Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.05.2016
258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele yönelik alınan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/564 - K:2014/412 sayılı, 30.04.2014 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere 190 ada, 19 nolu parsel için ?Belediye Hizmet Alanı (İdari Tesis)? amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
Belediyemize 15/03/2016 tarih ve 5006 sayı ile kayıtlı Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi?nin dilekçesi ile; Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu parselin batı yönündeki Otopark Alanının küçültülerek, Ticaret Alanının parsel sınırına kadar çekilmesi yönünde yapılan itirazın; REDDİNİN uygun olacağı yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
260
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/46 sayılı kararı ile uygun görülen, yeni bir kütüphane binası inşa etmek üzere Cumhuriyet Mahallesi, 78 ada, 168 nolu parsele yönelik olarak E=1.20, max. kat sayısı:3 kat olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
261
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 45 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 04.04.2016 tarih ve 4/49 sayılı kararı ile uygun görülen, Yağcılar Mahallesi, 334 ada, 45 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana yönelik olarak yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
262
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, 580 ada, 71-72-7-74-75-279-364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi, 580 ada, 71 - 72 - 7 - 74 - 75 - 279 - 364 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin anılan gerekçe nedeniyle park alanının yürürlükteki plandaki konumu aynı kalacak şekilde ekli plandaki gibi DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mah. G24C03C pafta, 175-177-892-898-1359-1508- 1509 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği teklifi.
Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi, G24C03C pafta, 175-177-892-898-1359-1508-1509 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ?1508 nolu parselde mevcut hazır beton üretim tesisi bulunmakta olup, 1508 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan diğer parsellerle tevhidi halinde imar izni verilecektir. Ayrıca yapılacak her tür iş ve işlemin de (ÇED Süreci, Ruhsata esas işlemler, İşletmeye esas işlemler vb.) oluşan tek bir parsel üzerinden yürütülmesi zorunludur.? şeklinde plan notu ilavesiyle birlikte DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 03/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye ilçesi, Neviye Mahallesi, 841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Arifiye ilçesi, Neviye Mahallesi, 841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 03/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
265
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, G24-C-03-D-1-C pafta, 1824-1825-1826-1827-1828-1829- 1830-1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliği.
Arifiye İlçe Belediye Meclisince alınan 01.03.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifbey Mahallesi, G24-C-03-D-1-C pafta, 1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844 ve 3211 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılmasına ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin ?1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843 ve 1844 nolu parsellerin 5872 ve 5873 nolu parseller ile tevhidi halinde imar durumu verilecektir.? şeklinde plan notu ilavesiyle birlikte DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 03/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, İlhan FİLİZ, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN,H.Rüstem PİRİMOĞLU,Şemsettin DUMAN?ın red oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
09.05.2016
266
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 191 ve 192 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.08.2015 tarih ve 9/92 sayılı kararı ile uygun görülen, Alandüzü Mahallesi, 191 ve 192 nolu parsellere ilişkin hazırlanan ?E:1.00, Yençok:15.00 m. yapı yaklaşma mesafeleri tüm cephelerden 10.00 m.? şeklinde yapılaşma şartlarının geçerli olduğu Ortaöğretim Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
267
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi.
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada, 1 nolu parselin Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesine ait 4 maddeden oluşan 1/25000 ölçekli ve 6 maddeden oluşan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifleri.
