Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

21.05.2013 Tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız


Davet Yazısı

 

T.C
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 21/05/2013 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA AİT GÜNDEM
 
 
 
 
 
            GÜNDEM
 
1-6/211.-Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinde ‘‘Belediyeler yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir’’ denildiğinden Kocaali Belediyesinin İller Bankasından bu proje için alacağı 20 yıl vadeli 25.000.000,00-TL (Yirmibeşmilyontürklira) krediye garanti olunacağına dair meclis kararının alınabilmesi ve krediye ilişkin her türlü işlemin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 13/05/2013 tarih ve 230 sayılı yazısı.
 
2.-6/212-.Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 maddesinde‘‘Belediyeler yetkili organlarının kararıyla, bu kanunla sorumluluk alanlarına dahil edilen yerleşim yerlerine yetkisi dahilindeki her türlü yatırım ve hizmeti götürebilir’’ denildiğinden Taraklı Belediyesinin İller Bankasından bu proje için alacağı 20 yıl vadeli 8.000.000,00-TL (Sekizmilyontürklira) krediye garanti olunacağına dair meclis kararının alınabilmesi ve krediye ilişkin her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 13/05/2013 tarih ve 231 sayılı yazısı.
3-6/213-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 6360 sayılı Kanunla 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Belediyemize bağlanacak Taraklı İlçe Belediyesi içme suyu şebeke yenileme çalışmaları sırasında bozulan yolların ve kanalizasyonun tamiri için İller Bankası A.Ş.’ den alacağı kredi için 06.05.2013 tarih ve 24 nolu meclis kararı ile Belediyemizin garantörlüğünü istediğinden,Taraklı İlçe Belediyesinin İller Bankası A.Ş.’den alacağı 1.000.000,00-TL (Birmilyonlira) krediye garantör olunması konusunda gerekli meclis kararının alınması hususunda her türlü işlemlerin yürütülebilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilebilmesine ilişkin 13/05/2013 tarih ve 232 sayılı yazısı.
4-6/214-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçe Belediye Meclisinin 08/05/2013 tarihli toplantısında 27 karar numarası ile Ek Ödenek kararı alınmış olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin 2. fıkrası uyarınca görüşülmesine ilişkin 15/05/2013 tarih ve 159 sayılı yazısı.
 
5-6/215-.Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. maddesi gereği yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülmesi….v.b. ile bu tür çalışmalarda yapılacak masrafların Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 17/05/2013 tarih ve 307 sayılı yazısı.
 
 


×