MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3320
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : mudahale@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

Yangınlara müdahale etmek, söndürmek ve kurtarma yapmak, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda çalışma yapmak.

Haber Merkezi: Yangın Müdahale Şube Müdürüne bağlı olarak çalışır. İtfaiye haber Merkezine gelen her türlü itfaiye olayı değerlendirip müdahale birimleri ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Ayrıca telsiz ve telefon hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yürütür. Verilen diğer görevleri yapar.

İtfaiye Grupları: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde meydana gelebilecek deprem, yangın, su baskını, yoğun kar, buzlanma ve fırtına gibi her türlü afete müdahale edilmesinde ve afet sonunda oluşan enkaz ve çöküntülerde, can ve mal kurtarma çalışmalarına gerektiğinde bizzat yerinde katılarak sevk ve organizasyonu sağlar.

Sualtı arama-kurtarma timi: İlimiz etrafında bulunan baraj, göl ve göletler ile ülkemizin genelinde meydana gelen boğulma ve suda mahsur kalma olaylarında arama ve kurtarma görevini yürütmektedir. Sualtı Arama Kurtarma Timi, her biri alanında uzman 5 kişiden oluşmuştur. Her bir personelin; Türkiye su altı federasyonundan sertifikalı iki yıldız dalgıç personelimiz mevcuttur. Sualtı Arama Kurtarma Timi 2010 yılında kurulmuş olup, Sakarya ili ve diğer illerin göl, gölet ve akarsularında 7 arama kurtarma olayına müdahale etmiştir.

Arama-kurtarma timi: Daire Başkanlığımız tarafından her türlü arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapmak amacıyla 2005 yılında Polonya ve Almanya’da 10 kişiye eğitim aldırılarak Sakarya halkının, gerek görüldüğünde ise tüm Türkiye’nin hizmetindedir. Arama kurtarma ekibinde çalışan 25 personelimiz bulunmaktadır. Bunların 10 tanesi yurtdışında eğitim görmüş 15 tanesi de İstanbul itfaiye dairesi başkanlığında itfaiye eğitim merkezinde arama ve kurtarma eğitimi aldırılmıştır.

Baca servisi: Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan İtfaiye Baca Servisi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bina, işyeri ve resmi kurum ve kuruluşların bacalarını Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tespit edilen ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek görevlerini yürütmektedir. Gereken hizmetin en kısa sürede gerçekleştirilebilmesi için Daire Başkanlığımızdaki itfaiye veznesine baca temizleme ücreti yatırılması ve baca servisine başvuru yapılması gerekmektedir. 2010 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan ve resmi kuruluşlardan gelen başvurular neticesinde 128 adet baca, ekiplerimizce temizlenmiştir.