Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09/05/2016 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI
 
             
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/05/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

Yoklama ve açılış.
11/04/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

                                                                                                                             
                                                                                                                                          GÜNDEM
 
1- 5/258-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/231 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2013/564 Esas sayılı iptal kararına istinaden Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 5/259-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/232 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2016 tarih ve 2/55 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (22/02/2016 - 22/03/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 5/260-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/255 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 4/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 5/261-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/256 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 4/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 45 nolu parselin bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 5/262-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/145 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, 580 ada, 71 - 72 - 7 - 74 - 75 - 279 - 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 5/263-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, G24C03C pafta, 175-177-892-898-1359-1508-1509 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin plan notu ilavesiyle birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 5/264-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/170 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye ilçesi, Neviye Mahallesi, 841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki  şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/05/2016 tarihli Komisyon raporu.

8- 5/265-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-03-D-1-C pafta, 1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin plan notu ilavesiyle birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 5/266-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/09/2015 tarih ve 9/403 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2015 tarih ve 9/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191 ve 192 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 5/267-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/233 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 5/268-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek Belediye Başkanlığı'nın 31/12/2015 tarih ve 4560 ve 4561 sayılı yazıları ile 4 maddeden oluşan 1/25000 ölçekli ve 6 maddeden oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 5/269-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 02.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 190 ada 15-16-17 -18-19-20-21-59-108-309-314-317-319 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 5/270-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/163 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 259 - 260 ve 261 nolu adalara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin plan notu ilavesiyle birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 5/271-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/166 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.01.2016 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 39 ada, 46 ve 47 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 5/272-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi imar sınırları içerisinde Nehirkent, Kirazca, Karaaptiler, Mollaköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 04/05/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 5/273-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/236 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 1. İdare Mahkemesinin 2015/379 Esas nolu iptal kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda hazırlanan Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 105 nolu parsele ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.

17- 5/274-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/34 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2013/564 Esas sayılı iptal kararına istinaden Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 262 - 263 - 265 ve 267 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 5/275-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/238 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2015 tarih ve 2015/131 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilavesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 5/276-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/237 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 5/277-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/03/2016 tarih ve 3/173 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, G24C06A1C, G24C06A3B, G24C06A3A, G24C06A2D, G24C06A2C imar paftalarında yer alan yaklaşık 1.4 km boyunca devam eden imar adalarının yoldan cephe alan kısımlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 5/278-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/239 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/02/2016 tarih ve 2/73 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2936-2937-2077-2929-2933 ve 2934 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile birlikte ilan askı süresi (19/02/2016 - 19/03/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 5/279-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/04/2016 tarih ve 4/240 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kaynarca İlçe Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parsele ait “Belediye Hizmet Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarıyla birlikte kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/04/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 5/280-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 03/05/2016 tarih ve 913 sayılı yazısı.
 
24- 5/281-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/03/2016 tarih ve 3/113 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814- 44,510,111.160 Y: 535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan (31/03/2016-02/05/2016) itirazlar ve Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığının 28/04/2016 tarihli, 12014 sayılı yazısının görüşülmesine ilişkin 03/05/2016 tarih ve 905 sayılı yazısı.
 
25- 5/282-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 04/04/2016 tarih ve 4/48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 862 sayılı yazısı.
 
26- 5/283-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 04/04/2016 tarih ve 4/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan hükmü değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 855 sayılı yazısı.
 
27- 5/284-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 1. İdare mahkemesinin iptal kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 1794 ada, 1-2 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 851 sayılı yazısı.
 
28- 5/285-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare mahkemesinin iptal kararına kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi Şirinevler Mahallesi, 197 ada 20 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 28/04/2016 tarih ve 878 sayılı yazısı.
 
29- 5/286-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 04/04/2016 tarih ve 4/44 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 860 sayılı yazısı.
 
30- 5/287-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 4 nolu parsel ve çevresinde ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 04/04/2016 tarih ve 4/47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/04/2016 tarih ve 859 sayılı yazısı.
 
31- 5/288-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada 6 nolu parselin, Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 870 sayılı yazısı.
 
32- 5/289-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada 58-59-65-66-67-68-69 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 27 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/04/2016 tarih ve 882 sayılı yazısı.
 
33- 5/290-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 36 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 912 sayılı yazısı.
 
