Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

19/09/2016 Tarihli Eylül Ayı Meclis Toplantısı.

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

DAVET YAZISI:

T.C SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 19/09/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’te BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASININ BİRİNCİ KATINDA BULUNAN MECLİS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

Yoklama ve açılış.

11/07/2016 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin okunması.

                                                                                       GÜNDEM


1- 8/476-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/449 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Güney Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planı Plan Hükümlerinin Akaryakıt-LPG İkmal İstasyonları ve Karayolları Servis Alanları başlıklı hükümlerindeki değişiklik tekliflerinin rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu

2- 8/477-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/283 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kent Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan hükmü değişikliğine ait Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 4/45 sayılı kararının değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.
 

3- 8/478-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/451 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 6/79 sayılı kararı ile uygun görülen, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 204 ada, 160 - 177 nolu parsellerin bulunduğu alana ait hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

4- 8/479-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/450 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/06/2016 tarihli ve 3930 sayılı yazısına istinaden, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 2346 ada, 1 ve 3 nolu parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

5- 8/480-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/452 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 4517-4520 ve 3941 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

6- 8/481-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/453 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlanmış alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükmü değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

7- 8/482-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/470 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen, Yürürlükteki Uygulama İmar Planında İlkokul Alanı’nda kalan Maliye Hazinesine ait Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1932 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

8- 8/483-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/473 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, G24b23c1d paftasına rastlayan, Necmettin Erbakan Bulvarı ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı kesişimindeki alanın (Safiye Amasyalı Parkı ve civarı) üst ölçekli planlara uygun olarak “Park Alanı” olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

9- 8/484-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/377 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 3621-3622-1670-1680-1681-1682-1683-1684-1686-1687-1688-1689-1690-15280-17489 nolu parseller, 1785 ada, 1 nolu parsel, 1774 ada, 1 nolu parsel ile 14843 ila 14849, 1453 ada, 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

10- 8/485-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/385 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1405-1414 ve 1415 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

11- 8/486-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/471 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçe Belediye Meclisince alınan 01.07.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile uygun görülen, Gazi İlköğretim Okulunun bulunduğu ve Yürürlükteki Uygulama İmar Planında İlkokul+Ortaokul Alanında Kalan Bahçelievler Mahallesi, 398 ada, 7 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

12- 8/487-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/454 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih 2/64 sayılı kararı ile onaylanan, Erenler İlçesi, Emirler Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (24.03.2016 - 22.04.2016) içerisinde yapılan 20 adet itirazdan; Erenler Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile uygun ve kısmen uygun görülen 5 adet itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu

13- 8/488-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/455 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.02.2016 tarih 2/63 sayılı kararı ile onaylanan, Erenler İlçesi, Kamışlı Mahallesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilan-askı süresi (24.03.2016 - 22.04.2016) içerisinde yapılan 11 adet itirazdan; Erenler Belediye Meclisinin 06.06.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ile uygun görülen 1 adet itirazın reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

14- 8/489-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/456 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediye Meclisi’nin 07.06.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen, Akyazı İlçesi, Yeniorman Mahallesine ait Kırsal Yerleşme Alan Sınırının, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Hükümlerine ait kararının rapordaki şekliyle kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

15- 8/490-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/457 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçe Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/35 sayılı kararı (karar metninde sehven 6337 parsel dışında 6325-6326-6327-6328 ve 6339 nolu parseller de geçmektedir.) ile uygun görülen, Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi 6337 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

16- 8/491-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/05/2016 tarih ve 5/302 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçe Belediye Meclisi’nin 04.02.2016 tarih ve 2016/14 sayılı kararı ile uygun görülen, Sapanca İlçesi, Yeni Mahalle, G24C06A3B imar paftasında Kaynarca Caddesi ile Kurtuluş Caddesi arasında kalan yaklaşık 140.00 metre uzunluğundaki 7.00 metrelik imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

17- 8/492-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/474 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi, G24-B-10-B pafta sınırlarında kalan yaklaşık 22 hektarlık alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu.

