Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.04.2018 Tarihli Nisan Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/04/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
•Yoklama ve açılış.
•12/03/2018 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
•Sakarya Büyükşehir Belediyemizin 2017 yılı gelir ve gider işlemlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan Denetim Komisyonu Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulması.
 
1.4/231-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/185 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2017 tarih ve 8/581 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Stadyum-Pekşenler arasında bulunan 40.00 m.’lik imar yolundaki kavşak ve yol düzenlemelerine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları değişiklikleri ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projenin planlara işlenmesine ilişkin ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2018 tarih ve 1/1 sayılı kararına 2. ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
2.4/232- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2017 tarih ve 2/85 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1749 ada, 3 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
3.4/233- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/145 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
4.4/234- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/226 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 3/42 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı sınırı içinde, TAKS değeri verilmiş konut ve ticaret fonksiyonlu yapı adalarında TAKS değerinin kaldırılıp, Emsal ve Yençok değerlerinin verilmesi şekliyle hazırlanan değişikliğin, rapordaki  şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu, ilave rapor.
 
5.4/235- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 42-45-46-47-48-49 ve 62 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapma ve onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 2/26 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
6.4/236- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı ve Tekeler Mahalle sınırlarında Entegre Katı Atık İşleme ve Bertaraf Tesisi”ni kapsayan bölgeye ilişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri ile, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
7.4/237- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 2/27 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada, 2 sayılı parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
8.4/238- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 130 ve 132 sayılı parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 2/28 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
9.4/239- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/227 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karapınar Mahallesi, 2281 ada, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 3/37 sayılı kararı ile birlikte değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
10.4/240- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/191 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 13513 nolu parsele yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
11.4/241- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/192 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1285 ada, 1 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
12.4/242- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/193 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 3463, 2071/17358(sehven 17358), 2071/18176(sehven 18176), 2071/7422(sehven 7422), 2071/2, 2071/601(sehven 601), 2071/7658(sehven 7658), 2071/9773(sehven 9773), 2071/9772(sehven 9772), 13865, 13872, 597, 594, 340/1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
13.4/243- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi,  İstiklal Mahallesi,  1363 ada, 1 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
14.4/244- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18060 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
15.4/245- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 13 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 1.Kısım (Güney) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesine yönelik değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
16.4/246- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 2.Kısım (Kuzey) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesine yönelik değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
17.4/247- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 30. Maddesine yönelik değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
18.4/248- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan Notlarının 27. Maddesine yönelik değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
19.4/249- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile uygun görülen,  Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 5428-1417-1428-1429-1444 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
20.4/250- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/201 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Orta Mahalle, 2060-2062 ada ile 1125-5487-5473 ila 5485 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
21.4/251- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/149 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 469 ada, 1 nolu parsel ve 2 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
22.4/252- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/150 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 112 ada, 71 nolu parsel üzerindeki Belediye Hizmet Alanın kaldırılarak Konut Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
23.4/253- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Dokurcun Mahallesi, G25C18A4C/D1B pafta, 120 ada, 99 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
24.4/254- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Plan Notları Özel Hükümlere 9. madde olarak ilave yapılmasına yönelik değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
25.4/255- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/228 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlıköy Mahallesi sınırları içerisinde, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi ile meskun alan arasında kalan 30.00 m.lik ve 20.00 m.lik imar yollarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
26.4/256- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/229 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye Hanlıköy Mahallesi sınırlarında 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında planlanan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında kurum görüşleri ve Jeolojik-jeofizik Zemin Etüd raporu eksik olan yerlere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi İlave Nazım İmar Plan teklifinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
27.4/257- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/208 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 2018/15 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Arifbey, Fatih, Neviye, Cumhuriyet, Hanlı Merkez ve Hanlı Mahallelerinde 363 ha. Alanda bulunan konut adalarına ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
28.4/258- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/209 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile uygun görülen,  Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi, 441 ada, 2 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
29.4/259- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/100 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01.11.2017 tarih ve 2017/87 sayılı kararı ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, 6728 nolu parselin 3290 m2.lik kısmına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
30.4/260- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/211 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.08.2017 tarih ve 2017/103 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, G24C06B1B, G24C06B1C, G24C06B2A, G24C06B2D imar paftalarında kalan Az Yoğunluklu Meskun Konut Alanı olarak planlanan alanda yapılaşma koşullarının değiştirilmesine yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018  tarihli Komisyon raporu.
 