A) Hendek Belediye Başkanlığının 31/12/2015 tarih ve 4560 sayılı yazısı ile talep edilen 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinden; 1) Yeni Mahalle 110 ada, 10, 11, 13, 14, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49 nolu parselleri kapsayan alanın ?sanayi alanı?ndan ?kentsel yerleşme alanı?na (sehven ticaret olarak belirtilmiş olup, yazı eklerindeki paftalarda konut alanı olarak teklif edilmiştir.) dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 2) Çiftlik Mahallesi, 192 ada, 37, 38, 111, 113, 142, 151, 154, 157, 160, 235, 237 nolu parselleri kapsayan alanın ?sanayi alanı?ndan ?ticaret alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 3) Çiftlik Mahallesinde bulunan 109 ve 192 nolu adaların bir kısmını kapsayan alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki kullanım kararlarına uygun olarak ?sanayi alanı?ndan ?kentsel yerleşme alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 4) Büyükdere Mahallesi, 479, 483, 491, 528 (Hendek Belediye Başkanlığının yazısında sehven 588 olarak belirtilmiştir.), 529, 530, 532, 533 nolu parseller ile 479 nolu parselin güneyindeki alanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarındaki kullanım kararlarına uygun olarak ?konut dışı kentsel çalışma alanı?ndan ?kentsel yerleşme alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, B) Hendek Belediye Başkanlığı'nın 31/12/2015 tarih ve 4561 sayılı yazısı ile talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinden; 1) Yeni Mahalle 110 ada, 10, 11, 13, 14, 17, 44, 45, 46, 47, 48, 49 nolu parselleri kapsayan alanın ?sanayi alanı?ndan ?gelişme konut alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 2) Çiftlik Mahallesi, 192 ada, 37, 38, 111, 113, 142, 151, 154, 157, 160, 235, 237 nolu parselleri kapsayan alanın ?sanayi alanı?ndan ?ticaret alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 3) Yeni Mahalle 625 ada, 1, 2, 3 nolu parseller ve 624 ada, 1 nolu parsel ile Çiftlik Mahallesi 192 ada, 24 ve 28 nolu parsellerde bulunan sağlık tesis alanı, kreş ve ilköğretim alanlarını kapsayan plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 4) Yeni Mahalle, 1038 ada 6, 7, 8 nolu parselleri kapsayan alanda konut ve park alanının yer değiştirilmesi şeklindeki plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 5) Yeni Mahalle 640, 643 nolu adalar ve park alanını kapsayan plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı, 6) Akova Mahallesi, 807 nolu parselin ?konut dışı kentsel çalışma alanı?ndan ?ticaret alanı?na dönüştürülmesi şeklindeki plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olacağı, yönündeki 03/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mh.190 ada 15-16-17 -18-19-20-21-59-108-309-314-317- 319 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 02.03.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 190 ada 15-16-17 -18-19-20-21-59-108-309-314-317-319 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 03/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 259-260 ve 261 nolu adalara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile uygun görülen, Başpınar Mahallesi, 258 - 259 - 260 ve 261 nolu adalara yönelik "Bitişik Nizam 4 Kat" olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ?Bitişik Nizam 4 kat yapılaşma koşullarına tabi konut adasındaki parsellere müstakil imar verilmeyecek olup, ada bazında uygulama yapılacaktır. Ada bazındaki uygulama için, vaziyet planı hazırlanarak, bu vaziyet planının onaylanmasından sonra yapı ruhsatı düzenlenecektir.? şeklindeki plan notu ilavesiyle birlikte DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 39 ada, 46 ve 47 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 05.01.2016 tarih ve 3 sayılı kararı ile uygun görülen, Cumhuriyet Mahallesi, 39 ada, 46 ve 47 nolu parsellere yönelik olarak parsellerin önünden kuzey-güney istikametinde geçen 10.00 metre yolun 7.00 m?ye düşürülmesi ve doğu-batı istikametinde geçen 10.00 m.lik yolun kuzeye kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
272
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Nehirkent, Kirazca, Mollaköy ve Karaabtiler Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği.
Uygulama İmar Planında; 1. Kirazca Mahallesi, G24C03D3C, G24C03C4D pafta sınırlarında kalan yapı yoğunluğu E:0.60 olarak verilen sanayi adalarının yapı yoğunluğunun E:0.50 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 2. Mollaköy Mahallesi, G24C03C4C, G24C03C4D pafta sınırlarında kalan yapı yoğunluğu E:1.00 olarak verilen Ticaret adasının yapı yoğunluğunun E:0.50 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 3. Kirazca Mahallesi, G24C03D3C, G24C03D3C, G24C03C4A pafta sınırlarında kalan yapı yoğunluğu E:0.80 olarak verilen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının yapı yoğunluğunun E:0.60 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 4. Karaabtiler Mahallesi, G24C03C3B, G24C04D4A, G24C03C3C, G24C04D4D pafta sınırlarında kalan yapı yoğunluğu E:0.80 olarak verilen Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının yapı yoğunluğunun, E:0.60 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 5. Karaabtiler Mahallesi, G24C04D2D, G24C04D1C pafta sınırlarında kalan E:1.00 olarak planlanan Turizm Alanının (3 adet yapı adası) yapı yoğunluğunun E:0.60 olarak değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 6. Nehirkent Mahallesi, G24C03C4D pafta sınırlarında kalan 211 nolu parselin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planına uygun olarak Konut Alanından Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülerek kabulünün uygun olacağı, 7. Nehirkent Mahallesi, G24C03C4D pafta sınırlarında kalan tamamı Konut Alanı olarak planlanmış 214 nolu parselin ada sınırının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan sınırına uygun olarak ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, 8. Kirazca Mahallesi, G24C03D3C, G24C03A2B pafta sınırlarında kalan İlköğretim Alanının ada sınırının 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01.03.2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı ile uygun görülen Nehirkent, Kirazca, Mollaköy ve Karaabtiler Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının yukarıda açıklandığı şekilde DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 04/05/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Ayrıca; İmar ve Bayındırlık Komisyon raporundaki;9-10 ve 11.maddelerin tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 105 nolu parsele ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi.
