Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.10.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/10/2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
                                      GÜNDEM
 
 
1-   10/294.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/272 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Şeker Mahalle, 813. Sokak ve çevresine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 02/07/2012 tarih ve 7/97 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   10/295.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 2-41 ve 42 nolu parseller ile 193 ada, 43 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 8/108 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
3-   10/296.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 3099 ada, 1 nolu parsel ve yakın çevresini kapsayan 45 hektarlık alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 8/110 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   10/297.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 27 L1 pafta, 961 ada, 7-8 ve 9 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
5-   10/298.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1471 ada, 6 nolu ve 470 ada, 2 nolu parsellere ilişkin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/07/2012 tarih ve 7/227 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi içinde yapılan 1 adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   10/299.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2012 tarih ve 9/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, Eski Kazımpaşa Caddesi, 619.Sokak ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 89 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 19/09/2012 tarihli Komisyon raporu.

7-   10/300.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 28 M–IV pafta, 11252 nolu parselin "Ortaöğretim Alanı'ndan "Temel Eğitim Alanı'na dönüştürülerek,Emsal, Hmax ve çekme mesafesinin yeniden planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 05/09/2012 tarih ve 46 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağışeklinde tanzim olunan 17/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   10/301.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/07/2012 tarih ve 7/251- 7/252 sayılı kararları ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe merkezini kapsayan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2011 tarih ve 11/517 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirildiği 08/05/2012 tarih ve 24 - 24/1 - 25 sayılı Hendek İlçe Belediye Meclisi'nin kararlarınındairesine iadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 26/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
9-   10/302.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/195 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, İlmiye Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan 12 adet itirazdan 11 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
10-10/303.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/06/2012 tarih ve 6/221 sayılı kararı ile onaylanan; Sapanca İlçesi, Yanık Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ilan askı süresince yapılan 18 adet itirazdan 16 adedinin reddine, bir adedinin ise kısmen red kısmen de ekli plandaki şekliyle değiştirilerek, bir adedinin ise ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
11-10/304.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/04/2012 tarih ve 4/123 sayılı kararı ile onaylanan; Sapanca İlçesi, Kırkpınar (Soğuksu,Hasanpaşa, Tepebaşı Mahallerini kapsayan bölge) 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na ilan-askı süresince yapılan itirazlardan Belediyesince kabul edilen bir adet itiraz ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce değerlendirilmesi uygun görülen dört adet itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
12-10/305.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2012 tarih ve 9/276 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yeni Mahalle, 23 pafta, 64 ada, 4-5 ve 8 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 03/07/2012 tarih ve 2012/32 sayı ile aldığı kararının reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 24/09/2012 tarihli Komisyon raporu.

13-10/306.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.09.2012 tarih ve 9/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Balkaya Köyü, 111 ada, 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi'nin 03.07.2012 tarih ve 2012/33 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 21/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
14-10/307.-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/09/2012 tarih ve 9/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali yılına ait Gelir ve Ücret Tarifesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23.maddesi uyarınca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/b ve 97. maddeleri ile yürürlükteki mevzuatlara göre incelendiği ve düzenlemesi yapılan haliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
15-10/308.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 05/09/2012 tarih ve 45 sayılı kararındaki 2012 Mali yılında bütçesine 3.250.000,00 TL ek ödenek konulması incelenerek yürürlükteki mevzuatlara aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
16-10/309.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 07/09/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararındaki 2012 Mali Yılı bütçesinde gelir gider kalemlerine 2.000.000,00 TL ek ödenek konulması incelenerek yürürlükteki mevzuatlara aykırı bir işleme rastlanmadığından kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2012 tarihli Komisyon raporu.

17-10/310.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 24/02/2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 64 nolu Tebliğinde belirlenen tavan ücret tarifeleri dikkate alınarak ve 11/04/2011 tarih ve 4/179 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve İlçeler Otobüs Terminal Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan Ücret Tarife cetvelinin(Terminal çıkış ücretleri) kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
18-10/311.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, UKOME'nin 13/06/2012 tarih ve 2012/67 sayılı kararıyla Akyazı Ova Köyleri Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi kapsamında çalışan araçların Özel Halk Otobüsü statüsüne alınması uygun görülmüş, Özel Halk Otobüslerinin çalışma sürelerinin, imtiyaz bedellerinin, yıllık güzergah ücretlerinin, güzergah devir ücretlerinin, çalışacak araçların model, tip ve kapasiteleri ile çalışma şartlarının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/09/2012 tarihli Komisyon raporu.

