Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08/05/2017 Tarihli Mayıs Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
Davet Yazısı
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/05/2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
-Yoklama ve açılış.
-10/04/2017 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.
 
1-5/319-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/268 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada, 2 nolu, 487 ada, 5 nolu ve 488 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
2-5/320-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/273 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parsele yönelik Adapazarı İlçe Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
3-5/321- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/272 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2326 ada, 21 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici 3192.00 m²’lik alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
4-5/322- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/270 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/690 sayılı kararı ile Adapazarı İlçe Sınırlarına dâhil edilen söz konusu alandaki sit sınırının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün görüş yazısıyla ekli listede bu bölgede Kentsel Sit Alanı veya tescilli parsel bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesine istinaden kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
5-5/323- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/274 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/680 sayılı kararı ile onaylanan Sakarya Nehrinin X: 4,518,449.814-4,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 5 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
6-5/324- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/275 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/35 sayılı kararı ile uygun görülen,Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 580 ada, 239-262-263 ve 399 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
7-5/325- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/277 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/30 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Hızırtepe Mahallesi, 642 ada, 608-953 ve 990 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
8-5/326- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/235 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 105 ada, 3 nolu parselin T3 Ticaret Alanı’nda Pazar Alanı’na dahil edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Onama yetkisinin Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisine devrine dair alınan Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/39 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
9-5/327- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/278 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/32 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Karaosman Mahallesi, 32 ada, 31-48-51-80-126-127-170-178-179-197 ve 211 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
10-5/328- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/31 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 804-805-806-807-808-809-810-811-812-1033-1034-1478 ve 1495 nolu parsellerin bulunduğu imar adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
11-5/329- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/28 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 14 ada, 104 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
12-5/330- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.03.2017 tarih ve 3/33 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Karakamış Mahallesi, 4282 ada, 8 nolu parsele yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
13-5/331- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/205 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Tunatan Kavşağından, Yazlık Kavşağına kadar olan bölgenin Ticaret Alanı olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
14-5/332- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 18 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 16110 ila 16114-16116 ila 16140-16143 ila 16146-16148 ila 16162-16165 ila 16175-16391-16987-4694-4702-4703-17991-16252-16253-16398-16988 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
15-5/333 Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 5457 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
16-5/334- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
17-5/335- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/290 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 283 ada, 15 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
18-5/336- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/297 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi, 513 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
19-5/337- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/177 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 110 ada, 10-11-13-14-17-44-45-46-47-48 ve 49 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
20-5/338- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/289 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçe Belediye Meclisi’nin 01.02.2017 tarih ve 9 sayılı kararı ile uygun görülen Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 802 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile, 803 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
21-5/339- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/291 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Hendek İlçesi, Yeni Mahallede bulunan ve ekli krokide belirtilen alanda Hendek Grup Amirliğine (İtfaiye) yapılması düşünülen yeni hizmet binasının inşa edilebilmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
22-5/340- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/214 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 09.01.2017 tarih ve 1/33 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (23.01.2017-21.02.2017) içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
23-5/341- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/292 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/95 sayılı kararı onaylanan Karasu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince (01.03.2017- 31.03.2017) yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
24-5/342- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 01.03.2017 tarih ve 2017/32 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 244-245-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-267-268-272 ve 277 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
25-5/343- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/295 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 02.02.2017 tarih ve 2017/18 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, G24C06A2A ve G24C06A1B imar paftalarında Mehter Caddesinin her iki tarafındaki M1 yol boyu ticaret alanlarını kapsayan yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 14/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
26-5/344- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/221 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2017 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince (27.01.2017-27.02.2017) yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
27-5/345- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/261 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Maksudiye-Türkbeylikkışla Mahalleleri, Kurudil Mahallesi, Mağara Mahallesi, Karateke-Orta Mahallelerinin Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarının belirlenmesine ait Söğütlü ilçe Belediye Meclisinin 02.01.2017 tarihli 2017/04 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
28-5/346- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/297 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Geyve İlçe Belediye Meclisi’nin 02.01.2017 tarih ve 2017/7 sayılı kararı ile uygun görülen,Geyve İlçesi, Düzakçaşehir Mahallesi, 139 ada, 13 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/05/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
29-5/347- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/299 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2016 tarih ve 10/616 sayılı kararıyla onaylanan Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresince (24.11.2016- 26.12.2016)  yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 21/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
30-5/348- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/04/2017 tarih ve 4/246 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 Mali Yılında bütçede tertibi bulunduğu halde yetmeyeceği anlaşılan ve bütçenin hazırlanması sırasında öngörülmeyen giderler ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kurulması gibi ihtiyaçlar için bütçeye ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 19/04/2017 tarihli Komisyon raporu.
 
31-5/349- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2017 tarih ve 4/47 sayılı kararı ile uygun görülen 15 Temmuz Camili Mahallesi, 1668 ada 1 nolu parselin “Rekreasyon Alanı”ndan, “Dispanser Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 874 sayılı yazısı.
 
