Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

26.11.2012 Tarihli Meclis Toplantısı 2. Birleşim

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
 
T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 26/11/2012  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'te İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 02/11/2012 tarih ve 1428 sayılı yazısı. 
 
43.11/376.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Şube Müdürlüğü'nün, 07/11/2012 tarih ve 1015.1(6552) sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 2905 ada, 1- 2 ve 3 nolu parsellerin Merkezi İş Alanından çıkarılarak Konut Alanına dönüştürülmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/11/2012 tarih ve 3298 sayılı yazısı.
 
45.11/378.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 07/11/2012 tarih ve 3299 sayılı yazısı.
         
46.11/379.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,47.11/380.-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,48.11/381.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,49.11/382.-. Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Yönetmeliği'nin görüşülmesine ilişkin 08/11/2012 tarih ve 274 sayılı yazısı
 
örüşülmesine ilişkin Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 06/11/2012 tarih ve 2012/50 sayılı kararı.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/10/2012 tarih ve 10/329 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 18.08.2003 tarihinde onaylanan yürürlükteki Sapanca Gölü Havzası 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'ndaki birinci bölge sınırı, mevcut kolektör hattı baz alınarak ekli plandaki şekliyle hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/348 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 190 ada, 19 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 192 ada, 2-41-42 ve 43 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Terelipınar Mevkii, 1551 ada, 3 nolu parseldeki Sağlık Tesisi Alanı'nın E=0.60'dan E=1.00'e ve Hmax=12.00 m.'den Hmax=16.00 m.'ye çıkartılması şeklindeki Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih ve 102 sayı ile aldığı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/357 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi,133 ada,3 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih ve 105 sayı ile aldığı kararın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/358 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Kirişhane Caddesi arasında kalan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Serdivan İlçe Belediye Meclisi'nin 01.10.2012 tarih ve 106 sayı ile aldığı kararın değiştirilerekkabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/359 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Erenler İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde ‘kuzeyde 2036 sokak, doğuda 2065 sokak – güneyde Küpçüler Caddesi ve batıda Ahmet Yesevi Caddesi' ile sınırlanan yaklaşık 18.4 hektarlık alanın "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı' olarak ilan edilmesine ilişkin alınan Erenler İlçe Belediye Meclisi'nin 04.10.2012 tarih ve 58 sayı ile aldığı kararın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/360 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, 63 ada, 54 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/365 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Mahallesi, G24C30B4C-4D pafta, 6367 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/11/2012 tarih ve 11/366 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Söğütlü İlçesi, Camii Cedit Mahallesi, 1487-1488-1489 ve 4675 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/11/2012 tarihli Komisyon raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2012 tarih ve 11/372 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunun 59. maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuatlara göre incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı (Adapazarı, Serdivan, Erenler, Hendek, Akyazı, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Karapürçek) İlçe Belediyelerinin 2013 Mali yılına ait Gelir Harç ve Ücret Tarifelerinin cetvellerde gösterildiği şekliyle uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 22/11/2012 tarihli Komisyon Raporu.
 
Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2012 tarih ve 11/373-11/374 sayılı kararları ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2013 Mali Yılı Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile bağlı İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarıları ile 2014-2015 Yıllarına ilişkin Bütçe Tahminlerini içeren cetvellerinin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunun ilgili maddeleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62. maddeleri uyarınca incelenerek uygun görüldüğüne dair tanzim olunan 15/11/2012 tarihli Komisyon raporu.  ( 2013 Mali Yılı  Bütçe Kararnamesi)

×