Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

08/02/2016 Tarihli Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

    DAVET YAZISI
                                       
                                                                                                                                                                     T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08/02/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 Yoklama ve açılış.
11/01/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin okunması.
 
                                                                                                                                                                   GÜNDEM
 
1- 2/55-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/559 sayılı kararına istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonunda yeniden müzakere edilen, Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 23 ada, 29 nolu, parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
2- 2/56-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/22 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 159 ada, 249-379-380-384 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
3- 2/57-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/23 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 53 nolu parsele ilişkin olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 11/519 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2015 tarih ve 11/521 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan 1 adet itirazın kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
4- 2/58-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/24 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Aşırlar - Çaltıcak - Çökekler - Karaköy - Taşlık - Rüstemler - Göktepe - Harmantepe -Kayrancık - Süleymanbey ve Köprübaşı mahallelerine ait onaylı Kırsal Yerleşme Alan Sınırlarına ilişkin olarak Göktepe Kırsal Yerleşme Alan Sınırının Göktepe Mahallesi 224 nolu parseli kapsayacak şekilde değiştirilmesi ile aynı meclis kararı ile onaylanmış olan Mahallelerin Kırsal Yerleşme Alan Sınır haritalarına uygulama şerhi düşülmesine yönelik Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 07.12.2015 tarih ve 14/137 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
5- 2/59-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/586 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Taşkısığı Mahallesi, 920 ve 921 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında Plan Hükmü değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2015 tarih ve 13/126 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
6- 2/60-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/26 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2015 tarih 11/523 sayılı kararı ile onaylanan, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının muhtelif bölgelerinde yapılan plan değişikliklerine askı süresi (25/11/2015 - 25/12/2015) içerisinde yapılan 3 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
7- 2/61-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/590 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.11.2015 tarih ve 114 sayılı kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
8- 2/62-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/29 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki “7. Cadde”nin isminin “Medeniyet Caddesi“ olarak değiştirilmesi teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
9- 2/63-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilen, Erenler İlçesi Kamışlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının (plan notları ve açıklama raporu ile birlikte) kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
10- 2/64-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen Emirler Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
11- 2/65-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen Sarıcalar Mahallesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
12- 2/66-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/53 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, 30 ada, 13 ve 14 nolu parsellere ilişkin hazırlanan İdari Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin doğrudan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisince onanmasına yönelik alınan Sapanca Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih - 2016/03 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
13- 2/67-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/36 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 125 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2015 tarih ve 2015/134 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
14- 2/68-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/35 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi, Ünlüce Mahallesi, 2 pafta, 577 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 03.12.2015 tarih ve 2015/133 sayılı kararının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
15- 2/69-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Fatih Mahallesi, 2 ada, 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.

16- 2/70-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/37 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi Organize Sanayi Bölgesi ve İlave Alanının yer seçimi sınırının ve batısındaki yol düzenlemesinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 28/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
17- 2/71-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/12/2015 tarih ve 12/598 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 26.10.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen, Ferizli İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 5741 ve 5743 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekilde değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
18- 2/72-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/38 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 12.10.2015 tarih ve 10/494 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi Soğucak ve Gündoğan Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince (24.11.2015-24.12.2015) yapılan 86 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
19- 2/73-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/54 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Karapürçek İlçe Müftülüğüne ait Cumhuriyet Mahallesi, Müftülük Sokak 2929, 2932,2933,2934 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklik teklifi ile Karapürçek Belediye Meclisinin “Yetki devri konulu” 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararının ekli plandaki gibi değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 22/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
20- 2/74-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/39 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Kaynarca İlçesi, Dudu Mahallesi, 3289 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve Plan Notlarının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 02/02/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
21- 2/75-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/41 sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği”nin ekte düzenlendiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 15/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
22- 2/76.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/42 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım müşterek Komisyonuna havale edilen, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 24.11.2015 tarih ve 2015-258 sayılı kararı ile Pamukova-Adapazarı arasında çalışmakta olan 19 araca, 10 yıllığına 5 adet araç ilave edilmesine karar verildiğinden, UKOME kararıyla ilave edilen 5 aracın 10 yıllık imtiyaz ücretlerinin raporda belirtilen şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/01/2016 tarihli Komisyon raporu.
 