31.4/261- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/152 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, Ferizli (Devlet) Mahallesi, 5251-5252 ve 5821 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
32.4/262- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/230 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarih ve 11 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS bilgilerinin değiştirilmesi talebinin rapordaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
33.4/263- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2018 tarih ve 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarih ve 66 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahallelerinde yaklaşık 108 ha. alanda yapılan 1/1000 ölçekli Kısmi Revizyon Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
34.4/264- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/213 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 17.10.2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile uygun görülen, Geyve İlçe sınırları içinde kalan kısmına ilişkin olarak hazırlanan Geyve Rüzgar Enerji Santraline ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
35.4/265- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/214 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08.01.2018 tarih ve 1/25 sayılı kararıyla onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde (23.01.2018- 26.02.2018) Belediyemize yapılan 9 adet itiraz ile Taraklı Belediyesine yapılan 32 adet itirazın raporda düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 30/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
36.4/266- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/215 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarife Cetveline İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne ait kısımda “2.C. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği gerektirmeden yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarındaki fonksiyon değişikliğinde m²  başına alınacak ücret: 50,00TL”  şeklinde madde ilave edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
37.4/267- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/03/2018 tarih ve 3/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bitlis ili Mutki İlçesi Kavakbaşı Belediye Başkanlığının talebinin karşılanabilmesi için 2018 Mali Yılı bütçesinin T-1 cetveline 1 adet Cenaze Taşıma Aracı eklenmesi, aracın satın alınabilmesi için bütçe aktarılması ile bedelsiz devir edilmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 26/03/2018 tarihli Komisyon raporu.
 
38.4/268-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2352 ada 14 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10978 sayılı yazısı.
 
39.4/269-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Ekizce Osmaniye Mahallesi, 2133 ada 30 sayılı parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 26/03/2018 tarihli, 10089 sayılı yazısı.
 
40.4/270-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 12/02/2018 tarih ve 2/61 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi’nde bulunan 1355 ada, 5-6-7-8 ve 14 nolu, 1356 ada, 1 ve 3 nolu, 1363 ada, 1-2 ve 3 nolu, 1361 ada, 1 ve 2 nolu, 1362 ada 3 ve 4 nolu, 1357 ada, 1 nolu, 1358 ada, 1 nolu, 1360 ada, 3 ve 4 nolu, 1359 ada, 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce olumsuz mütalaa edilen ‘’Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’’nda kalan Adapazarı İlçesi Çamyolu Mahallesinde yaklaşık 38 ha. Alanın plandan çıkartılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11148 sayılı yazısı.
 
41.4/271-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/39 sayılı kararı ile kabul edilen, Adapazarı İlçesi, Sakarya Mahallesi, 812 ada 36,37,38 ve 89 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 26/03/2018 tarihli, 10091 sayılı yazısı.
 
42.4/272-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2018  tarihli,  3/41  sayılı  kararı  ile  kabul  edilen,  Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi,  2229  parsele  yönelik   Belediyesince   hazırlanan   ve 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10972 sayılı yazısı.
 
43.4/273-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 13/11/2017 tarih ve 10/671 sayılı kararı değiştirilerek onaylanan ile Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi 2771 ada 1 nolu parsel ile 580 ada, 239,262,263 ve 399 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilana askı süreci içerisinde yapılan itiraz Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 05/03/2018 tarihli ve 3/40 sayılı kararı ile değerlendirilmiş olup, kabul edilen itirazın görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11022 sayılı yazısı.
 
44.4/274-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin 05.03.2018 tarihli, 3/52 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, AGDAŞ 35 Nolu Bölge Regülatörü için Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/03/2018 tarihli, 10364 sayılı yazısı.
 