32-5/350- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2017 tarih ve 4/48 sayılı kararı ile uygun görülen Semerciler Mahallesi 358 ada 120 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”ndan “T1 Ticaret Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 885sayılı yazısı.
 
33-5/351- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2017 tarih ve 4/49 sayılı kararı ile uygun görülen ve Belediyesince hazırlanan Tuzla Mahallesi, 3462 ada 1-2 nolu parseller ile 3463 ada 1-2-3-4 nolu parsellerin içinde bulunduğu yapı adalarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 889sayılı yazısı.
 
34-5/352- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2017 tarih ve 4/53 sayılı kararına istinaden Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 597 ada 2, 115 , 487 ada 5 ve 488 ada 1 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 890sayılı yazısı.
 
35-5/353- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan-Adapazarı İlçeleri İdari Sınırlarına göre plan onama sınırının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 871sayılı yazısı.
 
36-5/354- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414-1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik, ilan askı süresince yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 895sayılı yazısı.
 
37-5/355- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/04/2017 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen Kemalpaşa Mahallesi, 1223 ada 7 noluparsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 872sayılı yazısı.
 
38-5/356- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 03/04/2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 6565-6566-6567-6568-6569-6570-6571-6572-12161-6575-7176-6577-6578-6579-6580-13515-6583-6584-6585-6586-6587-6588-6589-9593-9494 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/04/2017 tarihli, 884sayılı yazısı.
 
39-5/357- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2017 tarih ve 2/89 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi Yavuz Selim Caddesi ve Kavşak düzenlemesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliklerine, ilan askı süresinde (27.03.2017-27.04.2017) yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1566881 sayılı yazısı.
 
40-5/358- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/90 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 165 ada, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 72, 88, 89 ve 120 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama Plan değişikliklerine ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 869 sayılı yazısı.
 
41-5/359- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/12/2016 tarih ve 11/697 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi, Nüshetiye Mahallesi 322 ve 323 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine, ilan-askı sürecinde (31/03/2017-02/05/2017) yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin 03/05/2017 tarihli, 1567364 sayılı yazısı.
 
42-5/360- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 01/02/2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile uygun görülen, Neviye ve Cumhuriyet Mahallerinde yer alan ekli krokide sınırları belirtilen alanda yapılaşma şartları E:1.05, Yençok:10.00 olacak şekilde yeniden düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1566676 sayılı yazısı.
 
43-5/361- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi G24C02C3A, G24C02C4A, G24C02C4B paftalarda kalan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 31/01/2017-02/03/2017 tarihleri arasında yapılan itirazlara ilişkin alınan Arifiye Belediye Meclisi’nin; 24/04/2017 tarih ve 2017/42 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1566694 sayılı yazısı.
 
44-5/362- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/04/2017 tarih ve 2017/46 sayılı kararı ile uygun görülen Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 1 pafta, 215 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 883sayılı yazısı.
 
45-5/363- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,Arifiye İlçesi, Adliye Mahallesi, 2625 ada 65 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifiningörüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 891sayılı yazısı.
 
46-5/364- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Kurtköy Dibektaş Mahallesi, 488 ve 489 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 876sayılı yazısı.
 
47-5/365- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 2 pafta, 340 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 893sayılı yazısı.
 
48-5/366- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, İlmiye Mahallesi, 9,10 ve 11 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 886sayılı yazısı.
 
49-5/367- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/02/2017 tarih ve 2/99 sayılı kararı ile onaylanan, Ferizli İlçesi Gölkent Mahallesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (14/03/2017-12/04/2017) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 873sayılı yazısı.
 
50-5/368- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü Belediye Meclisi’nin; 03/03/2017 tarih ve 14 sayılı kararı ile uygun görülen, Sıraköy Mahallesi, 123 ada 97 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 894 sayılı yazısı.
 
51-5/369- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12/10/2016 tarih ve 2682 sayılı kararı ile onaylanan Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Hükümlerince Uzunçarşı 2. Etap sokak Sağlıklaştırma veKentsel Tasarım Projelerinin ve bu kapsamda onaylanan tescilli yapıların restorasyon projelerinin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/04/2017 tarihli, 1001sayılı yazısı.
 
52-5/370- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Belediye Meclisinin  03/04/2017 tarihli ve 4/55 nolu kararı ile kabul edilen, mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait Kayrancık Mahallesi, 2170 ada, 20 nolu parselin (6.698,54 m2) 5216 sayılı Belediye Kanununun 7/s bendine göre Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarından ‘‘Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek’’ hükmü gereği, mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca Belediyemize devrinin yapılabilmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1011sayılı yazısı.
 
53-5/371- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Dağdibi Mahallesi G24B18B3C pafta 2457 ada 38 nolu 3.074,80 m2 yüzölçümlü Belediyemize ait parselin tamamının, 2457 ada 39 nolu 18.409,50 m2 yüzölçümlü parselde Belediyemize ait (1/6) 3.068,25 m2 hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediye Hizmet Binası yapmak amacıyla Adapazarı Belediyesine bedelsiz devredilmesi, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 27/04/2017 tarihli, 1002sayılı yazısı.
 
