Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

18.07.2022 Tarihli Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
 
Davet Yazısı
 
 
 
    T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN
   18.07.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’TE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEM

 
 
•Yoklama ve açılış. 
13.06.2022 tarihli Meclis Kararları
 
 
1.7/356-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/337 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı değişikliğine ilan-askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
2.7/357-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/338 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi Karakamış Mahallesi 4249 ada, 7 parsel, 4262 ada, 2 parsel, 4260 ada, 1 parselin bir kısmı, 4253 ada, 1 ve 2 parseller, 4255 ada, 1- 2- 3- 4- 5 ve 6 parseller ve yakın çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin rapordaki şekliyle uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
3.7/358-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarihli, 5/281 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarihli ve 3/165 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilen Serdivan İlçesi Kazımpaşa-Selahiye Mahalleleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile Kuruçeşme Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
4.7/359- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarihli, 1/30 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Serdivan İlçesi Çubuklu Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı Sınırının yeniden belirlenmesinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
5.7/360- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/339 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait 24.108,57 m² yüzölçümüne sahip Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13454 sayılı parsel ve çevresine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Erenler İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu
 
6.7/361- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/340 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi Kemaliye Mahallesi 18 ada, 138 ve 139 nolu parseller arasından geçen 10.00 metrelik İmar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022  tarihli Komisyon raporu.
 
7.7/362- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/354 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Hendek İlçesi Başpınar Mahallesi 110 ada, 10-11-13 ve 49 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
8.7/363- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/353 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi Merkez ve Seyfeler Mahallelerini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
9.7/364- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2017 tarihli, 10/677 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna iade edilen, Karasu İlçesi Limandere Mahallesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporunun değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
10.7/365- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/342 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Soğucak ve Yeniköy Mahallesi Sakarya 3.OSB genişleme alanı sınırlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ve mevcut 3.OSB sınırının Bakanlık onaylı sınıra göre düzenlenmesini içeren 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişiklik teklifinin ve 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 05.07.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
11.7/366-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/343 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Seracılık A.Ş. ye ait Söğütlü ilçesi Hasanfakı Mahallesi 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-73-74-75-76-77-78-79-80 ve 85 nolu parselleri kapsayan toplam 128.935 m2 lik alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tekliflerinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
12.7/367-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/344 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü İlçesi Yeniköy Mahallesi 162 ada, 1 sayılı parsel ve 164 ada, 135 sayılı parsele ilişkin Tarım ve Hayvancılık Tesisi yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
13.7/368- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/345 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve(RES) Rüzgar Enerji Santrali Projesi kapsamında Nazım İmar Planına 9 adet türbin ilave edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
14.7/369- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/346 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Pamukova İlçesi Turgutlu Mahallesi 129 ada, 38-56 ve 58 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notu değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 28.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
15.7/370- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/352  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 Mali Yılı Gelir ve Ücret Tarifesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü  kısmında değişiklik yapılması teklifinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 17.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
16.7/371- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/351  sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçe Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek  verilmesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 23.06.2022 tarihli Komisyon raporu
 
17.7/372- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2022 tarihli, 6/350  sayılı kararı ile incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilen, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin düzenlendiği  şekliyle usule ve mer’i mevzuata uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 23.06.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
18.7/373- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesi 611 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51897 sayılı yazısı.
 
19.7/374- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Adalı Serdivan Mahallesi 1929 Ada 1 nolu parsele ilişkin 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52117 sayılı yazısı.
 
20.7/375- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi Kemalpaşa Mahallesi 18685 nolu parselin güneyinde yer alan yol ve park alanının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Serdivan Merkez Güney Planlama alt bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52115 sayılı yazısı.
 
21.7/376- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler Merkez 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliklerinin görüşülmesine ilişkin 08.07.2022 tarihli ve 52423 sayılı yazısı.
 
22.7/377-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Yağbasan Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 430.000 m²’lik alana yönelik kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51877 sayılı yazısı.
 
23.7/378-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi Gündoğan Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 28 ha.’lık alana yönelik kırsal yerleşim alan sınırının belirlenmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51876 sayılı yazısı.
 
