Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.09.2014 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

Davet Yazısı 
T.C
      SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/09/2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 Yoklama ve açılış.
 14/07/2014 ve 06/08/2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
                                                    
 
GÜNDEM
 
1-10/226- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/219 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28.02.2014 tarih ve 3171 Oluru ile onaylanan Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan askı süresi (21.03.2014-21.04.2014) içerisinde Sakarya Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 08.04.2014 tarih ve 402 sayılı yazısı ile yapmış olduğu itirazın reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
2-10/227.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/220 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri (Karasu- Kocaali-Kaynarca İlçelerinin tamamı ile Ferizli-Hendek-Söğütlü İlçelerinin bir kısmını kapsayan) 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların komisyon raporunda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
3-10/228.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/221 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya ili Güney Planlama Alt Bölgesi (Geyve-Pamukova-Taraklı İlçelerinin tamamı ile Akyazı-Karapürçek İlçelerinin bir kısmını kapsayan)1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına itirazların komisyon raporunda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
4-10/229- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/217 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
5-10/230- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/218 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve plan notu ilavesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
6-10/231- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/187 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771-774-775-776-834-835-838 ve 844 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
7-10/232- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/186 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
8-10/233- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/188 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada, 1 nolu ve 641 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 6/57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
9-10/234- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3674 ada, 4 nolu parselin kuzeyindeki park alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2014 tarih ve 6/59 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
10-10/235- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/194 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, 1536 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2014 tarih ve 31 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
11-10/236- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/195 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/07/2014 tarih ve 35 sayılı kararıyla uygun görülen Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 522 ada, 1 nolu, 523 ada, 1 nolu, 531 ada, 1 nolu, 529 ada, 1 nolu, 481 ada, 1 nolu, 528 ada, 1 nolu, 526 ada, 1 nolu parseller ile 2914, 2915, 2916, 2976 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
12-10/237.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/197 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu yolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
13-10/238- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/199 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu yolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
14-10/239.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/08/2014 tarih ve 9/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen Alancuma Kırsal Yerleşme Alan Sınırı ve Horozlar Kırsal Yerleşme Alan Sınırının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 02/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
15-10/240- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/200 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan Hendek 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda değişiklik öngören Hendek Belediye Başkanlığı’nın 02.07.2014 tarih ve 1492 sayılı yazısında 9 madde halinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinin komisyon raporunda belirtildiği üzere kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
16-10/241- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/06/2014 tarih ve 7/156 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2013 tarih ve 11/313 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
17-10/242- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/202 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 53 nolu ve 2623 ada, 3 nolu, parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
18-10/243- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/204 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Kurtköy Sınırları içinde yer alan 3 pafta, 216-225-226-253-254-753 ve 754 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
19-10/244- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve yakın çevresini kapsayan alanın “Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı” olarak E=0.20 ve Hmax=24.50 m. şeklinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.06.2014 tarih ve 2014/38 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
20-10/245- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/203 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarih ve 6/120 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın tamamının “Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı” olarak gösterilmesi ve tanımlanmasının yapılmasının kabulünün uygun olacağı,  Emsal ve Hmax değerlerinin plan üzerinde gösterilmesi gerektiği şeklinde itirazın ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olması sebebi ile reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 06/08/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
21-10/246- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/206 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, 114 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 14/08/2014 tarihli Komisyon raporu.

22-10/247- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi,Tuzla Mahallesi 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan ekli plandaki alanın “Kentsel Gelişme Alanından “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ait 20/08/2014 tarih ve 1564 sayılı yazısı.
 
23-10/248- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan ekli plandaki alanın “Konut Alanından “Sanayi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan Değişikliğine ait 20/08/2014 tarih ve 1565 sayılı yazısı.
 
24-10/249- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan askı süresi (01/08/2014-30/08/2014) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 01/09/2014 tarih ve 1580 sayılı yazısı.
 
25-10/250- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçesi, Maltepe Mahallesi 649 ada, 280 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 8/90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 01/09/2014 tarih ve 1650 sayılı yazısı.
 
26-10/251- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Yenimahalle 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih ve 34 sayılı kararının görüşülmesine ait 25/08/2014 tarih ve 1594 sayılı yazısı.
 
27-10/252- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Tepe, Tuapsalar, Şükriye Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına ilişkin Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih ve 39 sayılı kararının görüşülmesine ait 25/08/2014 tarih ve 1589 sayılı yazısı.  
 
28-10/253- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişikliğine ait 12/08/2014 tarih ve 1545 sayılı yazısı.
 
29-10/254- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 330 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/08/2014 tarih ve 59 sayılı kararının görüşülmesine ait 18/08/2014 tarih ve 1557 sayılı yazısı.
 
30-10/255- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/942 - K:2014/672 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan Sağlık Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 3 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 21/08/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısı.
 
31-10/256- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/941 - K:2014/671 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan İçişleri Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 1 nolu ve parsel bitişiğinde mülkiyeti Hazineye ait 1127 ada 2 nolu parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 21/08/2014 tarih ve 1583 sayılı yazısı.
 
32-10/257- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/940- K:2014/670 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan Hazine adına kayıtlı Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 21/08/2014 tarih ve 1582 sayılı yazısı.
 
33-10/258- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 1112 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Karasu İlçe Belediye Meclisinin 03/07/2014 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 20/08/2014 tarih ve 1566 sayılı yazısı.

34-10/259- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1080 nolu parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin Geyve İlçe Belediye Meclisinin 03/06/2014 tarih ve 2014/46 sayılı kararının görüşülmesine ait 27/08/2014 tarih ve 1610 sayılı yazısı.
 
35-10/260- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi 627 ve 628 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 21/08/2014 tarih ve 1574 sayılı yazısı.

36-10/261- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi İnönü Mahallesi, 630 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 13/08/2014 tarih ve 1544 sayılı yazısı.
 
37-10/262- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Hasanpaşa Mahallesi, 2168 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin 09/07/2014 tarih ve 1342 sayılı yazısı.
 
38-10/263- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 726 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 21/08/2014 tarih ve 1572 sayılı yazısı.

39-10/264- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü ilçesi, Orta Mahalle 145 ve 146 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 03/12/2013 tarih ve 2013/36 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/08/2014 tarih ve 1620 sayılı yazısı.
 
40-10/265- Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 11/07/2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 2464 Sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan, vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin 13/08/2014 tarih ve 2457 sayılı yazısı
 
41-10/266-Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi 26M-11 pafta, 10021 parsel üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Sakarya Park’ta bulunan büfenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(e), 75 (d) ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. Maddelerine göre Erenler İlçe Belediyesine 10 (on) yıllığına 400 TL bedelle tahsis edilmesi ve tahsis bedelinin yıllık artışlarının Tüfe oranında belirlenmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 01/09/2014 tarih ve 60 sayılı yazısı.

42-10/267-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Geyve Kaymakamlığı İlçe Mal Müdürlüğünün 22/05/2014 tarih 1082 sayılı yazısı ile, Geyve İlçesi Eşme Mahallesinde Mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemize tahsisli olan 1528 nolu 1900,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, mezarlık alanı olarak ihtiyaç duyulmadığından 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi hükmü gereğince tahsisinin kaldırılmasına ilişkin 22/07/2014 tarih ve 1990 sayılı yazısı.
 
43-10/268- Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan 2014 yılı Performans Programında ve 2014 Mali yılı bütçesinde ödeneği bulunan iki adet traktör 4WD(4x4) iş makinesinin öz kaynaklarımızla alınabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 11/08/2014 tarih ve 213 sayılı yazısı.
 
44-10/269- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında ilçe belediyelerimizin hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile Kurumumuza ait Ek-1’de belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin Hendek, Karapürçek, Erenler İlçe Belediyeleri ve SASKİ’ye Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devir edilebilmesine ilişkin 29/08/2014 tarih ve 989 sayılı yazısı.

45-10/270.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin” 11’nci maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin(I) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin  (III sayılı cetvel) görüşülmesine ilişkin 29/08/2014 tarih ve 1666 sayılı yazısı.
 
-08/09/2014 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 46.10/271.-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize bağlı İlçe Belediyelerinin 2015 Mali Yılı bazı maktu Vergi ve Harç limitlerinin 2464 Sayılı Kanunun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan, vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin 05/09/2014 tarih ve 2599 sayılı yazısı
 
 47.10/272.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/196 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Erenler İlçesi Kozluk Mahallesi 2412 ada, 152-153? 154-155-156-157-158? 171? 172? 173? 174-175-176-177? 178? 179? 180-181-182-183-184-186?187 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
 48.10/273.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/07/2014 tarih ve 8/198 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Erenler İlçesi Kozluk Mahallesi 2412 ada, 152-153? 154-155-156-157-158? 171? 172? 173? 174-175-176-177? 178? 179? 180-181-182-183-184-186?187 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin plan notu ilavesi ile birlikte ekli plandaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 04/09/2014 tarihli Komisyon raporu.
 
 49.10/274.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi 642 ada, 1254 nolu parsele yönelik ilan askı süresi içinde yapılan itirazın kabulüne ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/07/2014 tarih ve 7/72 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 01/09/2014 tarih ve 1649 sayılı yazısı.
           
 50.10/275.- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mülkiyeti Maliye adına kayıtlı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 45 sayılı kararına ilişkin 01/09/2014 tarih ve 1659 sayılı yazısı.
 
 51.10/276.- Serdivan İlçe Belediye Meclisinin, Serdivan 1428 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/05/2014 tarihli 6/119 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına bağlı olarak “Sosyal Tesis Alanı (Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi) Emsal=1.00 Hmax=12.00 metre” şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait 01/09/2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararı
 
 52.10/277.-Serdivan İlçe Belediyesi Meclisinin, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon imar palanına bağlı olarak hazırlanan “Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 01/09/2014 tarih ve 46 sayılı kararı
 
 53.10/278.-Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Seyfeler Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notunun kaldırılmasına ilşkin 02/09/2014 tarih ve 77 sayılı kararı.
  
 54.10/279-Akyazı İlçe Belediye Meclisinin, Cumhuriyet Mahallesi 20.i.3.c pafta, 417 ada, 8 nolu parselin konut alanı iken Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait plan tadilatına ilişkin 02/09/2014 tarih ve 78 sayılı  kararı.
 
   

×