23- 2/77-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım müşterek Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/07/2015 tarih ve 7/314 sayılı kararı ile şehrimizde çalışan servis araçlarının kayıt altına alınması, (S) plaka tahsis kriterleri ve plaka bedelleri belirlenmiş olup, (B) bendinin 11. maddesinde (T ve M Plakalı hatlardan feragat edenlere ücretsiz (S) plaka verilmesi) değişiklik yapılmasının raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/01/2016 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
24- 2/78-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/01/2016 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan Bütçe ve Ulaşım müşterek Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği 16.7. maddesinde “Kooperatif veya şirket içi ve 1. Derece yakınlara yapılacak devirlerde ise ilgili hattın yıllık kira bedelinin iki katı devir bedeli alınır” denilmektedir. Toplu taşıma alanında şirketleşmeyi teşvik etmek amacıyla şirketlere yapılacak araç devirlerinde devir ücreti alınmaması hususunun raporda belirtildiği şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 18/01/2016 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
25- 2/79-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Yürürlükteki Nazım İmar Planlarında Sakarya Nehrinin her iki tarafı Rekreasyon Alanı olarak planlanmış olup, nehrin X: 4,518,449.814-44,510,111.160, Y:535,865.370-533,793.603 koordinatları arasında kalan kesimindeki Rekreasyon Alanları ile ilgili hazırlanan Nazım İmar Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 273 sayılı yazısı.
 
26- 2/80-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/12/2015 tarih ve 12/561 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 1696 ada 2 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan(30/12/2015- 28/01/2016) 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 26/01/2016 tarih ve 156 sayılı yazısı.
 
27- 2/81-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 1157 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu yapı adasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 07/12/2015 tarih ve 14/134 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/12/2015 tarih ve 1919 sayılı yazısı.
 
28- 2/82-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Güneşler Mahallesi, 828, 829, 830 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı Belediye Meclisince alınan 04/01/2016 tarih ve 1/4 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 262 sayılı yazısı.
 
29- 2/83-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 14/09/2015 tarih ve 9/372 sayılı kararıyla onaylanan Adapazarı İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi içerisinde yapılan 2 adet itiraza ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih ve 1/3 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 28/01/2016 tarih ve 232 sayılı yazısı.
 
30- 2/84-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, İkizce Osmaniye Mahallesi, 2117 ada 15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27- 28-29-30-31-32-40-41 nolu taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Adapazarı Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarih ve 2/24 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 278 sayılı yazısı.
 
31- 2/85-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/379 Esas sayılı kararı ile iptal edilen, Serdivan İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nda İstiklal Mahallesi, Safiye Amasyalı Parkı ile ilgili İptal kararı ile plansız durumda kalan alana ilişkin bilirkişi raporu ve İl Müftülüğü'nün görüşüne istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 270 sayılı yazısı.
 
32- 2/86-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Belediye Meclisi'nin 04/01/2016 tarih ve 01 nolu kararı ile uygun görülen, Beşköprü Mahallesi, 1519 ada 11 nolu parselin doğusundan geçen yolun kaldırılması ile SASKİ' nin 19/10/2015 tarih ve 6175 sayılı görüşüne istinaden açılan 7 metrelik yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 269 sayılı yazısı.
 
33- 2/87-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04/01/2016 tarih ve 1 sayılı kararıyla uygun görülen Erenler İlçesi Dilmen Mahallesi, G24B23C Pafta, 51 ve 3638 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye ait, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 179 sayılı yazısı.
 
34- 2/88-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Meclisinin 06/01/2016 tarih ve 7 nolu kararı ile uygun görülen, Hendek İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 192 ada 35, 145 ve 148 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 29/01/2016 tarih ve 240 sayılı yazısı.
 
35- 2/89-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Başkanlığı'nın 31/12/2015 tarih ve 4560 ve 4561 sayılı yazıları ile 4 maddeden oluşan 1/25000 ölçekli ve 6 maddeden oluşan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 277 sayılı yazısı.

