Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
09.05.2011
5/251
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Belediyemiz 2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı, Büyükşehir Encümeninin 21/04/2011 tarih ve 157 sayılı kararı ile incelenmiş olup, nihai kararın alınmasını teminen, 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesi gereğince görüşülmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine,
09.05.2011
5/223
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 26 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/222
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 25 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/235
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 32 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/224
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 2011/21 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/225
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/236
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 33 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/226
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 2011/34 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 34 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/227
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08/02/2011 tarih ve 9 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/04/2011 tarih ve 615 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE
09.05.2011
5/218
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1724 ada 1 nolu, 1726 ada 1 nolu, 1728 ada 1 nolu parsellerin güneyinden geçen 25.00 m.lik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırılarak imar yolunda kalan doğalgaz boru hattının Park Alanında kalacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE,
09.05.2011
5/219
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kirişhane Caddesinin yol genişliğinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/220
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 590 ada 110 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/241
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Erdoğdu Mahallesi 110 ada, 78 - 80 ve 82 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188 - 7254 ve 7266 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (23/03/2011 - 23/04/2011) içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediyesinin 14/04/2011 tarih ve 1392 sayılı itiraz yazısı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 22/04/2011 tarih ve 2361 sayılı itiraz yazısının görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 35 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 30 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08/03/2011 tarih ve 16 nolu kararı.
İmar ve Bayındırılık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/228
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi 3594 nolu parsele isabet eden imar yolları ve parselde planlanan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Erenler İlçesi 3594 nolu parsele isabet eden imar yolları ve parselde planlanan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 25/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Meclis Üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Muhittin DERMAN, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık
09.05.2011
5/229
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi G24C05D pafta 766 ve 767 nolu parsellerin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi G24C05D pafta 766 ve 767 nolu parsellerin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/230
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalleleri sınırları içinde 107,9 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Akyazı ilçesi Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalleleri sınırları içinde 107,9 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 18/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/231
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı, İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu, 1058 ada 372-373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
kabulüne Meclis Üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Muhittin DERMAN, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık,Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
09.05.2011
5/232
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya 1/1000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tadilatı
planlarda Sakarya 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Raporundaki nüfus projeksiyonuna uyulması şartı ile kabulü müşterek komisyonca oybirliği ile uygun görüldüğü yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/233
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin" 4.b, 5., 6., 11., 13. ve 20.'nci maddelerin düzenlenmesiyle birlikte 11.'inci maddenin m bendi, 13.'üncü maddenin k ve 1 bendlerinin eklenmesi ve 21.inci maddenin tamamen kaldırılması ayrıca "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin" de 4.a, 5., 6.a, 11., 13., 19,20.'nci maddelerinin düzenlenmesiyle birlikte 11.'inci maddeye 1 bendi, 13.'üncü maddeye de 1,m bendlerinin eklenmesi şekliyle yukarıda belirtilen düzenleme ve eklemelerin Karar eki listedeki "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine ilişkin Yönetmelik" ile "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kurulş Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"lere işlenmiş olarak uygun olacağı yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli Hukuk Komisyon
09.05.2011
5/221
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 4/47 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/234
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 23 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/214
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 25 J 4 pafta 16402 nolu parselin Dini Tesisi Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
09.05.2011
5/215
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 189 ada 130-300 nolu parsellerin Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanından, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/216
SBB
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 633 ada 1-2-3 nolu parsellerin doğusunda bulunan konut alanları ile aralarına 7.00 m.lik imar yolu konularak, E=0,50'den E=1,00'a, maksimum kat adedi 2 kat olacak Hmax=7.00 m.'den Hmax=12.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/217
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 154 ada 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından E=0.10, Hmax=7.00 m. ve parselin tüm cephelerinden çekme mesafesinin 10.00 m. olarak Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/244
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/04/2011 tarih ve 614 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE.
