Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.09.2014
10/247
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan alan ?Kentsel Gelişme Alanı?ndan ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan ekli plandaki alanın ?Kentsel Gelişme Alanı?ndan ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ve ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20/08/2014 tarih ve 1564 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/248
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan alan ?Konut Alanı?ndan ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan Adapazarı İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Tuzla Mahallesi, 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832 nolu adaları kapsayan ekli plandaki alanın?Konut Alanı?ndan ?Sanayi Alanı?na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan, Adapazarı ilçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ve ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20/08/2014 tarih ve 1565 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/249
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan 38 itiraz.
Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 66 ada 5-149-150-152-213-214-241 ve 297 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine yapılan 38 itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi ve ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2014 tarih ve 1580 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/250
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi 649 ada, 280 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Maltepe Mahallesi, 649 ada, 280 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 01/09/2014 tarih ve 8/90 sayılı kararının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 ve 14. Maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2014 tarih ve 1650 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/251
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Yeni Mahalle 10845-10846-10847-10848-10849-10850-10851-10852-10853-10854-10855-10856-10857-10858 nolu parsellere ait Erenler Belediye Meclisinin 07/07/2014 tarih 34 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/08/2014 tarih ve 1594 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.09.2014
10/252
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Tepe, Tuapsalar, Şükriye Mahallelerini kapsayan alana ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı.
Erenler İlçesi, Çaybaşıyeniköy, Tepe, Tuapsalar, Şükriye Mahallelerini kapsayan alana ait Erenler Belediye Meclisinin 04/08/2014 tarih 39 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/08/2014 tarih ve 1589 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/253
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 15 pafta 38 ada, 113 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin hazırlanan plan değişikliği talebi.
Akyazı İlçe Merkezi ile Seyfeler ve Küçücek Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12/08/2014 tarih ve 1545 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/254
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 330 ada 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Akyazı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 330 ada, 2 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Akyazı Belediye Meclisi?nin 05/08/2014 tarih ve 59 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14.Maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 18/08/2014 tarih ve 1557 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/255
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sağlık Bakanlığına tahsisli,Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 3 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/942-K:2014/672 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan Sağlık Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 1127 ada 3 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince incelenmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/08/2014 tarih ve 1570 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
İçişleri Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 1127 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/941-K:2014/671 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan İçişleri Bakanlığına tahsisli, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 1127 ada 1 nolu ve parsel bitişiğinde mülkiyeti hazineye ait 1127 ada 2 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/08/2014 tarih ve 1583 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hazine adına kayıtlı, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2013 tarih ve 2/56 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/940-K:2014/670 nolu kararına göre iptal edilen planın taşınmaza ilişkin kısmı için yeniden hazırlanan Hazine adına kayıtlı, Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 283 ada 15 nolu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/08/2014 tarih ve 1582 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 1112 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Karasu İlçesi, Aziziye Mahallesi, 1112 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Karasu İlçe Belediye Meclisince alınan 03/07/2014 tarih ve 64 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20/08/2014 tarih ve 1566 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1080 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Geyve İlçesi, Alifuatpaşa Mahallesi, 4 pafta, 1080 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Geyve İlçe Belediye Meclisince alınan 03/06/2014 tarih ve 2014/46 sayılı kararının; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/08/2014 tarih ve 1610 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/260
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi 627 ve 628 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Ferizli İlçesi 627 ve 628 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/08/2014 tarih ve 1574 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/261
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 630 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 630 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 13/08/2014 tarih ve 1544 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/262
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2168 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 2168 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/07/2014 tarih ve 1342 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 726 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 726 nolu parsele yönelik hazırlanan Hayvancılık Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 2014/6 sayılı kararının 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 21/08/2014 tarih ve 1572 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle 145 ve 146 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle 145 ve 146 nolu parsellere yönelik hazırlanan ?Hayvancılık Amaçlı? 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin; 03/12/2013 tarih ve 2013/36 sayılı kararının, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/08/2014 tarih ve 1620 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi 642 ada, 1254 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yönelik ilan askı süresi içinde yapılan itiraz.