18- 8/493-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/459 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun görülen, Ferizli İlçesi, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İlave yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

19- 8/494-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/460 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2015 tarih ve 2015/35 sayılı kararı ile uygun görülen, Söğütlü İlçesi, Orta Mahalle, 5322 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının reddinin uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 03/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

20- 8/495-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/06/2016 tarih ve 6/395 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

21- 8/496-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/461 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karapürçek İlçe Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile uygun görülen, Karapürçek İlçesi, İnönü Mahallesi 1192 - 1196 - 1370 ve 2787 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin ekli plandaki şekliyle  değiştirilerek kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 08/08/2016 tarihli Komisyon raporu.

22- 8/497-. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/462 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Denizköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında F25D1 - F25D4 paftalarına rastlayan ve “Büyük Kentsel Yeşil Alan” olarak tanımlı alana yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan değişiklik teklifinin kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 06/09/2016 tarihli Komisyon raporu

23- 8/498-.Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2016 tarih ve 7/463 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2016 yılı Gelir Tarifesinde Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne ait tarife cetvelinde belirtilen kalemlerinde değişikliklerin yapılmasının kabulünün uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 20/07/2016 tarihli Komisyon raporu.

24- 8/499-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, mahkeme kararına istinaden hazırlanan Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi 1666 ada 1 nolu parselin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1595 sayılı yazısı.

25- 8/500-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, İl Emniyet Müdürlüğünün 30/07/2016 tarihli ve 361 sayılı yazısı ile, Adapazarı İlçesi, Camili Mahallesi, 1540 ada 1 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1597 sayılı yazısı.

26- 8/501-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 11.07.2016 tarih ve 7/418 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesi, sınırları içerisindeki 30.00 metrelik imar yolu güzergahındaki ticaret, konut ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı süresi (01/08/2016-01/09/2016) içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1665 sayılı yazısı

27- 8/502-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 526 ada 136 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 7/89 kararının görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1600 sayılı yazısı.

28- 8/503-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 4359 ada 1 nolu, 4360 ada 1 nolu ve 4361 ada 1 nolu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Büyükşehir Belediyesine verilmesine ait Adapazarı Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 7/98 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1596 sayılı yazısı.

29- 8/504-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Orta Mahalle, 3933 nolu yapı adasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Adapazarı Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 7/88 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1598 sayılı yazısı.

30- 8/505-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 7/421 sayılı kararı ile onaylanan Adapazarı ve Erenler İlçeleri arasında bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde, Erenler İlçesi, Kardelen Sokaktan Orhangazi Caddesine çıkışında yapılması düşünülen kavşak ve yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilan askı süresi (03/08/2016-03/09/2016) içerisinde yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1664 sayılı yazısı.

31- 8/506-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi, Karaköy Mahallesi, 141 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Adapazarı Belediye Meclisinin 01/08/2016 tarih ve 7/90 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 1599 sayılı yazısı.

32- 8/507-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 35 pafta 2058 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesine ilişkin 29/08/2016 tarihli, 1626 sayılı yazısı.

33- 8/508-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 1981 ada 3 nolu parsele yönelik Belediye Hizmet Alanı olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1689 sayılı yazısı.

34- 8/509-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kavşak düzenlemesine bağlı olarak Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahalle sınırları içindeki 1466 ada 21-27-31 nolu parseller ile Adapazarı İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 470 ada 3 nolu, 472 ada, 3 ve 4 nolu parsellerdeki Rekreasyon Alanı, Park Alanı ve yol güzergahı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile buna bağlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklerinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1687 sayılı yazısı

35- 8/510-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi, 17389-17390-17391-17392-17393 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 64 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/08/2016 tarihli, 1624 sayılı yazısı.

36- 8/511-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Serdivan İlçesi, Beşköprü Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 5. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 30. Maddesinin değişikliğine ve 35. Madde ilavesine” ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 69 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1683 sayılı yazısı.

37- 8/512-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesine” ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 70 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1684 sayılı yazısı

38- 8/513-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım(Kuzey) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesine” ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 68 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1685 sayılı yazısı.