34- 5/291-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5690,5691,5692,8543 nolu parseller ile 339 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 40 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 911 sayılı yazısı.
 
35- 5/292-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Hamitabat Mahallesi, 2503 ada 22-27-28-29-30-31-32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/04/2016 tarih ve 874 sayılı yazısı.
 
36- 5/293-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 747 ada 1 parsel, 777 ada 10 parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifleri ile 799 ada 8 parsel, 822 ada 1 parsel ve 2253 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik tekliflerinin ve 1/1000 ölçekli Planların onama yetki devrine ait alınan Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 915 sayılı yazısı.
 
37- 5/294-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi; Erenler Mahallesi, 10351 - 10352 ve 10354 nolu parseller ve yakın çevresine (TOPÇA) ait, 1/5000 Nazım İmar Plan Değişiklik  teklifinin görüşülmesine ilişkin 28/04/2016 tarih ve 856 sayılı yazısı.
 
38- 5/295-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca Erenler İlçesi Dilmen Mahallesi, 7939 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu değişikliğe ilişkin onama yetki devrini içeren Erenler Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 31 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 902 sayılı yazısı.
 
39- 5/296-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi; Nakışlar Mahallesi 2423 ada 19 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 26/04/2016 tarih ve 827 sayılı yazısı.
 
40- 5/297-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi 513 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 901 sayılı yazısı.
 
41- 5/298-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/02/2016 tarih ve 14 sayılı kararında 12 maddeden oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik taleplerinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 899 sayılı yazısı.
 
42- 5/299-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OSB alanının kuzeyinden geçen kuzey güney istikametindeki 40.00 m’lik imar yoluna bağlanan 20.00 m’lik imar yoluna ait Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazı ve ekleri doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 895 sayılı yazısı.
 
43- 5/300-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 884 sayılı yazısı.
 
44- 5/301-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 163,164,165,204,205,245,327 ve 534 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 891 sayılı yazısı.
 
45- 5/302-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 04/02/2016 tarih ve 2015/14 sayılı kararı ile uygun görülen Yeni Mahalle, G24C06A3B imar paftasında Kaynarca Caddesi ile Kurtuluş Caddesi arasında kalan yaklaşık 140.00 metre uzunluğundaki 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2016 tarih ve 910 sayılı yazısı.
 
46- 5/303-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14.03.2016 tarih ve 3/140 sayılı kararı onaylanan Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (24.03.2016-22.04.2016) içerisinde yapılan 27 adet itirazın ve Pamukova Belediye Başkanlığının yazıları ile 17 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 889 sayılı yazısı.
 
47- 5/304-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 887 sayılı yazısı.
 
48- 5/305-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, “Karasu, Kaynarca, Kocaali İlçeleri ile Sinanoğlu, Gölkent, Limandere, Yuvalıdere, Darıçayırı, Kurudere, Çamlıca Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları Hazırlama İşi” kapsamında; Müellif firma tarafından hazırlanan Kaynarca İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 886 sayılı yazısı.

49- 5/306-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca Belediye Meclisinin 02/02/2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi 21 ada 1 ve 51 nolu parsellerin üzerinde bulunan 7 metre genişliğinde imar yolunun kaldırılarak “Küçük Sanayi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/05/2016 tarih ve 883 sayılı yazısı.
 
50- 5/307-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ukome’nin 31/03/2016 tarihli, 2016/94 sayılı kararı ile uygun görülen, 03/11/2015 tarihli 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan bisiklet yolu uygulama projesinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2016 tarih ve 411 sayılı yazısı.
 
51- 5/308-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ nin 31.03.2016 tarih ve 2016-88 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçe Merkezi ile Hendek Küçük Sanayi arasında yeni Minibüs Hattında çalışacak toplam 18 adet minibüsten ilk defa çalışmaya başlayacak olanların Durak Katılım Bedelinin belirlenmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 832 sayılı yazısı.
 
52- 5/309-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ nin  31.03.2016 tarih ve 2016-49 sayılı kararı ile uygun görülen, Büyükşehir Belediyemizce çalışma ruhsatları verilen taksi dolmuşların koltuk sayılarının 7 (6+1)’den 9 (8+1)’e çıkarılarak iki koltuk arttırılmasına ile ilgili koltuk artırım bedellerinin belirlenmesine ilişkin 29/04/2016 tarih ve 833 sayılı yazısı.
 
