Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

21.10.2013 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin TıklayınızDavet Yazısı

 

                    T.C
          SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21/10/2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
                        GÜNDEM
1- 11/303.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/295 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararı ile onaylanan ve 08/04/2013 tarih ve 4/164 sayılı kararı ile kesinleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan hükümlerinde, değişen mevzuat, kurum kararları ve talepleri ile ilçelere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yapımı aşamasında bazı eksiklikler tespit edilmiş olup, plan kararı ve Plan hükmü değişikliklerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
2-   11/304.- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/266 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna yeniden incelenmek üzere iade edilen, 6306 sayılı Kanunun 14. maddesi ile İmar Kanununa eklenen Ek 5’inci maddesi hükmü gereği iptal edilen “Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sınırları İçerisinde Kalan Belediyelerde Uygulanacak İmar Yönetmeliği’nin yerine başlığı ile birlikte yeniden hazırlanan “Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği”nin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 07/10/2013 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
3-   11/305.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/296 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki tüm ilçelere ait onaylanan ve onay süreci devam eden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan sınırlarında geçerli olacak şekilde plan ve plan notlarına dört maddenin ilave edilmesine ait değişikliğin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
4-   11/306.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/299 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Korucuk Mahallesi, 3368 ada, 2 nolu parselin içinde bulunduğu Dini Tesis Alanı’nın Hmax=6.50 m. değerinin Hmax= Serbest olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.09.2013 tarih ve 8/118 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
5-   11/307.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/300 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Adapazarı İlçesi, Dağdibi Mahallesi, 2450 ada, 202 nolu parselin Konut Alanı’ndan Özel Nitelikli Spor Tesisi Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisince alınan 02.09.2013 tarih ve 8/119 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
6-   11/308.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/279 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Plan Raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/09/2013 tarihli Komisyon raporu.

7-   11/309.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/280 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 133 ada, 9 nolu ve 657 ada, 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2013 tarih ve 60 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
8-   11/310.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Kuruçeşme Köyü, 2397 ada 4-5-6 ve 7 nolu parsellerin Sanayi Alanı’ndan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’na dönüştürülerek, Emsal=0.30 olan yapılaşma şartının, onaylı paftalarda ve müellif raporunda Emsal=0.60 meclis kararında Emsal=0.80 olarak yazılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2013 tarih ve 61 sayılı kararının ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
9-   11/311.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/293 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile bu kararı onaylayan Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.11.2012 tarih ve 11/390 sayılı kararının 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre 18,4 hektarlık alana ilişkin alınan Kentsel Dönüşüm kararının iptal edilmesine ait Erenler İlçe Belediye Meclisince alınan 04.09.2013 tarih ve 40 sayılı kararının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 18/09/2013 tarihli Komisyon raporu.

10-11/312.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/294 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Erenler İlçe sınırları içerisindeki mükerrer cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesine ai tErenler İlçe Belediye Meclisi’nin 02.09.2013 tarih ve 37 sayılı kararında belirtilen listeye eklenen sokak isimleri ile birlikte kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
11-11/313.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/282 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/07/2013 tarih ve 8/241 sayılıkararı ile onaylanan, Akyazı İlçe Merkezi İle Küçücek ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
12-11/314.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/06/2013 Tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan, Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 25/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
13-11/315.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/297 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 07.08.2013 tarih ve 2833 sayılı yazısına istinaden, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarih ve 7/222 sayılı kararı ile onaylanan Arifiye İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına I.Organize Sanayi Bölgesine ilave edilen alanın işlenmesi şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/09/2013 tarihli Komisyon raporu.

14-11/316.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/284 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2013 tarih ve 5/189 sayılı kararı ile onaylanan Sapanca İlçesi,1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
15-11/317.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/286 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2013 tarih ve 5/192 sayılı kararı ile onaylanan Söğütlü İlçesi,1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulününuygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/09/2013 tarihli Komisyon raporu.

16-11/318.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/285 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2013 tarih ve 5/190 sayılı kararı ile onaylanan Ferizli İlçesi,1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
17-11/319.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/287 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/06//2013 tarih ve 7/225 sayılı kararı ile onaylanan, Karapürçek İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’na ilan askı süresi içerisinde yapılan itirazların komisyondan geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27/09/2013 tarihli Komisyon raporu.

18-11/320.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/288 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilen, Sakarya Ulaşım Ana Planı ve Öncelikli Avan Projeleri ile Ön Fizibilite Etütlerinin Hazırlanması” işine ait yüklenici Mescioğlu Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Firması 15/02/2012 tarihinden başlayarak 26/07/2013 tarihi itibariyle gerekli çalışmaları tamamlayarak hazırladığı “Sakarya Ulaşım Ana Planı(SUAP)” raporunun kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20/09/2013 tarihli Komisyon raporu.
 
19-11/321.-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2013 tarih ve 10/302 sayılı kararı ile incelenmek üzere Ulaşım Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/02/2010 tarih ve 2/79 sayılı kararıyla kabul edilen “Seyahat Kartları Yönetmeliği” bazı kanunlarda (6495 sayılı Kanunun 88. maddesi) yapılan değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenen şekliyle Seyahat Kartları Yönetmeliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 08/10/2013 tarihli müşterek Komisyon raporu.
 