36- 2/90-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek Belediye Başkanlığı'nın 20/01/2016 tarih 20 sayılı yazısı ile, Hendek Belediye Meclisi'nin 02/12/2015 tarih ve 76 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülen Başpınar Mahallesi, hazine mülkiyetindeki 118 ada 11-12-13-23-28 ve 29 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 272 sayılı yazısı.
 
37- 2/91-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 32 ada 1 nolu, 33 ada 1 nolu ve 133 ada 87 nolu parseller ile İnönü Mahallesi, 63 ada 261, 262, 263 ve 264 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 212 sayılı yazısı.
 
38- 2/92-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 94 ada 3 – 53 - 57 ve 76 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 196 sayılı yazısı.
 
39- 2/93-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi G24C02C3C pafta, 5947 ve 5948 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planına ait Arifiye Belediye Meclisince alınan 01/12/2015 tarih ve 2015/55 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 224 sayılı yazısı.
 
40- 2/94-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye Belediye Başkanlığının 07/12/2015 tarihli, 4644 sayılı ve 28/01/2016 tarihli, 410 sayılı yazıları ile, Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, 6026 nolu parselin “dini tesis alanı”ndan “konut alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 279 sayılı yazısı.
 
41- 2/95-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin; 03/12/2015 tarih ve 2015/130 sayılı kararı ile uygun görülen Dibektaş Mahallesi, 2 pafta, 167 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 27/01/2016 tarih ve 137 sayılı yazısı.
 
42- 2/96-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı 2015 yılı yatırım programında yer alan 20 yataklı Ferizli İlçe Hastanesi için Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden Kemalpaşa Mahallesi 27.325,73 m² miktarındaki ormanlık alanın tahsisi yapıldığından, Sağlık Tesis Alanı amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 263 sayılı yazısı.
 
43- 2/97-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli İlçesi, İnönü Mahallesi, 3434-3435-3436-5488-5489-5490 nolu parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisince alınan 07/12/2015 tarih ve 51 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 29/01/2016 tarih ve 89 sayılı yazısı.
 
44- 2/98-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sakarya 2. İdare Mahkemesinin 2015/728 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup “Pamukova, Geyve, Taraklı İlçeleri ile Kuzuluk Dokurcun, Altındere Mahallerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı yapım işi kapsamında firma tarafından hazırlanan Pamukova İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar planının görüşülmesine ilişkin 29/01/2016 tarih ve 233 sayılı yazısı.
 
45- 2/99-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Kocaali İlçesi Alandere Mahallesi 83 nolu parselin bir kısmının mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olduğundan bahisle parselin geri kalan kısmının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 268 sayılı yazısı.
 
46- 2/100-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı Belediye Meclisinin 2016/8 sayılı kararı ile uygun görülen, Taraklı İlçesi 2661 nolu parselde bulunan “Sağlık Ocağı” alanının “Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 276 sayılı yazısı.

47- 2/101-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği İl İdari Kurulu Müdürlüğünün 14/01/2016 tarih ve 644 sayılı yazısı ile, İl idare Kurulu kararına istinaden Adapazarı İlçe sınırında yer alan Harmantepe kalesini de kapsayan 2 pafta, 563,564,565,566 nolu parsellerden oluşan toplam 116.800,00 m2 alanın Söğütlü İlçe sınırına dahil edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 09.11.2015 tarih ve 11/545 sayılı kararı ve bağlı dosya İçişleri Bakanlığına gönderilmiş, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yazısıyla, belirtilen koordinatların iki ilçe arasını belirleyen sınır hattını oluşturmadığı gerekçesiyle teknik rapor ve 1/25000 ölçekli krokilerin Bakanlığın yazısı doğrultusunda düzenlemek suretiyle Adapazarı ve Söğütlü İlçe sınırının değiştirilmesine yönelik yeniden alınan İl idare Kurulu kararının görüşülmesine ilişkin 28/01/2016 tarih ve 160 sayılı yazısı.
 
