MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2462
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : sehir.planlama@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan ve plan değişiklik talepleri ile planlara yapılan itirazlar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ve plan değişiklikleri ile itirazlar değerlendirilmiştir.  Planlara ilişkin davalara ait gerekli veriler hazırlanmıştır. İlgili ilçe ve plan bölgelerine ilişkin her türlü bilgi-belge-görüş istemleri cevaplandırılmıştır.

1/100.000 Çevre Düzeni Plan Çalışmaları
Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, Meclisin 14/01/2013 tarih ve 1/1 nolu kararı ile onaylanmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 14.01.2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan, Sakarya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin hazırlanan Plan değişikliğine ilan askı süresi (28.01.2013 - 28.02.2013) içerisinde yapılan itirazlar, Meclisin 08/04/2013 tarih ve 4/118 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinde, değişen mevzuat, Kurum kararları ve talepleri ile planın sağlıklı yürütülmesini sağlayacak değişikliklerinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, 19/08/2013 tarih ve 130 sayılı kararına istinaden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13/a-(c) bendine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Doğal Sit Alanları’na getirilen plan kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanması gerektiği belirtildiğinden, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek bu alanların Doğal Sit Alanı olarak işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği, Meclisin 11/11/2013 tarih ve 12/335 nolu kararı ile onaylanmıştır.

1/25000 Nazım İmar Plan Çalışmaları
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin, 10.12.2012 tarihli 12/396 nolu kararı ile onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, Meclisin 08.04.2013 tarihli 4/164 nolu kararı ile kesinleşmiştir.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerinde, değişen mevzuat, kurum kararları ve talepleri ile ilçelere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapımı aşamasında bazı eksiklikler tespit edilmiş olup, buna göre 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerine ilişkin hazırlanan plan değişikliği, Meclisin 11.11.2013 tarih ve 12/336 nolu karar ile onaylanmıştır.

1/5000 Nazım İmar Plan Çalışmaları
Hendek İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 11/02/2013 tarih ve 2/56 kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/02/2013 tarih ve 2/56 sayılı kararı ile onaylanan Hendek İlçesi (Akova, Akpınar, Başpınar, Büyükdere, Çiftlik, Dereboğazı, Kemaliye, Köprübaşı, Necatipaşa,  Mahmutbey, Rasimpaşa, Turanlar, Yeni, Yeşiller Mahalleleri) sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresi (21/03/2013 - 21/04/2013) içerisinde yapılan itirazlar, Meclisin 08/07/2013 tarih ve 8/240 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sapanca İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 13/05/2013 tarih ve 5/189 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 5/189 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (19.06.2013 - 18.07.2013) içerisinde yapılan 200 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/316 kararı ile onaylanmıştır.

Ferizli İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 13/05/2013 tarih ve 5/190 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 5/190 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (19.06.2013 - 18.07.2013) içerisinde yapılan 38 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/318 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Söğütlü İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 13/05/2013 tarih ve 5/192 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2013 tarih ve 5/192 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (19.06.2013 - 18.07.2013) içerisinde yapılan 28 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/317 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Arifiye İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 10/06/2013 tarih ve 7/222 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (19.06.2013 - 18.07.2013) içerisinde yapılan 138 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/314 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Karapürçek İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 10/06/2013 tarih ve 7/225 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2013 tarih ve 7/225 sayılı kararı ile onaylanan Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (19.06.2013 - 18.07.2013) içerisinde yapılan 2 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/319 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Akyazı İlçesinin Merkez, Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 08/07/2013 tarih ve 8/241 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2013 tarih ve 8/241 sayılı kararı ile onaylanan Akyazı İlçe Merkezi ile Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına İlan askı süresi (23.07.2013 - 22.08.2013) içerisinde yapılan 20 adet itiraz, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/313 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 09/09/2013 tarih ve 10/272 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin; 09.09.2013 tarih ve 10/272 sayılı kararı ile onaylanan Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilan askı süresi (23.09.2013 - 22.10.2013) içerisinde yapılan itirazlar, Meclisin 09/12/2013 tarih ve 13/374 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 21/10/2013 tarih ve 11/308 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Meclisin 11/11/2013 tarih ve 12/337 nolu kararı ile onaylanmıştır.

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği
İlçe belediyelerinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği konulu 16 adet meclis karar dosyalarının ön incelemeleri yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulması ve karara bağlanması sağlanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışmaları
Sapanca İlçesi, İlmiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Meclisin 11/03/2013 tarih ve 3/91 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sapanca İlçesi, İlmiye Ormanköyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan 46 adet itiraz, Meclisin 09/09/2013 tarih ve 10/276 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 17/08/2012 tarih ve 8/265 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi, Mahmudiye Orman Köyü 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (11/09/2012-15/10/2012) içerisinde yapılan 8 adet itiraz, Meclisin 11/03/2013 tarih ve 3/93 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Akyazı İlçesi, Seyfeler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Meclisin 10/06/2013 tarih ve 7/220 nolu kararı ile onaylanmıştır.
Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 04/03/2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararı ile uygun görülen Yanık Orman Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı süresi (12/12/2012 – 11/01/2013) içerisinde yapılan 140 adet itiraz, Meclisin 10/06/2013 tarih ve 7/223 nolu kararı ile onaylanmıştır.

Sapanca İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Meclisin 11/11/2013 tarih ve 12/338 nolu kararı ile onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İlçe belediyelerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği konulu 79 adet meclis karar dosyalarının ön incelemeleri yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulması ve karara bağlanması sağlanmıştır.

İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Raporları
Zemin ve Temel Etüd Raporları
1/5000 Nazım İmar Plan çalışmaları kapsamında “Arazi Kullanımına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” hazırlatıldı.
Kocaali İlçesi ilave imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, Dilekli Mevkii (Kadıpınarı Köyü) imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
Arifiye - Hanlı G24C04A3D - G24C04A3C pafta, 703 - 704 - 1697 parsellerin revize imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporu hazırlandı.
Adapazarı İlçesi, Karaman Mahallesi, Yaşayarak Öğrenme Merkezi zemin ve temel etüt raporu hazırlandı.
Serdivan İlçesi 190 Ada 3 parselde spor tesisi binası için zemin ve temel etüt raporu hazırlatıldı.
Söğütlü İlçesi’nde Kafeterya ve Park Alanı Yapım İşi kapsamında kafeterya binasının zemin ve temel etüt raporu hazırlatıldı.
Sakarya Nehri Kıyısı 1. Etap Rekreasyon Projesi kapsamında muhtelif yapılar için sondaj ve zemin mekaniği laboratuar deneyleri yaptırıldı.
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yerleşim alanlarına ait imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının yerleşime uygunluk paftaları sayısallaştırıldı.