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 105 nolu parsele yönelik Sakarya 1. İdare Mahkemesinin E:2014/1040 - K:2015/379 sayılı, 07.04.2015 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere ?Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı? olarak hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 262-263-265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi, 262 - 263 - 265 ve 267 nolu parsellere yönelik Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2014/1210 - K:2015/1036 sayılı, 05.11.2015 tarihli iptal kararını yerine getirmek üzere parselin ?Park Alanı? amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilavesi.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 03.12.2015 tarih ve 2015/131 sayılı kararı ile uygun görülen, Mahmudiye Mahallesi, G24D10A pafta, 234 nolu parsele yönelik olarak E=0.20 -Yençok=6.50 m. min.ifraz=750 m² - yapı yaklaşma mesafeleri=tüm cephelerden 5.00 m. yapılaşma koşullarındaki Konut Alanı ile Park Alanı şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve ilavesi KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
276
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Sapanca İlçesi Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.02.2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı?na İlave olan; Ünlüce Mahalle sınırlarındaki 1. Bölgeye (G24C06B3A ve G24C06B3D paftalarında yer alan 11 hektarlık alana ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının; Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu güzergâhı değişikliğinin henüz kesinleşmemesi sebebiyle REDDİNİN uygun olacağı, Kuruçeşme Mahalle sınırlarındaki 2. Bölgeye (G24C06B4C, G24C06B4D ve G24C06C1B paftalarında yer alan 15 hektarlık alan) ait 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, G24C06A1C, G24C06A3B, G24C06A3A, G24C06A2D, G24C06A2C imar paftalarında yer alan yaklaşık 1.4 km boyunca devam eden imar adalarının yoldan cephe alan kısımlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 04.01.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile uygun görülen, Gazipaşa Mahallesi, Kemalettin Sami Paşa Caddesi, G24C06A1C, G24C06A3B, G24C06A3A, G24C06A2D, G24C06A2C imar paftalarında yer alan yaklaşık 1.4 km boyunca devam eden imar adalarının yoldan cephe alan kısımlarının B-3 (Bitişik nizam 3 kat) olarak ve yoldan 5?er metre yapı yaklaşma mesafesi verilmek üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2936-2937-2077-2929-2933 ve 2934 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile birlikte ilan askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz.
¬ 02.03.2016 tarih ve 642 kayıt nolu dilekçe ile; Karapürçek İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 2930 ve 2931 nolu parsellerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planlarında Resmi Kurum Alanından Konut Alanına dönüştürülmesine yönelik yapılan itirazın; KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
279
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parsele ait ?Belediye Hizmet Alanı? amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Kaynarca İlçe Belediye Meclisince alınan 05.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parsele ait ?Belediye Hizmet Alanı? amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Notlarıyla birlikte KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 22/04/2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
280
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Mahkeme kararına istinaden Adapazarı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 589 ada 194 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planın görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
281
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814- 44,510,111.160 Y: 535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerine ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve Adapazarı Belediye Başkanlığı?nın 28/04/2016 tarih ve 12014 sayılı yazısının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
282
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3154 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
283
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan hükmü değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
284
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya 1. İdare mahkemesinin iptal kararına istinaden Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi, 1794 ada, 1-2 nolu parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
285
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya 2. İdare mahkemesinin iptal kararına istinaden Şirinevler Mahallesi, 197 ada 20 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
287
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada 4 nolu parsel ve çevresinde ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada 6 nolu parselin, Konut Alanından, Ticaret Alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1528 ada 58-59-65-66-67-68-69 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1283 ada 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5690,5691,5692,8543 nolu parseller ile 339 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, Kazımpaşa Hamitabat Mahallesi, 2503 ada 22-27-28-29-30-31-32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan Esentepe Mah. 747 ada 1 parsel, 777 ada 10 nolu parseller ile 799 ada 8 parsel, 822 ada 1 parsel ve 2253 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ve onama yetki devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
294
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi; Erenler Mahallesi, 10351 - 10352 ve 10354 nolu parseller ve yakın çevresine (TOPÇA) ait, 1/5000 Nazım İmar Plan Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
295
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi Dilmen Mahallesi, 7939 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu değişikliğe ilişkin onama yetki devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
296
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi; Nakışlar Mahallesi 2423 ada 19 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
297
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi 513 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
298
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçe Belediye Meclisi?nin; 03/02/2016 tarih ve 14 sayılı kararında 12 maddeden oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik talepleri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
299
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında OSB alanının kuzeyinden geçen kuzey güney istikametindeki imar yoluna bağlanan yola ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
300
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Sapanca İlçesi, Camiicedit Mahallesi, 133 ada, 78 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
301
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 163,164,165,204,205,245,327 ve 534 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
302
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yeni Mahalle, G24C06A3B imar paftasında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
303
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Pamukova İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
304
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Kocaali İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
305
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Kaynarca İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
306
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi 21 ada 1 ve 51 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
307
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YOLLARIN TESPİTİ
Bisiklet yolu uygulama projesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
308
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Hendek İlçe Merkezi ile Hendek Küçük Sanayi arasında yeni Minibüs Hattında ilk defa çalışmaya başlayacak olanların Durak Katılım Bedelinin belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
309
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Taksi dolmuşların koltuk sayılarının arttırılması ile ilgili koltuk artırım bedellerinin belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
310
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Tıp Merkezi hasta muayene ve tetkik fiyatlarının belirlenmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Plan Bütçe ve Sağlık Komisyonuna müştereken havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
311
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 11 pafta 50 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki yapının İlçe Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kaynarca İlçesi Belediye Başkanlığına devri.
