Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.11.2010
11/474
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/101 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
08.11.2010
11/475
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/476
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/477
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/104 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/478
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 56 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/491
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetveller
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/492
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvelleri
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/442
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının 15/07/2010 tarih ve 8296 kayıt nolu dilekçesi ile ilgili 31/08/2010 tarih ve 667 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/443
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının 28/06/2010 tarih ve 7695 kayıt nolu dilekçesi ile ilgili 31/08/2010 tarih ve 668 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/444
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1631 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/445
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1639 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/446
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2010 tarih ve 57 sayılı kararı.
RED
08.11.2010
11/447
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2010 tarih ve 29 sayılı kararı.
İMAR KOM İADESİNE
08.11.2010
11/448
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2010 tarih ve 51 sayılı kararı.
RED
08.11.2010
11/449
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/49 sayılı kararı.
KISMEN KABUL - KISMEN RED
08.11.2010
11/450
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/48 sayılı kararı.
KISMEN KABUL - KISMEN RED
08.11.2010
11/451
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1630 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/472
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05/10/2010 tarih ve 471 sayılı yazısı.
KABUL
08.11.2010
11/473
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/99 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
08.11.2010
11/442
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Nuriosmaniye Köyü Muhtarının 15/07/2010 tarih ve 8296 kayıt nolu dilekçesi ile ilgili 31/08/2010 tarih ve 667 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/443
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi Şerefiye Köyü Muhtarının 28/06/2010 tarih ve 7695 kayıt nolu dilekçesi ile ilgili 31/08/2010 tarih ve 668 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/444
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1631 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/445
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1639 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/446
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2010 tarih ve 57 sayılı kararı.
RED
08.11.2010
11/447
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2010 tarih ve 29 sayılı kararı.
İMAR KOM İADESİNE
08.11.2010
11/449
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/49 sayılı kararı.
KISMEN KABUL - KISMEN RED
08.11.2010
11/450
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2010 tarih ve 2010/48 sayılı kararı.
KISMEN KABUL - KISMEN RED
08.11.2010
11/451
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1630 sayılı yazısı.
RED
08.11.2010
11/472
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05/10/2010 tarih ve 471 sayılı yazısı.
KABUL
08.11.2010
11/473
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/99 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV.
08.11.2010
11/474
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/101 sayılı kararı.
İMAR KOM HAVALE
08.11.2010
11/475
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/102 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/476
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/103 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/477
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 9/104 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/478
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 56 sayılı kararı.
İMAR KOM HAV
08.11.2010
11/448
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 06/09/2010 tarih ve 51 sayılı kararı.
RED
08.11.2010
11/452
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma İmar Plan Uygulama Hükümlerine istinaden onaylanan Çevre Düzenleme Projesinin onaylanması
dosyanın belediyesine iadesi
08.11.2010
11/453
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
G24C04A1A pafta 135 ada 1 nolu parselin Park Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabulüne,
08.11.2010
11/454
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi 27 M IV pafta 374 nolu parselden geçen 15.00 m.'lik imar yolunun 12.00 m'ye düşürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/455
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Büyükesence Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
Kabul,
08.11.2010
11/456
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Hanlıköy Mahallesi Tank Palet Fabrikası yanında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 982-1215-2574-5409-5410-5411-5412-5415-5416-5421-5422-5423 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan sınırı dışına alınması
Kabul,
08.11.2010
11/457
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/458
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Alandüzü Mahallesi 1358 nolu parselin 240 m².lik kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak gösterilerek bu alanın içinde 15 m².lik bir trafo işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/459
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karaosman Mahallesi, Tekeler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Mahalle, Maltepe Mahallesi ve Tepekum Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
8/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Korucuk Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karakamış Mahallesi ve Camili Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/460