54-5/372- Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesinde Sakarya Nehri üzerine, Karaabdiler Mahallesinden Türkçaybaşı Mahallesine araç köprüsünün yapılabilmesi için Arifiye İlçe Belediyesi ile protokol imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. ve 75. maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 20/04/2017 tarihli, 326 sayılı yazısı.
 
55-5/373- Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 18/04/2017 tarihli, 99 sayılı yazısı ile, daha önce talep edilmiş olan 13/02/2017 tarihli 2/143 sayılı Büyükşehir Belediye meclis kararı ile alınması kabul edilen tomosentezlicihazından farklı olarak bir cihaz talep edildiğinden, alınan meclis kararının uygulanmayarak,yerine yeni talep edilen 1 adet konvansiyonel mamografi cihazı ve CR ünitesinin satın alınması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75/b. maddesi hükümlerine göre bedelsiz olarak Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne hibe edilmesine ilişkin 24/04/2017 tarihli, 287 sayılı yazısı.
 
56-5/374- Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Asfalt Şube Müdürlüğünün, şehrimizdeki belediyemizin sorumluluğu dahilindeki yollarda yapacağı yıllara sari “Asfalt Yol Yapımı İşi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 25.000.000-TL (Yirmibeşmilyonlira) azami 120 ay’a kadar vadeli kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1566972 sayılı yazısı.
 
57-5/375- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Trafik Hizmetlerinde kullanılan 54 DU 318 plakalı iveco yarım kasa kamyon ekonomik ömrünü tamamladığından satışının yapılmasına ilişkin 02/05/2017 tarihli 283sayılı yazısı.
 
58-5/376- Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 2017-17 sayılı UKOME kararı ile Çaykışla Özel Halk Otobüsü hattında faaliyet gösteren 1 adet aracın güzergahı Sakarya Caddesi ve D-100 üzerinden Büyükesence ve Küçükesence Mahallelerine hizmet edecek şekilde uzatılmış olup,  aracın imtiyaz bedelinin belirlenmesine ilişkin 02/05/2017 tarihli, 1136 sayılı yazısı.
 
59-5/377- Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/04/2017 tarihli 4/310 sayılı kararı ile kurulan Elektronik ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine ilişkin 27/04/2017 tarihli, 33 sayılı yazısı.
 
60-5/378-Belediyemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının,20/04/2017 tarihli 226 ve 294-295 sayılı Encümen kararları ile Büyükşehir Belediye Encümeni ve Başkanlık tarafından tetkiki tamamlanan Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin Hesabı ile Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Dönemi Hesap Cetvellerinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b ve 64. maddeleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 27/04/2017 tarih ve 123 sayılı yazısı.
 
 
                                 -08/05/2017 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
 
61.5/379. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından Pamukova Esentepe Sosyal Tesis ve Park Projesi Yapım İşi tamamlanmış olup, Pamukova İlçe Belediyesinin 02/05/2017 tarihli 28 sayılı meclis Kararına istinaden Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmedeki haklarımız baki kalmak şartı ile kafeteryanın ve sosyal alanların işletmesi haklarını 10(on) yıllığına, yıllık 10.000 TL (OnbinbinTürkLirası) bedel ile Pamukova Belediyesine devredilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 05/05/2017 tarihli, 1567105 sayılı yazısı.
 
62.5/380. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Pamukova Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve 30 nolu Kararı ile Belediyemizden Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet 8+1 kişilik minibüs talep edilmektedir. 2017 Mali yılı bütçesinin T-1 Cetvelinde yer alan “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının talebi olan 1 adet minibüsün (15 kişilik) 8+1 kişilik olarak revize edilerek satın alınması, satın alınan minibüsün Pamukova Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 27. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31.1 Maddesine göre bedelsiz devir edilmesine ilişkin 05/05/2017 tarihli 1568297 sayılı yazısı.
 
63.5/381. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 ve 18 nci maddelerine istinaden Belpaş A.Ş.nin yapacağı yatırımlar için 2.000.000 TL nakit bloke karşılığı gayri nakdi kredi kullanılmasına, 3.000.000. TL Sakarya Büyükşehir Belediyesi kefaleti karşılığı gayri nakdi kredi kullanılmasına, 3.000.000 TL Belediyemiz kefaleti karşılığı nakdi kredi kullanılmasına, kullanılacak kredilere müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunması, krediye ilişkin her türlü sözleşme ve evrakı imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05/05/2017 tarihli yazısı.
 
64.5/382. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemizde faaliyet göstermekte olan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün kurulması ve 08.2.0.00 fonksiyonel kodu altına ilgili bütçe tertiplerinden aktarma yapılmasına ilişkin 05/05/2017 tarihli 1568767 sayılı yazısı.
 
 65.5/383. Arifiye Belediye Meclisinin 24/04/2017 tarihli 2017/41 sayılı kararı ile uygun görülen; Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2622 ada, 53 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği.
 
 
 

×