19-10/312.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım ve Hukuk Komisyonuna havale edilen,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/f ve 9. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/f maddeleri hükmüne göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi T ve M Seri Plakalı, Hatlı Ticari Taksi Dolmuş/Minibüs Yönetmeliği'nin yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 27/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
20-10/313.-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 10/09/2012 tarih ve 9/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 79. maddesi ile bu Kanuna göre çıkartılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 122. ve 151. maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/L ve 9. maddeleri hükmüne göre hazırlanan "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sınırları dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar üzerinde ücretli otopark işletilmesi Hakkındaki Yönetmeliği'nin düzeltme ve düzenlemesi yapılan haliyle yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/09/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
21-10/314.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 2307 ada 102 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin 02/10/2012 tarih ve 1235 sayılı yazısı.

22-10/315.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi 1158 ada, 5 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi'nin 03/09/2012 tarih ve 8/109 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/10/2012 tarih ve 1236 sayılı yazısı.
 
23-10/316.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, G24B23D pafta, 448 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ait 02/10/2012 tarih ve 1245 sayılı yazısı.
 
24-10/317.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 657 ada, 1 parsel ve 133 ada, 9 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesine ait 02/10/2012 tarih ve 1243 sayılı yazısı.

25-10/318.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi,125–126–127–128–129–130–131–132–133–134–135–136–137–138–139–140–141–142–143–144–157–158–159–160– 161–162–163–166–186–187–188–337–338–339-340 ve 347 nolu adaları kapsayan alanda,Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin uygulamasından vazgeçilmesine ait Hendek İlçe Belediye Meclisinin 07/08/2012 tarih ve 29 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/10/2012 tarih ve 1234 sayılı yazısı.
 
26-10/319.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Batakköy Mahallesi, 113 ada 10 nolu mülkiyeti maliye hazinesine ait, orman vasıflı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı talebinin görüşülmesine ait 02/10/2012 tarih ve 1233 sayılı yazısı.

27-10/320.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Fatih Mahallesi, 2 ada, 425 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/09/2012 tarih ve 44 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/10/2012 tarih ve 1232 sayılı yazısı.
 
28-10/321.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi'nin 06/09/2012 tarih ve 2012/29 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan 38 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 28/09/2012 tarih ve 1213 sayılı yazısı.
 
29-10/322.-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize bağlı Adapazarı İlçe Belediyesinin 2012 Mali yılı bütçesinin bazı gider kalemlerine konulan ödeneklerin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından aynı yasanın 62'nci, 5018 sayılı Kanunun 19'uncu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'nci maddeleri hükümleri dahilinde yetersiz gider kalemlerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla, ödeneğinin İller Bankasından sağlanan kredilerden karşılanmak kaydıyla 2012 Mali Yılı Bütçesine cetvellerde belirtildiği şekilde 6.815.599,44 TL ek ödenek konulmasına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 11/09/2012 tarih ve 8/118 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/10/2012 tarih ve 828 sayılı yazısı.
 
30-10/323.-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 31 Mayıs 2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' gereği Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sınırları içerisinde yapılacak kentsel dönüşümle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünün 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesine göre kurulmasına ilişkin 03/10/2012 tarih ve 1265 sayılı yazısı.
 
31-10/324.-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurlara yönelik 21/10/2003 tarih ve 15/171 sayılı Belediye Meclisinin kararı ile kabul edilen Disiplin Yönetmeliği ve 10/04/2006 tarih ve 4/197 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak, 6111 sayılı Kanunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yapılan değişikliklere istinaden yeniden düzenlenen Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesine ait 03/10/2012 tarih ve 1266 sayılı yazısı.
 
32-10/325.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen ödenek tertibinin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup, gider bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan gider tertiplerinden ilgili ödenek tertibine, 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 maddesine binaen aktarma yapılabilmesine ilişkin 26/09/2012 tarih ve 230 sayılı yazısı.
 