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Korucuk Mahallesi 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak planlara işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/479
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul,
08.11.2010
11/480
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İstiklal Mahallesi, Kirişhane Caddesi, 29 K 3 pafta 17469 nolu parsel ve 7/4 pafta, 11159 nolu parselin, LPG Satış İstasyon Alanı olarak ayrılması şeklinde planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
komisyona havale
08.11.2010
11/481
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
134 ada, 4 nolu parselin Park Alanından Belediye Hizmet ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine
imar komisyonuna havale
08.11.2010
11/482
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi, 29 K I pafta, 7276 nolu parsel üzerinde bulunan Trafo Binası ve Terfi İstasyonu (Adasu'ya ait) bulunmaktadır. 7276 nolu parselde, yapılan plan değişikliği ile Trafo Binası ve Terfi İstasyonunun bulunduğu alanın Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
08.11.2010
11/462
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı, Maltepe Mahallesi 656 ada 5-6 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/483
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi, 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale
08.11.2010
11/484
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. Sokak) ile 619.Sokak(yeni 426.Sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı" isminin verilmesi
İmar komisyonuna havale
08.11.2010
11/485
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Gazi Mahallesi 27 pafta, 80 ada, 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı" isminin verilmesi
imar komisyonuna havale
08.11.2010
11/464
SBB
YOLLARIN TESPİTİ
Adapazarı-Karasu Devlet Yolu üzerinde yapımı devam eden, Değirmencik sapağı alt geçit çalışmalarında proje kapsamına ilave yapılacak olan Değirmencik istikametinden Karasu-Kocaali yönüne yapılması planlanan katılma kolu 4995 nolu parsel üzerinden geçeceğinden bu parseli içeren plan tadilatı
Kabul
08.11.2010
11/463
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 39 pafta, 154 ada, 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Valilik Kampüsünün doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
kabul
08.11.2010
11/488
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararıyla uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/489
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mahallesi 40.000,00 m2 yüzölçümlü 1704 nolu parselin (fuar,tır parkı, antrepo alanı) plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Belediyemize devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
08.11.2010
11/490
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2011 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi 83 ada 21 ve 22 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/467
SBB
YERLEŞİK ALAN HARİTALARININ ONAYLANMASI
Sapanca Nailiye, Memnuniye, İstanbuldere, Balkaya, İkramiye, Fevziye, Muradiye ve Şükriye köylerine ait Köy Yerleşik Alan haritaları
KABUL
08.11.2010
11/468
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 pafta 37 ada 83 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/469
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi 4 pafta 4895 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/470
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/486
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Kızılkaya Orman Köyü muhtarı ve Örencik Orman Köyü muhtarının köylerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkarılarak Geyve İlçe Belediyesine bağlanma talepleri
Yasal açıdan mümkün olmadığından, 14/06/2010 tarihinde bu konuda alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 7/239 sayılı kararının iptal edilmesine,
08.11.2010
11/487
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
İlimbey Köyü Muhtarı Turgut ÖZDEMİR'in köylerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkarılarak Geyve İlçe Belediyesine bağlanma talebi
Yasal açıdan mümkün olmadığından, 13/09/2010 tarihinde bu konuda alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/336 sayılı kararının iptal edilmesine,
08.11.2010
11/491
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetveller
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/492
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BÜTÇE TASARISI
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2011 Mali Yılı Bütçe Tasarıları ile 2012-2013 yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvelleri
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/488
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/07/2010 tarih ve 50 sayılı kararıyla uygun bulunan Köprübaşı, Vatan, Yazlık Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan - askı süresi içerisinde yapılan 35 adet itiraz
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/489
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Sakarya İli Arifiye İlçesi Karaabdiler Mahallesi 40.000,00 m2 yüzölçümlü 1704 nolu parselin (fuar,tır parkı, antrepo alanı) plandaki amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Belediyemize devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi
Kabul
08.11.2010
11/490
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı İlçe Belediyelerinin 2011 Mali yılına ait Gelir ve Ücret tarifelerinin görüşülmesi
Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
08.11.2010
11/452
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca Gölü Havzası 1/1000 ölçekli Koruma İmar Plan Uygulama Hükümlerine istinaden onaylanan Çevre Düzenleme Projesinin onaylanması
dosyanın belediyesine iadesi
08.11.2010
11/453
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
G24C04A1A pafta 135 ada 1 nolu parselin Park Alanından Spor Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabulüne,
08.11.2010
11/454
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Erenler İlçesi 27 M IV pafta 374 nolu parselden geçen 15.00 m.'lik imar yolunun 12.00 m'ye düşürülmesini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/455
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Büyükesence Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
