Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.11.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08.11.2010 Tarihli Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.11.2010 Pazartesi günü saat 14.00'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan Meclis Salonu'nda yapacağı toplantıya ait gündemdir

- Yoklama ve açılış.
- 11/10/2010 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması  
 

GÜNDEM 

1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/380 sayılı kararı ile tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilen, Arifiye İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının 15/07/2010 tarih ve 8296 kayıt nolu dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebinin uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 20/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

2. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/381 sayılı kararı ile tekrar incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna iade edilen, Arifiye İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının 28/06/2010 tarih ve 7695 kayıt nolu dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkma talebinin uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

3. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/419 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçesi Ozanlar Mahallesi 1 ada 355 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1631 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 22/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

4. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/421 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi G24B12C4A pafta, 2307 ada, 196 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerine İlave Hüküm talebine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1639 sayılı yazısının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 20/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

5. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/423 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 32 Evler Mahallesi Suat Sokak ve Çağlar Sokak, 25 pafta 4478 nolu parsel ve 27 K 4 pafta 137 ada 7-8 nolu parsellerin arasından geçen 7.00 m.lik yolun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği, 01/09/2010 tarih ve 57 sayılı kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 20/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

6. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/424 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin Osmanbey Köyü, Çeltiklik Mevkii 1 pafta, 1298 - 861 - 863 - 877 nolu parsellerin Emsal=0.40, Hmax=Serbest, Sanayi Alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planına ait 06/04/2010 tarih ve 29 nolu kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

7. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/425 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin Kamışlı Mahallesi, G24C05D1C imar paftası, yatay: 4509200 - 509900, dikey: 538867 - 538976 koordinatları arasında bulunan 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin 06/09/2010 tarih ve 51 nolu kararının uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

8. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/428 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2010 tarih ve 7/267 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesine (Sit Sınırı Dışında Kalan) ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 79 adet itiraza ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/49 sayılı kararında belirtilen 53 itiraza red kararının Belediyesinden geldiği şekli ile uygun olduğu, 14 itirazın uygun görüldüğü, 12 itirazın uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 25/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

9. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/429 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2010 tarih ve 7/266 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi Kırkpınar (Hasanpaşa, Soğuksu ve Tepebaşı Mahallelerine ait) 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 49 adet itiraza ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/48 sayılı kararında belirtilen 36 itiraza red kararının Belediyesinden geldiği şekli ile uygun olduğu, 4 itirazın uygun görüldüğü, 7 itirazın uygun görülmediği, 2 itirazın ise kısmen uygun görüldüğü kısmen uygun görülmediği şeklinde tanzim olunan 27/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

10. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/422 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1630 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Orta Mahalle 58 ada 94 nolu parselin Konut Alanından Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin söz konusu parselin LPG İstasyonu Alanına dönüştürülmesinin uygun olmadığı, Akaryakıt İstasyonu Alanına dönüştürülmesinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

11. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/440 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca Gölü Havzası Çevre Düzenleme Projesinde yapılan plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 02/09/2010 tarih ve 2010/50 nolu kararının Belediyesine iadesinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

12. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/426 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin G24C04A1A pafta, 135 ada, 1 nolu parselin Park Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 50 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

13. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/427 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Erenler İlçesi, 27 M IV pafta, 374 nolu parselle ilgili olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1638 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

14. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/433 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 14/06/2010 tarih ve 7/238 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Büyükesence Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ait Erenler Belediye Meclisinin 06/09/2010 tarih ve 49 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

15. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/431 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin Hanlı Merkez, Sakarya ve Hanlıköy Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresinde yapılan 3 adet itirazdan kabul edilen 1 adet itirazın Hanlıköy Mahallesi Tank Palet Fabrikası yanında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 982 - 1215 - 2574 - 5409 - 5410 - 5411 - 5412 - 5415 - 5416 - 5421 - 5422 - 5423 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan sınırı dışına alınmasına ait 01/09/2010 tarih ve 2010/61 kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

16. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/432 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/04/2010 tarih ve 4/148 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği onaylanan Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi, 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2010 tarih ve 2010/62 nolu kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

17. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/413 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Alandüzü Mahallesi 1358 nolu parselin 240 m².lik kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak gösterilerek bu alanın içinde 15 m².lik bir trafo işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/80 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

18. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/414 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Şeker Mahalle, Yağcılar Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Ozanlar Mahallesi, Karaosman Mahallesi, Tekeler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Mahalle, Maltepe Mahallesi ve Tepekum Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/81 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

19. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/415 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin Korucuk Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karakamış Mahallesi ve Camili Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/83 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 25/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

20. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/416 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Korucuk Mahallesi 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak planlara işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 06/09/2010 tarih ve 8/82 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 27/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

21. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/418 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Adapazarı İlçe Belediye Başkanlığının 27/09/2010 tarih ve 4417 sayılı yazısı ile Maltepe Mahallesi 656 ada 5-6 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 04/10/2010 tarih ve 1644 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

22. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/439 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 39 pafta, 154 ada, 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/10/2010 tarih ve 1698 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

23. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/441 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı-Karasu Devlet Yolu üzerinde yapımı devam eden Değirmencik Sapağı alt geçit çalışmalarında proje kapsamına ilave yapılacak olan Değirmencik istikametinden Karasu-Kocaali yönüne yapılması planlanan katılma kolu yolu 4995 nolu parsel üzerinden geçeceğinden bu parseli içeren imar tadilatına ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 40 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

24. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/417 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Valilik Kampusunun doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 20/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

25. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi 83 ada 21 ve 22 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 01/11/2010 tarihli Komisyon raporu, 

26. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/09/2010 tarih ve 9/340 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 02/02/2010 tarih ve 2010/5 sayılı kararı ile kabul edilen, Nailiye, Memnuniye, İstanbuldere, Balkaya, İkramiye, Fevziye, Muradiye ve Şükriye köylerine ait Köy Yerleşik Alan haritalarının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

27. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/361 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 pafta 37 ada 83 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

28. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13/09/2010 tarih ve 9/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi'nin İnönü Mahallesi 4 pafta 4895 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 02/08/2010 tarih ve 32 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

29. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 11/10/2010 tarih ve 10/383 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/07/2010 tarih ve 45 sayılı kararının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 22/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

30. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/406 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 07/09/2010 tarih ve 1585 sayılı yazısının uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 18/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

31. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/10/2010 tarih ve 10/434 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2011 yılına ait Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi uyarınca yürürlükteki mevzuatlara göre incelenerek ve düzenlemesi yapılarak uygun görüldüğü şeklinde tanzim olunan 26/10/2010 tarihli Komisyon raporu, 

32. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27/04/2010 tarih ve 5/179 nolu kararı ile onaylanan Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına 12/05/2010 - 12/06/2010 tarihleri arasında askı süresi içerisinde yapılan 29 adet itiraza ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/99 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1764 sayılı yazısı. 

33. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Güllük Mahallesi, 637 ada, 158 - 162 nolu parsellerde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu ile ilgili yapı yaklaşma mesafelerine ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 9/101 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1762 sayılı yazısı. 

34. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Korucuk Mahallesi, 1735 - 1737 ve 1739 nolu adaların muhtelif yerlerinde bulunan trafo yerleri ve yeraltı enerji hattı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1767 sayılı yazısı. 

35. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Korucuk Mahallesi, 2925 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlatılan 1/1000 ölçekli İmar Plan değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1768 sayılı yazısı. 

36. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin Orta Mahalle, 8 pafta, 66 ada, 11 - 157 nolu parsellerin Ortaöğretim Tesis Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 9/104 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1765 sayılı yazısı. 

37. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin Bekirpaşa, Kozluk, Pirahmetler, Nakışlar ve Epçeller Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait ilan askı süresinde yapılan 17 adet itiraza ilişkin 04/10/2010 tarih ve 50 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1770 sayılı yazısı. 

38. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Erenler İlçe Belediye Başkanlığı'nın 26/10/2010 tarih ve 3141 - 2733 sayılı yazısı ile, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin 28/10/2010 tarih ve 1776 sayılı yazısı. 

39. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, Kirişhane Caddesi, 29 K 3 pafta 17469 nolu parsel ve 7/4 pafta, 11159 nolu parselin, LPG Satış İstasyon Alanı olarak ayrılması şeklinde planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2010 tarih ve 8/304 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 59 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 28/10/2010 tarih ve 1777 sayılı yazısı. 

40. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 134 ada, 4 nolu parselin Park Alanından Belediye Hizmet ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 60 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1766 sayılı yazısı. 

41. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi, 29 K I pafta, 7276 nolu parsel üzerinde Trafo Binası ve Terfi İstasyonu (Adasu'ya ait) bulunmaktadır. Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 04/10/2010 tarih ve 61 nolu kararı ile 7276 nolu parselde yapılan plan değişikliği ile Trafo Binası ve Terfi İstasyonunun bulunduğu alan Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 1763 sayılı yazısı. 

42. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi, 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 04/10/2010 tarih ve 63 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 28/10/2010 tarih ve 1778 sayılı yazısı. 

43. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. sokak) ile 619.Sokak(yeni 426. sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı' isminin verilmesine ait 04/10/2010 tarih ve 69 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 885 sayılı yazısı. 

44. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın, Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin Gazi Mahallesi 27 pafta, 80 ada, 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı' ismi verilmesine ait 02/09/2010 tarih ve 2010/47 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 19/10/2010 tarih ve 729 sayılı yazısı. 

45. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kızılkaya Orman Köyü muhtarının 07/04/2010 tarih ve 4321 sayılı ile Örencik Orman Köyü Muhtarı Sabri DEMİR'in 07/04/2010 tarih ve 4322 kayıt nolu dilekçeleri doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebine ilişkin alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2010 tarih ve 7/239 sayılı kararının iptal edilmesine ait 27/10/2010 tarih ve 883 sayılı yazısı. 

46. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, İlimbey Köyü Muhtarı Turgut ÖZDEMİR'in 27/04/2010 tarihli dilekçesi doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinden çıkma talebine ilişkin alınan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/09/2010 tarih ve 9/336 sayılı kararının iptal edilmesine ait 27/10/2010 tarih ve 884 sayılı yazısı. 

47. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararıyla uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraza ilişkin 11/10/2010 tarihinde yapılan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/391 nolu kararında yapılması talep edilen düzeltmelere ilişkin 28/10/2010 tarih ve 1780 sayılı yazısı. 

48. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mahallesi 40.000,00 m2 yüzölçümlü 1704 nolu parselin (fuar, tır parkı, antrepo alanı) plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Belediyemize devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 27/10/2010 tarih ve 887 sayılı yazısı. 

49. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İlçe Belediyelerinin 2011 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesine ilişkin 02/11/2010 tarih ve 993 sayılı yazısı. 

50. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 21/10/2010 tarih ve 192 sayılı yazısı. 

51. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyelerinin 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre tetkiki hususunun görüşülmesine ilişkin 21/10/2010 tarih ve 191 sayılı yazısı.

×