Meclis Gündem ve Kararları

Karar Tarihi Numarası Müdürlük / Konu Özet İçeriği / Eylem
08.06.2015
255
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ve kamulaştırması yapılacak olan ulaşım aksının, Erenler Pekşenler Kavşağındaki kısmının düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.
Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Adapazarı-Karasu Otoyolunun Yenicami Bulvarı ile kesiştiği Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksının Pekşenler Kavşağındaki kısmının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
256
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 104 ada, 1 ve 10 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin parsel bazında değil, kavşak etrafındaki adalar da dikkate alınarak bütüncül olarak değerlendirilerek sunulması gerektiğinden REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
257
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Erenler İlçesi, Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Erenler İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Erenler Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen Bekirpaşa, Kozluk, Nakışlar, Pirahmetler ve Epçeller Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planındaki 5 bölgedeki değişikliği içeren ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 2/57 sayılı kararı ile onaylanmış bulunan nazım plana göre Erenler Belediyesince hazırlanarak 06.05.2015 tarih ve 62957719-310.01-1855-1208 sayılı yazılarıyla sunulan değişikliklerin bu plana işlenmesi şeklinde EKLİ PLAN - PLAN NOTU - PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
258
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesi,
Erenler İlçesi, D-100 Karayolu üzerinde Pekşenler Kavşağından başlayarak Yeni Şehir Stadının yapıldığı noktada sonlanan ulaşım aksına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı (16.02.2015-17.03.2015) süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itiraz, 1- 16.03.2015 tarih ve 7432 kayıt nolu dilekçe ile Kozluk Mahallesi, G24C04B2D pafta, 2420 ada, 55 nolu parsele yönelik yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, 2- 16.03.2015 tarih ve 7432 kayıt nolu dilekçe ile Kozluk Mahallesi, G24C04B1B pafta, 2414 ada, 1 nolu parsele yönelik yapılan itirazın; reddinin uygun olacağı, yönündeki 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
259
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 283 ada, 13 ve 14 nolu parselleri içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Hendek İlçe Belediye Meclisince alınan 06.05.2015 tarih ve 34 sayılı kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi 283 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ilişkin hazırlanan Sosyal Tesis Alanı (yapılaşma koşulları, plan notunda belirtildiği için plan üzerinde yazılmamıştır.) ve Belediye Hizmet Alanı (yapılaşma koşulu plan üzerinde E=2.00 olarak verilmiştir.) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
260
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZ İMAR PLANI
Arifiye İlçe Belediye Başkanlığınca talep edilen 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik öngören 13 adet plan değişiklik teklifi.
Bir üyenin; plan değişikliklerindeki 10 ve 11. maddelerinin tekrar görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilmesinin kabulünün teklifi üzerine, yapılan müzakere ve işaretle oylama neticesinde; Söz konusu plan değişikliği tekliflerinden; 1. Hanlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 20.00 metrelik taşıt yolunun 15.00 metreye düşürülmesine ilişkin önerilen plan değişikliği Mekânsal Planlar Yapım yönetmeliğinin 26.Maddesine göre? İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. ?hükmü gereğince reddinin uygun olacağı, 2. Hanlı Mahallesi sınırları içinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi Genişleme alanının kuzeyinden geçen 20.00 metelik yol ile D-100 karayolunun yan yolunu bağlayan 20.00 metrelik yolların 15.00 metreye düşürülerek revize edilmesine ilişkin düzenlenen plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. Hanlı Mahallesi sınırları içinde yer alan 25.00 m.lik taşıt yolunun 1/25 000 Ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak önerilen plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. Hanlı Mahallesi sınırları içinde yer alan Organize Sanayi Bölgesinin kuzeyinde yer alan 30.00 metrelik taşıt yolunun, daha önce yapılmış 18. Madde yapılması gerekçesiyle 25.00 metreye düşürülmesi şeklindeki plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 4994 ve 5006 nolu parsellerin onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre ifrazı yapılmış parseller olması nedeniyle Konut Alanına dönüştürülmesi şeklinde yapılan plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan TEM kenarındaki yeşil alanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesi şeklinde yapılan plan değişikliğinin reddinin uygun olacağı, 7. Nehirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan 927 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planındaki gibi Konut Alanına dönüştürülmesi ve Yeşil Alanın Resmi Kurum Alanının kuzeyindeki Yeşil Alana ilave edilmesi şeklinde düzenlenen plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. Nehirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan 921-200-1407 nolu parsellerin konut alanına dönüştürülmesi, Yeşil Alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki gibi 209 ve 753 nolu parsellere kaydırılması şeklinde yapılan plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 9. Neviye Mahallesi sınırları içinde planda eğitim tesis alanı olan bölgenin batısındaki park alanının Erdoğan yapı kooperatifinin talebine istinaden Dini Tesis Alanına dönüştürülmesi, 5002-2041-1091-1092 nolu parsellerin Park Alanında kalan kısmının Konut Alanına dönüştürülmesi, Eğitim Kampus Alanının batısında kalan Konut Alanın Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi ve bu değişiklik sonucu kaldırılan Yeşil Alanların Eğitim Kampus Alanının güneydoğusuna taşınmasına yönelik hazırlanan plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, 10. (Bu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine karar verilmiştir.) 11- (Bu maddenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iadesine karar verilmiştir.) 12. Neviye Mahallesi sınırları içinde yer alan 841 nolu parselde yer alan Park Alanın güneye kaydırılarak Pazar Alanının doğusundaki 15.00 metrelik taşıt yolunun 10.00 metre olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre? İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. ?hükmü gereğince reddinin uygun olacağı, 13. Neviye Mahallesi sınırları içinde yer alan 941 nolu parselin konut alanından Sosyal- Kültürel Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin yapılan plan değişikliğinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönünde tanzim olunan 2 sayfadan oluşan 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun yukarıda belirtilen şekliyle kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
261
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, 426 nolu parselin Konut Alanındaki kısmının Turizm Tesis Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
262
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515, 516 ve 537 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi.
Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 515, 516 ve 537 nolu parsellere yönelik Dini Tesis Alanının eşdeğer miktarda yer değiştirilmesine dair hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin KABULÜNÜN uygun olacağı, yönündeki 25/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
263
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 32 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Sapanca İlçe Belediye Meclisince alınan 02.02.2015 tarih ve 2015/15 sayılı kararı ile uygun görülen Rüstempaşa Mahallesi, 32 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu parselin bitişiğinde yer alan 32 ada, 39 ve 40 nolu parsellerin imar yoluna cephesi kalmayıp ada içi parsele dönüşeceği ve bu haliyle mevcut imar hakları kısıtlanacağından (39 ve 40 nolu parsel maliklerinin plan değişikliğine rıza gösterdiklerine dair noter tasdikli muvafakatname alınmış olsa da, tüm maliklerin muvafakatnameleri bulunmamakta ve plan değişikliği ile parsellerin ada içi parsele dönüşerek imar haklarının kısıtlanması Şehircilik İlke ve Esaslarına aykırılık teşkil etmektedir.) REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
264
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan 9 adet itirazın görüşülmesi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2015 tarih ve 3/106 sayılı kararıyla onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilan-askı süresi (03.04.2015-03.05.2015) içerisinde yapılan 9 adet itiraz, 1. 03.04.2015 tarih ve 10869 kayıt nolu dilekçe ile; Cumhuriyet Mahallesi, G25-D-06-C pafta, 168 ada, 1 nolu parselin ?Ağaçlandırılacak Alan?dan ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına uygun olması nedeniyle, ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, 2. 16.04.2015 tarih ve 13033 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2905 ? 2907 ? 2908 ? 2910 ? 2911 ? 2913 ? 2914 ? 2915 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 3. 16.04.2015 tarih ve 13034 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2912 ve 2916 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 4. 17.04.2015 tarih ve 13093 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2904 nolu parselin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 5. 17.04.2015 tarih ve 13428 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2906 ve 2909 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 6. 17.04.2015 tarih ve 13433 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2912 ve 2916 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 7. 17.04.2015 tarih ve 13435 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-11-B pafta, 2905 ? 2907 ? 2908 ? 2910 ? 2911 ? 2913 ? 2914 ? 2915 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Konut Alanı?na dönüştürülmesi yönünde yapılan itirazın, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve Karapürçek Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğü?nün 23/12/2003 tarih ve 332 no ile tescil olan parselasyon planına uygun olması nedeniyle, KABULÜNÜN uygun olacağı, 8. 27/04/2015 tarih ve 13916 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-12-A pafta, 1152 ? 1154 ? 1081 nolu parsellerin bulunduğu alanın ?Park Alanı ve Dini Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik yapılan itirazın; 1152 nolu parselin Jeolojik Sakıncalı Alanda kalması, 1154 nolu parselde planlanan ?Dini Tesis Alanı?nın da Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılığı nedeniyle ve mağduriyetin 18. Madde uygulaması ile giderilebilecek olması nedeniyle, REDDİNİN uygun olacağı, 1081 nolu parselin ise Jeolojik Sakıncalı Alanda kalması nedeniyle itirazın ekli plandaki şekli ile DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı, 9. 27/04/2015 tarih ve 13918 kayıt nolu dilekçe ile; Ahmetler Mahallesi, G25-D-12-A pafta, 1155 nolu parselin bulunduğu alanın ?Dini Tesis Alanı? olarak planlanmasına yönelik yapılan itirazın; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine aykırılığı nedeniyle ve mağduriyetin 18. Madde uygulaması ile giderilebilecek olması nedeniyle, REDDİNİN uygun olacağı, yönündeki tanzim olunan 2 sayfadan oluşan 29/05/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
265
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Karapürçek İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 116 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.
