MÜDÜRLÜKLER

İletişim

Telefon : 44 44 054
Santral : 3102
Web : www.sakarya.bel.tr
E-Posta : bilisim.donanim@sakarya.bel.tr

Haberler

Raporlar

2015 Yılı Faaliyetleri

PC ve Çevre Birimleri Temini: 80 Adet PC sürekli genişleyen, büyüyen belediyemizin donanım ihtiyaçlarının karşılanması için PC ve çevre birimleri temini.

PC ve Çevre Birimleri Bakım ve Onarımı: 1.463 Adet. Belediyemiz kullanıcılarının kullandığı teknolojik cihazların bakım ve onarım işlemleri.

Kablosuz Network Sistemi Güncelleştirmesi: Kesintisiz ve yüksek hızda network haberleşmesi yapmak için mevcut radyolinklerin (14 adet) bakımı, teknolojik olarak daha yeni cihazlarla değiştirilmesi, kesintisiz enerji için tüm stratejik noktalara UPS cihazlarının tesis edilmesi.

Kamera Güvenlik Sistemleri: 150 adet Analog, 179 adet IP kamera Belediyemizin muhtelif birimlerindeki güvenlik kameralarının bakım ve onarımı, Belediyemizin yeni açılan birimlerinde güvenlik kameralarının kurulması.

Geçiş Kontrol Sistemleri: 50 adet. Belediyemizin yeni açılan birimlerine PDKS cihazlarının kurulması ve otomasyona entegre edilmesi. Belediyemizin muhtelif otoparklarına HGS’li, plaka tanıma sistemli, kartlı geçiş sistemine sahip bariyerler kurulması.

SEMOS Bakım Desteği: Büyükşehir sınırlarındaki 664 adet muhtarlığa SEMOS desteği.

CBS ve Yazılım Şube Müdürlüğünün Geliştirdiği Projelere Destek: CBS ve Yazılım Şube Müdürlüğünün geliştirdiği projelere teknolojik destek, sunucu desteği ve network desteğinin sağlanması.

SBBNET: Sakaryapark, Kentpark ve Yenikentpark’a ek olarak Karasu Sahil Park’a halkın kullanımına açık kablosuz internet erişimi kuruldu.

Dijital Telsiz Sistemi: 4 adet röle istasyonuna ek olarak 3 adet röle (Hacımercan, Kocaali, Kaynarca) daha kurularak toplamda 7 adet röle istasyonu ile dijital telsiz haberleşmesinin kapsama alanı ve kalitesi genişletildi.

Birimlerin Yeni Yerlerine Taşınması: Yeni çalışma binalarına taşınan birimler için bu binaların; Network, UPS, telefon, kamera, kart okuyucu, tesisatlarının yeniden yapılması, aktif cihazların kurulması, ana binaya entegre edilmesi, bilgisayar ve yazıcıların kurulması işlemleri gerçekleştirildi.

Rutin faaliyetler: İş Takip Sistemi raporuna göre 2015 yılında müdürlüğümüz 1.463 Bilgi İşlem Faaliyeti gerçekleştirmiştir.