MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3211
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : maas.tahakkuk@sakarya.bel.tr

Raporlar

Memur maaşlarının, işçi ve sözleşmeli personelin maaş ve farkları hazırlanarak hesap, kontrol ve dosyalanması yapılmıştır. Emekli keseneklerinin aylık ve yıllık kontrolleri dosyalanıp arşivlenmiştir. Belediye Başkanı, başkan vekili ve başkan danışmanı ücretleri hesaplanmıştır. Komisyon ve meclis oturum ücretleri hesaplanmıştır. İcra, sendika, kefalet ve kişi borçları maaştan kesilerek işlemleri yapılmıştır. Aylık memur terfileri işlenmiştir. Emekli olan personelin yollukları hazırlanmıştır. Çalışan personelin doğum, ölüm gibi sosyal haklarının bordro işlemleri yapılmıştır. Kadro değişikliği yapılan personellerin maaş farkları hesaplanmıştır. Teknik hizmetler sınıfına dahil personelin üçer aylık ek özel hizmet farkları hesaplanmıştır. Müdürlere ait boş puantaj çıkarılarak ilgili kısımlara gönderilmiştir. Müdürlüklerden işçi puantajlarının gelmesi sağlanmıştır.

SGK işçi, memur bildirgelerinin çekimi, kontrolü ve internetten yollanması yapılmıştır.

İşçilerin SGK ile olan sorunlarını gidermede yardımcı olunmuştur. Emekli olacak işçilerin hesap fişleri doldurulmuştur. Askerlik borçlanmalarının tahakkukları yapılmıştır. Yeni göreve başlayan memurların sicil, puantaj ve terfi işlemleri yapılmıştır. TYÇP bordroları ve sigortaları hazırlanıp Türkiye İş Kurumuna gönderilmiştir. Personel kartlarının basımı yapılmıştır. Müdürlüğümüze ait taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin takibi yapılmıştır. Müdürlüğümüz ve daire başkanlığımızın evrak akışı sağlanmıştır. İlgili kanun, yönetmelik ve genelge takibi yapılmıştır.