin 03.04.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen, Kocaali İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin ve Plan Notu İlavesi; 1) Kocaali İlçesi, 82 nolu parselin üzerinde bulunan yolun kaydırılmasına ilişkin hazırlanan değişikliğin kabulünün uygun olacağı. 2) Kocaali ilçesi, 801 ada, 2 nolu parsel üzerinde bulunan yolun hattı değiştirilerek 4164 nolu parsel, 9566 nolu parsel, 801 ada, 4 ve 9 nolu parsellerin arasından geçecek şekilde hazırlanan değişikliğin, kabulünün uygun olacağı, 3) Kocaali ilçesi, 497 ada, 1 nolu parselin üzerinde bulunan imar hattının parselin sınırlarına gelecek şekilde düzenlenmesinin; reddinin uygun olacağı, 4) Kocaali ilçesi, 9021 nolu parselin üzerinde bulunan 7 m. genişliğindeki imar yolunun parselin güneyinde yer alan kadastral boşluğa kaydırılmasının; kabulünün uygun olacağı, 5) Kocaali ilçesi, 12710 nolu parselin üzerinde bulunan imar yollarının kaldırıldığı anlaşılmış olup; Söz konusu parselin bulunduğu alana ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinin 14/05/2018 tarih ve 5/352 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 2.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına aykırılık arz edeceğinden; reddinin uygun olacağı, 6) Kocaali ilçesi, 869 ada, 4 nolu parselin doğusunda bulunan 7 m. genişliğindeki imar yolu kaldırılarak 869 ada, 5 nolu parselin, 3898 nolu parselin ve 3908 nolu parselin üzerinde geçecek şekilde düzenlendiği Ayrıca; 869 ada, 4 nolu parselin ve 869 ada, 9 nolu parselin üzerinde bulunan park alanı küçültülerek 3898 nolu konut parselinin üzerine kaydırıldığı anlaşılmış olup; Plan değişiklik dosyasında 869 ada, 5 nolu parselin, 3898 nolu parselin ve 3908 nolu parsellerin muvafakatının olmadığı ve Park alanı azaltıldığı için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılık arz edeceği anlaşıldığından; söz konusu alanda Mevcut Uygulama İmar Planından bulunan Park Alanı değiştirilmeden 869 ada, 4 nolu parselin doğusunda bulunan 7 metre genişliğindeki imar yolunun 3894,3898 3908 nolu parsellerin batısından geçecek şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı 7) Kocaali İlçe Merkezi Revizyon 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan hükümlerine ?6.4.5.2.Ancak; bu adalarda, bu planın yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuata uygun olarak kısmen teşekkül etmiş imar adalarında yapılacak yeni yapılarda ön bahçe mesafesi bu teşekküle göre belediyesince belirlenecektir. Bu hükmün uygulanacağı hallerde imar-inşaat durum belgesi, yapı adasının tamamının çözümlenmesine yönelik olarak düzenlenmek zorundadır.? şeklinde plan hükmü ilave edilmesinin; kabulünün uygun olacağı, Yönünde tanzim olunan bu raporun KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 28/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/492
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 155 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahallesi, 155 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ulaşım talebini artırıcı nitelikte olduğundan ve şehircilik ilkelerine aykırılık arz ettiğinden REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 26/06/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/493
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2236 ada 28 ve 29 parsellerin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi.
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21343 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/494
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Adapazarı Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi.
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4473 ada 5 ve 6 parsellerin bir kısmı ile tescil dışı alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21345 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/495
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 18212 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21342 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/496
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001-17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan ve teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 9001-17413 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan ve teklif edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21337 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/497
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsele yönelik, Belediyesince hazırlanan ve talep edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 499-501-507 adalar arasındaki terkli alan ile 2227 ada 1 nolu parsele yönelik, Belediyesince hazırlanan ve talep edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 1752174 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/498
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN TEKLİFİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile Kirişhane Caddesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21348 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/499
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ İLAVE NAZIM İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 2. askı süresinde yapılan 1 adet itiraz.
Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine 2. askı süresinde yapılan 1 adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21349 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/500
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1509 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 04/06/2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Kemalpaşa Mahallesi, 1509 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı Kanunun 7 ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21339 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/501
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ KISMİ İLAVE NAZIM İMAR PLANINA YAPILAN İTİRAZLAR
Serdivan İlçesi, 3463-17358-18176-7422-2071/2-601-7658-9773-9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.
Serdivan İlçesi, 3463-17358-18176-7422-2071/2-601-7658-9773-9772-13865-13872-597-594-340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresince (08.05.2018-08.06.2018) yapılan 1(bir) adet itirazın; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesive 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21346 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/502
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen Yeşiltepe Mahallesi, G24C03B1C pafta, 11108, 11097 sayılı parsellerin Küçük Sanayi Alanından çıkarılarak, Genel Otopark Alanına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Erenler Belediye Meclisinin 09.05.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen Yeşiltepe Mahallesi, G24C03B1C paftasında Karayolları Kamulaştırma işleminden kalan ve tapu kayıtlarında nitelikli yol olarak gözüken 11108, 11097 sayılı parseller ile yol alanları, imar adasındaki diğer parsellerin Orhangazi Caddesi ile bağlantısının sağlanmasını engellediği, yol ile ilişkilerinin sağlanması için inşaat izni verilmesi uygun olmayan söz konusu Küçük Sanayi Alanından çıkarılarak, Genel Otopark Alanına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14.maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 21083 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/503
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 228,229,230,231,232,233,234,235,236 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin; 06/06/2018 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 228,229,230,231,232,233,234,235,236 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21338 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/504
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin; 02/05/2018 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Adapazarı-Düzce D-100 karayoluna cepheli ada ve parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21336 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/505
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada 3 nolu parsel ve 115 ada 4 parseli kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Hendek İlçesi, Kurtköy (Yeşilyurt) Mahallesi, 112 ada 3 nolu parsel ve 115 ada 4 parseli kapsayan alana ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21446 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/506
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 63 ada 954 nolu parsel ve çevresine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2017/568 Esas sayılı dosyasına ilişkin 2018/368 nolu kısmen iptal kararına istinaden Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 63 ada 954 nolu parsel ve çevresine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. Maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 21089 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/507
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.
Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği.
Karasu Belediye Başkanlığının 19.06.2018 tarih ve E.78822 sayılı yazısı ile; Karasu Belediye Başkanlığının talebi doğrultusunda İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan; Karasu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Kuzuluk Mahallesi 242 ada 30 nolu parselin batısında ve 242 ada 29 nolu parselin güneyinde yer alan alanın?Park Alanı?dan Anaokulu Alanına dönüştürülmesi ve buna karşılık Yukarıaziziye Mahallesini 591 ada14 nolu parselin kuzeyinde bulunan Anaokulu Alanının, Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21350 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/508
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve aynı Meclisin 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak daha önce plan bulunmayan ancak bu planla kullanım kararı getirilen alanlara ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan Arifiye İlçesi Yukarı Kirazca Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 21024 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/509
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN TEKLİFİ
Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi sınırlarında yer alan ?İkramiye HES (3,97MWm)? projesinin yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri.
Sapanca İlçesi, İkramiye Mahallesi sınırlarında yer alan ?İkramiye HES (3,97 MWm)? projesinin yapılabilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7c ve 14. maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 21094 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/510
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARINA İLAVE YAPILMASINA
Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Plan Notu değişiklikleri.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin; 01/06/2018 tarih ve 2018/41 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Ünlüce-Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan Plan Notu değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7 ve 14. Maddeleri ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 20659 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/511
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü?nün talebine istinaden hazırlanan, Hazineye ait Pamukova İlçesi, 9229 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Sakarya İl Müdürlüğü?nün talebine istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/06/2018 tarihli, 20760 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/512
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ.
Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan yaklaşık 48 hektarlık alanda Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile, aynı alanda Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına söz konusu 48 hektarlık alanı ilave Nazım İmar Planı yaparak ve meri Nazım İmar Planın 9,5 hektarlık kısmını değiştirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği teklifi.
Kocaali Belediye Başkanlığının 28/05/2018 tarihli ve 623/625 sayılı yazısı ile; Kocaali İlçesi Yalı Mahallesinde bulunan yaklaşık 48 hektarlık alanda Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile, aynı alanda Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına söz konusu 48 hektarlık alanı ilave Nazım İmar Planı yaparak ve meri Nazım İmar Planın 9,5 hektarlık kısmını değiştirilmesine ilişkin Kocaali Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği teklifinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7. maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21341 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/513
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Taraklı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde (23.01.2018-26.02.2018) yapılan itirazlar.
Taraklı İlçesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresinde (23.01.2018-26.02.2018) yapılan itirazlar; Belediye Meclisimizin 14.05.2018 tarih ve 5/355 sayılı kararı ile değerlendirilmiştir. Uygun görülen itirazlara ilişkin plan değişiklik paftası, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda, Belediyemiz Web Sitesinde ve Taraklı Belediyesi?nde bir (1) ay süreyle ilan-askı edilmiş olup; ilan-askı süresince yapılan 1 (bir) adet itirazın 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi ve 5216 sayılı kanunun 7. maddesi ile ?Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21335 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/514
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Seyahat Kartları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması (Belediye otobüslerinin 1 saat içinde aktarma ücretsiz olması)
11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği Belediye otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerde geçerli olan %50 aktarma indiriminin iptal edilerek, Belediye Otobüslerinde 1 saat içerisinde yapılacak ikinci binişlerin ücretsiz olmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21464 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/515
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
Seyahat Kartları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması. (ÖHO?nin Belediye personeline %50 indirim iptali)
11.12.2017 tarih ve 11/760 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği Özel Halk Otobüsleri ve Belediye Otobüslerinde geçerli belediye personellerine uygulanmakta olan %50 indirimin Özel Halk Otobüslerinde iptal edilerek, sadece Belediye Otobüslerinde uygulanmasına ilişkin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 04/07/2018 tarihli, 21461 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/516
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, G24B25C3C pafta, 1838 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi.
Mülkiyeti Erenler Belediyesi?ne ait Sakarya İli, Erenler İlçesi, Büyükesence Mahallesi, G24B25C3C pafta, 1838 nolu parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemiz adına devrinin yapılmasına ve devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/517
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi ve Kamışlı Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesi.
Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi 2411 ada, 129-134-135-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-183-184-185-186 ve 189 nolu parseller ve Kamışlı Mahallesi, 666-667-673-674-959-985-987-1007 ve 1009 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.06.2018 tarihli ve 38 sayılı kararı ile birlikte; Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 11.06.2018 tarih ve 6/417 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak hazırlandığından KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 06/07/2018 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/518
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri.
Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1981 ada, 3 nolu parselin Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) olarak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerine ait Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 06.07.2018 tarih ve 22038 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/519
PAMUKOVA
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Pamukova 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı.
Pamukova 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planına ait Pamukova İlçe Belediye Meclisinin 02/07/2018 tarihli, 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin Pamukova Belediyesinin 02/07/2018 tarihli, 1106 sayılı yazısının, okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/520
SASKİ
GARANTÖR OLUNMASI
SASKİ Garantörlük.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.?nin belirleyeceği vadelerde azami 240 ay?a kadar kullanacağı, Bağlar ? Köprübaşı ve Süleymanbey (Adapazarı) Mahalleleri Atıksu İnşaatı İşi için 8.500.000,00TL krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.07.2018
7/521
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayında tatil olması ile ilgili yapılan müzakere ve oylama neticesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi hükmü gereğince 2018 yılı Ağustos ayında Meclisin tatil edilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.