Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

09.05.2011 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.05.2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir. 

- Yoklama ve açılış
- 11.04.2011 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması. 

GÜNDEM 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/190 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 478 sayılı yazısında belirtilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 25 J 4 pafta 16402 nolu parselin Dini Tesisi Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/180 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 189 ada 130-300 nolu parsellerin Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanından, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/29 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/181 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 633 ada 1-2-3 nolu parsellerin doğusunda bulunan konut alanları ile aralarına 7.00 m.lik imar yolu konularak, E=0,50'den E=1,00'a, maksimum kat adedi 2 kat olacak Hmax=7.00 m.'den Hmax=12.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak ekli plandaki gibi değiştirilerek Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/30 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/182 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 154 ada 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından E=0.10, Hmax=7.00 m. ve parselin tüm cephelerinden çekme mesafesinin 10.00 m. olarak Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/31 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/183 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1724 ada 1 nolu, 1726 ada 1 nolu, 1728 ada 1 nolu parsellerin güneyinden geçen 25.00 m.lik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırılarak imar yolunda kalan doğalgaz boru hattının Park Alanında kalacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/32 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/184 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kirişhane Caddesinin yol genişliğinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 590 ada 110 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 3/35 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 4/47 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 25 J I pafta 673 ada 1 nolu parselin M Ticaret Alanından M1(yolboyu) Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 25 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Yazlık Mahallesi G24B18D pafta 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 ve 4677 nolu parselin arasından geçen 7.00 m. lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 26 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca ilçesi Kırkpınar (Hasanpaşa, Soğuksu, Tepebaşı) 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 ve 2294 nolu parsellerin ortasından geçen 7.00 m.lik imar yolunun kaldırılarak parsellerin yapılaşma koşullarının T.AK.S.=0.15, K.A.K.S.=0.30 olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 2011/21 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediyesi sınırları içinde kalan I. ve III. Derece Doğal Sit Alanlarını kapsayan Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 22/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/212 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi Arifbey, Fatih, Neviye ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına esas revize jeolojik ve jeoteknik rapor hazırlanmış, rapor İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 29/12/2010 tarihinde onaylanmıştır. Hazırlanan raporda bina yüksekliğini kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple Arifiye ilçesi Arifbey, Fatih, Neviye ve Cumhuriyet Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan notlarında bina yüksekliği hmax:6,50 m. ibaresinin kaldırılması ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliğinin 17.01. maddesindeki şartlara uyulmasına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 2011/34 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Yeni Mahalle, Pazarköy Caddesi, 35 pafta, 57 ada, 35 nolu parselin M1(yolboyu) Ticaret Alanından E=1.00, Hmax=8.00 m. olarak M Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilmiş şekliyle Akyazı Belediye Meclisi'nin 08/02/2011 tarih ve 9 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 29/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 468 sayılı yazısında belirtilen, Erenler İlçesi 3594 nolu parsele isabet eden imar yolları ve parselde planlanan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 471 sayılı yazısında belirtilen, Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi G24C05D pafta 766 ve 767 nolu parsellerin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 479 sayılı yazısında belirtilen, Akyazı ilçesi Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalle sınırları içinde 107,9 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 472 sayılı yazısında belirtilen, Sakarya Valiliğinin (Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü) 03/03/2011 tarih ve 849 sayılı yazısı ile Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 951 ada 57 - 114 ve 253 nolu parseller Belediye Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olup, Adapazarı, İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada 57 - 114 - 117 ve 253 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu, 1058 ada 372 - 373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

19. İl Genel Meclisi'nin 06/04/2011 tarih ve 67 sayılı kararı ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/04/2011 tarih ve 4/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilen, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tadilat yapılması konusu raporda düzenlenen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/04/2011 tarih ve 4/210 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 08/04/2011 tarih ve 168 yazısı ile, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'lerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasının 5393 sayılı yasının 18/m maddesi hükümleri doğrultusunda görüşülmesi talebinin; raporda belirtilen düzenleme ve eklemelerin Yönetmeliklere işlenmiş haliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/04/2011 tarihli Komisyon raporu, 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi Meşeli Köyü, Çayırlar Sokak ile Coşkun Sokak arasında kalan yere "2453 nolu Sokak' isminin verilmesi hususunda 01/02/2011 tarih ve 23 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/04/2011 tarih ve 483 sayılı yazısı. 

22. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 382.Sk. No=2 adresinde bulunan parka "ZAMAN Park'; İstiklal Mahallesi 5. Cadde No=11 adresinde bulunan parka "TRAFİK Park' isminin verilmesine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 32 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/04/2011 tarih 482 sayılı yazısı. 

23. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, Kirişhane Caddesi ile Zübeydehanım Caddesini kapsayan imar adası düzenlemesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 33 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 617 sayılı yazısı. 

24. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Vatan Mahallesi G24b18d pafta, 642 - 643 - 644 - 645 ve 646 nolu parsellerin içerisinden geçen 7.00 metrelik yaya yollarının kaldırılması ve Park alanının geometrik şeklinin değiştirilmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 613 sayılı yazısı. 

25. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi 30 J 3 pafta, 316 nolu parselin içerisinden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 35 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/04/2011 tarih ve 622 sayılı yazısı. 

26. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 04/04/2011 tarih ve 30 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 612 sayılı yazısı. 

27. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 169 - 170 ve 171 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 08/03/2011 tarih ve 16 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/04/2011 tarih ve 621 sayılı yazısı. 

28. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Akyazı İlçesi, Erdoğdu Mahallesi 110 ada, 78 - 80 ve 82 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisi'nin 05/04/2011 tarih ve 28 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/04/2011 tarih ve 620 sayılı yazısı. 

29. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 14/03/2011 tarih ve 3/111 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188 - 7254 ve 7266 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (23/03/2011 - 23/04/2011) içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediyesi'nin 14/04/2011 tarih ve 1392 sayılı itiraz yazısı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 22/04/2011 tarih ve 2361 sayılı itiraz yazısının görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 616 sayılı yazısı. 

30. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Valiliği'nin (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü) 04/04/2011 tarih ve 1828 sayılı yazısı ile Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi 585 ada, 71 - 72 - 73 - 74 ve 311 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 615 sayılı yazısı. 

31. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin; 14/03/2011 tarih ve 3/115 sayılı kararı ile onaylanmış olup ilan - askı süresi içerisinde (23/03/2011 - 23/04/2011) yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/04/2011 tarih ve 614 sayılı yazısı. 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 18/04/2011 tarih ve 17369 sayılı yazısında; Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 19 nolu parselde 1/5000 ölçekli İlave İmar Planı yapılmasına ilişkin 29/04/2011 tarih ve 623 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin f bendi hükümlerince, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı, Danışmanlık Hizmet Alımı işi ihale yoluyla yaptırılacak olup, söz konusu işin ihalesinin süresi (18 aylık) yeni yıla sarkacağından 5393 sayılı Kanununun 67. Maddesi (gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi) gereğince görüşülmesine ilişkin 27/04/2011 tarih ve 151 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Büyükşehir Belediyemizin 2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabının 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 26/04/2010 tarih ve 69 sayılı yazısı.

×