Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

28.05.2021Tarihli Mayıs Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 

 

TC.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 28/05/2021 CUMA GÜNÜ SAAT 12.00’de BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

   63.5/311-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24/05/2021 tarih ve 5/304 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2020 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 27/05/2021 tarihli Komisyon raporu

 

64.5/312-  Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/307 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri Şube Müdürlüğünün bütçesinde yer almayan, yeterli gelemeyeceği anlaşılan yatırımların tamamlanması için 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2021 tarihli Komisyon raporu.

 

   65.5/313-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarihli, 5/308 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçe Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında 11/03/2021 tarihinde yapılan sözleşme ile Spor Salonu ve Sportif Tesisler yapmak üzere 2021 mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 25/05/2021 tarihli Komisyon raporu.

×