24.7/379-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Akyazı İlçesi Kuzuluk Termal Turizm Merkezi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı dışına çıkarılan alanların 1/25000 ölçekli Sakarya Güney Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planına ilave edilmesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği ve İlave Çevre Düzeni Planı teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52118 sayılı yazısı.
 
25.7/380-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlı/Hanlıköy Mahallesi 148 ada 1 nolu parsel ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik teklifin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51894 sayılı yazısı.
 
26.7/381-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Arifiye İlçesi Fatih Mahallesi 131 ada 1 ve 2 nolu parseller ve terkli alanın bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52119 sayılı yazısı.

27.7/382-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi Adliye Mahallesi 2621 ada 1 ve 2 nolu parseller, 2622 ada 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 53 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51892 sayılı yazısı.
 
28.7/383- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Yanık Mahallesi 532, 533, 1551 ve 1552 nolu parsellerden cephe alan 10 m.lik imar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan ve itiraz sonucu değiştirilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51874 sayılı yazısı.
 
29.7/384- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sapanca İlçesi Memnuniye Mahallesi 129 ada 6,12,14 (yeni 21,22,23) parsellerde bulunan Dini Tesis Alanı ve İmar yolunun düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51873 sayılı yazısı.
 
30.7/385- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 4297 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51875 sayılı yazısı.

31.7/386- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3370 nolu parsel ile 4452 nolu parsellerden geçen 7 metrelik yola ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51882 sayılı yazısı.
 
32.7/387- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Kaynarca İlçesi Merkez Mahallesi 25 Ada 48 Parsel ile 26 Ada 25 parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52116 sayılı yazısı.
 
33.7/388-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Sakarya İlinde kısır olmayan sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, işaretlenmesi, tanımlanması, rehabilitasyonu, bakımı ve beslenmesi için Sakarya Bölge Veteriner Hekimler Odası ile ortak hizmet projesi üretmek, tüm bu işlemler için Sakarya Bölge Veteriner Hekimler Odasına gerekli ödeneğin aktarılması, diğer iş ve işlemler için protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52120 sayılı yazısı.
 
34.7/389- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 2022 yılında yapılacak Bisiklet Festivalindeki uluslararası yarışmaları izlemek için gelen her yaştan vatandaşlara, düzenlenecek olan etkinlikler ve organizasyonlar kapsamında bisiklet kullanımını özendirmeye yönelik verilecek çeşitli hediyeler veya ödüllerin ihtivası ve miktarının belirlenmesi ile organizasyonun diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem YÜCE’ye yetki verilmesine ilişkin 06.07.2022 tarihli ve 52091 sayılı yazısı.
 
35.7/390- Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli Adapazarı İlçesi İstiklal Mahallesi 589 ada 223 nolu parseldeki Kapalı Spor Salonunun kullanım hakkı ile ilgili protokol yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 51898 sayılı yazısı.
 
36.7/391-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Ferizli Belediye Meclisinin 2022 mali yılı bütçesine 22.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 05.07.2022 tarih ve 34 sayılı kararı ilişkin 07.07.2022 tarihli ve 52281 sayılı yazısı.
 
37.7/392-Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gelir Tarifesindeki Sağlık Hizmetler Şube Müdürlüğü kısmında revize yapılmasına ilişkin 08.07.2022 tarihli ve 52424 sayılı yazısı.
 
 
 
                 18.07.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISININ 
               -İLAVE GÜNDEMİ-
 
         
38.  7/393- Akyazı Belediye Başkanlığının, Akyazı İlçesi Pazarköy Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notları teklifine ait Akyazı Belediye Meclisinin 05.07.2022 tarihli ve 55 sayılı kararının görüşülmesine ilişkin 05.07.2022 tarihli ve 19619 sayılı yazısı.
 
39. 7/394- Söğütlü Belediye Başkanlığının, 2022 mali yılı bütçesine 20.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 07.07.2022 tarih ve 28 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 08.07.2022 tarihli ve 3394 sayılı yazısı.
 
40. 7/395- Serdivan Belediye Başkanlığının, 2022 mali yılı bütçesine 120.000.000,00 TL ek ödenek konulmasına ilişkin 07.07.2022 tarih ve 38 sayılı meclis kararının görüşülmesine ilişkin 18.07.2022 tarihli ve 15620 sayılı yazısı.
 
41. 7/396- Ağustos ayında Meclisin tatil ilan edilmesi.

×