Adapazarı İlçesi Hızırtepe Mahallesi 642 ada, 1254 nolu parselin 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yönelik ilan askı süresi içinde yapılan itirazın kabulüne ilişkin Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07/07/2014 tarih ve 7/72 sayılı kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi, 5216 sayılı yasanın 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/09/2014 tarih ve 1649 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, mülkiyeti Maliye adına kayıtlı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 17300 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7. ve 14. maddeleri ile ?Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği? hükümlerince görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/09/2014 tarih ve 1659 sayılı yazısının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/276
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan 1428 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12/05/2014 tarihli 6/119 sayılı kararı ile onaylanan Serdivan 1428 ada, 4,5 ve 6 nolu parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına bağlı olarak ?Sosyal Tesis Alanı (Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi) Emsal=1.00 Hmax=12.00 metre? şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/09/2014 tarih ve 44 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI
Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21/10/2013 tarihli 11/308 ve 12/05/2014 tarihli 6/119 sayılı kararları ile onaylanan Serdivan İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım imar planına bağlı olarak hazırlanan ?Serdivan Merkez Güney 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin 01/09/2014 tarih ve 46 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi Seyfeler Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notunun kaldırılması.
Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 04/02/2014 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Seyfeler Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2014 tarih ve 3/66 sayılı kararı ile onaylandığı, hazırlanan planın plan notlarıyla bir bütün olduğu, plan notlarında uygulama hükümlerinde yer alan ?İmar planlarında arsa ve arazi düzenlemeleri 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır? şeklindeki plan notunun uygulamada sıkıntılar yaşanacağı düşünüldüğünden kaldırılmasına ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 77 sayılı kararı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/279
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PLAN TADİLATI
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 20.i.3.c pafta, 417 ada, 8 nolu parselin ?Konut Alanı? iken ?Dini Tesis Alanı? olarak değiştirilmesine yönelik imar tadilatı.
Akyazı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 20.i.3.c pafta, 417 ada, 8 nolu parselin Konut Alanı iken Dini Tesis Alanı olarak değiştirilmesine ait plan tadilatına ilişkin Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/09/2014 tarih ve 78 sayılı kararının okunması suretiyle yapılan müzakere ve işaretle oylaması neticesinde; Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/226
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan-askı süresi içinde yapılan bir adet itiraz.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; Bakanlık Makamının 28.02.2014 tarih ve 3171 Oluru ile onaylanan Sakarya İli 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilan askı süresi (21.03.2014-21.04.2014) içerisinde Sakarya Valiliği Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü?nün 08.04.2014 tarih ve 402 sayılı yazısı ile yapmış olduğu itirazda planda yer alması istenen hükümlerin, planın V.11-V.15-V.50 nolu maddelerinde benzer şekilde bulunuyor olması nedeniyle, itirazın reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 14/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/227
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Sakarya İli, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilan-askı süresi içinde yapılan 26 adet itiraz.
......14- Plan Hükümleri ?5. Genel Hükümler? başlığı altında bulunan 5.23 Maddesinin; ?İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek-1 ve ek-2 bölümünde yer alan hayvancılık tesisleri için imar planı yapılması zorunludur. İlgili yönetmeliğin ek-3 bölümünde yer alan hayvancılık tesislerine yönelik imar planı yapılıp yapılmayacağına ilgili idaresince karar verilecektir. İmar planlarında bu planda belirlenen yapılaşma koşullarına uyulacaktır.? hükmünde bulunan çelişkiler nedeniyle (Bu faaliyete ilişkin yürütücü hükümler marjinal tarım arazileri başlığı altında toplanmıştır.) iptal edilmesinin uygun olacağına dair tanzim olunan dokuz sayfadan oluşan 24/04/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/228
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Sakarya İli, Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilan-askı süresi içinde yapılan 4 adet itiraz.