45.4/275- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 828 ada  1  nolu  parsel  ve  güneyindeki kadastral boşluktaki park alanına yönelik hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile onaylanarak askıya alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, yeniden   değerlendirilmesi   için   yapılan   itirazın görüşülmesine ilişkin 26/03/2018 tarihli, 9770 sayılı yazısı.
 
46.4/276- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/03/2018  tarih  ve 28  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen İstiklal Mahallesi, 468 ada 1-2-3 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 1712702 sayılı yazısı.
 
47.4/277- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2018 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 17767 ve 17768 nolu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10974 sayılı yazısı.
 
48.4/278- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin;  01/03/2018  tarih  ve 30  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Arabacıalanı Mahallesi, 6565 ila 6571, 6587 ila 6589 nolu parsellerin kuzey ve batısında bulunan 10.00 ve  12.00  metrelik  imar  yollarının  kaydırılmasına  yönelik  beledesince  talep  edilen  ve  hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10977 sayılı yazısı.
 
49.4/279- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 1551 ada 1-2 parseller ve bu parsellerin batısındaki kadastral boşluğa yönelik hazırlanan, 1/1000  ölçekli   Uygulama   İmar   Planı   değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10979 sayılı yazısı.
 
50.4/280- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01/03/2018  tarih  ve  27  sayılı  kararı  ile  uygun  görülen Arabacıalanı Mahallesi, 15801, 5070 ila 5074, 4165 ila 4167 no ile, 4647, 5075 ila 5079, 4168 ila 4170 no’lu parsellere yönelik Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10968 sayılı yazısı.
 
51.4/281- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2017 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen Orta Mahalle, 1794 ada 9, 1401 ve 1402 nolu parsellere yönelik belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10982 sayılı yazısı.
 
52.4/282- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek  İlçesi,  Başpınar  Mahallesi,  192  ada  24  nolu  parseli  kapsayan  alana  yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10965 sayılı yazısı.
 
53.4/283- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,  175 ada 29-30 nolu, 669 ada 6 nolu, 612 ada 1 nolu parseller ile  613 adadaki kadastral boşluğu kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11021 sayılı yazısı.
 
54.4/284- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,  147 ada 116-117-153 ve 154 nolu parselleri kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarih ve 16 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10967 sayılı yazısı.
 
55.4/285- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.06.2017 tarih ve 6/398 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 192 ada 37-38-111-113-142-151(341)-154-157-160-235- 237 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi (11.08.2017- 11.09.2017) içerisinde yapılan itirazlardan, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 6 sayılı kararı uygun görülen 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10973 sayılı yazısı.
 
56.4/286- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 03/01/2018 tarih ve 7 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Nüshetiye (Akova) Mahallesi, 1095 (yeni 1317) ve 1096 (yeni 1321) nolu adaları kapsayan alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11018 sayılı yazısı.
 
57.4/287- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyesince hazırlanan Akyazı İlçesi, 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10976 sayılı yazısı.
 
58.4/288- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 27.02.2018-27.03.2018 tarihleri arasındaki ilan-askı süresinde Belediyemize yapılan 7 adet itirazın ve Karasu Belediye Başkanlığı yazısı ile sunulan itirazların görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10966 sayılı yazısı.
 
59.4/289- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 425 ada, 4 nolu parsel ile 8669 nolu parsel arasında konut alanı ve park alanı değişikliği ile 15.00 ve 12.00 metrelik imar yollarına yönelik düzenlenmeyi kapsayan belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11076 sayılı yazısı.
 
60.4/290- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin;01/03/2018 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülen Cumhuriyet Mahallesi, 865 ada 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14 ve 15 parsellere yönelik belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11019 sayılı yazısı.
 
61.4/291- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi,  Rüstempaşa Mahallesi,  31 ada 113 nolu parselde bulunan Eğitim Tesis Alanının bir kısmının, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Rüstempaşa Mahallesi,  23 ada 7 ve 8 nolu parseller ile bir kısmı tescil harici alana ve Mülkiyeti Sapanca Belediyesine ait Gazipaşa Mahallesi 69 ada 155 nolu parsele taşınması ile Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi ve Güldibi Mahallesinden geçen Nato Boru hattının kuzey ve güneyinde bulunan yeşil bantların kaydırılması yönünde Belediyesince hazırlanan ve talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11150 sayılı yazısı.
 
