Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

31.07.2015 Tarihli Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU:

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 31/07/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30’da BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM


- Yoklama ve açılış.


                                                                                       
1- 8/366. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünün şehrimizin muhtelif yerlerinde yapacağı asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere “700.000 Ton Agrega (1-2-3 nolu mıcır, taş tozu) Alımı İşi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 10.500.000,00-TL(Onmilyonbeşyüzbin-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 23/07/2015 tarih ve 367 sayılı yazısı.

2- 8/367-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere “1 Adet Asfalt Finişeri, 1 Adet Asfalt Kazıyıcı (Freze), 3 Adet Asfalt Silindir Alımı işi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 3.000.000,00-TL(Üçmilyon-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 23/07/2015 tarih ve 368 sayılı yazısı.

3- 8/368-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz Asfalt Üretim Tesislerinde kullanılmak üzere 30.000 Ton Bitüm (50/70 Bitüm) Alımı işi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 33.000.000,00-TL(Otuzüçmilyon-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 23/07/2015 tarih ve 369 sayılı yazısı.

4- 8/369-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. ve 68. maddeleri gereği, Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere “12 Adet Damperli Kamyon Alımı İşi” ile ilgili İller Bankası A.Ş.den 3.500.000,00-TL(Üçmilyonbeşyüzbin-TL) kredi kullanılması ve bu krediye ait her türlü işlemlerin yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 23/07/2015 tarih ve 370 sayılı yazısı.

5- 8/370-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 2015 Mali Yılı Bütçesinin T Cetvelinde yer alan 10 adet Damperli Kamyonun 6 adedinin satın alındığı, diğer 4 adet Damperli kamyona 8 adet Damperli Kamyonun ilave edilerek T Cetveline işlenmesi; bu araçların satın alınmasına ilişkin giderlerin de Fen İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili harcama kalemine (0 67) nolu harcama kaleminden 1.200.000.-TL(Birmilyonikiyüzbin-TL) ve Yedek Ödenek kaleminden de 1.545.000.-TL(Birmilyonbeşyüzkırkbeşbin-TL) aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden aktarma yapılabilmesine ilişkin 23/07/2015 tarih ve 371 sayılı yazısı.
 

×