Kabul,
08.11.2010
11/456
SBB
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Hanlıköy Mahallesi Tank Palet Fabrikası yanında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olan 982-1215-2574-5409-5410-5411-5412-5415-5416-5421-5422-5423 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak plan sınırı dışına alınması
Kabul,
08.11.2010
11/457
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 3466 ve 3467 nolu parselleri kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/458
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Alandüzü Mahallesi 1358 nolu parselin 240 m².lik kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak gösterilerek bu alanın içinde 15 m².lik bir trafo işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/459
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Karaosman Mahallesi, Tekeler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Orta Mahalle, Maltepe Mahallesi ve Tepekum Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
8/83
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Korucuk Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Karakamış Mahallesi ve Camili Mahallesinin muhtelif yerlerinde imar planlarında doğalgaz vana odaları ile bölge regülatörlerinin işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/460
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Korucuk Mahallesi 1709 ada 1 nolu parsel ile 3061 ada 1 nolu parsel arasında kalan Park Alanının bir kısmının Teknik Altyapı Alanı olarak planlara işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
Kabul,
08.11.2010
11/479
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI TALEBİ
Çaybaşıyeniköy, Hürriyet, Tepe, Tuapsalar ve Şükriye Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Kabul,
08.11.2010
11/480
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İstiklal Mahallesi, Kirişhane Caddesi, 29 K 3 pafta 17469 nolu parsel ve 7/4 pafta, 11159 nolu parselin, LPG Satış İstasyon Alanı olarak ayrılması şeklinde planlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
komisyona havale
08.11.2010
11/481
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
134 ada, 4 nolu parselin Park Alanından Belediye Hizmet ve Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine
imar komisyonuna havale
08.11.2010
11/482
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi, 29 K I pafta, 7276 nolu parsel üzerinde bulunan Trafo Binası ve Terfi İstasyonu (Adasu'ya ait) bulunmaktadır. 7276 nolu parselde, yapılan plan değişikliği ile Trafo Binası ve Terfi İstasyonunun bulunduğu alanın Teknik Altyapı Alanına dönüştürülmesi
İMAR KOMİSYONUNA HAVALE
08.11.2010
11/483
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kemalpaşa Mahallesi, Üniversite Caddesi, 17119 ve 16882 nolu parseller arasından geçen 10.00 m.'lik imar yolunun kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
İmar Komisyonuna havale
08.11.2010
11/484
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
İstiklal Mahallesi 626. Sokak (yeni 428. Sokak) ile 619.Sokak(yeni 426.Sokak) kesişiminde bulunan parka "Ömer YALÇIN Çocuk Parkı" isminin verilmesi
İmar komisyonuna havale
08.11.2010
11/485
SBB
ÇOCUK PARKINA İSİM VERİLMESİ
Gazi Mahallesi 27 pafta, 80 ada, 25 nolu parselde yapılacak olan parka "Mehmet Ali BALKAYA Parkı" isminin verilmesi
imar komisyonuna havale
08.11.2010
11/466
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi 83 ada 21 ve 22 nolu parseller için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/467
SBB
YERLEŞİK ALAN HARİTALARININ ONAYLANMASI
Sapanca Nailiye, Memnuniye, İstanbuldere, Balkaya, İkramiye, Fevziye, Muradiye ve Şükriye köylerine ait Köy Yerleşik Alan haritaları
KABUL
08.11.2010
11/468
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 14 pafta 37 ada 83 nolu parseldeki Akaryakıt İstasyonu Alanına LPG Lejantının ilave edilmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/469
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi 4 pafta 4895 nolu parsel ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/470
SBB
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin İstiklal Mahallesi 56 pafta 3974 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/471
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Köprübaşı Mahallesini kapsayan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarih ve 11/404 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Özel Planlama Alanı olarak ayrılan bölge ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
KABUL
08.11.2010
11/486
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
Kızılkaya Orman Köyü muhtarı ve Örencik Orman Köyü muhtarının köylerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkarılarak Geyve İlçe Belediyesine bağlanma talepleri
Yasal açıdan mümkün olmadığından, 14/06/2010 tarihinde bu konuda alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 7/239 sayılı kararının iptal edilmesine,
08.11.2010
11/487
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE SINIRLARINDAN ÇIKMA TALEBİ
İlimbey Köyü Muhtarı Turgut ÖZDEMİR'in köylerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından çıkarılarak Geyve İlçe Belediyesine bağlanma talebi
Yasal açıdan mümkün olmadığından, 13/09/2010 tarihinde bu konuda alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/336 sayılı kararının iptal edilmesine,
08.11.2010
11/462
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı, Maltepe Mahallesi 656 ada 5-6 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/464
SBB
YOLLARIN TESPİTİ
Adapazarı-Karasu Devlet Yolu üzerinde yapımı devam eden, Değirmencik sapağı alt geçit çalışmalarında proje kapsamına ilave yapılacak olan Değirmencik istikametinden Karasu-Kocaali yönüne yapılması planlanan katılma kolu 4995 nolu parsel üzerinden geçeceğinden bu parseli içeren plan tadilatı
Kabul
08.11.2010
11/463
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Tepekum Mahallesi 39 pafta, 154 ada, 526 nolu parselin Bölgesel Rekreasyon Alanından Spor Alanına dönüştürülmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği
Kabul
08.11.2010
11/465
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi Valilik Kampüsünün doğusunda bulunan Park Alanında bölge için ihtiyaç duyulan sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği
kabul