39- 8/514-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Merkez 1.Kısım(Güney) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının; “Genel Hükümlerine ait 4. Maddesinin değişikliğine”, “Yapı/Yapılaşmaya ilişkin Genel Hükümlerin 27. Maddesinin değişikliğine ve 32. Madde ilavesine” ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 67 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1686 sayılı yazısı.

40- 8/515-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 361 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan İlçe Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 66 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 26/08/2016 tarihli, 1625 sayılı yazısı.

41- 8/516-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi 132 ada 15 nolu parsele yönelik yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait Serdivan Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 80 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 07/09/2016 tarihli, 1699 sayılı yazısı.

42- 8/517-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Arabacıalanı Mahallesi, 1279 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 nolu ve 1281 ada 1-2-3-4 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ait alınan Serdivan İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2016 tarih ve 81 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1696 sayılı yazısı.

43- 8/518-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Nakışlar Mahallesi, 2428 ada 33 nolu parsel, Pirahmetler Mahallesi, 2435 ada 60, 61, 62, 63, 72, 99, 102 nolu parseller, Kozluk Mahallesi 2418 ada 1 nolu parsel ile, Bekirpaşa Mahallesi, 2410 ada 1, 2, 211 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Erenler Belediyesinin 01/07/2016 tarih ve 42 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 1605 sayılı yazısı.

44- 8/519-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi, 600 ada 3 ve 5 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Erenler Belediyesinin 01/07/2016 tarih ve 41 nolu meclis kararının görüşülmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 1611 sayılı yazısı.

45- 8/520-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Bekirpaşa Mahallesi 2420 ada 50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ilişkin hazırlatılan 1/5000 ölçekli plan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 02/09/2016 tarihli, 1667 sayılı yazısı.

46- 8/521-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesi, Muammer Sencer Caddesi üzerindeki yapı adalarının yapılaşma koşullarının ve fonksiyonun değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait Hendek Belediye Meclisi'nin 01/06/2016 tarih ve 54 nolu kararının görüşülmesine ilişkin 01/09/2016 tarihli, 1657 sayılı yazısı.

47- 8/522-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Yuvalak Mahallesi, 835 ve 839 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarih ve 79 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1677 sayılı yazısı.

48- 8/523-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Altındere Mahallesi, 176 ada, 11 ve 12 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarih ve 81 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1679 sayılı yazısı.

49- 8/524-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 449 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarih ve 77 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1681 sayılı yazısı.

50- 8/525-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2016 tarih 5/274 sayılı kararı ile onaylanan, Sapanca İlçesi, Dibektaş Mahallesi 262, 263, 265 ve 267 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi (01/06/2016 – 01/07/2016) içerisinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 29/08/2016 tarihli, 1628 sayılı yazısı.

51- 8/526-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi, Ömercikler Mahallesi, 357 ada, 4 ve 2 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ait Akyazı İlçe Belediye Meclisinin 02/08/2016 tarih ve 80 sayılı kararın görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1678 sayılı yazısı.

52- 8/527-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, Mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Sapanca Belediyesine ait olan 909-915 ve 918 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 01/09/2016 tarihli, 1649 sayılı yazısı.

53- 8/528-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi, Güldibi Mahallesi, 300-651-780-850-851-852 ve 853 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1688 sayılı yazısı.

54- 8/529-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Hendek İlçesi Çamlıca Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 1632 sayılı yazısı.

55- 8/530-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Akyazı İlçesi Altındere Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 29/08/2016 tarihli, 1640 sayılı yazısı.

56- 8/531-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Ferizli İlçesi Gölkent Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 1638 sayılı yazısı.

57- 8/532-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Ferizli İlçesi Sinanoğlu Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 1639 sayılı yazısı.

58- 8/533-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Müellif firma tarafından hazırlanan Taraklı İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 29/08/2016 tarihli, 1633 sayılı yazısı.

59- 8/534-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 38 sayılı kararıyla uygun görülen İstiklal Mahallesi, G24B05C3C  Pafta, 383 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1663 sayılı yazısı.