62.4/292- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi uyarınca Ferizli İlçesi, İnönü ve Damlık Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 127 hektarlık alanın “Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 30/03/2018 tarihli  10576  sayılı yazısı.
 
63.4/293- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 26/03/2018 tarihli, 10090 sayılı yazısı.
 
64.4/294- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Kocaali İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onama yetkisi devrine ilişkin Kocaali Belediye Meclisinin 16/08/2016 tarih ve 68 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10969 sayılı yazısı.
 
65.4/295- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin; 01/03/2018 tarih ve 2018/10 sayılı kararı ile uygun görülen Taşoluk Mahallesi, 131 ada 3 nolu parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Emsal 0.30,Yençok:6.50 metre olacak şekilde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli  10971 sayılı yazısı.
 
66.4/296- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.02.2018 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile onaylanan Pamukova İlçesi, 1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planına  askı  süresi  içerisinde;  İtfaiye Dairesi Başkanlığınca yapılan  itiraz, Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2016/763 E.-  2017/466  K. sayılı  BİM  İstinaf  Kararı,  Belediyemize  yapılan  itirazlar, Pamukova Belediyesinin göndermiş olduğu itirazlar ile; Belediyesince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli  10981 sayılı yazısı.
 
67.4/297- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kamulaştırma işlemleri tamamlanarak Belediyemiz mülkiyetine geçen, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1777 ada 1 nolu parsel 121 nolu iş merkezinde 5 (Kapı No:AZ05), 53 (Kapı No:112), 55 (Kapı No:114),   57 (Kapı No:116), 61 (Kapı No:120) ve 65 (Kapı No:124) bağımsız bölüm nolu 6 adet iş yerinin “Hizmet Binası” olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21/03/2018 tarihli, 9588 sayılı yazısı.
 
68.4/298- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Fındıklı(Kantar) Mahallesi 228 nolu mera parselinin 8.500,00 m2’lik kısmında Mera Kanununun 14. maddesi kapsamında mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere ‘kamu yatırımı kararı’ alınabilmesine ilişkin 29/03/2018 tarihli, 10418 sayılı yazısı.
 
69.4/299-Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan "Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri" projesinde yer alan işletmenin, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 26. maddesine göre İşletme Gelirleri yıllık toplamının %3’ünün Belediyemize verilmesi şartı ile 10 yıllığına Belediyemiz iştiraki olan Belpaş A.Ş’ye tahsisine ilişkin 02/04/2018 tarihli, 1703467 sayılı yazısı.
 
70.4/300-Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin sorumluluğundaki yollar Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/05/2015 tarih ve 5/233 sayılı kararıyla belirlenmiş olup, İlçe Belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda 2018/126 sayılı UKOME kararıyla revize edildiğinden, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri yol ağının tespit edilen şekliyle belirlenmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11033 sayılı yazısı.
 
71.4/301- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, İlimizde servis taşımacılığı yapan esnafın piyasada S plaka yetersizliğinin yaşandığı, kendi çalışanını taşıma maksatlı gerçekleşen 500 civarında devir işlemleri, S plaka araçların arıza ve kaza durumunda piyasada S plakalı araç bulunamadığı gerekçesiyle S plakalı olmayan araçlara geçici izin verilmesi talepleri ve Sakarya Üniversitesince hazırlanan rapor doğrultunda 2018/133 sayılı UKOME Genel Kurulu kararıyla uygun görülen, 200 Adet Tahditli S plaka satışı ihalesi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10994 sayılı yazısı.
 
72.4/302- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 16.02.2017 tarih ve 2017/17 sayılı UKOME kararı ile uygun görülen, Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi-D100-Yeni Cami (Adapazarı) hattında çalışacak işleticinin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10827 sayılı yazısı.
 