14- Plan Hükümleri ?5. Genel Hükümler? başlığı altında bulunan 19. Maddesinin; ?İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ek-1 ve ek-2 bölümünde yer alan hayvancılık tesisleri için imar planı yapılması zorunludur. İlgili yönetmeliğin ek-3 bölümünde yer alan hayvancılık tesislerine yönelik imar planı yapılıp yapılmayacağına ilgili idaresince karar verilecektir. İmar planlarında bu planda belirlenen yapılaşma koşullarına uyulacaktır.? hükmünde bulunan çelişkiler nedeniyle(Bu faaliyete ilişkin yürütücü hükümler marjinal tarım arazileri başlığı altında toplanmıştır.) iptal edilmesinin uygun olacağına uygun olacağı dair tanzim olunan beş sayfadan oluşan 02/09/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/229
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçeği Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 14/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/230
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçeği Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve plan notu ilavesi.
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, Ayçiçek Vadisi ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve plan notu ilavesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 14/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/231
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771-774-775-776-834-835-838 ve 844 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 973 ada, 771-774-775-776-834-835-838 ve 844 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanından Konut+Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/232
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 145 ve 4 nolu parsellerden, 145 nolu parselin Resmi Kurum Alanından Ticaret Alanına, 4 nolu parselin de yine Resmi Kurum Alanından Otopark Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun, MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/233
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada 1 ve 641 ada 1 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 637 ada, 1 nolu ve 641 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 02.06.2014 tarih ve 6/57 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/234
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Alandüzü Mahallesi, 3674 ada,4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Adapazarı İlçe Belediye Meclisi?nin 02.06.2014 tarih ve 6/59 sayılı kararı ile uygun görülen, Alandüzü Mahallesi, 3674 ada 4 nolu parselin kuzeyindeki park alanının trafo yapılmak üzere teknik altyapı alanına dönüştürüldüğü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/235
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 1536 ada, 17 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 02.06.2014 tarih ve 31 sayılı kararıyla uygun görülen, 1536 ada, 17 nolu parselin yapılaşma şartlarının Emsal(E)=0.50?den 1.25?e ve 2 olan kat sayısının Hmax=12.50 m.?ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/236
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi 522 ada, 1 nolu, 523 ada, 1 nolu, 531 ada, 1 nolu, 529 ada, 1 nolu, 481 ada, 1 nolu, 528 ada, 1 nolu, 526 ada, 1 nolu parseller ile 2914, 2915, 2916, 2976 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Serdivan İlçe Belediye Meclisi?nin 01.07.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi, 522 ada, 1 nolu, 523 ada, 1 nolu, 531 ada, 1 nolu, 529 ada, 1 nolu, 481 ada, 1 nolu, 528 ada, 1 nolu, 526 ada, 1 nolu parseller ile 2914, 2915, 2916, 2976 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek, ?Plan değişikliği sınırları içinde kalan alanda; 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılmadan imar durumu verilemez. Ayrıca bu sınırlar içinde Sosyal-Kültürel-Dini Tesisler Alanını kuzey-kuzeydoğu yönünde sınırlayan 12.00 metrelik yol yapılmadan ve bu alanda kalan adanın/parselin 12.00 metrelik bu yola olan cephesinde istinat duvarı inşa edilmeden, bu ada/parsele yapı ruhsatı verilemez? şeklinde plan notu ilavesi ile birlikte kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/237
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu otoyolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu yolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksının, başladığı kısmın aynı kalarak Adapazarı-Karasu otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanacak şekilde ekli plandaki gibi hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/238
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu yolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksının değişikliğini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, D100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayan; Sakarya Nehri üzerinden geçerek Adapazarı-Karasu yolunun Tepekum Mahallesinden geçen kısmında sonlanan ulaşım aksının, başladığı kısmın aynı kalarak Adapazarı-Karasu otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanacak şekilde ekli plandaki gibi hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/239
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Alancuma ve Horozlar Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Erenler İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen Alancuma Kırsal Yerleşme Alan Sınırı ve Horozlar Kırsal Yerleşme Alan Sınırının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 02/09/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/240
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Hendek 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklikleri.