48- 2/102-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, UKOME’nin 2016-24 sayılı kararına istinaden Serdivan İlçesi Yıldız Mahallesi-Çarşı hattında çalışacak olan ilave 11 adet araç (minibüs) için durak katılım bedelinin belirlenmesine ilişkin 27/01/2016 tarih ve 198 sayılı yazısı.
 
49- 2/103-.Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığının, Türkiye Belediyeler Birliğinin 27/01/2016 tarih ve 545 sayılı yazısı ile, 5393 sayı Kanunun 18 ve 85. maddeleri ile İl Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 63039 sayılı görüşüne göre 2 adet 2015 model Ford Cargo itfaiye aracının Belediyemize hibe etmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 82 sayılı yazısı.
 
50- 2/104-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Osmaneli Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 2016/9 sayılı kararı ile talep edilen, Belediyemiz demirbaşı olan 54 SBB 0061 (2000 MODEL) plakalı Hidromek marka Kazıcılı Yükleyicinin 28/12/2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 4.2 maddesine istinaden Osmaneli İlçe Belediyesine bedelsiz devredilmesine ilişkin 19/01/2016 tarih ve 45 sayılı yazısı.
 
51- 2/105-.Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Akçay Mahallesinde faaliyette bulunan Spor Kulübünün faaliyetlerinde kullanılmak üzere 54 TK 081 plakalı, OTOYOL marka, 1998 model 1 adet otobüsün Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Akçay Spor Kulübü Derneğine bedelsiz olarak devredilmesine ilişkin 27/01/2016 tarih ve 193 sayılı yazısı.
 
52- 2/106-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin İller Bankası payı, Muhasebat Genel Müdürlüğü payları vergi, resim, harç ve katılım payları, proje karşılığı borçlanma ile gelen, şartlı bağışlar için gelen, otobüs işletmelerinden gelen, sağlık hizmetlerinden gelen ve diğer her türlü tahsilatların yatırıldığı Ziraat Bankası Adapazarı Şubesindeki hesap numarasının ”kamuya tahsisli” olmasına ilişkin 01/02/2016 tarih ve 66 sayılı yazısı.
 
53- 2/107-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.den, SASKİ Genel Müdürlüğünün “Geyve (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi ve 2.Kısım Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım işi” için 6.000.000,00-TL (Altımilyontürklirası) kredi kullanılmak üzere “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine, bu konuda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 72 sayılı yazısı.    
 
54- 2/108-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.den, SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karasu İçme Suyu İnşaatı Yapım işi” için 15.000.000,00-TL (Onbeşmilyontürklirası) kredi kullanılmak üzere “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine, bu konuda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 71 sayılı yazısı. 
 
55- 2/109-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununun ilgili maddeleri dahilinde İller Bankası A.Ş.den, SASKİ Genel Müdürlüğünün “Karasu (Sakarya) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım işi” için 3.000.000,00-TL (Üçmilyontürklirası) kredi kullanılmak üzere “Belediyemizin yasal paylarının garantör” olarak gösterilmesine, bu konuda her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 02/02/2016 tarih ve 70 sayılı yazısı.      

56- 2/110-.Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (1) bendine göre kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde bulunan memurların durumlarına göre kadro derecelerinin iptal-ihdası ile ilgili hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin(III sayılı) görüşülmesine ilişkin 01/02/2016 tarih ve 182 sayılı yazısı.
 
                                                                   -08/02/2016 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-

57.2/111. Ferizli İlçesi sınırları dahilinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı”  ilan edilen alandaki 2871 nolu parsel mera vasıflı olduğundan bu alanın plan dışı bırakılarak, kalan alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” alanı olarak belirlenmesine ilişkin Ferizli İlçe Belediye Meclisinin 01/02/2016 tarih ve 11 sayılı kararı.
 
58.2/112-.Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi G24-C-07-B-3-A ve G24-C-07-B-3-B pafta, 2566 ada, 1 nolu parselin “Sosyal Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planına ait Arifiye İlçe Belediye Meclisinin 22/12/2015 tarih ve 2015/59 sayılı kararı.
 

×