MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 2356
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : kesif.metraj@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

2013 Yılı Yapım İşi İhaleleri
- SBB Kent Orkestrası binasının tadilat ve onarım yapım işi
- SBB mücavir alan içerisinde beton parke, bordür döşenmesi yapım işi
- SBB Sakarya Nehri kıyısı 1. etap rekreasyon alanı çevre düzenlemesi yapım işi
- SBB 32 derslikli okul yapım işi
- SBB 198 m2 bina yapım işi
- SBB Kentpark su perdesi, ışıklı ses ve su oyunları yapım işi
- SBB Hizmet binası yanı park ve meydan düzenlemesi yapım işi
- SBB ağır bakım kavşağına hemzemin geçit kauçuk kaplaması yapım işi
- SBB muhtelif caddelerde kayar kalıplı beton finişeri ile bordür dökülmesi yapım işi
- SBB Maltepe mahallesinde istinat duvarı yapım işi
- SBB Sosyal Gelişim Merkezi yapım işi
- SBB Sapanca meydan düzenlemesi yapım işi
- SBB Şeker kavşağı - Kazımpaşa cad. arası bağlantı yolu çark deresi üzeri köprü yapım işi
- SBB Ferizli ilçesi botanik park ve çevre düzenlemesi yapım işi

​2013 Yılı Mal Alım İhaleleri
- SBB bünyesinde kullanılmak üzere görüntü ve ses sistemi temini işi
- SBB Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 200.000 ton asfalt mıcır malzemesi alım işi
- SBB Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere beton parke ve bordür malzemesi alım işi
- Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere inşaat malzemesi alım işi
- SBB belediye hizmet binaları çevresinde kullanılmak üzere direk alım işi
- Yer ve duvar döşeme malzemesi alım işi
- SBB 600 KVA Jeneratör alımı işi
- SBB Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere 3000 ton tuz alımı işi
- SBB Atatürk parkında kullanılmak üzere direk alımı işi
- SBB Yol Bakım Onarım Şube Müdürlüğünce kullanılmak üzere beton parke ve bordür malzemesi alım işi
- SBB 90.000 ton temel malzemesi alım işi

2013 Yılı Hizmet Alım İhaleleri
- SBB muhtelif caddelerde halihazır ölçümlerin yapılması ve projelendirilmesi hizmet alım işi
- SBB Söğütlü ve Ferizli ilçelerinde idare malı asfalt ile asfalt serilmesi hizmet alım işi