Hendek 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?nda değişiklik öngören Hendek İlçe Belediye Başkanlığı?nın 02.07.2014 tarih ve 1492 sayılı yazısında dokuz madde halinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliklerinden, 3-4-7-8-9 nolu maddelerdeki plan değişikliklerinin teklif edildiği şekli ile kabulünün uygun olacağı, 1-2-5-6 nolu maddelerdeki plan değişikliklerinin ise ekli planlardaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/241
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?nda bulunan ?Terminal Alanı? ile ilgili plan değişikliği.
Akyazı İlçe Belediye Başkanlığı?nın Terminal Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin, ekli plandaki gibi 76 ada, 26-27-28 nolu parsellerin Yolboyu Ticaret Alanından Terminal Alanı?na dönüştürülmesi şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 18/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/242
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 53 nolu ve 2623 ada, 3 nolu, parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2622 ada, 53 nolu ve 2623 ada, 3 nolu, parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının; 2622 ada, 53 nolu parselin yaklaşık 66.000,00 m².?sinin Depolama ve Lojistik Alanı olarak; 2623 ada, 3 nolu parselin ise, plandaki 15.00 metrelik yol nedeniyle bu alanla bütünleşememesi ve dolayısıyla ileride bir başka plan çalışmasında değerlendirilmesinin planlama tekniği açısından daha uygun olması nedeniyle plan sınırı dışına çıkartılması şeklinde ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 28/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/243
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Kurtköy Sınırları içinde yer alan 3 pafta, 216-225-226-253-254-753 ve 754 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçesi, Kurtköy Sınırları içinde yer alan 3 pafta, 216-225-226-253-254-753 ve 754 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 25/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/244
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve yakın çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisi?nin 02.06.2014 tarih ve 2014/38 sayılı kararıyla uygun görülen, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın ?Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı? olarak E=0.20 ve Hmax=24.50 m. şeklinde planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği; yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlandığından kabulünün uygun olacağı yönündeki 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/245
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan ?Sapanca Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine? yapılan itiraz.
Plana yapılan itirazın; Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 43 ada, 14-15-19-27-122 ve 123 nolu parseller ve çevresini kapsayan alanın tamamının ?Yüksek Hızlı Tren Gar Alanı? olarak gösterilmesi ve tanımlanmasının yapılması ile ilgili kısmının kabulünün uygun olacağı, Emsal ve Hmax değerlerinin plan üzerinde gösterilmesi gerektiği ile ilgili kısmının ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının konusu olması sebebi ile reddinin uygun olacağı yönünde hazırlanan 06/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/246
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, 114 nolu parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik talebi.
Geyve İlçesi, 114 nolu parselin güneyindeki park alanının eşdeğer miktarda parselin kuzeyine kaydırılması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 14/08/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/265
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİR TARİFESİ
Maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının belirlenmesi.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasına, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede belirtildiği üzere MHP grubuna mensub Meclis üyeleri Erkal ETÇİOĞLU, Hacı Rüstem PİRİMOĞLU, Şemsettin DUMAN, Ahmet Ziya AKAR, Hüdaverdi BAHADIR, Cengiz ŞİŞMAN, Murat ÖZ, Fatih ŞENTÜRK, Sebati KOÇSAR?ın red oylarına karşılık kabulüne, Oy çokluğu ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/266
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Sakarya parkta bulunan büfenin Erenler İlçe Belediyesine tahsis edilmesine,
Erenler İlçesi 26M-11 pafta, 10021 parsel üzerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan Sakarya Park?ta bulunan büfenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18(e), 75 (d) ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. Maddelerine göre Erenler İlçe Belediyesine 10 (on) yıllığına 400,00(Dört yüz türklirası)TL bedelle tahsis edilmesine ve tahsis bedelinin yıllık artışlarının Tüfe oranında belirlenmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/267
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
Tahsis kaldırma.