09.05.2011
5/247
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
"Belediye Tarafından Yapılacak İşler ve Yükümlülükler" başlıklı 5-Maddesine bir bend ilave edilerek "Amatör Spor Evi" Tesisi yapılabilmesi için ek sözleşme yapılması hususunda iş ve işlemlerin takibi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
KABUL
09.05.2011
5/249
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/61 nolu kararı..
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/250
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 41 nolu kararı.
İmar Kom Hav.
09.05.2011
5/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 43 nolu parselin Sakarya İl Özel İdaresine ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) tahsisli kısmının "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/245
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Jandarma Genel Komutanlığının 18/04/2011 tarih ve 17369 sayılı yazısında; Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 19 nolu parselde 1/5000 ölçekli İlave İmar Planı yapılması
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
09.05.2011
5/246
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM ANA PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı, Danışmanlık Hizmet Alımı işi ihale yoluyla yaptırılacağından, ve ihalesinin süresi (18 aylık) yeni yıla sarkacağından 5393 sayılı Kanununun 67. maddesi(gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi) gereğince görüşülmesi
Kabul,
09.05.2011
5/251
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Belediyemiz 2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı, Büyükşehir Encümeninin 21/04/2011 tarih ve 157 sayılı kararı ile incelenmiş olup, nihai kararın alınmasını teminen, 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesi gereğince görüşülmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine,
09.05.2011
5/223
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 26 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/222
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 25 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/235
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PARKA İSİM VERİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 32 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/224
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 2011/21 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/225
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/236
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 33 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/226
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 2011/34 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 34 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/227
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08/02/2011 tarih ve 9 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/04/2011 tarih ve 615 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE
09.05.2011
5/218
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi 1724 ada 1 nolu, 1726 ada 1 nolu, 1728 ada 1 nolu parsellerin güneyinden geçen 25.00 m.lik imar yolunun bir miktar kuzeye kaydırılarak imar yolunda kalan doğalgaz boru hattının Park Alanında kalacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE,
09.05.2011
5/219
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Kirişhane Caddesinin yol genişliğinin 15.00 m.'den 20.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/220
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 590 ada 110 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/241
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Erdoğdu Mahallesi 110 ada, 78 - 80 ve 82 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi 7188 - 7254 ve 7266 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (23/03/2011 - 23/04/2011) içerisinde yapılan, Arifiye İlçe Belediyesinin 14/04/2011 tarih ve 1392 sayılı itiraz yazısı ile Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 22/04/2011 tarih ve 2361 sayılı itiraz yazısının görüşülmesi
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 35 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 30 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 08/03/2011 tarih ve 16 nolu kararı.
İmar ve Bayındırılık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/228
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi 3594 nolu parsele isabet eden imar yolları ve parselde planlanan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Erenler İlçesi 3594 nolu parsele isabet eden imar yolları ve parselde planlanan Konut ve Park Alanlarında düzenleme yapılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 25/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne Meclis Üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Muhittin DERMAN, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık
09.05.2011
5/229
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi G24C05D pafta 766 ve 767 nolu parsellerin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi G24C05D pafta 766 ve 767 nolu parsellerin Ticaret Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/230
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/04/2011 tarih ve 4/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı ilçesi Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalleleri sınırları içinde 107,9 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Akyazı ilçesi Batakköy, Hastane ve İnönü Mahalleleri sınırları içinde 107,9 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 18/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/231
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Adapazarı, İlçesi Maltepe Mahallesi 951 ada 57-114-117 ve 253 nolu parsellerin Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kurum Alanından, 951 ada 84-89 nolu, 1058 ada 372-373 nolu parsellerin Resmi Kurum Alanından, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
kabulüne Meclis Üyeleri Mehmet Emin KABA, Metin ÖKDEN, Ertuğrul ÖZTÜRK, Süleyman BEKTAŞ, Adnan KAYABAŞ, Muhittin DERMAN, Hüseyin MERCAN ve Hıfzı OLGUN'un red oylarına karşılık,Oyçokluğu ile karar verilmiştir.
