Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

09.03.2015 Tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/03/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 

 
 
1- 3/87- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/64 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Karakamış ve Karaosman Mahallelerinde bulunan doğalgaz vana odalarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 3/88- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/20 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 09.10.2014 tarih ve 2014/48 sayılı, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2014 tarih ve 11/129 sayılı kararları ile  Adapazarı ilçe sınırlarında yer alan Harmantepe Kalesini de kapsayan 2 pafta 563,564,565, 566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın, Söğütlü İlçe sınırlarına dahil edilmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 3/89- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii 1528 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki gerekçeler nedeniyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 3/90- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Hızır İlyas Tepesi Mevkii 3617 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin rapordaki gerekçeler nedeniyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 3/91- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/65 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Karadere Mevkii 2841 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin rapordaki gerekçeler nedeniyle reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 3/92- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/24 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 01 sayılı kararı değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 3/93- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/66 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Esentepe 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 19.01.2015 tarih ve 44 sayılı kararı değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 3/94- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/82 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 22 Pafta, 1402 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 3/95- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/68 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2015 tarih ve 1 sayılı kararı ile uygun görülen Kozluk Mahallesi, 2419 ada, 46 ve 47 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 3/96- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/81 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı Merkezi (Cumhuriyet - Konuralp - Gazi Süleyman Paşa - Yunus Emre - Yeni -Hastane - İnönü - Ömercikler - Fatih Mahallelerini kapsayan), 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 03.02.2015 tarih ve 14 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 3/97- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/69 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi 76 ada, 26-27-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisince alınan 06.01.2015 tarih ve 3 sayılı kararına ait dosyanın Belediyesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 07/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 3/98- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2014 tarih ve 8/180 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, Çaybaşıfuadiye, Çınardibi, Hacıköy, Kışlaçay Kumbaşı, Türkçaybaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilan askı süresince yapılan itirazlardan; Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 03.11.2014 tarih ve 2014/48 sayılı kararı ile uygun görülen itirazların komisyon rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 3/99- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ait dosyasının dairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 3/100- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/73 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 3 pafta, 31 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 05.01.2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 3/101- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/70 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/54 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/114 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Kurtköy (Fatih, Yavuz Selim, Dibektaş Mahallelerini kapsayan) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların (meclis kararında 63 madde halinde sunulan) rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
16- 3/102- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/71 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Belediye Meclisinin 04.08.2014 tarih ve 2014/55 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 43 madde halinde sunulan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/113 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 3/103- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/72 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/62 sayılı kararı ile uygun görülen ve meclis kararında 33 madde halinde sunulan, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/112 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresince  yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.

18- 3/104- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/83 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında, Söğütlü İlçe Belediyesi tarafından talep edilen değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 3/105- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/84 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarih ve 2015/12 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 3/106- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/74 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören ve üç ana başlık altında toplanan değişiklik teklifleri ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na intikal eden plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 3/107- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/11/2014 tarih ve 12/355 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararı ile uygun görülen Mülkiyeti Geyve İlçe Belediyesine ait olan Alifuatpaşa Mahallesi, 14 pafta, 1408 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 3/108- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2015 tarih ve 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 68 Ada, 16-18-19 ve 20 nolu parsellere ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 02.12.2014 tarih ve 2014/80 sayılı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 3/109- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/02/2015 tarih ve 2/86 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Mahallesi, Ova Mevkii H24a02d pafta, 201.505,39 m² yüzölçümlü 3362 nolu parselin “Sanayi Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Pamukova İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 10 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 03/03/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
24- 3/110- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 2/75 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca işletilen Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesinde bulunan “Macera Park” adlı tesislerden yararlanacak vatandaşlarımızdan alınacak katılım bedeline ait hazırlanan ücret tarifesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
25- 3/111- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/02/2015 tarih ve 2/85 sayılı kararı ile incelenmek üzere Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.02.2015 tarihli ve 332 sayılı yazısı ile, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Geliştirme Şube Müdürlüğünce tespit edilen ücretlere ilişkin hazırlanan tarife cetvelinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/02/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
26- 3/112- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 05/01/2015 tarih ve 1/4 sayılı kararının görüşülmesine ait 24/02/2015 tarih ve 265 sayılı yazısı.
 
27- 3/113- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının 20/02/2015 tarih ve 21 sayılı talep yazısı ile, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 18078 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/02/2015 tarih ve 312 sayılı yazısı.

28- 3/114- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler, Epçeller Mahallelerini kapsayan alanın 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planın ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/02/2015 tarih 10 sayılı kararının görüşülmesine ait 27/02/2015 tarih ve 307 sayılı yazısı.
 
29- 3/115- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 118 ada, 11, 12, 18, 23, 28 ve 29 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 25/02/2015 tarih ve 2061 sayılı yazısı ve Sakarya 1. İdare Mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 02/03/2015 tarih ve 323 sayılı yazısı.
 
30- 3/116- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu Sahilinin ilimizin sahil turizm potansiyelini nitelikli-sağlıklı yönde karşılayabilme noktasındaki eksikliğini gidermek için Çevre Koruma Daire Başkanlığınca Çevre Düzenleme Projesi hazırlanmış, hazırlanan bu projenin uygulanabilmesi için de, mevzuat gereğince İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/1000 ila 1/25000 ölçekli çevre düzeni plan tekliflerinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 324 sayılı yazısı.
 
31- 3/117- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçe Belediye Meclisinin 07/08/2014 tarih ve 73 sayılı kararıyla uygun görülen İncilli Mahallesi (73 nolu Bölge Regülatörü) ve Kabakoz Mahallesi (74 nolu Bölge Regülatörü ) içinde yer alan park alanı olarak planlı alanların bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 322 sayılı yazısı.
 
32- 3/118- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/01/2015 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, I. Organize Sanayi Bölgesinin II. Etap genişleme alanı ve Merkezi İş Alanı’nın Küçük Sanayi Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilan askı süresi içerisinde yapılan üç adet itirazın görüşülmesine ait 02/03/2015 tarih ve 310 sayılı yazısı.
 
33- 3/119- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı Sınırının Arifiye İlçesindeki kısmına ilişkin Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 25/11/2014 tarih ve 11759 sayılı yazısına istinaden; sınırın düzeltilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 02/03/2015 tarih ve 313 sayılı yazısı.
 
34- 3/120- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/02/2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi 43 ada, 155 ve 156 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 330 sayılı yazısı.
 
35- 3/121- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/02/2015 tarih ve 2015/15 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi 32 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 328 sayılı yazısı.
 
36- 3/122- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 02/02/2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile uygun görülen Dibektaş Mahallesi 3 pafta, 216,225,226,253,254 ve 753 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 329 sayılı yazısı.
 
37- 3/123- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Başkanlığı’nın 26/01/2015 tarih ve 143 sayılı talep yazısı ile, Ferizli İlçesi 5741 ve 5743 nolu parsellere(Ortaöğretim Tesis Alanı) ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ait 25/02/2015 tarih ve 166 sayılı yazısı.
 
38- 3/124- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 02/12/2014 tarih ve 2014/51 sayılı kararı ile uygun görülen, Akarca, Akçakamış, Akgöl, Rüstemler Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümlerinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 332 sayılı yazısı.

39- 3/125- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçe Belediye Başkanlığı'nın 03.03.2015 tarih ve 358/395 sayılı talep yazısı ile, Geyve İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 108 ada, 61 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 03/03/2015 tarih ve 336 sayılı yazısı.
 
40- 3/126- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Başkanlığının 21/01/2015 tarih ve 94 sayılı yazısı ile, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 05/01/2015 tarih ve 6 sayılı, Ferizli İlçe Belediye Encümeninin 20/01/2015 tarih ve 15 nolu kararları ile kabul edilen, Valilik Makamı Paylaştırma Komisyonu tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına devredilmesi gerekirken sehven Ferizli İlçe Belediyesi adına devredilen Ferizli İlçesi Doğancı Mahallesi G24b04bc pafta, 119 ada, 96 nolu mezarlık olan taşınmazın Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre devirle ilgili iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 17/02/2015 tarih ve 440 sayılı yazısı.
 
41- 3/127- Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak ayrılması nedeniyle, ayrıca 6462 Sayılı “Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde yer alan Engelli Bireylere Yönelik ibarelerin Değiştirilmesi” Kanunu gereğince güncellenmesi yapılarak hazırlanan “Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin 03/03/2015 tarih ve 69 sayılı yazısı.
 
42- 3/128- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğunda olan; Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi kurulması, işletilmesi, Düzenli Depolama Tesisindeki mevcut biyogaz potansiyelinin toplanarak enerji üretilmesi ve sahanın ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işletilmesi işinin, 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” kapsamında 29 yıl süre ile ihale edilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümene yetki verilmesine ilişkin 27/02/2015 tarih ve 39 sayılı yazısı.
 
43- 3/129- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesinde Ulaşım sorununun giderilmesi amacıyla UKOME Genel Kurul toplantısında 15.01.2015 tarihli 2015/61 sayılı kararı ile kabul edilen, Kent Merkezi Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü arasında 15 araçlık Özel Halk Otobüsünün 10 yıl süre ile çalıştırılması ile ilgili olarak ihale yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2015 tarih ve 223 sayılı yazısı.
 
44- 3/130- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre Söğütlü İlçe Belediyesine geçici olarak tahsis edilen, 1995 model Otoyol İveco marka 54 TK 074 plakalı 24+1 koltuklu otobüsün Söğütlü İlçe Belediyesinin 06/01/2015 tarih ve 2015/8 sayılı meclis kararı ile bedelsiz olarak devri talebine istinaden 4916 sayılı Kanunun 37. maddesine göre devredilmesine ilişkin 19/02/2015 tarih ve 198 sayılı yazısı.
 
45- 3/131- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 15/01/2015 tarih ve 2015/65 sayılı UKOME’nin kararı ile uygun görülen, Karasu İlçe merkezinde belirlenen cadde ve sokaklarda ücretli park uygulamasının(parkomat) yapılması, işletilmesi ve işlettirilmesi amacıyla Karasu İlçe Belediye Başkanlığına yetki devri yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/02/2015 tarih ve 97 sayılı yazısı.
 
46- 3/132- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Şehir içi ulaşım Toplu Taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere “10 Adet Belediye Tipi Otobüs” alımı için İLBANK A.Ş.’den 2.000.000,00 TL kredi alınması ve bu krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünün sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 102 sayılı yazısı.
 
47- 3/133- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 68. maddeleri gereği Belediyemizin hizmetlerinde kullanılmak üzere “10 Adet Belediye Tipi Otobüs” alımı için 2.000.000,00 TL’nin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyemize aktarılacak paylarımızı temlik verilerek herhangi bir bankadan akreditif dahil toplam 2.000.000,00 TL’lik her türlü (nakdi ve gayri nakdi) kredinin alınması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 103 sayılı yazısı.
 
48- 3/134- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Akçay Barajı HES Tesisi Elektromekanik Malzeme alımı için 15.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 101 sayılı yazısı.
   
49- 3/135- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Akçay Barajı ve İsale Hattı İnşaatı ilave kredi için 13.300.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 104 sayılı yazısı.
 
50- 3/136- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İLBANK A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Adapazarı Arıtma Tesisinden elde edilen atıksuyun rekreasyon alanlarında sulama suyu olarak kullanılmasına ait isale hattı inşaatı için 4.855.700,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 105 sayılı yazısı.
 
51- 3/137- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile,  İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Esentepe Bölgesi İçmesuyu Temini İnşaatı için 3.250.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 106 sayılı yazısı.
 
52- 3/138- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Çamdağ Göleti ve Karasu- Kocaali İlçeleri İsale Hattı için 25.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 107 sayılı yazısı.
 
53- 3/139- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Karapürçek(Küçücek) İlçesi Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı için 17.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 108 sayılı yazısı.
 
54- 3/140- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Ferizli – Söğütlü İlçeleri Kanalizasyon Kollektör ve Şebeke İnşaatı için 21.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 109 sayılı yazısı.
 
55- 3/141- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Kaynarca Atıksu AT Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör İnşaatı için 7.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 110 sayılı yazısı.
 
56- 3/142- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Sakarya Atıksu Arıtma Tesisi Koku Giderme İnşaatı İşi için 6.400.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 111 sayılı yazısı.
 
57- 3/143- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün 23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Sapanca Muhtelif Yerler İçmesuyu İnşaatı için 6.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 112 sayılı yazısı.
 
58- 3/144- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün23/02/2015 tarihli, 1072 sayılı talep yazısı ile, İller Bankası A.Ş.nin belirleyeceği vadelerde azami 240 aya kadar kullanacağı Geyve İlçesi İçmesuyu Şebeke İnşaatı için 3.000.000,00.-TL krediye ilişkin her türlü iş ve işlemin Büyükşehir Belediyemizin garantörlüğünde 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 25/02/2015 tarih ve 113 sayılı yazısı.
 
59- 3/145- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Makine İkmal Şube Müdürlüğünün, hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesine bağlanması ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre 2015 mali gider bütçesinde kalan ödeneklerinin de Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına aktarılmasına ilişkin 02/03/2015 tarih ve 87 sayılı yazısı.
 
 
                                                 -09/03/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
60.3/146.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/07/2013 tarih ve 8/240 sayılı kararı ile kesinlemiş olan Hendek İlçesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişiklik tekliflerine ilişkin Hendek İlçe Belediye Başkanlığının 05/03/2015 tarih ve 674 sayılı yazısı.
 
61.3/147.-Hendek İlçesi Nüzhetiye (Büyükdere) Mahallesi Özge kuyu Mevkiinde 1106 ada, 3 ve 1107 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliğine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2015 tarih ve 15 sayılı kararı.
 
 62.3/148.-Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına  yapılan itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih ve 19 sayılı meclis kararı.
 
63.3/149.- Erenler İlçesi Şeyhköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih ve 20 sayılı meclis kararı.
 
 64.3/150.-Erenler İlçesi Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih ve 22 sayılı meclis kararı.
 
65.3/151.- Erenler İlçesi Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan sınırları ile ilgili itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/03/2015 tarih ve 23 sayılı meclis kararı.
 
 66.3/152.-Erenler İlçesi Erenler, Yeni, Küpçüler, Tabakhane, Hacıoğlu, Dilmen, Bağlar ve Yeşiltepe  Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına yapılan itirazlara ait Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/03/2015 tarih ve 26 sayılı meclis kararı.

 
 

×