Geyve İlçesi Eşme Mahallesinde Belediyemize mezarlık olarak kullanılmak üzere tahsisli olan 1528 nolu 1900,00m2 yüzölçümlü taşınmazdaki tahsisin, söz konusu parsele mezarlık alanı olarak ihtiyaç duyulmadığından Eğitim alanı olması şartı ile 5393 Sayılı Kanunun 18 e hükmü gereğince tahsisin kaldırılmasının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/268
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
İş Makinesi.
Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan 2014 yılı Performans Programında ve 2014 Mali yılı bütçesinde ödeneği bulunan iki adet traktör 4WD(4x4) iş makinesinin öz kaynaklarımızla alınabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/269
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAŞIT ALIMI
İş Makinelerinin bedelsiz devri.
6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında ilçe belediyelerimizin hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile Kurumumuza ait; KURUM ve İLÇELERE DEVİR EDİLECEK TAŞIT ve İŞ MAKİNESİ TABLOSU S.NO TAŞIT-İŞ MAKİNASI CİNSİ MARKA MODEL PLAKA DEVİR EDİLECEK BELEDİYE 1 Kamyonet ISUZU 2002 54 DY 638 Hendek İlçe Belediyesi 2 Kamyon BMC Fatih 1998 54 TH 985 SASKİ Genel Müdürlüğü 3 Kamyon BMC Fatih 1999 54 TN 778 SASKİ Genel Müdürlüğü 4 İş Makinesi Bomag 125 Silindir 1999 54.SBB.99.60 Karapürçek İlçe Belediyesi 5 Süpürge Aracı Ford Cargo 2000 54 DY 578 Erenler İlçe Belediyesi yukarıda tabloda belirtilen ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makinelerinin Hendek, Karapürçek, Erenler İlçe Belediyeleri ve SASKİ?ye Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak devrinin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/270
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
NORM KADROLAR
İptal ve ihdas.
?Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik (III sayılı) Cetvelin kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/272
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Erenler Kozluk Mh.de Karayolları Genel Müdürlüğü?ne ait 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü?ne ait 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187 nolu parsellerin ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlandığından 1/25000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 04/09/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler Kozluk Mh.de Karayolları Genel Müdürlüğü?ne ait 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği.
Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesinde, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü?ne ait 2412 ada 152-153-154-155-156-157-158-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187 nolu parsellerin ?Resmi Kurum Alanı? olarak planlandığından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin; `Alanda inşa edilecek binalar, DSİ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü?nün 14/08/2014 tarih ve 504961 sayılı görüş yazısı doğrultusunda, 35.50 m. kot (Sakarya nehri taşkın seviyesi kotu) üzerine ilave edilerek projelendirilecektir.? Plan notu ilavesi ile birlikte ekli plandaki şekilde kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan 04/09/2014 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Adapazarı İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Adapazarı İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Arifiye İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Arifiye İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Erenler İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Erenler İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Serdivan İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Serdivan İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-5
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Akyazı İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Akyazı İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-6
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Geyve İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Geyve İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-7
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Hendek İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Hendek İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-8
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Karapürçek İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Karapürçek İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-9
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Kaynarca İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Kaynarca İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-10
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Kocaali İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Kocaali İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-11
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Pamukova İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Pamukova İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-12
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Söğütlü İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer Alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Söğütlü İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.09.2014
10/271-13
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ.
Taraklı İlçe Belediyesine ait 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. Maddesinin (A) fıkrasının, ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından, mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerin dört gruba ayrılması, kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla Taraklı İlçe Belediyesine ait maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının karar eki listede gösterildiği şekilde kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.