Başkanlık

1964 Yozgat Akdağmadeni doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Tokat/Zile ilçesinde tamamladı. 1982 yılından itibaren İstanbul’a yerleşti. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Dört yıl özel sektörde çalıştı. Askerlik hizmetini (1993-1995) on iki ay asteğmen, beş ay da teğmen rütbesiyle tamamladı. Tugay komutanlığınca üç ayrı takdirname ile taltif edildi.

1995 - 2003 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Hesap işleri Daire Başkanlığı, Planlama ve İmar Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli memuriyet unvanlarında görev ifa etti. Yarışma sınavıyla Müfettişliğe atandı. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 18.02.2003 tarihinden itibaren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Yurt içinde çok sayıda eğitim seminerlerine iştirak etti. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aktif görevler üstlendi ve çeşitli seminerlerde mesleki dersler verdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.  Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kurumsallaşması amacıyla oluşturulan iki ayrı komisyonun başkanlığını yürüttü. Abdullah Alıcı evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 1622
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : teftis.kurulu@sakarya.bel.tr