73.4/303- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Geyve-Doğantepe- Burhaniye- Saraçlı Mahalleleri güzergahında çalışmak üzere 1 adet özel halk otobüsü işleticisinin belirlenmesi ile ilgili ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 10995 sayılı yazısı.
 
74.4/304- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 17.11.2017 tarihli ve 10/740 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 2018 Mali Yılı Gelir ve Ücret tarifesinde yer alan ticari araçlara ait (özel halk otobüsü, minibüs, taksi dolmuş, taksi) Yıllık Güzergah Tahsis Ücreti ve servis aracı Yıllık Çalışma Ruhsat Ücretlerinin iptal edilerek; Özel Halk Otobüsleri için  Yıllık  Çalışma  Süresi  Uzatım  Ücreti  ve  Minibüs,  Taksi  Dolmuş,  Taksi,  Servisler  için  Araç Uygunluk Kontrol Ücretlerinin revize edilmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 1716132 sayılı yazısı.
 
75.4/305- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetim ve kontrolündeki, Sinanoğlu-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında hizmet veren 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinin, 07.02.2018 tarihinde biten çalışma süreleri bedeli mukabilinde 10 yıl süre ile 08.02.2018 tarihli 2018-97 sayılı UKOME kararıyla uzatılmış olup, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97.Maddesine istinaden 6 adet Özel Halk Otobüsü işleticisinden alınacak 10 yıllık çalışma süresi uzatım bedelinin belirlenmesine ilişkin 26/03/2018 tarihli, 10067 sayılı yazısı.
 
76.4/306- Belediyemiz Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz sorumluluğundaki yolların yapımında kullanılmak üzere 25.000.000,00 TL kredi kullanımı için almış olduğu 08.05.2017 tarihli, 5/374 sayılı Meclis kararının, 2018 yılında yol yapımında kullanılmak üzere Bitüm Alınması işi için İlbank A.Ş'den 120 ay vadeli 40.000.000,00 TL kredi kullanımı şeklinde revize edilmesine ilişkin 29/03/2018 tarihli, 10456 sayılı yazısı.
 
77.4/307- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, 13/11/2017 tarihli, 10/738 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Şehir içi Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere “20 Adet Belediye Tipi Otobüs alımı işi” için İller Bankasından 48 ay vadeli 8.000.000,00 TL kredinin İller Bankasının talebi doğrultusunda yenilenmesi, ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme çerçevesinde yerine getirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 03/04/2018 tarihli, 11023 sayılı yazısı.
 
78.4/308-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16. maddesine istinaden Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine Meclis Üyeleri arasından beş üyenin gizli oyla seçimine ilişkin 29/03/2018 tarih ve 10453 sayılı yazısı.
 
79.4/309-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunun 15. maddesine göre İhtisas Komisyonlarına Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişi olmak üzere açık oylama ile İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk, Tarım Komisyonlarına bir yıl süre ile görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 29/03/2018 tarih ve 10452 sayılı yazısı.
 
80.4/310- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/03/2018 tarihli, 9664 sayılı yazısı.
 
 
                                                   09/04/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
                                                                       -İLAVE GÜNDEMİ-
 
 
81.4/311. Adapazarı İlçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2352 ada, 14 nolu parselde Resmi Kurum Alanına (Adalet Hizmet Alanları) ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği onama yetkisinin Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihli, 4/60 sayılı kararı.
 
82.4/312. Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yapım işi kapsamında; Ekinoks Plan Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.nin 04/04/2018 tarihli yazı ile sunulan Arifiye İlçesi, Adliye-Ahmediye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
 
83.4/313. Akyazı İlçesi Vakıf Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı sınırının genişletilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/02/2018 tarihli, 2/72 sayı ile onaylanan kararına ilan askı süresince yapılan itirazlara ait Akyazı Belediyesinin 05/04/2018 tarihli 46 sayılı meclis kararı
 
84.4/314. Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi 19İ2D pafta, 73 ada, 126-127-99-158 ve 10 sayılı parsellerin arasından geçen 10.00 m.lik imar yolunun 7.00 m.ye düşürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatına ait Akyazı Belediyesinin 05/04/2018 tarihli 47 sayılı meclis kararı.
 

×