Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08.06.2015 Tarihli Haziran Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI 
                                 T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/06/2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

- Yoklama ve açılış.
11/05/2015 ve 15/05/2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.

                                                                 
GÜNDEM
 
1- 6/255- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/183 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması yapılacak olan ulaşım aksının Pekşenler Kavşağındaki kısmının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 6/256- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/234 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 6/257- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 02/02/2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 6/258- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/182 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanan, Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan iki adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 6/259- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/252 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.05.2015 tarih ve 34 sayılı kararına ait Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 13 ve 14 nolu parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 6/260- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planındaki değişiklik öngören 13 bölgede plan değişiklik teklifinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 6/261- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/04/2015 tarih ve 4/189 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.

8- 6/262- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515, 516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 6/263- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/03/2015 tarih ve 3/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 32 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 6/264- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/237 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 3/106 sayılı kararıyla onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi (03.04.2015-03.05.2015) içerisinde yapılan 9 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 29/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 6/265- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/10/2014 tarih ve 11/310 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi Mesudiye Mahallesi, 116 nolu parsele ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/06/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 6/266- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/05/2015 tarih ve 5/248 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Bölgeler Meclisi(The Assembly of European Regions – AER)’ne üye olması, yönetim organları ve komitelerine meclis üyelerimizden belirlenen beş asil, beş yedek üyenin katılması, üyelik aidatının ödenmesinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/05/2015 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 6/267- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/45 sayılı kararı ile uygun görülen, Aşırlar, Çaltıcak, Çökekler, Karaköy, Taşlık, Rüstemler, Göktepe, Harmantepe, Kayrancık, Süleymanbey ve Köprübaşı Mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ilişkin 26/05/2015 tarihli, 799 sayılı yazısı.
 
14- 6/268-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yeni Yerleşim Bölgeleri Ana Ulaşım Planı ve Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinde yer alan “Parsel üzerinde gerekli müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz” maddesinin kaldırılmasına ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/05/2015 tarihli, 6/48 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/05/2015 tarihli, 801 sayılı yazısı.
 
15- 6/269- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı ilçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli 6/47 sayılı kararı ile uygun görülen, Camili Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 28/05/2015 tarihli, 802 sayılı yazısı.
 
16- 6/270- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih ve 8/60 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli plan onama yetki devri yapılan,  Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1422 ve 1426 nolu adalar arasında kalan, 1423 ada 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/06/2015 tarihli, 803 sayılı yazısı.
 
17- 6/271- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, Hızır İlyas Tepe Mevkii, 3617 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/06/2015 tarihli, 863 sayılı yazısı.

18- 6/272- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 03/06/2015 tarihli, 867 sayılı yazısı.
 
19- 6/273- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsele isabet eden “Park Alanı”nın 707 ada, 1 ve 12 nolu parsellerin doğusunda bulunan kadastral boşluğa kaydırılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2015 tarihli, 844 sayılı yazısı.
 
20- 6/274- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Hendek İlçe Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 35 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2015 tarih ve 4/160 sayılı kararıyla onaylanan, Hendek İlçesi, Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri sınırları içinde, G25A-20C ve G25A-20D paftalarına kalan, 20.00 metrelik imar yoluna cepheli ve Ticaret Alanındaki, 383 ada 4, 384 ada 2, 385 ada 1, 386 ada 1, 388 ada, 1,2,3, 389 ada, 1,2,3, 390 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 391 ada, 4, 392 ada, 2,5,6, 770 ada, 6,7, 771 ada, 6,7, 772 ada, 5,6,7, 773 ada, 3,4,5,6, 819 ada, 6,7,8,9 parseller, 14 ada, 37,38,39,40,42,43, 315 ada, 1,3,4, 5,6,7,8,9,10,11, 823 ada, 1,2,3,4,5,6,7 397 ada, 1, 398 ada, 1, 399 ada, 1,2, 400 ada, 1, 401 ada, 1, 402 ada, 1 parselin Gelişme Konut Alanına (40 kişi/ha) 769 ada, 4,5,6, 820 ada, 5,6,7, 821 ada, 6, 14 ada, 46, 47, 48, 200, 211 ve 212, 326 ada, 1,2,8, 18 ada, 3,5,6,7,8,9,12,68,94,108,109,110,111,112,113,124 ve 125,824 ada, 1 parselin bir kısmı ve 824 ada, 2,3 parseller, 393 ada, 7 parselin bir kısmı ve 393 ada, 1,3,4,5,6,9 parsellerin Meskun Konut Alanına (50 kişi/ha) dönüştürülmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin 01/06/2015 tarihli, 845 sayılı yazısı.
 