33-10/326.-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin e fıkrasına göre 30 yılı geçmemek kaydıyla mülkiyeti hazine adına kayıtlı olup Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli olan Alandüzü Mahallesinde bulunan Sakarya Fen Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet Sağlık Meslek Lisesi ve Şehit Adil ARSLAN İlköğretim Okulunun güneyinde bulunan ormanlık alanın Orman içi Dinlenme Yeri olarak kullanılması ve halkın rekreasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmek üzere kiralama işleminin yapılması ile ilgili düzenlenecek protokol, diğer iş ve işlemlere ait evrakların imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ait 03/010/2012 tarih ve 126 sayılı yazısı.

34-10/327.-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediye Encümeninin 20/09/2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesine göre görüşülmesine ilişkin 01/10/2012 tarih ve 19 sayılı yazısı. Performans Programına BURADAN ulaşabilirsiniz. 
 
 
 

-İLAVE GÜNDEM(08/10/2012)-

 

35.  10/328.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya ili Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Bağlar arkası Mevkii 3 pafta, 141 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave Mevzii Uygulama İmar Planına ilişkin 05/10/2012 tarih ve 1276 sayılı yazısı.

 

    36.10/329.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 04/10/2012 tarih ve 4420 sayılı yazısı ile Sapanca Gölü Havzası 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda birinci bölge sınırının düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğine ilişkin 05/10/2012 tarih ve 1277 sayılı yazısı. 

 

     37.10/330.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İl Özel İdaresi Ar-ge ve İmar Dairesi Başkanlığının 27/07/2012 tarih ve 9642 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, Emirsultan Mezarlığı içerisinde kalan 564 ada, 2 ve 18 nolu, 566 ada, 1-5-14 nolu 567 ada, 1-3-14-21-36 nolu, 573 ada, 5-6-11-17-20-21-23-27 nolu, 574 ada, 1-2-3-15 nolu 581 ada, 1 nolu parsellerde İl Özel İdaresine ait 41.782,29 m2.lik hissenin umumi hizmetlerde kullanılmak üzere(mezarlık alanı) 41.782,29 TL bedel üzerinden, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mah. 415 ada, 410 nolu parselde İl Özel İdaresine ait 566,44 m2 lik hissenin(Belediye Hizmet Alanı) 56.644,00 TL bedel üzerinden satın alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 05/10/2012 tarih ve 2333 sayılı yazısı. 

 

               38.10/331.-.Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesinin ( m ) bendine göre yapılan, Sakarya İli Erenler İlçesi 8001 nolu parsel üzerinde, İlimiz Spor Kulüpleri'nin hizmetine sunulmak üzere yapımı tamamlanan "Amatör Spor Evi'nin' Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığına tahsisinin yapılabilmesi için 5216 sayılı Kanunun 18/g maddesine göre Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 05/10/2012 tarih ve 826 sayılı yazısı.

  

39.10/332.-.Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliğinin 26/09/2012 tarihli ve 6720 sayılı yazısına istinaden, kentler arası ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi birikimi ve karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) bendine göre Tunus'un Tataouine Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18/g maddesine göre meclis kararının alınması ve protokol imzalanabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na yetki verilmesine ilişkin 05/10/2012 tarih ve 382 sayılı yazısı.

 

40.10/333.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09/07/2012 tarih ve 7/249 sayılı kararı ile yapımına karar verilen okul binası ve müştemilatın mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 192 ada, 2 nolu parsel olan taşınmaz ile mülkiyeti Hazineye ait 192 ada, 42-43-44 nolu parsel olan taşınmazlar üzerine yapılacaktır. 192 ada, 2,42,43,44 nolu parsellerin Belediyemize tahsisi ile 42-43 nolu parseller üzerindeki konutların yıkılması ve yıkılan konutların yerine başka bir yerden konut alınarak ilgili kurumlara devir edilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-75. maddelerine göre işlem yapılabilmesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki TOÇOĞLU'na ve Encümene yetki verilmesine ilişkin 08/10/2012 tarih ve 316  sayılı yazısı.


×