53- 5/310-. Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan protokol neticesinde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) üzerinden fiyatlandırılan SGK kurum kapsamında olan hastaların muayene ve tetkiklerinde uygulanan fiyatlar maliyeti karşılamadığından, ekli listede belirtilen fiyatların belirlenmesine ilişkin 13/04/2016 tarihli, 233 sayılı yazısı.
 
54- 5/311-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 11 pafta 50 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki yapının İlçe Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kaynarca İlçesi Belediye Başkanlığına devri, devir ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 12/04/2016 tarih ve 1203 sayılı yazısı.
 
55- 5/312-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında kalan ve üzerinde Karakamış İlk/Ortaokulu bulunan Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 33.K.2 pafta 563 ada 44 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesi, devir ile ilgili iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 27/04/2016 tarih ve 1461 sayılı yazısı.
 
56- 5/313-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Jeotermal Kaynak Amaçlı Derin Sondaj Kuyuları Açılması” işi için 3.500.000,00-TL” krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 231 sayılı yazısı.
 
57- 5/314-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Yeşilyurt Grup Köyleri 3 Kısım İçmesuyu Temini İnşaatı” işi için 2.800.000,00-TL” krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 232 sayılı yazısı.

58- 5/315-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Kocaali İlçesi Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hattı İnşaatı” işi için 3.500.000,00-TL” krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 233 sayılı yazısı.
 
59- 5/316-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Geyve İlçesi Köprübaşı-Bağlarbaşı-Akıncı Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı” işi için 4.500.000,00-TL”  krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 234 sayılı yazısı.
 
60- 5/317-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Kemaliye (Kışlaçay-Boğazköy-Çınardibi) İçmesuyu İnşaatı” işi için 2.000.000,00-TL” krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 235 sayılı yazısı.
 
61- 5/318-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Keremali İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı” işi için 3.500.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 236 sayılı yazısı.
 
62- 5/319-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Pamukova Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı” işi için 9.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 237 sayılı yazısı.
 
63- 5/320-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Taraklı ve Geyve Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı” işi için 24.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 238 sayılı yazısı.
 
64- 5/321-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Yanık (Sapanca) Kanalizasyon İnşaatı(ilave)” işi için 4.500.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 239 sayılı yazısı.
 
65- 5/322-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Sapanca Üstköyler Kanalizasyon Şebeke İnşaatı” işi için 13.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 241 sayılı yazısı.
 
66- 5/323-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, bağlı kuruluşumuz olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, “Hendek Uludere Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımı”  işi için 4.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin 5216 ve 5393 sayılı kanunlara göre yürütülebilmesine dair Meclis Kararının alınabilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/04/2016 tarih ve 240 sayılı yazısı.
 
67- 5/324-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 21/04/2016 tarihli 226 ve 227 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2015 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 27/04/2016 tarih ve 133 sayılı yazısı.
 
 
                                                                  -09/05/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

68.5/325. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2016 tarih 3/132 sayılı kararı ile onaylanan, Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergah değişikliğine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi (04/04/2016 – 04/05/2016) içerisinde 6 adet dilekçe ile yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/05/2016 tarih ve 926 sayılı yazısı.
 
69.5/326-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 6471 ve 6473 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05/05/2016 tarih ve 934 sayılı yazısı.
 
70.5/327-.Serdivan İlçesi Vatan Mahallesi 1904 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 44 sayılı kararı.
 
71.5/328-.Serdivan İlçesi Vatan Mahallesi 1905 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2016 tarih ve 43 sayılı kararı.
 
72.5/329-. Hendek İlçesi  Başpınar Mahallesi 166 ada, 110-111-572 nolu parseller ile 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2016 tarih ve 50 sayılı kararı.
 
73.5/330-.Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 41 ada, 234 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli, 47 sayılı kararı.
 
74.5/331-.Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 2 ada, 15 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli, 48 sayılı kararı.
 
75.5/332-.Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 109 ada, 15-28-29-30 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Mevzii imar plan tadilat yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devriyle ilgili Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli, 49 sayılı kararı.
 
76.5/333-.Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi Çınarlık Mevkii G25d08d 1/b ve 1/c pafta, 94 ada, 3-53-57 ve 76 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli, 50 sayılı kararı.

×