21- 6/275- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 05/05/2015 tarih ve 36 sayılı kararı ile uygun görülen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 08/12/2014 tarih ve 13/401 sayılı kararıyla onaylanan Akyazı İlçesi,  Seyfeler Mahallesi, 110 ada 14, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/06/2015 tarihli, 856 sayılı yazısı.
 
22- 6/276- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/04/2015 tarih ve 4/165 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi, sınırlarında kalan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Süs Bitkiciliği Fuar Alanı olarak planlanan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına ilanı askı süresi (29/04/2015 –29/05/2015) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/06/2015 tarihli, 835 sayılı yazısı.
 
23- 6/277-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 455, 457, 462, 463, 464, 466, 816, 819, 1941, 1942,2357 ve 2358 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/06/2015 tarihli, 842 sayılı yazısı.
 
24- 6/278- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/05/2015 tarih ve 2015/44 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Nailiye Mahallesi 2 pafta, 40 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin 02/06/2015 tarihli, 819 sayılı yazısı.
 
25- 6/279- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/05/2015 tarih ve 2015/46 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 5 pafta, 99 ada, 154 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliğine ilişkin 03/06/2015 tarihli, 818 sayılı yazısı.
 
26- 6/280-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04/05/2015 tarih ve 2015/48 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi G24C06A4C pafta, 83 ada, 130 ve 131 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 03/06/2015 tarihli, 820 sayılı yazısı.

27- 6/281- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02/09/2014 tarih ve 2014/61 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (26/06/2014 – 28/07/2014) içerisinde yapılan 83 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 03/06/2015 tarihli, 841 sayılı yazısı.
 
28- 6/282-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih 3/104 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi (10.04.2015-10.05.2015) içerisinde yapılan bir adet itiraz ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının plan değişikliği önerilerinin görüşülmesine ait 25/05/2015 tarihli, 786 sayılı yazısı.
 
29- 6/283- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca ilçesi Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi sınırının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 01/06/2015 tarihli, 840 sayılı yazısı.
 
30- 6/284- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca ilçesi Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yer seçimi sınırının plana işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ait 01/06/2015 tarihli, 843 sayılı yazısı.
 
31- 6/285- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini sürdürmeleri için (S) plaka uygulamasına geçileceğinden, Ukome’nin 01/04/2015 tarih ve 2015-128 sayılı kararı ile servis taşımacılığına ilişkin çalışma şekil ve şartlar belirlenmiş olup, bu kapsamda Ukome kararında belirlenen kriterlere uygun (S) plakanın kimlere verileceğinin tespiti amacıyla komisyon kurulması, komisyon üyelerinin Büyükşehir Belediyesinden 3, SATSO’dan 1, SESOB’dan 1 kişi olarak belirlenmesi talebine ilişkin 29/05/2015 tarih ve 1472 sayılı yazısı. 
 
32- 6/286- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli, 25 nolu kararı ile uygun görülen, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından sehven Ferizli ilçe Belediyesine devri yapılan Ferizli İlçesi, Nalköy Mahallesi F24C25A2C pafta 107 ada 49 parsel nolu 7.182,30 m2 yüzölçümlü mezarlık alanının Belediyemiz adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre devri, devri ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 21/05/2015 tarihli, 911 sayılı yazısı.
 
                                                   -08/06/2015 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

33.6/287.- Geyve İlçe Belediye Meclisinin, 89 ada, 3 nolu parsel, 78 ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliğine ait 01/06/2015 tarih ve 2015/42 sayılı meclis kararı.
 
34.6/288.- Söğütlü İlçesi Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ait Söğütlü İlçe Belediye Başkanlığının 03/06/2015 tarihli, 847 sayılı yazısı.
 
35.6/289.- Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama planına yapılan itirazlara ait Söğütlü İlçe Belediye Meclisinin 02/06/2015 tarihli, 2015/30 sayılı meclis kararı.
 
36.6/290.- Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi 172 ada, 36 nolu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Başkanlığının 01/06/2015 tarihli, 3095 sayılı yazısı.
 
37.6/291.- Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 27 M II pafta, 1323 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait 05/06/2015 tarihli, 1452 sayılı yazısı.
 
38.6/292. Kaynarca İlçesi, Merkez Mahalle, F24C22A3C pafta, Kaynarca ile Karasu yol güzergahı üzerinde 2 nolu kavşak olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Kaynarca İlçe Belediye Meclisinin 06/04/2015 tarihli, 29 sayılı kararı.
 
39.6/293. Serdivan İlçesi Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Meşeli, Uzunköy, Yukarıdereköy Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alanına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01/06/2015 tarih ve 84 sayılı kararı.

×