20-11/322.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/01/2013 tarih ve 1/1 sayılı kararı ile onaylanan ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerinde, değişen mevzuat, Kurum kararları ve talepleri ile planın sağlıklı yürütülmesini sağlayacak değişikliklerinin gerekliliği ortaya çıkmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun, 19/08/2013 tarih ve 130 sayılı kararına istinaden 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 13/a-(c) bendine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Doğal Sit Alanları’na getirilen plan kararlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanması gerektiği belirtildiğinden, bu alanlardaki plan kararlarının iptal edilerek bu alanların Doğal Sit Alanı olarak işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 07/10/2013 tarih ve 2716 sayılı yazısı.
 
21-11/323.-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/12/2012 tarih ve 12/396 sayılı kararıyla onaylanan Sakarya Büyükşehir Belediye sınırlarını kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı esas alınarak hazırlanan Adapazarı İlçesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planınıngörüşülmesine ilişkin 07/10/2013 tarih ve 2701 sayılı yazısı.

22-11/324.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Karapürçek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ait 01/10/2013 tarih ve 29 sayılı kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin 09/10/2013 tarih ve 303 sayılı yazısı.

23-11/325.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ve 97. maddeleri hükümlerine göre görüşülmesine ilişkin 09/10/2013 tarih ve 452 sayılı yazısı.

24-11/326.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik” çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Hal Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin 27/09/2013 tarih ve 1519 sayılı yazısı.

25-11/327.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 5216 sayıl Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesi hükmü gereğince Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün adının değiştirilerek Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü olması ve yine Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yazılım Şube Müdürlüğünün kurulmasına ilişkin  08/10/2013 tarih ve 1698 sayılı yazısı.
 
26-11/328.-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 13. maddesinde ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri işçi kadro kütüğünde belirtilen unvanlardan olmak şartıyla başka unvanlı işçi kadroları ile değiştirmeye ve boş sürekli işçi kadrolarını iptal etmeye Meclis yetkilidir” denilmekte olduğundan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre hazırlanmış bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Kadro iptal-ihdas değişikliği (VI) sayılı cetvelin görüşülmesine ilişkin 02/10/2013 tarih ve 1645 sayılı yazısı.
 
27-11/329.-Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi, Hal Tesisleri İşletme Birliği, Birlik Tüzüğünün 36. Maddesi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin (t) bendi, yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun Ek-2 madde hükümlerine istinaden, Sakarya Büyükşehir-Adapazarı ve Erenler İlçe Belediyesi Toptancı Hal Tesisleri İşletme Birliği Meclisi 01.10.2013 gün ve 4/3 sayılı meclis kararı ile Hal Birliği Tüzüğünün 36. maddesine göre Hal Birliğinin feshine ve Birliğin faaliyet gösterdiği tüm taşınır, taşınmaz, aktif ve pasifleri de dahil olmak üzere varlıkları ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine devri hususunda karar almış olduğundan, buna göre düzenlenecek protokol, diğer iş ve işlemlerle ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 09/10/2013 tarih ve 96 sayılı yazısı.
 
28-11/330.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediye Encümeninin 03/10/2013 tarih ve 297 sayılı kararı ile incelenen Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Performans Programının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/a maddesine göre görüşülmesine ilişkin 09/10/2013 tarih ve 21 sayılı yazısı.
 

-21/10/2013 tarihli Meclis Toplantısının ilave gündemi-
 
29.-11/331.-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait Sapanca İlçe Belediye Meclisinin 01/10/2013 tarih ve 2013/34 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 11/10/2013 tarih ve 2761 sayılı yazısı.
 
30.-11/332.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle yapılacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 11.06.2012 tarih ve 6/205 sayılı Meclis kararı doğrultusunda İller Bankası A.Ş.’ den 15 yıl vadeli kredi kullanılması için ‘‘Belediyemizin Yasal Payları Garantör’’ gösterilmiştir. İlgili meclis kararına istinaden SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’ den yatırımı olan “Yeşilyurt Grup İçmesuyu Temini Projesi” işinde kullanacağı 1.079.000,00-TL bedelli ek kredi kullanabilmesi, Belediyemizin yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi, her türlü işlemin yürütülebilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 10/10/2013 tarih ve 473 sayılı yazısı.
 
31.-11/333.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet alanlarının genişlemesi nedeniyle yapılacak yatırımlarını gerçekleştirebilmek için 11.06.2012 tarih ve 6/205 sayılı Meclis kararı doğrultusunda İller Bankası A.Ş.’ den 15 yıl vadeli kredi kullanılması için ‘‘Belediyemizin Yasal Payları Garantör’’ gösterilmiştir.İlgili meclis kararına istinaden SASKİ Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş.’ den yatırımı olan “Arifiye – Hacımercan – Çaybaşıyeniköy Bölgesi İçmesuyu İnşaatı” işinde kullanacağı 1.537.000,00-TL bedelli ek kredi kullanabilmesi, Belediyemizin yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi, her türlü işlemin yürütülebilmesi,Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 10/10/2013 tarih ve 474 sayılı yazısı.

       32.-11/334.-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçe Belediyesinin 2013 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek konulmasına ait 07/10/2013 tarih ve 43 sayılı kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin 10/10/2013 tarih ve 312 sayılı yazısı.

 

×