60- 8/535-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisinin 05/09/2016 tarih ve 51 sayılı kararıyla uygun görülen İnönü Mahallesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1701 sayılı yazısı.

61- 8/536-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 48 sayılı kararıyla uygun görülen Devlet Mahallesi, G24B05C3C- G24B05C3D Pafta, 5306 ve 5307 nolu parsellere ait, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05/09/2016 tarihli, 1648 sayılı yazısı.

62- 8/537-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Merkezi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 33 sayılı kararı ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1694 sayılı yazısı.

63- 8/538-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçe Merkezi 2. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin alınan Pamukova Belediye Meclisi’nin 01.09.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ve eklerinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1695 sayılı yazısı.

64- 8/539-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Pamukova İlçesi, Elperek Mahallesi, G24D-24C pafta ve 1085, 8292, 8416 nolu parsellerde, G24-24D paftada yer alan tescil harici alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin görüşülmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1697 sayılı yazısı

65- 8/540-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/06/2016 tarih ve 6/366 sayılı kararı onaylanan Kaynarca İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (27.06.2016-01.08.2016) içerisinde yapılan 2 adet itiraz ile Kaynarca Belediye Başkanlığınca sunulan 16 adet itirazın ve itiraz sürecini takiben Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 03.08.2016 E.183899 sayılı yazısında belirtilen Kandıra –Kaynarca Devlet Yolu güzergahı ön projesinin görüşülmesine ilişkin 23/08/2016 tarihli, 1602 sayılı yazısı.

66- 8/541-.Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; 13/06/2016 tarih ve 6/365 sayılı kararı ile onaylanan Kocaali İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına askı süresi (27.06.2016-01.08.2016) içerisinde yapılan 33 adet itiraz ile Kocaali Belediye Başkanlığının 27.07.2016 tarih ve1243 sayılı yazısı ile sunulan 22 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 23/08/2016 tarihli, 1603 sayılı yazısı.

67- 8/542-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca Yenicami’den başlayan ve Karasu Yolu Caddesi'nde biten “ Yenicami Bulvarı” isminin “15 Temmuz Bulvarı” olarak değiştirilmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 2701 sayılı yazısı

68- 8/543-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddeleri uyarınca ‘‘Kent Meydanı’’ isminin ‘‘Demokrasi Meydanı’’ olarak değiştirilmesine ilişkin 22/07/2016 tarihli, 2524 sayılı yazısı.

69- 8/544-. Belediyemiz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer alan 237 Sayılı Taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir mevcut (T-1) cetvelinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ihtiyaçları doğrultusunda ekinde belirtilen şekilde revize edilmesine ilişkin 24/08/2016 tarihli, 531 sayılı yazısı.

70- 8/545-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1662 ada 1 parsel nolu taşınmazda 366 nolu iş merkezinde 7(Kapı No: Z7),8(Kapı No: Z8),9(Kapı No: Z9),10(Kapı No: Z10),14 (Kapı No: 103),27(Kapı No: 205),29(Kapı No: 207) bağımsız bölüm numaralı 7 adet işyerinin hizmet binası olarak kullanılmak üzere Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 15 yıl süreyle bedelsiz tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 12/07/2016 tarihli, 2455 sayılı yazısı.

71- 8/546-. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yazıları ile, Erenler İlçesi, Erenler (Dilmen) Mahallesinde bulunan 7939 parsel numaralı, 7.703,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Hazineye ait (Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi) taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kesin tahsisinin alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19/08/2016 tarihli, 2689 sayılı yazısı.

72- 8/547-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından Adapazarı İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Yan Sokak No=7 adresinde yapımı gerçekleştirilen, Katlı Otopark projesinde mevcut binanın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 2429 sayılı yazısı.

73- 8/548-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Şemsiyeli Park önü No=1 adresindeki mevcut büfenin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi uyarınca bedel karşılığında (%3 ciro) BELPAŞ A.Ş.’ye 10 yıl süre ile işletme hakkının verilmesine ilişkin 31/08/2016 tarihli, 2431 sayılı yazısı.