Mülkiyeti Belediyemize ait Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 11 pafta 50 ada 9 parsel nolu taşınmaz ve üzerindeki yapının İlçe Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere Kaynarca İlçesi Belediye Başkanlığına devrine, devir ile ilgili iş ve işlemler için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
312
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DEVİR YAPILMASI
Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 33.K.2 pafta 563 ada 44 parsel nolu taşınmazın devri.
İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında kalan ve üzerinde Karakamış İlk/Ortaokulu bulunan Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi 33.K.2 pafta 563 ada 44 parsel nolu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d maddesine göre bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devredilmesine, devir ile ilgili iş ve işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümene yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
313
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Jeotermal Kaynak Amaçlı Derin Sondaj Kuyuları Açılması? işi için Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Jeotermal Kaynak Amaçlı Derin Sondaj Kuyuları Açılması? işi için 3.500.000,00-TL? krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
314
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Yeşilyurt Grup Köyleri 3 Kısım İçmesuyu Temini İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Yeşilyurt Grup Köyleri 3 Kısım İçmesuyu Temini İnşaatı? işi için 2.800.000,00-TL? krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
315
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Kocaali İlçesi Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hattı İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Kocaali İlçesi Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hattı İnşaatı? işi için 3.500.000,00-TL? krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
316
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
? Geyve İlçesi Köprübaşı-Bağlarbaşı-Akıncı Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Geyve İlçesi Köprübaşı-Bağlarbaşı-Akıncı Mahalleleri İçmesuyu İnşaatı? işi için 4.500.000,00-TL? krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
317
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Kemaliye (Kışlaçay-Boğazköy-Çınardibi) İçmesuyu İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Kemaliye (Kışlaçay-Boğazköy-Çınardibi) İçmesuyu İnşaatı? işi için 2.000.000,00-TL? krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
318
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Keremali İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Keremali İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı? işi için 3.500.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
319
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Pamukova Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Pamukova Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı? işi için 9.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
320
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Taraklı ve Geyve Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Taraklı ve Geyve Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı? işi için 24.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
321
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Yanık (Sapanca) Kanalizasyon İnşaatı(ilave)? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Yanık (Sapanca) Kanalizasyon İnşaatı(ilave)? işi için 4.500.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
322
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Sapanca Üstköyler Kanalizasyon Şebeke İnşaatı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Sapanca Üstköyler Kanalizasyon Şebeke İnşaatı? işi için 13.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
323
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YASAL PAYLARIN GARANTÖR GÖSTERİLMESİ
?Hendek Uludere Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımı? işi için ?Belediyemizin yasal paylarının garantör? olarak gösterilmesi.
Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.den azami 240 ay vadeli, ?Hendek Uludere Konmodüler İçmesuyu Arıtma Tesisi yapımı? işi için 4.000.000,00-TL krediye ilişkin, düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin, Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası A.Ş. tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garantör olarak gösterilmesine, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
324
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu Projesi güzergâh değişikliğine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
325
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçesi Hanlı Mahallesi 6471 ve 6473 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
326
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Vatan Mahallesi 1904 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
327
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Vatan Mahallesi 1905 ada, 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
328
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 166 ada, 110-111-572 nolu parseller ile 231 ada, 12-13-14-15-16-17 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
329
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 41 ada, 234 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
330
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Ömercikler Mahallesi 2 ada, 15 nolu parselin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
331
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YETKİ DEVRİ
Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi 109 ada, 15-28-29-30 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Mevzii imar plan tadilat yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
332
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi Çınarlık Mevkii G25d08d 1/b ve 1/c pafta, 94 ada, 3-53-57 ve 76 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
09.05.2016
333
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Büyükşehir Belediyemizin 2015 Mali yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.