Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi

18.05.2022 Tarihli Mayıs Ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.05.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’de BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ KONFERANS SALONUNDA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 
55.5/313-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarih ve 5/302 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediyemiz 2021 Mali yılı Kesin Hesabının incelenerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği olmak üzere mali iş ve işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü, mevzuata aykırı herhangi bir işleme rastlanmadığına ilişkin tanzim olunan 17.05.2022 tarihli Komisyon raporu.
 
56.5/314- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarihli, 5/301 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 12.05.2022 tarihli Komisyon raporu. 
 
57.5/315-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarihli, 5/306 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Taraklı Belediyesinin 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17.05.2022 tarihli Komisyon raporu.

58.5/316-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2022 tarihli, 5/311 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Erenler Belediyesinin 2022 Mali yılı bütçesine ek ödenek konulmasının uygun olduğu şeklinde tanzim olunan 17.05.2022 tarihli Komisyon raporu.

×