74- 8/549-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararları ile, Sapanca İlçesi Uzunkum Mahallesi cami yanındaki meydana 5 araçlık, Erenler İlçesi Sakarya Caddesi Eski Belediye binası yanına 3 araçlık, Akyazı Devlet Hastanesi yanındaki AVM yanında 7 araçlık taksi durağı açılması, Konak Hastanesi ile Ağız ve Diş Hastanesinin bulunduğu yere 10 araçlık, Serdivan AVM Taksi, Altınova Taksi ve Adatıp Taksi duraklarına 5’er adet taksi ilavesi yapılması uygun görülmüş olup, taksi durak ihalelerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 1734 sayılı yazısı.

75- 8/550-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Karasu İlçesi sınırları dahilinde 1/1000 Uygulama İmar Planlarında terminal alanı olarak görülen tapu kaydı A.İncilli Mahallesi, 1317 ada, 1-2-3 nolu parseller ve bu parsellerin batısında yaya yolu arasında kalan ve imar planlarında oto terminal alanı olarak görülen alanın ihalesinin yapılması, terminal alanının işletilmesi veya işlettirilmesi için 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin (l) bendine göre Karasu İlçe Belediyesine devredilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 735 sayılı yazısı.

76- 8/551-. Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 12.07.2016 tarihli ve 2016-156 sayılı Ukome Kararı ile, Belediyemiz denetim ve kontrolündeki Yeşilyurt Özel Halk Otobüs hattındaki 20 adet Özel Halk Otobüsü Hattı %50 oranında ortak olacak şekilde “10 adedi “S” plaka, 10 adedi “J” Plaka” olarak düzenlenmiştir. Belediyemiz teşvikiyle toplu taşıma hatlarında araç sayısının azaltılmasına yönelik alınan Ukome Kararı gereği Özel Halk Otobüsü devirleri için alınmakta olan devir ücretinin alınmamasına ilişkin 07/09/2016 tarihli, 1746 sayılı yazısı

77- 8/552-. Belediyemiz Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 24.07.2015 Tarih ve 2015/18 Sayılı Kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş olan tüm Tarımsal ve Hayvansal Sulama Amaçlı Göletlerinin inşa, bakım, onarım, kamulaştırma ve sair tüm harcamaları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden karşılanmak üzere, bu göletlerin yalnızca bakım ve onarım faaliyetlerini ifa etmek hususunda kamu hizmetinin aksamaması maksadıyla 31.12.2019 tarihine kadar sınırlı olmak üzere Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine ilişkin 25/08/2016 tarihli, 79 sayılı yazısı.

78- 8/553-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün “Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon inşaatı işi için 4.716.670,00 ? İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 448 sayılı yazısı.

79- 8/554-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Karapürçek ve Küçücek Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi Kollektör yapımına ilişkin ilave kredi için 10.000.000,00 ? İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 449 sayılı yazısı.

80- 8/555-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Keremali İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı yapımına ilişkin ilave kredi için 2.000.000,00 ? İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 450 sayılı yazısı.

81- 8/556-. Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan SASKİ Genel Müdürlüğünün Scada, Laboratuvar ve Hizmet binaları ilave kredi için 5.000.000,00 ? İller Bankası A.Ş.den 240 aya kadar kullanacağı kredi alımına ilişkin Büyükşehir Belediyemizin garantör olarak gösterilmesi, konuya ilişkin her türlü iş ve işlemin 5216 ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürütülebilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 06/09/2016 tarihli, 451 sayılı yazısı.

82- 8/557-. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1490 Ada 194 nolu iş merkezinde yapımı tamamlanan Şehrimizde bulunan yabancıların(mültecilerin) eğitim ihtiyacını karşılamak için “Karaman Geçici Eğitim Merkezi”nin kullanımı ve birlikte ortak projelerin hayata geçirilebilmesi için Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Derneği Sakarya Temsilciliği ve Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği ile işbirliği ve harcama yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01/09/2016 tarihli, 223 sayılı yazısı

                                                         

×