Karapürçek İlçe Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarih ve 28 sayılı kararı ile uygun görülen Mesudiye Mahallesi, 116 nolu parsele ilişkin hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulünün uygun olacağı yönündeki 02/06/2015 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
266
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜYE SEÇİMİ
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Bölgeler Meclisi üyeliği ve üyelik aidatı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Bölgeler Meclisi (The Assembly of European Regions- AER)?ne üye olarak katılmasına, Sakarya Büyükşehir Belediyesini temsilen adı geçen kuruluş yönetim organları ve komitelerine; Asıl Üyeler Yedek Üyeler 1 Özcan ÖZEN 1 Raşit ERYILMAZ 2 Esra DUMAN 2 Resul NAMAZ 3 Yusuf MUT 3 Rıdvan ELTURAN 4 Fevzi GÜRSOY 4 Ali Kasım AKSOY 5 Erkal ETÇİOĞLU 5 A.Ziya AKAR üyelerin katılmasına ve üyelik aidatının ödenmesinin kabulünün uygun olacağı yönündeki 14/05/2015 tarihli Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
267
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SINIR DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi,Aşırlar-Çaltıcak-Çökekler-Karaköy-Taşlık-Rüstemler-Göktepe-Harmantepe-Kayrancık-Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
268
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI
Camili Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Yeni Yerleşim Bölgeleri Ana Ulaşım Planı ve Korucuk Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan hükmü değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
269
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1630 ada 1 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
270
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi, 1422 ve 1426 nolu adalar arasında kalan, 1423 ada 1 nolu parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ve buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
271
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, Hızır İlyas Tepe Mevkii, 3617 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
272
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Adalı Çaybaşıyeniköy Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 120 ada, 1 nolu parsel ile 121 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
273
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Yeni Mahalle, G25A-25B pafta, 707 ada, 6 ve 7 nolu parsele isabet eden ?Park Alanı?nın 707 ada, 1 ve 12 nolu parsellerin doğusunda bulunan kadastral boşluğa kaydırılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
274
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Hendek İlçesi, Bayraktepe ve Rasimpaşa Mahalleleri sınırları içinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
275
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi, 110 ada 14, 15 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine yapılan 1 adet itiraz.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
276
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Arifiye İlçesi sınırlarında kalan yaklaşık 337 hektarlık alana ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planına askı süresinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
277
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, G24D10A pafta, 455, 457, 462, 463, 464, 466, 816, 819, 1941, 1942, 2357 ve 2358 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
278
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Nailiye Mahallesi 2 pafta, 40 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
279
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Çayiçi Mahallesi 5 pafta, 99 ada, 154 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
280
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi Gazipaşa Mahallesi G24C06A4C pafta, 83 ada, 130 ve 131 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
281
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Sapanca İlçesi Ünlüce - Kuruçeşme Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresinde yapılan 83 adet itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
282
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 PLANLARA İTİRAZ
Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresinde yapılan 1 adet itiraz ile plan değişikliği önerileri .
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
283
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/100.000 ÇEVRE DÜZENİ PLANI
Kaynarca ilçesi Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
284
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/25000 NAZIM İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI.
Kaynarca ilçesi Sakarya- Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesine yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifi.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine,
08.06.2015
285
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TAHSİS
(S) plaka uygulamasına ilişkin komisyon kurulması.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan servis araçlarını kayıt altına alarak bir düzen içinde faaliyetlerini sürdürmeleri için, Ukome?nin 01/04/2015 tarih ve 2015-128 sayılı kararında belirlenen kriterlere uygun (S) plakanın kimlere verileceğinin tespiti amacıyla komisyon kurulmasına, komisyon üyelerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 3, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası?ndan 1, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği?nden 1 üyeden oluşmasının kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
286
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BELEDİYE BAŞKANINA VE ENCÜMENE YETKİ VERİLMESİ
Ferizli İlçesi Nalköy Mahallesi F24C25A2C pafta 107 ada 49 parsel nolu taşınmazın(mezarlık alanı) Belediyemiz adına devrinin yapılabilmesi için Başkana ve Encümene yetki verilmesi.
Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli, 25 nolu kararı ile uygun görülen, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından sehven Ferizli ilçe Belediyesine devri yapılan Ferizli İlçesi, Nalköy Mahallesi F24C25A2C pafta 107 ada 49 parsel nolu 7.182,30 m2 yüzölçümlü mezarlık alanının Belediyemiz adına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre devrine, devir ile ilgili işlemler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU?na ve Sakarya Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
287
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Geyve İlçesi, 89 ada, 3 nolu parsel, 78 ada, 8-9-10-11-12-13-14-22 ve 28 nolu parselleri ve çevresini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
288
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
Söğütlü İlçesi, Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
289
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 PLANLARA İTİRAZLAR
Söğütlü İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon İmar planına yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
290
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/5000 NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Sapanca İlçesi, Göl Mahallesi, 172 ada 36 parselin 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
291
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Erenler İlçesi, Küpçüler Mahallesi, 27 M II pafta, 1323 ada 6 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
292
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Kaynarca İlçesi, Merkez Mahalle, F24C22A3C pafta, Kaynarca ile Karasu yol güzergahı üzerinde 2 nolu kavşak olarak belirlenen alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.
08.06.2015
293
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YYERLEŞİK ALAN HARİTA VE ÇİZGİSİNİN TESPİTİ
Serdivan İlçesi Aralık, Aşağıdereköy, Beşevler, Çubuklu, Dağyoncalı, Kızılcıklı, Meşeli, Uzunköy, Yukarıdereköy Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alanına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar.
Bir üyenin teklifi ile konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.