09.05.2011
5/232
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya 1/1000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tadilatı
planlarda Sakarya 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Raporundaki nüfus projeksiyonuna uyulması şartı ile kabulü müşterek komisyonca oybirliği ile uygun görüldüğü yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne
09.05.2011
5/233
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YÖNETMELİK
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin" 4.b, 5., 6., 11., 13. ve 20.'nci maddelerin düzenlenmesiyle birlikte 11.'inci maddenin m bendi, 13.'üncü maddenin k ve 1 bendlerinin eklenmesi ve 21.inci maddenin tamamen kaldırılması ayrıca "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kuruluş Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin" de 4.a, 5., 6.a, 11., 13., 19,20.'nci maddelerinin düzenlenmesiyle birlikte 11.'inci maddeye 1 bendi, 13.'üncü maddeye de 1,m bendlerinin eklenmesi şekliyle yukarıda belirtilen düzenleme ve eklemelerin Karar eki listedeki "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine ilişkin Yönetmelik" ile "Akaryakıt İkmal İstasyonlarının Kurulş Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"lere işlenmiş olarak uygun olacağı yönünde hazırlanan 27/04/2011 tarihli Hukuk Komisyon
09.05.2011
5/221
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2011 tarih ve 4/47 sayılı kararı.
KABUL
09.05.2011
5/234
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SOKAK İSMİ DEĞİŞTİRİLMESİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2011 tarih ve 23 nolu kararı.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/214
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi 25 J 4 pafta 16402 nolu parselin Dini Tesisi Alanından Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
REDDİNE
09.05.2011
5/215
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi 189 ada 130-300 nolu parsellerin Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanından, Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/216
SBB
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Güllük Mahallesi 633 ada 1-2-3 nolu parsellerin doğusunda bulunan konut alanları ile aralarına 7.00 m.lik imar yolu konularak, E=0,50'den E=1,00'a, maksimum kat adedi 2 kat olacak Hmax=7.00 m.'den Hmax=12.00 m.'ye çıkartılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/217
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 154 ada 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından E=0.10, Hmax=7.00 m. ve parselin tüm cephelerinden çekme mesafesinin 10.00 m. olarak Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABULÜNE
09.05.2011
5/244
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/04/2011 tarih ve 614 sayılı yazısı.
İMAR KOM HAVALE.
09.05.2011
5/247
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
"Belediye Tarafından Yapılacak İşler ve Yükümlülükler" başlıklı 5-Maddesine bir bend ilave edilerek "Amatör Spor Evi" Tesisi yapılabilmesi için ek sözleşme yapılması hususunda iş ve işlemlerin takibi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesi
KABUL
09.05.2011
5/249
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 5/61 nolu kararı..
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale.
09.05.2011
5/250
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02/05/2011 tarih ve 41 nolu kararı.
İmar Kom Hav.
09.05.2011
5/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 43 nolu parselin Sakarya İl Özel İdaresine ve İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğüne) tahsisli kısmının "Resmi Kurum Alanı"na dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine
09.05.2011
5/245
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Jandarma Genel Komutanlığının 18/04/2011 tarih ve 17369 sayılı yazısında; Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi 1456 ada 19 nolu parselde 1/5000 ölçekli İlave İmar Planı yapılması
Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
09.05.2011
5/246
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM ANA PLANI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı, Danışmanlık Hizmet Alımı işi ihale yoluyla yaptırılacağından, ve ihalesinin süresi (18 aylık) yeni yıla sarkacağından 5393 sayılı Kanununun 67. maddesi(gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi) gereğince görüşülmesi
Kabul,
09.05.2011
5/251
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KESİN HESAP
Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Belediyemiz 2010 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı, Büyükşehir Encümeninin 21/04/2011 tarih ve 157 sayılı kararı ile incelenmiş olup, nihai kararın alınmasını teminen, 5216 Sayılı Kanunun 18/e maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64'üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40'ıncı maddesi gereğince görüşülmesi
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine,