Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

27.04.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

27.04.2010 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi
 

Sakarya Büyükşehir Belediye meclisinin 5216 sayılı kanunun  13'üncü maddesinde değişiklik yapılan 07/06/2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5675 sayılı kanun hükmü gereği 27/04/2010 salı günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının ikinci katında bulunan meclis salonunda yapacağı toplantıya ait gündemdir:

1. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Papuçcular Mahallesi, 19 pafta, 410 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2009 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen bahse konu parselle ilgili yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ait 9/349 sayılı meclis kararı incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen ve 1/1000 ölçekli Adapazarı Kent Merkezi Revizyon Uygulama İmar Planları ile bağlantılı olduğundan 22/04/2010 tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 771 sayılı yazısı.

2. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Sakarya Mahallesi, 96 pafta, 816 ada 101 nolu ve 817 ada 102 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği; Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları ile bağlantılı olduğundan Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/12/2009 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 11/436 sayılı meclis kararı incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen ve 22/04/2010  starihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 773 sayılı yazısı.

3.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı Kent Merkezinde 27 mahalleyi kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planları Sakarya 2. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, yeniden yapılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar planları Adapazarı İlçe Belediye Meclisinin 04/04/2010 tarih ve 4/32 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan bu planlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2010 tarih ve  4/173 sayılı meclis kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen 22/04/2010  tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 770 sayılı yazısı.

4.
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan Köprübaşı, Vatan ve Yazlık Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Sakarya 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, anılan mahallelerin 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 05/04/2010 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan bu plan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/04/2010 tarih ve 4/171 sayılı meclis kararı İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek incelenmiş olup konunun aciliyetine binaen 22/04/2010 tarihli tanzim edilen komisyon raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi 4. bendi gereğince görüşülmesine ilişkin 22/04/2010 tarih ve 772 sayılı yazısı.

×